Pirsue

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Pirsue
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Pirsue
  Европейски съюз
 • Език:
 • румънски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Bovine
 • Терапевтична област:
 • ANTIBACTERIENE NUMAI PENTRU UZ INTRAMAMAR
 • Терапевтични показания:
 • Pentru tratamentul mamitelor subclinice la vacile în lactație din cauza coci Gram-pozitivi sensibile la pirlimicină inclusiv stafilococice organisme, cum ar fi Staphylococcus aureus, ambele penicilinază-pozitive și penicilinază-negativi și stafilococi coagulazo-negativi; streptococice organisme, inclusiv Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae și Streptococcus uberis.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 14

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Autorizat
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/000054
 • Дата Оторизация:
 • 28-01-2001
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/000054
 • Последна актуализация:
 • 25-03-2019

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B.PROSPECT

PROSPECT

Pirsue 5mg/ml soluţie intramamară pentru bovine

1.

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU

ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works, Camlough Road,

Newry, County Down,

BT35 6JP

MAREA BRITANIE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

2.

DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Pirsue 5 mg/ml soluţie intramamară pentru bovine

3.

DECLARAREA SUBSTANŢEI (SUBSTANŢELOR) ACTIVE ŞI A ALTOR

INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

Pirlimicină clorhidrat echivalentă cu 50 mg de pirlimicină pentru o seringă de 10 ml.

4.

INDICAŢIE (INDICAŢII)

Pentru tratamentul mastitelor subclinice la vacile pentru lapte, determinate de coci Gram pozitivi,

susceptibili la acţiunea pirlimicinei, incluzând organismele stafilococice cum ar fi

Staphylococcus

aureus

, atât tulpinile penicilinază pozitivă cât şi cele penicilinază negative, precum şi stafilococii

coagulazo-negativi; organismele streptococice, incluzând:

Streptococcus agalactiae, Streptococcus

dysgalactiae

Streptococcus uberis.

5.

CONTRAINDICAŢII

Rezistenţă la pirlimicină.

Tratamentul infecţiilor cauzate de bacterii Gram negative cum ar fi

E. coli.

Nu se vor trata vacile cu modificări palpabile ale ugerului determinate de mastite subclinice cronice.

6.

REACŢII ADVERSE

Nu se cunosc.

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau

credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar.

7.

SPECII ŢINTĂ

Bovine (vaci pentru lapte).

8.

POSOLOGIE

PENTRU

FIECARE

SPECIE,

CALE

(CĂI)

DE

ADMINISTRARE

ŞI

MOD DE ADMINISTRARE

Administrare intramamară.

Se va infuza o seringă (50 mg pirlimicină) în fiecare sfert infectat.

Tratamentul constă din infuzia, timp de opt ori, a unei singure seringi, la interval de 24 de ore.

9.

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Trebuie avută grijă pentru a nu se introduce germeni patogeni în interiorul mamelonului, cu scopul

reducerii riscului infecţiilor cu

E.coli

. Se va asigura curăţarea adecvată a mamelonului (şi dacă este

necesar – a ugerului) înainte de infuzie. Următoarele instrucţiuni trebuie să fie respectate cu atenţie.

Înainte de manipularea ugerului vacii, se vor spăla mâinile. Se va spăla ugerul dacă este murdar.

Dacă este necesar, se vor spăla mameloanele în totalitate, cu apă caldă ce conţine un agent de curăţare

corespunzător pentru vacile pentru lapte şi, apoi, se vor usca în totalitate. Se va dezinfecta capătul

terminal al mamelonului utilizând un agent de curăţare potrivit. Capătul terminal al mamelonului

trebuie să fie curăţat până când, pe şervetul de ştergere nu mai apar urme de murdărie. Se va utiliza

câte un şerveţel cu dezinfectant pentru fiecare mamelon în parte. Nu se va atinge capătul terminal

proaspăt curăţat al mamelonului înainte de administrarea prin infuzie a substanţei.

Inserarea seringii

: Se va îndepărta capătul terminal, de culoare albă, prin tragerea acestuia în direcţie

verticală. Se va insera cu atenţie canula în interiorul canalului mamelonar; se va administra cu grijă

produsul.

Pistonul seringii va fi apăsat uşor, cu presiune constantă şi continuu pentru a se asigura dispersarea

conţinutului în interiorul glandei mamare şi se va masa sfertul pentru ca produsul să fie distribuit în

cisterna laptelui. După infuzie, se vor îmbăia toate mameloanele cu un produs dezinfectant.

Înainte de instituirea tratamentului trebuie să fie efectuate teste de susceptibilitate faţă de bacteria

ţintă.

10.

TIMPI DE AŞTEPTARE

Carne şi organe: 23 de zile.

Lapte: 5 zile.

11.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C. Seringile se vor păstra în ambalajul original.

A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe eticheta seringii şi a ambalajului.

12.

ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Se va evita contactul cu soluţia. Se vor spăla cu apă şi săpun mâinile şi orice porţiune de piele expusă

şi se vor îndepărta hainele contaminate imediat după utilizare. Imediat după contact, se vor spăla ochii

cu apă timp de 15 minute. Se vor menţine pleoapele deschise pentru a se asigura contactul complet al

ochilor cu apa.

Poate să apară rezistenţă încrucişată între pirlimicină şi alte lincosamide sau macrolide.

13.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU

A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitaţi medicului veterinar sau farmacistului informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a

medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

14.

DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

Informaţii detaliate referitoare la acest produs medicinal veterinar sunt disponibile pe website-ul

Agenţiei Europene a Medicamentelor: http://www.ema.europa.eu/.

15.

ALTE INFORMAŢII

Nu toate dimensiunile de ambalaje vor fi comercializate.