Pioglitazone Teva

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Pioglitazone Teva
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Pioglitazone Teva
  Европейски съюз
 • Език:
 • литовски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Virškinimo traktas ir metabolizmas
 • Терапевтична област:
 • Cukrinis diabetas, 2 tipas
 • Терапевтични показания:
 • Pioglitazone yra nurodyta, gydant 2 tipo cukriniu diabetu:kaip monotherapy - suaugusių pacientų (ypač antsvorio pacientams) nepakankamai kontroliuojama dieta ir mankšta kam metforminas netinka dėl kontraindikacijų ar intoleranceas dual žodžiu terapijos derinys - metforminas, suaugusių pacientų (ypač antsvorio pacientams) nepakankamai glycaemic kontrolės nepaisant maksimaliai toleruojama dozė monotherapy su metforminas - sulfonilkarbamido dariniai, tik suaugusiems pacientams, kurie rodo, nepakantumas metforminas arba kuriam metforminas yra kontraindikuotinas, nepakankamai glycaemic kontrolės nepaisant maksimaliai toleruojama dozė monotherapy su sulphonylureaas triple žodžiu terapijos derinys - metforminas ir sulfonilkarbamido dariniai, suaugusiųjų pacientų (ypač antsvorio pacientams) nepakankamai glycaemic kontrolės nepaisant dual žodžiu terapija. Pioglitazone taip pat nurodė, kartu su insulinui, 2 tipo cukrinis diabetas suaugusiems pacientams su nepakankama glycaemic kontroliuoti insulino kam metforminas neti
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 9

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Įgaliotas
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002297
 • Дата Оторизация:
 • 26-03-2012
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002297
 • Последна актуализация:
 • 12-05-2020

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/228133/2012

EMEA/H/C/002297

EPAR santrauka plačiajai visuomenei

Pioglitazone Teva

pioglitazonas

Šis dokumentas yra Pioglitazone Teva Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka Jame

paaiškinama, kaip Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) įvertinęs vaistą priėmė

nuomonę, kuria rekomenduoja suteikti Pioglitazone Teva rinkodaros teisę ir pateikia jo vartojimo

rekomendacijas.

Kas yra Pioglitazone Teva?

Pioglitazone Teva – tai vaistas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos pioglitazono. Jis tiekiamas

tabletėmis (po 15, 30 ir 45 mg).

Pioglitazone Teva yra generinis vaistas. Tai reiškia, kad Pioglitazone Teva panašus į referencinį vaistą

pavadinimu Actos, kurio rinkodaros teisė Europos Sąjungoje (ES) jau suteikta. Daugiau informacijos

apie generinius vaistus rasite klausimų ir atsakymų dokumente čia

Kam vartojamas Pioglitazone Teva?

Pioglitazone Teva skiriamas II tipo cukriniu diabetu sergantiems suaugusiesiems (18 metų ir

vyresniems), ypač turintiems antsvorio, gydyti. Jis skiriamas kartu su dieta ir mankšta.

Pioglitazone Teva gali būti skiriamas vienas pacientams, kuriems netinka gydymas metforminu (kitu

vaistu nuo diabeto).

Pioglitazone Teva taip pat galima skirti kartu su metforminu pacientams, kuriems gydymas vien

metforminu yra nepakankamai veiksmingas, arba su sulfonilkarbamidu (kitu vaistu nuo diabeto), kai

gydymas metforminu netinka (dvigubas gydymas).

Pioglitazone Teva taip pat galima skirti kartu su metformino ir sulfonilkarbamido deriniu pacientams,

kuriems dvigubas gydymas dviem geriamaisiais vaistais nėra pakankamai veiksmingas (trigubas

gydymas).

Pioglitazone Teva taip pat galima skirti kartu su insulinu pacientams, kuriems gydymas vien insulinu

yra nepakankamai veiksmingas ir kurie negali vartoti metformino.

Šio vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą.

Kaip vartoti Pioglitazone Teva?

Rekomenduojama pradinė Pioglitazone Teva dozė yra 15 arba 30 mg kartą per parą. Siekiant geriau

reguliuoti gliukozės (cukraus) kiekį kraujyje, po vienos arba dviejų savaičių nuo gydymo pradžios dozę

gali reikėti padidinti – iki 45 mg kartą per parą. Pioglitazone Teva negalima vartoti pacientams,

kuriems atliekama dializė (inkstų funkcijos sutrikimų turinčių pacientų kraujo valymo būdas). Tabletės

nuryjamos užgeriant vandeniu.

Po 3–6 mėnesių reikia įvertinti gydymo Pioglitazone Teva naudą. Jei jis nepakankamai veiksmingas,

gydymą reikia nutraukti. Pakartotinai vertindami gydymo naudą vaistą skiriantys gydytojai turi

patvirtinti, kad gydymas šiuo vaistu pacientams išlieka naudingas.

Kaip veikia Pioglitazone Teva?

II tipo diabetas yra liga, kuria sergančio paciento kasa pagamina nepakankamai insulino gliukozės

kiekiui kraujyje reguliuoti arba organizmas nesugeba veiksmingai panaudoti insulino. Pioglitazone Teva

sudėtyje esanti veiklioji medžiaga pioglitazonas padidina ląstelių (riebalinių, raumenų ir kepenų)

jautrumą insulinui, todėl organizmas geriau įsisavina savo pagamintą insuliną. Dėl to sumažėja

gliukozės kiekis kraujyje, o tai padeda kontroliuoti II tipo diabetą.

Kaip buvo tiriamas Pioglitazone Teva?

Kadangi Pioglitazone Teva yra generinis vaistas, atlikti tik tyrimai, skirti jo biologiniam

ekvivalentiškumui referenciniam vaistui Actos įrodyti. Du vaistai yra biologiškai ekvivalentiški, kai jie

organizme išskiria tiek pat veikliosios medžiagos.

Kokia yra Pioglitazone Teva nauda ir rizika?

Kadangi Pioglitazone Teva yra generinis vaistas ir įrodytas jo biologinis ekvivalentiškumas

referenciniam vaistui, manoma, kad jo nauda ir rizika yra tokia pat kaip ir referencinio vaisto.

Kodėl Pioglitazone Teva buvo patvirtintas?

CHMP nusprendė, kad pagal ES reikalavimus įrodyta, jog Pioglitazone Teva yra panašios kokybės kaip

Actos ir yra jam biologiškai ekvivalentiškas. Todėl CHMP laikėsi nuomonės, kad, kaip ir Actos, šio vaisto

nauda yra didesnė už nustatytą riziką. Komitetas rekomendavo suteikti Pioglitazone Teva rinkodaros

teisę.

Kita informacija apie Pioglitazone Teva

Europos Komisija 2012 m. kovo 26 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojančią Pioglitazone Teva

rinkodaros teisę.

Išsamų Pioglitazone Teva EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Daugiau informacijos apie gydymą

Pioglitazone Teva rasite pakuotės lapelyje (taip pat EPAR dalis) arba teiraukitės savo gydytojo ar

vaistininko.

Pioglitazone Teva

Pioglitazone Teva

Išsamų referencinio vaisto EPAR taip pat galima rasti agentūros svetainėje.

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2011-10.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PAKUOTĖS LAPELIS

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Pioglitazone Teva 15 mg tabletės

Pioglitazone Teva 30 mg tabletės

Pioglitazone Teva 45 mg tabletės

Pioglitazonas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems

pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į

gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

Lapelio turinys:

Kas yra Pioglitazone Teva ir kam jis vartojamas

Kas žinotina prieš vartojant Pioglitazone Teva

Kaip vartoti Pioglitazone Teva

Galimas šalutinis poveikis

Kaip laikyti Pioglitazone Teva

Pakuotės turinys ir kita informacija

1.

Kas yra Pioglitazone Teva

ir kam jis vartojamas

Pioglitazone Teva sudėtyje yra pioglitazono. Tai yra vaistas nuo diabeto, vartojamas suaugusiųjų 2-

ojo tipo (nuo insulino nepriklausomam) cukriniam diabetui gydyti, kai metforminas netinka arba nėra

pakankamai veiksmingas. Šio tipo diabetu paprastai suserga suaugę žmonės.

Sergantiesiems 2-ojo tipo diabetu Pioglitazone Teva padeda reguliuoti gliukozės kiekį kraujyje,

skatindamos organizmą geriau panaudoti jo gaminamą insuliną. Pradėjus jį vartoti, po 3-6 mėnesių

Jūsų gydytojas patikrins, ar Pioglitazone Teva veikia.

Galima gydytis vien Pioglitazone Teva pacientams, kurių negalima gydyti metforminu, ir kurių

cukraus kiekis kraujyje nepakankamai kontroliuojamas dieta ir fiziniais pratimais arba gali būti

vartojamas kartu su kitais vaistais (pvz., metforminu, sulfonilkarbamidu ar insulinu), kurie

nepakankamai veiksmingai kontroliuoja cukraus kiekį kraujyje.

2.

Kas žinotina prieš vartojant Pioglitazone Teva

Pioglitazone Teva vartoti negalima

jeigu yra alerdija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos

išvardytos 6 skyriuje).

jeigu sergate arba kada nors anksčiau sirgote širdies nepakankamumu.

jeigu sergate kepenų liga.

jeigu Jums yra buvusi diabetinė ketoacidozė (diabeto komplikacija, sukelianti greitą svorio

kritimą, pykinimą arba vėmimą)

jeigu sergate arba kada nors sirgote šlapimo pūslės vėžiu.

jeigu Jūsų šlapime yra kraujo, ir gydytojas dar neištyrė.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti Pioglitazone Teva (taip pat žr.

4 skyrių).

jeigu Jums kaupiasi vanduo (skysčių susilaikymas) arba Jums yra problemų dėl širdies

nepakankamumo, ypač jei esate vyresnis nei 75 metų amžiaus. Jei Jūs vartojate vaistus nuo

uždegimo, kurie taip pat gali sukelti skysčių susilaikymą ir patinimą, turite taip pat pasakyti

gydytojui.

jeigu Jums yra tam tikra diabeto sukelta akies liga, vadinama tinklainės dėmės edema (vidinio

akies obuolio dangalo patinimas).

jeigu Jūsų kiaušidėse yra cistų (policistinės kiaušidės sindromas). Vartojant Pioglitazone Teva iš

kiaušidžių gali vėl pradėti išeiti kiaušinėliai, todėl gali būti didesnė galimybė pastoti. Jeigu tai

tinka Jums, naudokite apsisaugojimą nuo pastojimo, kad išvengtumėte neplanuoto nėštumo

galimybės.

jeigu Jūs sergate kepenų ar širdies liga. Prieš pradedant vartoti Pioglitazone Teva Jums turės

paimti kraujo mėginį kepenų funkcijai patikrinti. Šis patikrinimas gali būti su protarpiais

kartojamas. Kai kuriems pacientams, ilgai sirgusiems cukriniu diabetu ir širdies liga arba

anksčiau patyrusiems smegenų insultą, gydymo pioglitazonu ir kartu insulinu metu pasireiškė

širdies nepakankamumas. Jeigu atsirastų širdies nepakankamumo požymių, pvz., neįprastas

dusulys, greitas kūno svorio didėjimas ar vietinis patinimas (edema), kuo greičiau informuokite

gydytoją.

Jeigu Pioglitazone Teva vartosite kartu su kitais vaistais diabetui gydyti, labiau tikėtina, kad cukraus

kiekis Jūsų kraujyje gali sumažėti žemiau normalaus lygio (hipoglikemija).

Jums taip pat gali sumažėti raudonųjų kraujo kūnelių kiekis (anemija).

Kaulų lūžiai

Didesnis kaulų lūžių dažnis pastebėtas pioglitazono vartojusiems pacientams, ypač moterims.

Gydytojas, gydydamas Jus nuo diabeto, tai turės omenyje.

Vaikai ir paaugliai

Nerekomenduojama vartoti jaunesniems kaip 18 metų amžiaus vaikams ir paaugliams.

Kiti vaistai ir

Pioglitazone Teva

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui

arba vaistininkui.

Gydymo Pioglitazone Teva metu toliau vartoti kitų vaistų dažniausiai galima. Tačiau tam tikri vaistai

gali itin paveikti cukraus kiekį Jūsų kraujyje:

gemfibrozilis (vartojamas cholesteroliui mažinti)

rifampicinas (vartojamas tuberkuliozei ir kitoms infekcijoms gydyti).

Jeigu Jūs vartojate kurį nors iš šių vaistų, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Jums bus pamatuotas

cukraus kiekis kraujyje ir gali būti, kad reikės pakeisti Pioglitazone Teva dozę.

Pioglitazone Teva vartojimas su maistu ir gėrimais

Preparato galite vartoti su maistu ar nevalgius. Tabletę nurykite užgerdami stikline vandens.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš

vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju.

Jūsų gydytojas patars nutraukti šio vaisto vartojimą.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Šis vaistas neveikia gebos vairuoti ar valdyti mechanizmus, bet būkite atsargūs, jei yra buvę regėjimo

nenormalumų.

3.

Kaip vartoti Pioglitazone Teva

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į

gydytoją arba vaistininką.

Įprastinė pradinė dozė yra viena 15 mg arba 30 mg pioglitazono tabletė, geriama kartą per parą. Jūsų

gydytojas gali padidinti dozę iki didžiausios – 45 mg kartą per parą. Jūsų gydytojas nurodys Jums,

kaip vartoti dozę.

Jei Jums atrodo, kad Pioglitazone Teva veikia per silpnai, kreipkitės į gydytoją.

Jeigu Pioglitazone Teva reikės vartoti kartu su kitais vaistais nuo cukrinio diabeto (pvz., insulinu,

chlorpropamidu, glibenklamidu, gliklazidu, tolbutamidu), gydytojas nurodys, ar reikia mažinti

vartojamų preparatų dozę.

Gydymo Pioglitazone Teva metu gydytojas lieps reguliariais intervalais atlikinėti kraujo tyrimus.

Atsižvelgęs į jų rezultatus, jis nustatys, ar normali Jūsų kepenų veikla.

Jeigu Jūs laikotės specialios diabetikų dietos, jos reikia laikytis ir vartojant Pioglitazone Teva.

Reguliariai sekite savo kūno svorį. Jeigu jis padidėja, pasakykite gydytojui.

Pavartojus per didelę Pioglitazone Teva dozę

Jei atsitiktinai išgersite per daug tablečių arba jeigu jų išgers kitas žmogus arba vaikas, reikia

nedelsiant kreiptis į gydytoją ar vaistininką. Cukraus kiekis Jūsų kraujyje gali nukristi žemiau normos

ribos ir jis gali būti padidintas vartojant cukraus. Jums rekomenduojama su savimi nešiotis šiek tiek

cukraus gabaliukų, saldainių, sausainių arba saldžių vaisių sulčių.

Pamiršus pavartoti Pioglitazone Teva

Stenkitės Pioglitazone Teva kasdien gerti taip, kaip gydytojo skirta. Praleidę dozę, kitą dozę gerkite

kaip įprasta. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą tabletę.

Nustojus vartoti Pioglitazone Teva

Tam kad tinkamai veiktų Pioglitazone Teva reikia vartoti kasdien. Jeigu nustosite vartoti Pioglitazone

Teva, Jūsų cukraus kiekis kraujyje gali padidėti. Prieš nutraukiant šį gydymą pasikalbėkite su savo

gydytoju.

Jei kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4.

Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Kai kuriems pacientams pasireiškė šie rimti šalutinio poveikio atvejai:

Širdies nepakankamumas dažniausia pasireiškia pacientams (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 10

vartotojų), kurie pioglitazoną vartojo kartu su insulinu. Pasireiškę simptomai: neįprastas dusulys,

staigus svorio padidėjimas arba lokalus audinių patinimas (edema). Pasireiškus bent vienam iš šių

simptomų, ypač jei esate vyresnis nei 65 metų amžiaus, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Pacientams, vartojusiems pioglitazoną, šlapimo pūslės vėžys pasireiškė nedažnai (gali pasireikšti ne

daugiau kaip 1 iš 100 vartotojų). Požymiai ir simptomai yra šie: kraujas Jūsų šlapime, skausmas

šlapinantis arba staigus noras šlapintis. Pasireiškus bent vienam iš šių simptomų, kaip galima greičiau

kreipkitės į savo gydytoją.

Lokalus audinių patinimas (edema) taip pat dažnai (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 vartotojų)

pasireiškia pacientams, naudojantiems pioglitazoną kartu su insulinu. Jei pasireiškė šis šalutinis

poveikis, kaip galima greičiau kreipkitės į savo gydytoją.

Moterys, vartojusios pioglitazoną, dažnai patiria kaulų lūžių (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš

10 vartotojų), be to, gauta pranešimų ir apie kaulų lūžius pioglitazoną vartojantiems vyrams (dažnis

negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Jei pasireiškė šis šalutinis poveikis, kaip galima

greičiau kreipkitės į savo gydytoją.

Regos sutrikimas dėl akies dugno paburkimo (arba susikaupusio skysčio) (dažnis negali būti įvertintas

pagal turimus duomenis) – šis simptomas taip pat pasireiškė pacientams, vartojusiems pioglitazoną. Jei

šis simptomas pasireiškė pirmąjį kartą, kaip galima greičiau kreipkitės į savo gydytoją. Be to, jei rega

jau buvo sutrikusi ir simptomas sunkėja, kaip galima greičiau kreipkitės į savo gydytoją.

Buvo pranešta apie alergines reakcijas (dažnis negali būti įvertintas pagal turimus duomenis)

pacientams vartojusiems pioglitazoną. Jeigu Jums pasireiškė sunki alerginė reakcija įskaitant dilgėlinę

ir veido, lūpų, liežuvio ar gerklės patinimas, kuris gali apsunkinti kvėpavimą ar rijimą, nutraukite šio

vaistinio preparato vartojimą ir pasitarkite su gydytoju kiek galima greičiau.

Kiti šalutiniai poveikiai, pasireiškę kai kuriems pioglitazoną vartojusiems pacientams:

Dažni (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 10 vartotojų)

kvėpavimo takų infekcija;

regos sutrikimas;

kūno svorio padidėjimas;

nutirpimas.

Nedažni (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 100 vartotojų)

sinusų uždegimas (sinusitas);

sunkumas užmigti (nemiga).

Dažnis nežinomas (dažnis negali būti įvertintas pagal turimus duomenis)

kepenų fermentų padaugėjimas.

alerginės reakcijos.

Kiti šalutinio poveikio atvejai, pasireiškę kai kuriems pacientams, vartojusiems pioglitazoną kartu su

kitais vaistais nuo diabeto:

Labai dažni (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 vartotojų)

cukraus kiekio sumažėjimas kraujyje (hipoglikemija).

Dažni (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 10 vartotojų)

galvos skausmas;

galvos svaigimas;

sąnarių skausmas;

impotencija;

nugaros skausmas;

dusulys;

nedidelis raudonųjų kraujo kūnelių kiekio sumažėjimas;

vidurių pūtimas.

Nedažni (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 100 vartotojų)

gliukozės atsiradimas šlapime, baltymų atsiradimas šlapime;

padidėję fermentų rodmenys;

galvos sukimasis;

prakaitavimas;

nuovargis;

padidėjęs apetitas.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline

pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos

apie šio vaisto saugumą.

5.

Kaip laikyti

Pioglitazone Teva

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant dėžutės po „Tinka iki“ bei ant lizdinės plokštelės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui

pasibaigus, vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus

vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.

Pakuotės turinys ir kita informacija

Pioglitazone Teva sudėtis

Veiklioji medžiaga yra pioglitazonas.

Kiekvienoje

Pioglitazone Teva 15 mg tabletėje yra 15 mg pioglitazono (hidrochlorido

pavidalu).

Kiekvienoje

Pioglitazone Teva 30 mg tabletėje yra 30 mg pioglitazono (hidrochlorido

pavidalu).

Kiekvienoje

Pioglitazone Teva 45 mg tabletėje yra 45 mg pioglitazono (hidrochlorido

pavidalu).

Pagalbinės medžiagos yra manitolis, karmeliozės kalcio druska, hidroksipropilceliuliozė ir

magnio stearatas.

Pioglitazone Teva išvaizda ir kiekis pakuotėje

Pioglitazone Teva 15 mg tabletės yra baltos arba beveik baltos, apvalios, išgaubtos, vienoje

pusėje yra užrašytas skaičius „15“, kitoje pusėje „TEVA“.

Pioglitazone Teva 30 mg tabletės yra baltos arba beveik baltos, apvalios, išgaubtos, vienoje

pusėje yra užrašytas skaičius „30“, kitoje pusėje „TEVA“.

Pioglitazone Teva 45 mg tabletės yra baltos arba beveik baltos, apvalios, išgaubtos, vienoje

pusėje yra užrašytas skaičius „45“, kitoje pusėje „TEVA“.

Tabletės tiekiamos lizdinėse plokštelėse. Pakuotėje yra 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 112 arba 196

tabletės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Rinkodaros teisės turėtojas

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nyderlandai

Gamintojas

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13,

4042 Debrecen

Vengrija

Teva UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,

East Sussex, BN22 9AG

Jungtinė Karalystė

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Nyderlandai

Teva Operations Poland Sp z.o.o

ul. Mogilska 80. 31-546, Krakow

Lenkija

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle Strasse 3

89143 Blaubeuren

Vokietija

Balkanpharma Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.,

Dupnitsa 2600,

Bulgarija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл.: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland,

L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB “Sicor Biotech” Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 0070

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy, Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB ”Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Kiti informacijos šaltiniai

Naujausią išsamią informaciją apie šį vaistą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje

http://www.ema.europa.eu