Pemetrexed Lilly

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пеметрексед

Предлага се от:

Eli Lilly Netherlands

АТС код:

L01BA04

INN (Международно Name):

pemetrexed

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Mesothelioma

Терапевтични показания:

Злокачественный плеврален mesotheliomaPemetrexed Lilly в комбинация с цисплатином е показан за лечение на нейв химиотерапия пациенти с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. Немелкоклеточного на белите дробове cancerPemetrexed Лили в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией. Пеметрексед Лили включен като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия. Пеметрексед Лили включен като монотерапии за втора линия на лечение при пациенти с локално-разпространена или метастатичен немелкоклеточного рак на белия дроб и други, от основно плоскоклеточной гистологией.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2015-09-14

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПЕМЕТРЕКСЕД LILLY 100 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ
ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ПЕМЕТРЕКСЕД LILLY 500 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ
ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
пеметрексед (рemetrexed)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Пеметрексед Lilly и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Пеметрексед Lilly
3.
Как да използвате Пеметрексед Lilly
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Пеметрексед Lilly
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЕМЕТРЕКСЕД LILLY И
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Пеметрексед Lilly е лекарствен продукт,
използван за лечение на рак.
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Пеметрексед Lilly 100 mg прах за концентрат
за инфузионен разтвор
Пеметрексед Lilly 500 mg прах за концентрат
за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Пеметрексед Lilly 100 mg прах за концентрат
за инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 100 mg пеметрексед
(pemetrexed) (като пеметрексед динатрий).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всеки флакон съдържа приблизително 11
mg натрий.
Пеметрексед Lilly 500 mg прах за концентрат
за инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 500 mg пеметрексед
(pemetrexed) (като пеметрексед динатрий).
След разтваряне (реконституиране) (вж.
точка 6.6) всеки флакон съдържа 25 mg/ml
пеметрексед.
_Помощно вещество с известно действие
_
Всеки флакон съдържа приблизително 54
mg натрий.
След разтваряне (реконституиране) (вж.
точка 6.6) всеки флакон съдържа 25 mg/ml
пеметрексед.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор.
Бял до светложълт или жълтозелен
лиофилизиран прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ма
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-11-2021
Листовка Листовка чешки 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-11-2021
Листовка Листовка датски 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-11-2021
Листовка Листовка немски 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-11-2021
Листовка Листовка естонски 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-11-2021
Листовка Листовка гръцки 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-11-2021
Листовка Листовка английски 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-11-2021
Листовка Листовка френски 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-11-2021
Листовка Листовка италиански 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-11-2021
Листовка Листовка латвийски 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-11-2021
Листовка Листовка литовски 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-11-2021
Листовка Листовка унгарски 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-11-2021
Листовка Листовка малтийски 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-11-2021
Листовка Листовка нидерландски 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-11-2021
Листовка Листовка полски 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-11-2021
Листовка Листовка португалски 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-11-2021
Листовка Листовка румънски 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-11-2021
Листовка Листовка словашки 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-11-2021
Листовка Листовка словенски 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-11-2021
Листовка Листовка фински 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-11-2021
Листовка Листовка шведски 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-11-2021
Листовка Листовка норвежки 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-11-2021
Листовка Листовка исландски 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-11-2021
Листовка Листовка хърватски 26-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-11-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите