Pemetrexed Hospira

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
03-03-2022
Активна съставка:
пеметрексед
Предлага се от:
Pfizer Europe MA EEIG
АТС код:
L01BA04
INN (Международно Name):
pemetrexed
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Mesothelioma
Терапевтични показания:
Злокачественный плеврален mesotheliomaPemetrexed приключване на дефлация подкрепиха в комбинация с цисплатином е показан за лечение на нейв химиотерапия пациенти с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. Немелкоклеточного на белите дробове cancerPemetrexed приключване на дефлация подкрепиха в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией. Пеметрексед приключване на дефлация подкрепиха включен като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия. Пеметрексед приключване на дефлация подкрепиха включен като монотерапии за втора линия на лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отко
Каталог на резюме:
Revision: 13
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003970
Дата Оторизация:
2015-11-19
EMEA код:
EMEA/H/C/003970

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 03-03-2022
Листовка Листовка
чешки 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 03-03-2022
Листовка Листовка
датски 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 03-03-2022
Листовка Листовка
немски 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 03-03-2022
Листовка Листовка
естонски 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 03-03-2022
Листовка Листовка
гръцки 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 03-03-2022
Листовка Листовка
английски 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 03-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 01-12-2015
Листовка Листовка
френски 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 03-03-2022
Листовка Листовка
италиански 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 03-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 01-12-2015
Листовка Листовка
латвийски 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 03-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 01-12-2015
Листовка Листовка
литовски 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 03-03-2022
Листовка Листовка
унгарски 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 03-03-2022
Листовка Листовка
малтийски 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 03-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 01-12-2015
Листовка Листовка
нидерландски 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 03-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 01-12-2015
Листовка Листовка
полски 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 03-03-2022
Листовка Листовка
португалски 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 03-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 01-12-2015
Листовка Листовка
румънски 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 03-03-2022
Листовка Листовка
словашки 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 03-03-2022
Листовка Листовка
словенски 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 03-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 01-12-2015
Листовка Листовка
фински 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 03-03-2022
Листовка Листовка
шведски 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 03-03-2022
Листовка Листовка
норвежки 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 03-03-2022
Листовка Листовка
исландски 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 03-03-2022
Листовка Листовка
хърватски 03-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 03-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 01-12-2015

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Пеметрексед Hospira 100 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Пеметрексед Hospira 500 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Пеметрексед Hospira 1 000 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

пеметрексед (pemetrexed)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Пеметрексед Hospira и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Пеметрексед Hospira

Как да използвате Пеметрексед Hospira

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Пеметрексед Hospira

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Пеметрексед Hospira и за какво се използва

Пеметрексед Hospira е лекарствен продукт, използван за лечение на рак.

Пеметрексед Hospira се прилага в комбинация с цисплатин - друг противораков лекарствен

продукт, като лечение за злокачествен плеврален мезотелиом – форма на рак, който засяга

обвивката на белия дроб, на пациенти, които не са получавали преди това химиотерапия.

Пеметрексед Hospira също се прилага в комбинация с цисплатин за първоначално лечение на

пациенти с напреднал стадий на белодробен рак.

Пеметрексед Hospira може да Ви бъде предписан, ако имате белодробен рак в напреднал стадий

и ако заболяването Ви се повлиява от лечението или ако то остава в значителна степен

непроменено след първоначалната химиотерапия.

Пеметрексед Hospira също е лечение за пациенти с белодробен рак в напреднала фаза, при

които заболяването прогресира, след като е била използвана друга начална химиотерапия.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Пеметрексед Hospira

Не използвайте Пеметрексед Hospira

ако сте алергични (свръхчувствителни) към пеметрексед или към някоя от останалите

съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

ако кърмите; трябва да преустановите кърменето по време на лечение с Пеметрексед

Hospira.

ако скоро Ви е направена или скоро ще Ви се прави ваксина, срещу жълта треска.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевта в болницата, преди да приемете Пеметрексед Hospira.

Ако имате или сте имали проблеми с бъбреците, поговорете с лекаря или фармацевта на

болницата, тъй като е възможно да не можете да получавате Пеметрексед Hospira.

Преди всяка инфузия ще Ви се вземат кръвни проби за преценка, дали са задоволителни

бъбречната и чернодробна функции и да се провери, дали имате достатъчно кръвни клетки, за

да получите Пеметрексед Hospira. Лекарят може да реши, дали да промени дозата или да

отложи лечението, в зависимост от общото Ви състояние и ако броят на кръвните клетки е

твърде нисък. Ако получавате също цисплатин, Вашият лекар ще се увери, че сте хидратирани

правилно и сте получили подходящо лечение за профилактика на повръщането преди и след

получаване на цисплатин.

Ако сте били подложени на или Ви предстои лъчетерапия, моля кажете на Вашия лекар, тъй

като при прилагане на Пеметрексед Hospira може да има ранна или късна радиационна реакция.

Ако скоро сте ваксинирани, моля кажете на Вашия лекар, тъй като това може да окаже лошо

влияние при прилагане на Пеметрексед Hospira.

Ако имате сърдечно заболяване или имате история за сърдечно заболяване, моля, уведомете

Вашия лекар.

Ако имате натрупване на течност около белите дробове, лекарят може да реши да отстрани

течността преди да Ви даде Пеметрексед Hospira.

Деца и юноши

Това лекарство не трябва да се използва при деца или юноши, защото няма опит с това

лекарство при деца и юноши под 18-годишна възраст.

Други лекарства и Пеметрексед Hospira

Моля, кажете на Вашия лекар, ако приемате някакви лекарствени продукти срещу болка или

възпаление (оток), например лекарствени продукти наричани “нестероидни

противовъзпалителни лекарствени продукти” (НПВЛП), включително и лекарствени продукти,

закупени без лекарско предписание (като ибупрофен). Има много видове НСПВЛП с различна

продължителност на действие. В зависимост от планирания ден за инфузия на пеметрексед

и/или от състоянието на бъбречната функция е необходимо лекарят да Ви посъветва кои

лекарствени продукти можете да приемате и кога можете да ги вземате. Ако не сте сигурни,

попитайте Вашия лекар или фармацевт, дали някое от Вашите лекарства е НСПВЛП.

Информирайте Вашия лекар или фармацевта в болницата, ако приемате или наскоро сте

приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, кажете на

Вашия лекар. Употребата на пеметрексед трябва да се избягва по време на бременност. Лекарят

Ви ще обсъди с Вас възможния риск от прием на пеметрексед по време на бременност. Жените

трябва да използват ефективна контрацепция по време на лечение с пеметрексед.

Кърмене

Ако кърмите, кажете на Вашия лекар.

Кърменето трябва да бъде преустановено по време на лечението с пеметрексед.

Фертилитет

Мъжете се съветват да не стават бащи по време на лечението и 6 месеца след лечението с

пеметрексед и затова трябва да използват ефективна контрацепция по време на лечението с

пеметрексед и до 6 месеца след това. Ако имате желание да станете баща, по време на

лечението или до шест месеца след получаване на лечение, потърсете съвет от Вашия лекар или

фармацевт. Вие можете да потърсите съвет за съхранение на сперма преди да започнете

лечение.

Шофиране и работа с машини

Пеметрексед Hospira може да Ви накара да се чувствате уморени. Бъдете внимателни когато

шофирате или работите с машини.

Пеметрексед Hospira съдържа натрий

Pemetrexed Hospira 100 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий.

Pemetrexed Hospira 500 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Това лекарство съдържа 54 mg натрий (основна съставка на готварската/трапезната сол) във

всеки флакон. Това количество е еквивалентно на 2,7 % от препоръчителния максимален

дневен хранителен прием на натрий за възрастен.

Pemetrexed Hospira 1000 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Това лекарство съдържа 108 mg натрий (основна съставка на готварската/трапезната сол) във

всеки флакон. Това количество е еквивалентно на 5,4 % от препоръчителния максимален

дневен хранителен прием на натрий за възрастен.

3.

Как да използвате Пеметрексед Hospira

Дозата на Пеметрексед Hospira е 500 милиграма на всеки квадратен метър от телесната Ви

повърхност. Измерени са височината и телесното тегло за изчисляване на телесната повърхност

на тялото Ви. Вашият лекар ще използва тази телесна повърхност, за да изчисли правилната

доза за Вас. Тази доза може да бъде адаптирана или лечението може да се отложи в зависимост

от броя на кръвните Ви клетки, и от общото Ви състояние. Преди прилагане болничен

фармацевт, медицинска сестра или лекар ще смеси Пеметрексед Hospira прах с 9 mg/ml

(0,9%).инжекционен разтвор на натриев хлорид.

Винаги ще получавате Пеметрексед Hospira като инфузия в една от вените. Инфузията ще

продължи приблизително 10 минути.

Когато Пеметрексед Hospira се използва в комбинация с цисплатин:

Лекарят или болничният фармацевт ще изчислят дозата, от която се нуждаете, на база Вашите

височина и тегло. Цисплатин също се прилага чрез инфузия в една от вените, и се дава

приблизително 30 минути след завършване на инфузията с Пеметрексед Hospira. Инфузията с

цисплатин ще продължи приблизително 2 часа.

Вие обикновено ще получавате инфузия веднъж на 3 седмици.

Допълнителни лекарствени продукти:

Кортикостероиди: Вашият лекарят ще Ви назначи стероидни таблетки (еквивалентни на

4 милиграма дексаметазон два пъти дневно), и ще трябва да ги вземате в деня преди, в деня на,

и в деня след лечение с Пеметрексед Hospira. Този лекарствен продукт се назначава, за да се

намали честотата и тежестта на кожните реакции, които можете да имате, по време на

противотуморното лечение.

Витаминни добавки: Вашият лекар ще Ви назначи перорално фолиева киселина (витамин) или

мултивитамин, съдържащ фолиева киселина (350 до 1 000 микрограма), която ще трябва да

вземате веднъж дневно, докато получавате Пеметрексед Hospira. Трябва да вземате поне 5 дози,

по време на седемте дни преди първата доза Пеметрексед Hospira. Ще трябва да продължите да

вземате фолиева киселина в продължение на 21 дни, след последната доза Пеметрексед Hospira.

Също ще Ви направят инжекция с витамин В

(1 000 микрограма) в седмицата, преди

приложение на Пеметрексед Hospira и след това приблизително на всеки 9 седмици

(съответстващо на 3 курса лечение с Пеметрексед Hospira). Витамин В

и фолиева киселина Ви

се дават за намаляване на възможните токсични ефекти на противотуморното лечение.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Трябва незабавно да се свържете с лекаря си, ако забележите нещо от следното:

Треска или инфекция (съответно, често или много често): ако имате температура 38ºС

или повече, изпотяване или други признаци на инфекция (тъй като може да имате по-

малко бели кръвни клетки, в сравнение с нормалното, което е много често). Инфекцията

(сепсис) може да е тежка и би могла да причини смърт.

Ако започнете да чувствате болка в гърдите (често) или имате ускорена сърдечна честота

(нечесто).

Ако имате болка, зачервяване, отоци или язви в устата (много често).

Алергични реакции: ако развиете кожен обрив (много често)/ чувство за парене или

боцкане (често) или треска (често). Кожните реакции рядко могат да бъдат тежки и да

причинят смърт. Свържете се с Вашия лекар, ако получите тежък обрив, или сърбеж,

или мехури (синдром на Stevens-Johnson или токсична епидермална некролиза).

Ако чувствате умора, слабост, лесно се задъхвате или ако изглеждате бледи (тъй като

можете да имате по-нисък хемоглобин от нормалното, което е много често).

Ако имате кървене от венците, носа или устата или някакво кървене, което не спира,

червеникава или розова урина, неочаквана контузия (тъй като може да имате по-малко

тромбоцити от нормалното, което е често).

Ако изпитате внезапен задух, силна болка в гръдния кош или кашлица с кървави храчки

(нечесто) (може да означава наличие на кръвен съсирек в кръвоносните съдове на

белите дробове)

Нежеланите ефекти на пеметрексед може да включват:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 човека)

Инфекция

Фарингит (възпалено гърло)

Нисък брой на неутрофилните гранулоцити (вид бели кръвни клетки)

Нисък брой бели кръвни клетки

Нисък хемоглобин (анемия)

Болка, зачервяване, оток или възпаление на устата

Загуба на апетит

Повръщане

Диария

Гадене

Кожен обрив

Лющене на кожата

Отклонения в кръвните изследвания, отчитащи намалена бъбречна функция

Умора (уморяемост)

Чести (може да засегнат до 1 на 10 човека)

Инфекция на кръвта

Повишена телесна температура с нисък брой на неутрофилните гранулоцити (вид бели кръвни

клетки)

Нисък брой тромбоцити

Алергична реакция

Загуба на телесни течности

Промяна на вкуса

Увреждане на двигателните нерви, което може да причини мускулна слабост и атрофия

(отслабване) основно на ръцете и краката

Увреждане на сетивните нерви, което може да причини загуба на чувствителност, пареща болка

и нестабилна походка

Замаяност

Възпаление или оток на конюнктивата (лигавицата, която покрива вътрешната повърхност на

клепачите и бялата част на окото)

Сухо око

Сълзене на очите

Сухота на конюнктивата (лигавицата, която покрива вътрешната повърхност на клепачите и

бялата част на окото) и роговицата (прозрачният слой пред ириса и зеницата)

Оток на клепачите

Нарушение на очите със сухота, сълзене, дразнене и/или болка

Сърдечна недостатъчност (състояние, което засяга силата на изпомпване на сърдечния мускул)

Неправилен сърдечен ритъм

Лошо храносмилане

Запек

Болка в корема

Черен дроб: увеличаване на количеството на химичните вещества в кръвта, произведени от

черния дроб

Повишена пигментация на кожата

Сърбеж по кожата

Обрив по тялото, при който петната приличат на мишена

Загуба на коса

Копривна треска

Загуба на бъбречна функция

Намалена бъбречна функция

Повишена телесна температура

Болка

Натрупване на течност в телесните тъкани, причиняващо оток

Болка в гръдния кош

Възпаление и разязвяване на лигавиците на храносмилателния тракт

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 човека)

Намален брой на червените кръвни клетки, белите кръвни клетки и тромбоцитите

Удар

Вид удар, при който мозъчна артерия е запушена

Кръвоизлив в черепа

Стенокардия (болка в гръдния кош, причинена от намален приток на кръв към сърцето)

Инфаркт

Стеснение или запушване на коронарните артерии

Учестен сърдечен ритъм

Недостатъчен приток на кръв към крайниците

Запушване на една от белодробните артерии

Възпаление и сраствания на обвивката на белите дробове с проблеми в дишането

Изхождане на яркочервена кръв от ануса

Кървене в храносмилателния тракт

Чревна перфорация (разкъсване)

Възпаление на лигавицата на хранопровода

Възпаление на лигавицата на дебелото черво, което може да бъде придружено от чревно или

ректално кървене (наблюдавано само в комбинация с цисплатин)

Възпаление, оток, зачервяване и ерозия на лигавицата на хранопровода, причинени от

лъчетерапия

Възпаление на белите дробове, причинено от лъчетерапия

Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 човека)

Разрушаване на червените кръвни клетки

Анафилактичен шок (тежка алергична реакция)

Възпалително заболяване на черния дроб

Зачервяване на кожата

Кожен обрив, който се появява навсякъде в облъчвана преди това област

Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 човека)

Инфекции на кожата и меките тъкани

Синдром на Стивънс-Джонсън (вид тежка реакция на кожата и лигавиците, която може да бъде

животозастрашаваща)

Токсична епидермална некролиза (вид тежка кожна реакция, която може да бъде

животозастрашаваща)

Автоимунно заболяване, което причинява обриви и мехури по кожата на краката, ръцете и

корема

Възпаление на кожата, характеризиращо се с наличие на були (големи мехури), изпълнени с

течност

Изтъняване на кожата, мехури, ерозии и белези по кожата

Зачервяване, болка и оток главно по долните крайници

Възпаление на кожата и подкожната мастна тъкан (псевдоцелулит)

Възпаление на кожата (дерматит)

Кожата става възпалена, сърбяща, зачервена, напукана и грапава

Силно сърбящи петна

Неизвестна честота: честотата не може да бъде оценена по наличните данни

Форма на диабет, дължаща се главно на заболяване на бъбреците

Заболяване на бъбреците, включващо загиване на епителните клетки, които образуват

бъбречните каналчета

Може да имате всеки от тези симптоми и/или състояния. Трябва да кажете на лекаря си

възможно най-скоро, когато започнете да имате някой от тези нежелани ефекти.

Ако се тревожите за някоя от нежеланите реакции, поговорете с Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва

всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите

нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение

V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече

информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Пеметрексед Hospira

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета на флакона след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква някакви специални условия на съхранение.

Разтворени и разредени разтвори: Продуктът трябва да се използва незабавно. Когато е

приготвен както е посочено, химическата и физическа стабилност при употреба на разтворени

и инфузионни разтвори на пеметрексед е била доказана за 24 часа при съхранение в хладилник

(2°С до 8°С)

Полученият разтвор е бистър и на цвят може да варира от безцветен до жълт или зеленожълт,

без това да повлияе неблагоприятно на качеството на продукта. Лекарствените продукти за

парентерална употреба трябва да бъдат инспектирани визуално за частици и промяна на цвета

преди употреба. Да не се употребява при наличие на частици.

Това лекарство е само за еднократна употреба, всеки неизползван разтвор трябва да се

изхвърли съгласно местните изисквания.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Пеметрексед Hospira

Активното вещество е пеметрексед.

Пеметрексед Hospira 100 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор: Всеки флакон съдържа

100 mg пеметрексед (като пеметрексед динатрий хемипентахидрат).

Пеметрексед Hospira 500 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор: Всеки флакон съдържа

500 mg пеметрексед (като пеметрексед динатрий хемипентахидрат).

Пеметрексед Hospira 1 000 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор: Всеки флакон

съдържа 1 000 mg пеметрексед (като пеметрексед динатрий хемипентахидрат).

След разтваряне както е посочино, разтворът съдържа 25 mg/ml пеметрексед. Преди

приложение е необходимо да се направи допълнително разреждане от здравен специалист.

Другите съставки са манитол (Е421), хлороводородна киселина (за коригиране на рН) и натриев

хидроксид (за коригиране на рН). Вижте точка 2 „Пеметрексед Hospira съдържа натрий“.

Как изглежда Пеметрексед Hospira и какво съдържа опаковката

Пеметрексед Hospira е прах за концентрат за инфузионен разтвор в стъклен флакон. Той е бял

до светложълт или зеленожълт лиофилизиран прах.

Всяка опаковка съдържа един флакон от 100 mg, 500 mg или 1 000 mg пеметрексед (като

пеметрексед динатрий хемипентахидрат).

Притежател на разрешението за употреба

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Белгия

Производител

Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10

1930 Zaventem

Белгия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

BE

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

BG

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

LU

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

CZ

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

HU

Pfizer Kft.

Tel: + 36 1 488 37 00

DK

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

MT

Drugsales Ltd

Tel.: + 356 21 419 070/1/2

DE

PFIZER PHARMA GmbH

Tel: + 49 (0)30 550055-51000

NL

Pfizer bv

Tel: +31 (0) 800 63 34 636

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

NO

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

EL

Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 6785 800

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

ES

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

PL

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

FR

Pfizer

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

PT

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: + 351 21 423 55 00

HR

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

RO

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

IE

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

SI

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

IS

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

SK

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

IT

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

FI

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

CY

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ.: +357 22817690

SE

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

UK (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: + 44 (0) 1304 616161

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Инструкции за употреба, работа и изхвърляне

1. Прилагайте асептична техника по време на разтварянето (реконституирането) и по-

нататъшното разреждане на пеметрексед за приложение като интравенозна инфузия.

2. Изчислете дозата и броя флакони Пеметрексед Hospira, които са необходими. Флаконът

съдържа излишък пеметрексед, за да се осигури определеното на етикета количество.

3. Разтворете (реконституирайте) всеки флакон от 100 mg с 4,2 ml 9 mg/ml (0,9%) разтвор на

натриев хлорид за инжекции, без консервант, при което се получава разтвор съдържащ

25 mg/ml пеметрексед.

Разтворете (реконституирайте) всеки флакон от 500 mg с 20 ml 9 mg/ml (0,9%) разтвор на

натриев хлорид за инжекции, без консервант, при което се получава разтвор съдържащ

25 mg/ml пеметрексед.

Разтворете (реконституирайте) всеки флакон от 1 000 mg с 40 ml 9 mg/ml (0,9%) разтвор на

натриев хлорид за инжекции, без консервант, при което се получава разтвор съдържащ

25 mg/ml пеметрексед.

Внимателно разклатете всеки флакон докато прахът се разтвори изцяло. Полученият разтвор е

бистър и на цвят може да варира от безцветен до жълт или зеленожълт, без това да повлияе

неблагоприятно на качеството на продукта. Полученият разтвор има рН между 6,6 и 7,8.

Необходимо е допълнително разреждане.

4. Необходимият обем от приготвения разтвор пеметрексед трябва да бъде допълнително

разреден с 9 mg/ml (0,9 %) разтвор на натриев хлорид за инжекции без консервант, до

получаване на обем от 100 ml и приложен като интравенозна инфузия за над 10 минути.

5. Приготвеният според указанията разтвор за инфузия на пеметрексед е съвместим с

инфузионни сакове и инфузионни системи от поливинил хлорид и полиолефин. Пеметрексед е

несъвместим с разтворители, съдържащи калций, включително разтвор на Рингер-лактат и

разтвор на Рингер.

6. Лекарствените продукти за парентерална употреба трябва да бъдат инспектирани визуално за

частици и промяна на цвета преди употреба. Да не се употребява при наличие на частици.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Пеметрексед Hospira 100 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Пеметрексед Hospira 500 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Пеметрексед Hospira 1 000 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Пеметрексед Hospira 100 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Всеки флакон съдържа 100 mg пеметрексед (pemetrexed) (като пеметрексед динатрий

хемипентахидрат).

Помощно вещество с известно действие

Всеки флакон съдържа приблизително 11 mg натрий.

Пеметрексед Hospira 500 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Всеки флакон съдържа 500 mg пеметрексед (pemetrexed) (като пеметрексед динатрий

хемипентахидрат).

Помощно вещество с известно действие

Всеки флакон съдържа приблизително 54 mg натрий.

Пеметрексед Hospira 1 000 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Всеки флакон съдържа 1 000 mg пеметрексед (pemetrexed) (като пеметрексед динатрий

хемипентахидрат).

Помощно вещество с известно действие

Всеки флакон съдържа приблизително 108 mg натрий.

След разтваряне (реконституиране) (вж. точка 6.6), всеки флакон съдържа 25 mg/ml

пеметрексед.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за концентрат за инфузионен разтвор

Бял до светложълт или жълтозелен лиофилизиран прах.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Малигнен плеврален мезотелиом

Пеметрексед Hospira в комбинация с цисплатин е показан за лечение на неподлежащ на

резекция малигнен плеврален мезотелиом при пациенти, на които до момента не е прилагана

химиотерапия.

Недребноклетъчен рак на белия дроб

Пеметрексед Hospira в комбинация с цисплатин е показан за лечение от първа линия на

пациенти с локално авансирал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб с

различна от предимно сквамозноклетъчна хистология (вж. точка 5.1).

Пеметрексед Hospira е показан за монотерапия при поддържащо лечение на локално авансирал

или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб, с различна от предимно

сквамозноклетъчна хистология, при пациенти, чието заболяване не прогресира непосредствено

след химиотерапия на основата на платина (вж. точка 5.1).

Пеметрексед Hospira е показан за монотерапия при лечение от втора линия на пациенти с

локално авансирал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб с различна от

предимно сквамозноклетъчна хистология (вж. точка 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Пеметрексед Hospira трябва да бъде прилаган само под контрола на лекар, квалифициран в

употребата на противотуморна химиотерапия.

Дозировка

Пеметрексед Hospira в комбинация с цисплатин

Препоръчваната доза Пеметрексед Hospira е 500 mg/m

телесна повърхност, приложена като

интравенозна инфузия с продължителност над 10 минути на първия ден от всеки 21-дневен

цикъл. Препоръчваната доза цисплатин е 75 mg/m

телесна повърхност, като инфузия с

продължителност над два часа, приблизително 30 минути след завършване на инфузията с

пеметрексед, на първия ден от всеки 21-дневен цикъл. Пациентите трябва да получат адекватна

антиеметична терапия и подходяща хидратация, преди и/или след получаване на цисплатин

(вж. също кратката характеристика на продукта на цисплатин за специфични препоръки при

дозиране).

Пеметрексед Hospira като самостоятелно средство

При пациенти, лекувани за недребноклетъчен рак на белия дроб след предшестваща

химиотерапия, препоръчваната доза Пеметрексед Hospira e 500 mg/m

телесна повърхност,

приложена като интравенозна инфузия, с продължителност над 10 минути, на първия ден от

всеки 21-дневен цикъл.

Режим на премедикация

За да се намали честотата и тежестта на кожните реакции, трябва да се даде кортикостероид в

деня преди, в деня на и деня след приложение на пеметрексед. Кортикостероидът трябва да

бъде еквивалентен на 4 mg дексаметазон, приложен перорално два пъти на ден (вж. точка 4.4).

За да се намали токсичността, пациентите лекувани с пеметрексед, трябва също да получават

добавки от витамини (вж. точка 4.4). Пациентите трябва да приемат перорално фолиева

киселина или мултивитаминен продукт, съдържащ фолиева киселина (350 до

1 000 микрограма) всекидневно. Поне пет дози фолиева киселина трябва да бъдат приети през

седемте дни преди първата доза пеметрексед и приемът трябва да продължава по време на

пълния курс лечение и 21 дни след последната доза пеметрексед. Пациентите трябва също да

получат интрамускулно витамин B

(1 000 микрограма) през седмицата преди първата доза

пеметрексед и след това на всеки трети цикъл. Последваща инжекция витамин B

може да бъде

направена в същия ден, в който е приложен пеметрексед.

Мониториране

Пациентите, получаващи пеметрексед, трябва да бъдат мониторирани преди всяка доза по

отношение на пълна кръвна картина, включително диференциално броене и брой тромбоцити.

Преди всяко назначаване на химиотерапия трябва да се събират кръвни биохимични тестове, за

да се оцени бъбречната и чернодробна функции. Преди започване на всеки цикъл на

химиотерапия е нужно пациентите да имат абсолютен брой неутрофили (ANC) ≥

1 500 клетки/mm

и тромбоцити ≥ 100 000 клетки/mm

Креатининовият клирънс трябва да бъде ≥ 45 ml/min.

Общият билирубин трябва да бъде ≤ 1,5 пъти от горната граница на нормата. Алкалната

фосфатаза (AP), аспартат аминотрансферазата (AST или SGOT) и аланин аминотрансферазата

(ALT или SGPT) трябва да са ≤ 3 пъти от горната граница на нормата. Стойности на алкалната

фосфатаза, AST и ALT ≤ 5 пъти над горната граница на нормата са приемливи при засягане на

черния дроб от тумор.

Адаптиране на дозата

Адаптиране на дозата в началото на всеки последващ цикъл трябва да се прави според най-

ниската стойност (надир) на броя на кръвните клетки или максималната нехематологична

токсичност спрямо предхождащия цикъл на лечение. Лечението може да бъде отложено, за да

се остави достатъчно време за възстановяване. След възстановяване пациентите трябва да

продължат лечението си, като се използват указанията в Таблици 1, 2 и 3, които се отнасят за

Пеметрексед Hospira, използван самостоятелно или в комбинация с цисплатин.

Таблица 1. Таблица за адаптиране на дозата на Пеметрексед Hospira (самостоятелно или в

комбинация) и цисплатин – хематологична токсичност

Най-ниска стойност (надир) на абсолютния брой на

неутрофилите (ANC) < 500/mm

и надир на

тромбоцитите ≥ 50 000/mm

75% от предишната доза (за двата

продукта Пеметрексед Hospira и

цисплатин)

Надир на тромбоцитите < 50 000/mm

независимо

от надира на абсолютния брой на неутрофирите

(ANC)

75% от предишната доза (за двата

продукта Пеметрексед Hospira и

цисплатин)

Надир на тромбоцитите < 50 000/mm

с кървене

независимо от надира на абсолютния брой на

неутрофирите (ANC)

50% от предишната доза (за двата

продукта Пеметрексед Hospira и

цисплатин)

Тези критерии отговарят на определението за ≥ ОКТ степен 2 кървене в Общите критерии за

токсичност на Националния онкологичен институт (ОКТ в.2.0; NCI 1998).

Ако пациентите развият нехематологична токсичност ≥ 3-та степен (с изключение на

невротоксичност), приложението на Пеметрексед Hospira трябва да се отложи до достигане на

стойности по-малки или равни на тези преди лечението на пациента. Лечението трябва да бъде

подновено в съответствие с ръководството в Таблица 2.

Таблица 2. Таблица за адаптиране на дозата на Пеметрексед Hospira (самостоятелно или в

комбинация) и цисплатин - нехематологична токсичност

a, б

Доза на Пеметрексед

Hospira (mg/m

2

)

Доза на цисплатин

(mg/m

2

)

Всяка степен 3 или 4 токсичност, с

изключение на мукозит

75% от предишната доза

75% от предишната доза

Всяка диария, изискваща

хоспитализация (независимо от

степента), или диария степен 3 или 4

75% от предишната доза

75% от предишната доза

Мукозит степен 3 или 4

50% от предишната доза

100% от предишната доза

Общи критерии за токсичност (ОКТ в.2.0; NCI 1998) на Националния онкологичен институт

С изключение на невротоксичност

В случай на невротоксичност, препоръчваното адаптиране на дозата на Пеметрексед Hospira и

цисплатин е представено в Таблица 3. Пациентите трябва да прекъснат лечението, ако се

наблюдава 3 или 4 степен невротоксичност.

Таблица 3. Таблица за адаптиране на дозата на Пеметрексед Hospira (самостоятелно или в

комбинация) и цисплатин - невротоксичност

ОКТ

степен

Доза на Пеметрексед Hospira

(mg/m

2

)

Доза на цисплатин (mg/m

2

)

100% от предишната доза

100% от предишната доза

100% от предишната доза

50% от предишната доза

Общи критерии за токсичност (ОКТ в.2.0; NCI 1998) на Националния онкологичен институт

Лечението с Пеметрексед Hospira трябва да бъде прекратено, ако пациентът има някаква

хематологична или нехематологична токсичност от степен 3 или 4 след намаление на две дози

или незабавно, ако се наблюдава невротоксичност степен 3 или 4.

Специални популации

Пациенти в старческа възраст

При клинични проучвания не е имало индикация, че пациентите на възраст 65 години или

повече са с повишен риск от нежелани реакции, в сравнение с пациентите на възраст под

65 години. Не е необходимо друго намаление на дозата, освен това, което се препоръчва за

всички пациенти.

Педиатрична популация

Няма съответна употреба на пеметрексед в педиатрична популация при малигнен плеврален

мезетелиом и недребноклетъчен рак на белия дроб.

Пациенти с бъбречно увреждане (Стандартна формула на Cockcroft и Gault или скорост на

гломерулна филтрация, измерена с Tc99m-DPTA метода за серумен клирънс):

Пеметрексед се елиминира предимно непроменен чрез бъбречна екскреция. При клинични

проучвания, пациентите с креатининов клирънс ≥ 45 ml/min, не изискват адаптиране на дозата,

различно от това което се препоръчва за всички пациенти. Има недостатъчно данни за

употребата на пеметрексед при пациенти с креатининов клирънс под 45 ml/min; затова

употребата на пеметрексед не се препоръчва (вж. точка 4.4).

Пациенти с чернодробно увреждане

Не е намерена връзка между AST (SGOT), ALT (SGPT), или общия билирубин и

фармакокинетиката на пеметрексед. Въпреки това, пациенти с чернодробни нарушения, като

билирубин > 1,5 пъти над горна граница на нормата и/или аминотрансфераза > 3,0 пъти над

горна граница на нормата (без чернодробни метастази) или > 5,0 пъти над горна граница на

нормата (при наличие на чернодробни метастази), не са специфично изучавани.

Начин на приложение

Пеметрексед Hospira е за интравенозно приложение. Пеметрексед Hospira трябва да се прилага

като интравенозна инфузия в продължение на 10 минути на първия ден от всеки 21-дневен

цикъл.

За предпазни мерки, които трябва да бъдат взети преди работа с или при приложение на

Пеметрексед Hospira и за указания относно разтварянето (реконституирането) и разреждането

на Пеметрексед Hospira преди прилагането, вижте, точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Кърмене (вж. точка 4.6).

Съпътстващо ваксиниране против жълта треска (вж. точка 4.5).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пеметрексед може да потисне функцията на костния мозък, което се проявява с неутропения,

тромбоцитопения и анемия (или панцитопения) (вж. точка 4.8.). Миелосупресията обикновено е

доза-лимитираща токсичност. Пациентите трябва да бъдат проследявани за миелосупресия по

време на лечението и пеметрексед не трябва да се прилага на пациентите, докато абсолютният

брой на неутрофилите (ANC) не се върне до ≥ 1 500 клетки/mm

, а броят на тромбоцитите се

върне до ≥ 100 000 клетки/mm

. Намалението на дозата през последващите цикли се базира на

спада на абсолютния брой на неутрофилите, броя на тромбоцитите и максималната

нехематологична токсичност, наблюдавани през предишния цикъл (вж. точка 4.2).

Докладвани са по-ниска токсичност и намаление на степени 3/4 за хематологична и

нехематологична токсичности, като неутропения, фебрилна неутропения и инфекции, свързани

с неутропения от степен 3/4, когато е прилагано предварително лечение с фолиева киселина и

витамин B

. Затова всички пациенти, лекувани с пеметрексед трябва да бъдат съветвани да

вземат фолиева киселина и витамин B

, като профилактична мярка, за намаляване на

свързаната с лечението токсичност (вж. точка 4.2).

Съобщавани са кожни реакции при пациенти, които не са лекувани предварително с

кортикостероиди. Предварителното лечение с дексаметазон (или еквивалент) може да намали

честотата и тежестта на кожните реакции (вж. точка 4.2).

Няма проучени достатъчен брой пациенти с креатининов клирънс под 45 ml/min. Затова,

употребата на пеметрексед при пациенти с креатининов клирънс под 45 ml/min не се

препоръчва (вж. точка 4.2).

Пациентите с лека до умерена бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс от 45 до

79 ml/min) трябва да избягват прием на нестероидни противовъзпалителни лекарствени

продукти (НСПВЛП), като ибупрофен и ацетилсалицилова киселина (> 1,3 g дневно) 2 дни

преди, в деня и 2 дни след приложение на пеметрексед (вж. точка 4.5).

При пациентите с лека до умерена бъбречна недостатъчност, които са подходящи за лечение с

пеметрексед, трябва да се прекъсне приема на нестероидни противовъзпалителни лекарствени

продукти (НСПВЛП) с продължителен елиминационен полуживот за поне 5 дни преди, в деня

на и поне 2 дни след приложение на пеметрексед (вж. точка 4.5).

Сериозни бъбречни събития, включително остра бъбречна недостатъчност, са наблюдавани при

самостоятелното приложение на пеметрексед или в комбинация с други химиотерапевтични

средства. Повече от пациентите, при които е наблюдавано това, са били с подлежащи рискови

фактори за развитие на бъбречни събития, включително дехидратация или предшестваща

хипертония или диабет. Нефрогенен безвкусен диабет и бъбречна тубулна некроза са съобщени

също в постмаркетинговия период при самостоятелната употреба на пеметрексед или в

комбинация с други химиотерапевтични средства. Повечето от тези събития отшумяват след

спиране на пеметрексед. Пациентите трябва редовно да бъдат проследявани за остра тубулна

некроза, намалена бъбречна функция и признаци и симптоми на нефрогенен безвкусен диабет

(напр. хипернатриемия).

Ефектът на течност в трето пространство (изливи), като плеврален излив или асцит, върху

пеметрексед не е напълно определен. Проучване фаза 2 на пеметрексед при 31 пациенти със

солидни тумори и устойчива течност в трето пространство (излив) не показват разлика в

нормализираните плазмени концентрации на дозата на пеметрексед или в клирънса в сравнение

с пациентите, които не събират течности в трето пространство. Следователно дренирането на

събраната течност от трето пространство преди лечението с пеметрексед трябва да се вземе под

внимание, но може да не е необходимо.

Поради стомашно-чревна токсичност на пеметрексед, прилаган в комбинация с цисплатин, е

наблюдавана тежка дехидратация. Затова, пациентите трябва да получават адекватна

антиеметична терапия и подходяща хидратация преди и/или след провеждане на лечението.

Сериозни сърдечно-съдови събития, включително инфаркт на миокарда и мозъчно-съдови

събития са докладвани нечесто по време на клиничните изпитвания с пеметрексед, особено

когато е прилаган в комбинация с други цитотоксични продукти. При повечето от пациентите,

при които са наблюдавани тези събития е имало налице предшестващи сърдечно-съдови

рискови фактори (вж. точка 4.8).

Състоянието на имуносупресия е често при пациентите със злокачествени заболявания. Поради

това, съпътстващото приложение на живи атенюирани ваксини не се препоръчва ( вж. точки 4.3

и 4.5).

Пеметрексед може да има увреждащ гените ефект. Полово зрелите мъже трябва да бъдат

съветвани да не планират да стават бащи по време на лечението и 6 месеца след лечението.

Препоръчва се употреба на контрацептиви или въздържание. Поради възможността лечението с

пеметрексед да предизвика необратим стерилитет, мъжете трябва да бъдат посъветвани преди

да започнат лечението да запазят сперма в банка за сперма.

Жените с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на

лечението с пеметрексед ( вж. точка 4.6).

Докладвани са случаи на радиационен пневмонит при пациенти, лекувани с йонизиращо

лъчение преди, по време на или след терапия с пеметрексед. На тези пациенти трябва да се

обръща специално внимание и да се проявява предпазливост при употреба на други

радиосензитивни агенти.

Докладвани са случаи на обрив като след облъчване при пациенти, които преди седмици или

години са били подложени на радиотерапия.

Помощни вещества

Пеметрексед Hospira 100 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, т.е. може да

се каже, че практически не съдържа натрий.

Пеметрексед Hospira 500 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Този лекарствен продукт съдържа 54 mg натрий на флакон, които са еквивалентни на 2,7 % от

препоръчителния от СЗО максимален дневен прием от 2 g натрий за възрастен.

Пеметрексед Hospira 1000 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Този лекарствен продукт съдържа 108 mg натрий на флакон, които са еквивалентни на 5,4 % от

препоръчителния от СЗО максимален дневен прием от 2 g натрий за възрастен.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Пеметрексед се елиминира предимно непроменен през бъбреците в резултат на тубулна

секреция и в по-малка степен чрез гломерулна филтрация. Съвместната употреба с

нефротоксични лекарствени продукти (напр аминогликозиди, бримкови диуретици, съединения

на платината, циклоспорин) може да доведе до забавен клирънс на пеметрексед. Тази

комбинация трябва да се прилага с внимание. Ако е необходимо, креатининовият клирънс

трябва да бъде редовно проследяван.

Съвместната употреба на вещества, които също имат тубулна секреция (например пробенецид,

пеницилин), потенциално може да доведе до забавен клирънс на пеметрексед. Едновременното

прилагане на тези лекарствени продукти с пеметрексед трябва да бъде внимателно. Ако е

необходимо, креатининовият клирънс трябва да бъде редовно проследяван.

При пациенти с нормална бъбречна функция (креатининов клирънс ≥ 80 ml/min), високи дози

нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти (НСПВЛП, напр. ибупрофен >

1 600 mg/дневно) и ацетилсалицилова киселина във високи дози (≥ 1,3 g на ден) могат да

намалят елиминацията на пеметрексед и следователно да се увеличи честотата на нежеланите

реакции. Затова е необходимо да се внимава, когато се прилагат високи дози НСПВЛП или

ацетилсалицилова киселина във високи дози заедно с пеметрексед на пациенти с нормална

бъбречна функция (креатининов клирънс ≥ 80 ml/min).

При пациенти с лека до умерена бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс 45 до

79 ml/min) едновременното приложение на пеметрексед с НСПВЛП ( напр., ибупрофен) или

ацетилсалицилова киселина във високи дози трябва да бъде избягвано за два дни преди, в деня

и два дни след приложението на пеметрексед (вж. точка 4.4).

При липса на данни относно потенциални взаимодействия с НСПВЛП, които имат

продължителен полуживот, като пироксикам и рофекоксиб, едновременното приложение на

пеметрексед при пациенти с лека до умерена бъбречна недостатъчност трябва да се прекъсне за

поне 5 дни преди, в деня на и поне 2 дни след прилагането на пеметрексед (вж. точка 4.4). Ако

се налага едновременно приложение на НСПВЛП, пациентите трябва да се наблюдават

внимателно за токсичност, особено за миелосупресия и гастроинтестинална токсичност.

Пеметрексед претърпява ограничен чернодробен метаболизъм. Резултатите от in vitro

проучвания с човешки чернодробни микрозоми показват, че пеметрексед не се предполага да

доведе до клинично значимо инхибиране на метаболитния клирънс на лекарствени продукти,

метаболизирани от CYP3A, CYP2D6, CYP2C9 и CYP1A2.

Взаимодействия общи за всички цитотоксични средства

Поради увеличен риск от тромбоза при пациенти със злокачествено заболяване, употребата на

антикоагуланти е честа. Високата интраиндивидуална вариабилност на коагулационния статус

по време на заболяването и възможността за взаимодействие между антикоагуланти и

антинеопластична химиотерапия изисква увеличаване на честотата на наблюдение на INR

(International Normalised Ratio), ако е взето решение пациентът да се лекува с перорални

антикоагуланти.

Противопоказано е едновременното приложение на: ваксина против жълта треска: риск от

фатална генерализирана болест вследствие на приложението й (вж. точка 4.3).

Не се препоръчва едновременното приложение с: Живи атенюирани ваксини (с изключение на

тази за жълта треска, за която едновременното приложение е противопоказано): риск от

системно, вероятно фатално, заболяване. Рискът е повишен при хора, които вече са

имуносупресирани в хода на тяхното заболяване. Препоръчва се употребата на инактивирани

ваксини, където е възможно (полиомиелит) (вж. точка 4.4).

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал/Контрацепция при мъже и жени

Жените с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция, докато се лекуват

с пеметрексед. Пеметрексед може да има увреждащи гените ефекти. Полово зрелите мъже

трябва да бъдат съветвани да не планират да стават бащи по време на лечението и 6 месеца след

лечението. Препоръчва се употреба на контрацептиви или въздържание.

Бременност

Няма данни за употребата на пеметрексед от бременни жени, но както и при другите

антиметаболити, могат да се очакват сериозни родови дефекти при приложение по време на

бременност. Проучвания при животни са показали репродуктивна токсичност ( вж. точка 5.3).

Пеметрексед не трябва да се прилага по време на бременност, освен при крайна необходимост

след внимателна преценка на нуждата за майката и риска за плода ( вж. точка 4.4).

Кърмене

Не е известно дали пеметрексед се екскретира в кърмата и нежеланите реакции върху

кърмачето не могат да бъдат изключени. Затова се препоръчва кърменето да бъде спряно по

време на лечението с пеметрексед ( вж. точка 4.3).

Фертилитет

Поради възможността лечението с пеметрексед да предизвика необратим стерилитет, мъжете се

съветват да се консултират как да запазят сперма в банка, преди да започнат лечението.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. Въпреки

това е съобщавано, че пеметрексед може да причини умора. Поради това, пациентите трябва да

бъдат предупредени да не шофират или работят с машини, ако се появи тази реакция.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Най-често съобщаваните нежелани реакции, свързани с пеметрексед, използван като

монотерапия или в комбинация, са костно-мозъчна супресия, която се проявява като анемия,

неутропения, левкопения, тромбоцитопения; и стомашно-чревна токсичност, която се проявява

като анорексия, гадене, повръщане, диария, констипация, фарингит, мукозит и стоматит. Други

нежелани реакции влючват бъбречна токсичност, повишени аминотрансферази, алопеция,

умора, дехидратация, обрив, инфекция/сепсис и невропатия. Рядко наблюдавани събития са

синдром на Stevens-Johnson и токсична епидермална некролиза.

Резюме на нежеланите лекарствени реакции, представено в таблица

Таблица 4 изброява нежеланите лекарствени реакции от основните проучвания за разрешаване

за употреба (JMCH, JMEI, JMBD, JMEN и PARAMOUNT) и постмаркетинговия период,

независимо от причинно-следствената връзка с пеметрексед, използван или като монотерапия,

или в комбинация с цисплатин.

НЛР са изброени по системо-органен клас по MedDRA. За класифициране по честота е

използвана следната конвенция: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести

(≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки < 1/10 000) и с неизвестна

честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Таблица 4. Честота на нежеланите лекарствени реакции от всички степени, независимо от

причинно-следствената връзка, от основните проучвания за разрешаване за употреба:

JMEI (Пеметрексед спрямо доцетаксел), JMBD (Пеметрексед и цисплатин спрямо

гемцитабин и цисплатин), JMCH (Пеметрексед плюс цисплатин спрямо цисплатин),

JMEN и PARAMOUNT (пеметрексед плюс най-добри поддържащи грижи спрямо плацебо

плюс най-добри поддържащи грижи) и постмаркетинговия период.

Системо-

органен клас

(MedDRA)

Много чести

Чести

Нечести

Редки

Много

редки

С

неизвест

на

честота

Инфекции и

инфестации

Инфекция

Фарингит

Сепсис

Дермо-

хиподермит

Нарушения

на кръвта и

лимфната

система

Неутропения

Левкопения

Понижен

хемоглобин

Фебрилна

неутропения

Намален брой

тромбоцити

Панцитопения

Автоимун

на

хемолитич

на анемия

Нарушения

на имунната

система

Свръхчувстви

телност

Анафилак

тичен шок

Нарушения

на

метаболизма

храненето

Дехидратация

Нарушения

на нервната

система

Нарушение

на вкуса

Периферна

моторна

невропатия

Периферна

сензорна

невропатия

Замаяност

Мозъчно-съдов

инцидент

Исхемичен

инсулт

Интракраниа

лен кръвоизлив

Нарушения

на очите

Конюнктивит

Сухо око

Увеличена

лакримация

Сух

кератоконюнк

тивит

Оток на

клепачите

Заболяване на

очната

повърхност

Сърдечни

нарушения

Сърдечна

недостатъч

ност

Аритмия

Стенокардия

Инфаркт на

миокарда

Исхемична

болест на

сърцето

Суправентрику

ларна аритмия

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/772922/2015

EMEA/H/C/003970

Резюме на EPAR за обществено ползване

Pemetrexed Hospira

pemetrexed

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) зa

Pemetrexed Hospira. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Pemetrexed Hospira.

За практическа информация относно употребата на Pemetrexed Hospira пациентите следва да

прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Pemetrexed Hospira и за какво се използва?

Pemetrexed Hospira е лекарство за рак, което се използва за лечение на два вида рак на белия

дроб:

малигнен плеврален мезотелиом (рак на лигавицата на белите дробове, причинен от

експозиция на азбест), когато Pemetrexed Hospira се прилага в комбинация с цисплатин при

пациенти, на които не е била прилагана химиотерапия и при които ракът не може да бъде

отстранен по хирургичен път;

авансирал недребноклетъчен рак на белия дроб от вида, „несквамозен“, когато Pemetrexed

Hospira се прилага в комбинация с цисплатин при пациенти, които не са лекувани преди това,

или самостоятелно при пациенти, на които вече е прилагано лечение против рак. Pemetrexed

Hospira може да се използва също за поддържащо лечение при пациенти, които са преминали

курс на химиотерапия с платина.

Pemetrexed Hospira е „генерично лекарство“. Това означава, че Pemetrexed Hospira е подобно на

„референтното лекарство“ Alimta, което вече е разрешено в Европейския съюз (ЕС). За повече

информация относно генеричните лекарства вижте документа тип „въпроси и отговори“ тук

Pemetrexed Hospira съдържа активното вещество пеметрексед (pemetrexed).

Pemetrexed Hospira

EMA/772922/2015

Страница 2/3

Как се използва Pemetrexed Hospira?

Pemetrexed Hospira се предлага под формата на прах за приготвяне на разтвор за инфузия

(вливане) във вена. Pemetrexed Hospira се отпуска по лекарско предписание и трябва да се

прилага само под контрола на лекар, специализиран в прилагането на химиотерапия.

Препоръчителната доза е 500 mg на квадратен метър телесна повърхност (изчислена според

ръста и теглото на пациента). Прилага се веднъж на три седмици под формата на инфузия с

продължителност 10 минути. С цел намаляване на нежеланите лекарствени реакции по време на

лечението с Pemetrexed Hospira пациентите трябва да приемат кортикостероид (лекарство, което

намалява възпалителните процеси) и фолиева киселина (вид витамин), както и да получават

инжекции с витамин B12. Когато Pemetrexed Hospira се прилага с цисплатин, преди или след

получаване на дозата цисплатин трябва да се прилагат също „антиеметично“ лекарство (за

предотвратяване на повръщане) и течности (за предотвратяване на обезводняване).

Лечението трябва да бъде отложено или прекратено или дозата да бъде намалена при пациенти с

анормална кръвна картина или с някои други нежелани лекарствени реакции. За повече

информация вижте кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как действа Pemetrexed Hospira?

Активното вещество в Pemetrexed Hospira, пеметрексед, е цитотоксично лекарство (лекарство,

което унищожава делящи се клетки, каквито са раковите), принадлежащо към групата на

„антиметаболитите“. В организма пеметрексед се превръща в активна форма, която блокира

активността на ензимите, участващи в синтеза на „нуклеотиди“ (структурните елементи на ДНК и

РНК — генетичния материал на клетките). В резултат активната форма на пеметрексед забавя

образуването на ДНК и РНК и предотвратява клетъчното делене и умножаване. Превръщането на

пеметрексед в активната му форма се осъществява по-бързо в раковите клетки, отколкото в

нормалните, което води до повишаване на нивата на активната форма на лекарството и до по-

голяма продължителност на действие при раковите клетки. По този начин деленето на раковите

клетки се потиска, а нормалните клетки остават слабо засегнати.

Как е проучен Pemetrexed Hospira?

Фирмата е предоставила данни от публикуваната литература за пеметрексед. Не са необходими

допълнителни проучвания, тъй като Pemetrexed Hospira е генерично лекарство, което се прилага

с инфузия и съдържа същото активно вещество като референтното лекарство Alimta.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Pemetrexed Hospira?

Тъй като Pemetrexed Hospira е генерично лекарство, приема се, че ползите и рисковете са същите

като при референтното лекарство.

Защо Pemetrexed Hospira е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията заключи, че в

съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Pemetrexed Hospira е сравним с Alimta.

Следователно CHMP счита, че както при Alimta, ползите превишават установените рискове.

Комитетът препоръча Pemetrexed Hospira да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Pemetrexed Hospira

EMA/772922/2015

Страница 3/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Pemetrexed Hospira?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Pemetrexed Hospira се използва

възможно най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в

кратката характеристика на продукта и в листовката за Pemetrexed Hospira, включително

подходящи предпазни мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Pemetrexed Hospira

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Pemetrexed Hospira може да

се намери на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. За повече информация относно лечението с Pemetrexed Hospira

прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация