Parsabiv

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

етелцецетид хидрохлорид

Предлага се от:

Amgen Europe B.V.

АТС код:

H05BX04

INN (Международно Name):

etelcalcetide

Терапевтична група:

Anti-parathyroid agents, Calcium homeostasis

Терапевтична област:

Хиперпаратиреоидизъм, вторична

Терапевтични показания:

Parsabiv е показан за лечение на вторичен хиперпаратиреоидизъм (SHPT) при възрастни пациенти с хронично бъбречно заболяване (CKD) при хемодиализна терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-11-11

Листовка

                28
Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PARSABIV 2,5 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
PARSABIV 5 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
PARSABIV 10 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР_ _
EТЕЛКАЛЦЕТИД (ETELCALCETIDE)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Parsabiv и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Parsabiv
3.
Как се използва Parsabiv
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Parsabiv
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PARSABIV И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Parsabiv съдържа активното вещество
етелкалцетид, което намалява нивото
на паратиреоидния
хормон, известен като ПТХ.
Parsabiv се използва за лечение на
вторичен хиперпаратиреоидизъм при
пациенти със с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Parsabiv 2,5 mg инжекционен разтвор
Parsabiv 5 mg инжекционен разтвор
Parsabiv 10 mg инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Parsabiv 2,5 mg инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 2,5 mg етелкалцетид
(etelcalcetide) (като хидрохлорид) в 0,5 ml
разтвор.
Всеки ml съдържа 5 mg етелкалцетид.
Parsabiv 5 mg инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 5 mg етелкалцетид
(etelcalcetide) (като хидрохлорид) в 1 ml
разтвор.
Всеки ml съдържа 5 mg етелкалцетид.
Parsabiv 10 mg инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 10 mg етелкалцетид
(etelcalcetide) (като хидрохлорид) в 2 ml
разтвор.
Всеки ml съдържа 5 mg етелкалцетид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Parsabiv е показан за лечение на вторичен
хиперпаратиреоидизъм (ХПТ) при
възрастни
пациенти с хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ) на хемодиализна
терапия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза
етелкалцетид е 5 mg, приложенa чрез
болус инжекция 3 пъти
седмично. Коригираният серумен калций
трябва да бъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-09-2021
Листовка Листовка чешки 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-09-2021
Листовка Листовка датски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-09-2021
Листовка Листовка немски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-09-2021
Листовка Листовка естонски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-09-2021
Листовка Листовка гръцки 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-09-2021
Листовка Листовка английски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-11-2016
Листовка Листовка френски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-09-2021
Листовка Листовка италиански 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-11-2016
Листовка Листовка латвийски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-11-2016
Листовка Листовка литовски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-09-2021
Листовка Листовка унгарски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-09-2021
Листовка Листовка малтийски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-11-2016
Листовка Листовка нидерландски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-11-2016
Листовка Листовка полски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-09-2021
Листовка Листовка португалски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-11-2016
Листовка Листовка румънски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-09-2021
Листовка Листовка словашки 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-09-2021
Листовка Листовка словенски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-11-2016
Листовка Листовка фински 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-09-2021
Листовка Листовка шведски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-09-2021
Листовка Листовка норвежки 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-09-2021
Листовка Листовка исландски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-09-2021
Листовка Листовка хърватски 23-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-11-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите