Parvoduk

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

живи атенюирани мускусни патица парвовирус

Предлага се от:

Merial

АТС код:

QI01BD03

INN (Международно Name):

live attenuated Muscovy duck parvovirus

Терапевтична група:

Патици

Терапевтична област:

Имуномодулатори за Aves, парвовирус патица, живи вирусни ваксини

Терапевтични показания:

Активна имунизация на патици за предотвратяване на смъртността1 и за намаляване на загуба на тегло и лезии на пароксалната паравовироза и болестта на Derzsy. В отсъствие на майчини антитела.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2014-04-11

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
18
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
19
ЛИСТОВКА :
PARVODUK
КОНЦЕНТРАТ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА МУСКУСНИ
ПАТИЦИ.
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба :
MERIAL
29 avenue Tony Garnier
69007 Lyon,
France
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
MERIAL
Laboratory of Lyon Porte des Alpes
Rue de l’Aviation,
69800 Saint-Priest
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Parvoduk концентрат и разтворител за
инжекционна суспензия за Мускусни
патици.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка разтворена доза от 0.2 ml съдържа:
Активна субстанция:
Жив атенуиран парвовирус при
Мускусните патици щам GM 199 .............. 2.6 –
4.8 log
10
CCID*
50
* Клетъчно културални инфекциозни
дози 50%.
Концентрат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Концентратът е опалесциращ и
хомогенен.
Разтворителят е бистър и безцветен.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на Мускусни патици
за намаляване на загубата на телесна
маса и лезии
при парвовироза по Мускусни патици 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Parvoduk концентрат и разтворител за
инжекционна суспензия за Мускусни
патици.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка разтворена доза от 0.2 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Жив атенуиран парвовирус при
Мускусните патици щам GM 199
....................... 2.6 – 4.8 log
10
CCID*
50
*Клетъчно културални инфекциозни дози
50%
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Концентрат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Концентратът е опалесциращ и
хомогенен.
Разтворителят е бистър и безцветен.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Мускусни патици.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на Мускусни патици
за намаляване на загубата на телесна
маса и лезии
при парвовироза по Мускусни патици и
болестта на Держи, при отсъствие на
майчини
антитела, също за предотвратяване на
смъртността.
Начало на имунитета: 11 дни след
първона
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-04-2019
Листовка Листовка чешки 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-04-2019
Листовка Листовка датски 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-04-2019
Листовка Листовка немски 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-04-2019
Листовка Листовка естонски 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-04-2019
Листовка Листовка гръцки 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-04-2019
Листовка Листовка английски 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-04-2019
Листовка Листовка френски 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-04-2019
Листовка Листовка италиански 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-04-2019
Листовка Листовка латвийски 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-04-2019
Листовка Листовка литовски 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-04-2019
Листовка Листовка унгарски 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-04-2019
Листовка Листовка малтийски 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-04-2019
Листовка Листовка нидерландски 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-04-2019
Листовка Листовка полски 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-04-2019
Листовка Листовка португалски 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-04-2019
Листовка Листовка румънски 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-04-2019
Листовка Листовка словашки 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-04-2019
Листовка Листовка словенски 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-04-2019
Листовка Листовка фински 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-04-2019
Листовка Листовка шведски 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-04-2019
Листовка Листовка норвежки 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-04-2019
Листовка Листовка исландски 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-04-2019
Листовка Листовка хърватски 15-04-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-04-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-04-2019

Преглед на историята на документите