Pedea

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

Ибупрофен

Предлага се от:

Recordati Rare Diseases

АТС код:

C01EB16

INN (Международно Name):

ibuprofen

Терапевтична група:

Сърдечна терапия

Терапевтична област:

Ductus Arteriosus, патент

Терапевтични показания:

Лечение на хемодинамично значими патент дуктус arteriosus при недоносени новородени бебета по-малко от 34 седмици на гестационната възраст.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-07-28

Листовка

                16
Б. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PEDEA 5 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Ибупрофен (Ibuprofen)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ТОВА ЛЕКАРСТВО ДА БЪДЕ
ПРИЛОЖЕНО НА
ВАШЕТО БЕБЕ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вашето бебе. Не го преотстъпвайте на
други. То
може да им навреди, дори ако техните
симптоми са същите както тези на
Вашето бебе.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Pedea и за какво се
използва
2.
Преди Pedea да бъде приложен на Вашето
бебе
3.
Как се използва Pedea
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Pedea
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РEDEA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Докато бебето е в утробата на майка си,
не му се налага да използва белите си
дробове.
Нероденото дете притежава кръвоносен
съд, наречен
_ductus arteriosus_
близо до сърцето, който
позволява кръвта на беб
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pedea 5 mg/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml от разтвора съдържа 5 mg
ибупрофен (
_ibuprofen_
).
Всяка ампула от 2 ml съдържа 10 mg
ибупрофен.
Помощни вещества: всеки ml съдържа 7,5 mg
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър, безцветен до бледожълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на хемодинамично значим
отворен
_ductus arteriosus_
при недоносени новородени под
34-ата гестационна седмица.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Pedea трябва да се провежда
само в неонатологично интензивно
отделение под
наблюдението на опитен неонатолог.
Дозировка
Курсът на лечението е дефиниран като
три интравенозни инжекции Pedea,
прилагани на 24-
часови интервали. Първата инжекция
трябва да се направи след първите 6
часа от живота.
Дозата на ибупрофен се адаптира към
телесното тегло както следва:
-
1
ва
инжекция: 10 mg/kg,
-
2
ра
и 3
та
инжекции: 5 mg/kg.
Ако след първата или втората доза се
появи анурия или манифестна олигурия,
следващата доза
трябва да се от
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-11-2022
Листовка Листовка чешки 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-11-2022
Листовка Листовка датски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-11-2022
Листовка Листовка немски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-11-2022
Листовка Листовка естонски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-11-2022
Листовка Листовка гръцки 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-11-2022
Листовка Листовка английски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-12-2015
Листовка Листовка френски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-11-2022
Листовка Листовка италиански 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-12-2015
Листовка Листовка латвийски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-12-2015
Листовка Листовка литовски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-11-2022
Листовка Листовка унгарски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-11-2022
Листовка Листовка малтийски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-12-2015
Листовка Листовка нидерландски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-12-2015
Листовка Листовка полски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-11-2022
Листовка Листовка португалски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-12-2015
Листовка Листовка румънски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-11-2022
Листовка Листовка словашки 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-11-2022
Листовка Листовка словенски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-12-2015
Листовка Листовка фински 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-11-2022
Листовка Листовка шведски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-11-2022
Листовка Листовка норвежки 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-11-2022
Листовка Листовка исландски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-11-2022
Листовка Листовка хърватски 08-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 11-12-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите