Pioglitazone Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пиоглитазон хидрохлорид

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

A10BG03

INN (Международно Name):

pioglitazone

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Пиоглитазон е показан при лечение на тип 2 захарен диабет:как monotherapyin възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) неадекватно контролирана диета и физически упражнения, за които метформин е непрактично, поради противопоказания или непоносимост. След започване на терапия с пиоглитазоном, пациентите трябва да бъдат преразгледани през 3-6 месеца за оценка на адекватността на отговора на лечение (e. намаляване на показателите на HbA1c). При пациенти, които не показват адекватен отговор, трябва да отмени пиоглитазон. В светлината на потенциалните рискове при продължително лечение, се предписват лекарства трябва да се потвърди в следващите рутинни проверки, което е в полза на пиоглитазон се запазва.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-03-21

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PIOGLITAZONEACCORD 15 MG ТАБЛЕТКИ
PIOGLITAZONE ACCORD 30 MG ТАБЛЕТКИ
PIOGLITAZONE ACCORD 45 MG ТАБЛЕТКИ
Пиоглитазон(Pioglitazone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може дасе
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете
Вашиялекар или
фармацевт.Това включва и всички
възможнинежелани реакции, неописани в
тази
листовка. Вижте точка 4.
-
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PioglitazoneAccordи за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PioglitazoneAccord
3.
Как да приемате PioglitazoneAccord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Pioglitazone Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PIOGLITAZONEACCORD И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
PioglitazoneAccordсъдържа пиог
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PioglitazoneAccord 15 mg таблетки
Pioglitazone Accord 30 mg таблетки
Pioglitazone Accord 45 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
PioglitazoneAccord 15
mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 15 mg
пиоглитазон (pioglitazone)(като
хидрохлорид).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие: _
Всяка таблетка съдържа 37,24 mg лактоза
монохидрат (вж. точка 4.4).
PioglitazoneAccord 30
mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg
пиоглитазон (pioglitazone)(като
хидрохлорид).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие: _
Всяка таблетка съдържа 74,46 mg лактоза
монохидрат (вж. точка 4.4).
PioglitazoneAccord 45
mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 45 mg
пиоглитазон (pioglitazone)(като
хидрохлорид).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие: _
Всяка таблетка съдържа 111,70 mg лактоза
монохидрат (вж. точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
PioglitazoneAccord 15
mg таблетки
Таблетките са бели до почти бели,
кръгли, двойноизпъкнали,без покритие,
с вдлъбнато релефно
означение „Р” от едната страна и
„15”oт другата страна.
PioglitazoneAccord 30
mg таблетки
Таблетките са бели до почти бели,
плоски, кръгли, без покритие, със
заоблен
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-01-2022
Листовка Листовка чешки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-01-2022
Листовка Листовка датски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-01-2022
Листовка Листовка немски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-01-2022
Листовка Листовка естонски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-01-2022
Листовка Листовка гръцки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-01-2022
Листовка Листовка английски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-05-2017
Листовка Листовка френски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-01-2022
Листовка Листовка италиански 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-05-2017
Листовка Листовка латвийски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-05-2017
Листовка Листовка литовски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-01-2022
Листовка Листовка унгарски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-01-2022
Листовка Листовка малтийски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-05-2017
Листовка Листовка нидерландски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-05-2017
Листовка Листовка полски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-01-2022
Листовка Листовка португалски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-05-2017
Листовка Листовка румънски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-01-2022
Листовка Листовка словашки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-01-2022
Листовка Листовка словенски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-05-2017
Листовка Листовка фински 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-01-2022
Листовка Листовка шведски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-01-2022
Листовка Листовка норвежки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-01-2022
Листовка Листовка исландски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-01-2022
Листовка Листовка хърватски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-05-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите