Pioglitazone Krka

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пиоглитазон хидрохлорид

Предлага се от:

Krka, d.d., Novo mesto

АТС код:

A10BG03

INN (Международно Name):

pioglitazone

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Пиоглитазон е показан като втора или трета линия на лечение на захарен диабет тип 2, както е описано по-долу: като монотерапии - при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) неадекватно контролирана диета и физически упражнения, за които метформин е непрактично, поради противопоказания или непоносимост;като двойна перорална терапия в комбинация с сульфонилмочевины само при възрастни пациенти, които имат непоносимост към метформину или които метформин е противопоказан при недостатъчно ниво на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии с сульфонилмочевин; Пиоглитазон също така е показано за комбинация с инсулин при захарен диабет тип 2, диабет при възрастни пациенти с недостатъчен контрол доведе до бъбречна недостатъчност на инсулин метформин за които е непрактично, поради противопоказания или непоносимост. След започване на терапия с пиоглитазоном, пациентите трябва да бъдат преразгледани през 3-6 месеца за оценка на адекватността на отговора на лечение (e.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2012-03-21

Листовка

                61
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
62
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PIOGLITAZONE KRKA 15 MG ТАБЛЕТКИ
Пиоглитазон (Pioglitazone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Pioglitazone Krka и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Pioglitazone Krka
3.
Как да приемате Pioglitazone Krka
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Pioglitazone Krka
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PIOGLITAZONE KRKA И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Pioglitazone Krka съдъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pioglitazone Krka 15 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 15 mg
пиоглитазон (pioglitazone) (като
хидрохлорид).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всяка таблетка съдържа 88,83 mg лактоза
(вижте точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бели до почти бели, кръгли, таблетки
със скосени ръбове и гравирани с „15”
от едната страна
на таблетката (диаметър 7,0 mm).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Пиоглитазон е показан като втора или
трета линия лечение на захарен диабет
тип 2, както е
описано по-долу:
като МОНОТЕРАПИЯ
-
при възрастни пациенти (особено
такива с наднормено тегло),
неадекватно контролирани
с диета и физически упражнения, при
които прилагането на метформин е
неподходящо,
поради наличието на противопоказания
или непоносимост.
като ДВОЙНА ПЕРОРАЛНА ТЕРАПИЯ в
комбинация със
-
сулфанилурейно производно, само при
възрастни пациенти, които са показали
непоносимост към метформин или, при
които метфо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-09-2014
Листовка Листовка чешки 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-09-2014
Листовка Листовка датски 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-09-2014
Листовка Листовка немски 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-09-2014
Листовка Листовка естонски 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-09-2014
Листовка Листовка гръцки 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-09-2014
Листовка Листовка английски 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-09-2014
Листовка Листовка френски 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-09-2014
Листовка Листовка италиански 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-09-2014
Листовка Листовка латвийски 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-09-2014
Листовка Листовка литовски 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-09-2014
Листовка Листовка унгарски 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-09-2014
Листовка Листовка малтийски 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-09-2014
Листовка Листовка нидерландски 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-09-2014
Листовка Листовка полски 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-09-2014
Листовка Листовка португалски 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-09-2014
Листовка Листовка румънски 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-09-2014
Листовка Листовка словашки 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-09-2014
Листовка Листовка словенски 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-09-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-09-2014
Листовка Листовка фински 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-09-2014
Листовка Листовка шведски 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-09-2014
Листовка Листовка норвежки 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-09-2014
Листовка Листовка исландски 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-09-2014
Листовка Листовка хърватски 26-09-2014
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-09-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите