Pantozol Control

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Pantozol Control
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Pantozol Control
  Европейски съюз
 • Език:
 • литовски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Protonų siurblio inhibitoriai
 • Терапевтична област:
 • Gastroezofaginis refliuksas
 • Терапевтични показания:
 • Trumpalaikis refliukso simptomų gydymas (pvz. rėmuo, rūgščių atpalaidavimas) suaugusiesiems.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 14

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Įgaliotas
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/001013
 • Дата Оторизация:
 • 11-06-2009
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/001013
 • Последна актуализация:
 • 07-05-2020

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/237655/2013

EMEA/H/C/001013

Europos santrauka plačiajai visuomenei

Pantozol Control

pantoprazolas

Šis dokumentas yra Pantozol Control Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame

paaiškinama, kaip Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) įvertinęs vaistą priėmė

nuomonę, kuria rekomenduoja suteikti Pantozol Control rinkodaros leidimą ir pateikia jo vartojimo

rekomendacijas.

Kas yra Pantozol Control?

Pantozol Control – tai vaistas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos pantoprazolo. Gaminamos šio

vaisto skrandyje neirios tabletės (po 20 mg), tai tokios tabletės, kurių turinys pasiekia žarnyną

nesuirdamas skrandyje. Tai reiškia, kad skrandžio rūgštys nesuardo veikliosios medžiagos.

Pantozol Control yra panašus į referencinį vaistą, kurio rinkodaros leidimas Europos Sąjungoje (ES) jau

suteiktas.

Kam vartojamas Pantozol Control?

Pantozol Control skiriamas suaugusiems pacientams rūgšties refliukso trumpalaikiam gydymui.

Rūgšties refliuksas atsiranda, kai skrandyje gaminama rūgštis patenka į stemplę ir sukelia rėmenį bei

rūgšties regurgitaciją.

Vaisto galima įsigyti be recepto.

Kaip vartoti Pantozol Control?

Rekomenduojama Pantozol Control dozė – viena tabletė per parą, kol išnyksta simptomai. Kad

simptomai palengvėtų, pacientui gali tekti vartoti vaistą 2–3 paras iš eilės. Jei dvi savaites nuolat

vartojant vaistą simptomai nepalengvėja, reikia kreiptis į gydytoją. Nepasitarus su gydytoju, šio vaisto

negalima vartoti ilgiau kaip keturias savaites.

Tabletes reikia nuryti užgeriant skysčiu prieš valgį, jų negalima kramtyti ar smulkinti.

Pantozol Control

EMA/237655/2013

Kaip veikia Pantozol Control?

Pantozol Control sudėtyje esanti veiklioji medžiaga pantoprazolas yra protonų siurblio inhibitorius. Jis

blokuoja protonų siurblius – specialiose skrandžio sienelių ląstelėse esančius baltymus, kurie pumpuoja

rūgštį į skrandį. Blokuodamas siurblius, pantoprazolas mažina rūgšties gamybą ir taip palengvina

rūgšties refliukso simptomus.

Vaistais, kurių sudėtyje yra pantoprazolo, Europos Sąjungoje (ES) prekiaujama nuo 1994 m.

Referencinio vaistinio preparato Pantozol galima įsigyti tik pateikus receptą. Jis vartojamas ilgalaikiam

gydymui, taip pat platesniam virškinimo trakto ligų (žarnyno sutrikimų) spektrui gydyti nei Pantozol

Control.

Kaip buvo tiriamas Pantozol Control?

Kadangi pantoprazolas vartojamas jau daug metų, pareiškėjas pateikė duomenis iš mokslinės

literatūros. Pareiškėjas taip pat pateikė informaciją iš dviejų pagrindinių tyrimų, kuriuose tirtas 20 mg

pantoprazolo poveikis gydant 563 suaugusius pacientus, kuriems buvo rūgšties refliukso simptomų,

įskaitant bent vieną rėmens epizodą per tris dienas iki tyrimų pradžios. Pirmajame tyrime pantoprazolo

poveikis buvo lyginamas su placebo (preparato be veikliosios medžiagos) 219 suaugusių pacientų, o

antrajame tyrime – su ranitidino (kito vaisto rūgšties refliukso simptomams gydyti) poveikiu

344 suaugusiems pacientams. Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo pacientų, kuriems buvo rėmens

simptomų, skaičius per pirmąsias dvi gydymo savaites.

Kokia Pantozol Control nauda nustatyta tyrimuose?

Pantoprazolas veiksmingiau už placebą ir ranitidiną slopino rūgšties refliukso simptomus. Pirmajame

tyrime 74 proc. pantoprazolą vartojusių pacientų (80 pacientų iš 108) ir 43 proc. placebą vartojusių

pacientų (48 iš 111) rėmens simptomų per dvi savaites neliko. Pantoprazolas taip pat veiksmingiau už

placebą slopino rūgšties regurgitacijos simptomus. Antrajame tyrime rėmens simptomai po dviejų

gydymo savaičių išnyko 70 proc. pantoprazolą vartojusių pacientų (121 iš 172) ir 59 proc. ranitidiną

vartojusių pacientų (102 iš 172).

Kokia rizika siejama su Pantozol Control vartojimu?

Dažniausi Pantozol Control sukeliami šalutiniai reiškiniai (pasireiškę maždaug 1 pacientui iš 100) yra

viduriavimas ir galvos skausmas. Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant

pantoprazolu, sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje.

Pantozol Control negalima vartoti esant padidėjusiam jautrumui (alergijai) pantoprazolui, sojai ar bet

kuriai kitai sudėtinei vaisto medžiagai. Jo negalima vartoti kartu su atazanaviru (žmogaus

imunodeficito viruso [ŽIV] infekcijai gydyti vartojamu vaistu).

Kodėl Pantozol Control buvo patvirtintas?

CHMP atsižvelgė į tai, kad 20 mg pantoprazolas yra veiksmingas trumpalaikio refliukso simptomų

gydymo vaistas ir kad jis kaip receptinis vaistas jau ilgai saugiai vartojamas. Komitetas taip pat manė,

kad, remiantis pantoprazolo vartojimo patirtimi, galimybė vartoti Pantozol Control be gydytojo

priežiūros laikytina priimtina. CHMP nusprendė, kad Pantozol Control nauda yra didesnė už jo keliamą

riziką, ir rekomendavo suteikti jo rinkodaros leidimą.

Pantozol Control

EMA/237655/2013

Kita informacija apie Pantozol Control:

Europos Komisija 2009 m. birželio 12 d. suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Pantozol Control

rinkodaros leidimą.

Išsamų Pantozol Control EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie gydymą

Pantozol Control rasite pakuotės lapelyje (taip pat EPAR dalis) arba teiraukitės savo gydytojo ar

vaistininko.

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2013-03.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PAKUOTĖS LAPELIS

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

PANTOZOL Control 20 mg skrandyje neirios tabletės

Pantoprazolas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums

svarbi informacija.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba

vaistininkas.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją

arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

Jeigu per 2 savaites Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

Nepasitarus su gydytoju, PANTOZOL Control tablečių negalima vartoti ilgiau kaip 4 savaites.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

Kas yra PANTOZOL Control ir kam jis vartojamas

Kas žinotina prieš vartojant PANTOZOL Control

Kaip vartoti PANTOZOL Control

Galimas šalutinis poveikis

Kaip laikyti PANTOZOL Control

Pakuotės turinys ir kita informacija

1.

Kas yra PANTOZOL Control ir kam jis vartojamas

PANTOZOL Control sudėtyje yra veikliosios medžiagos pantoprazolo, kuris blokuoja tam tikrą siurblį,

gaminantį skrandžio rūgštį, todėl mažina rūgšties kiekį skrandyje.

PANTOZOL Control trumpai gydomi suaugusių žmonių refliukso simptomai (pavyzdžiui, rėmuo,

rūgšties regurgitacija).

Refliuksas yra rūgšties patekimas iš skrandžio į stemplę (vamzdelį, kuriuo slenka maistas): joje gali

pasireikšti uždegimas ir skausmas. Gali atsirasti tokių simptomų: į gerklę kylantis skausmingas

deginimo pojūtis krūtinėje (rėmuo) bei rūgštus skonis burnoje (regurgitacija).

Rūgšties refliukso bei rėmens simptomai gali palengvėti jau po vienos gydymo PANTOZOL Control

dienos, tačiau šis vaistas nėra skirtas staigiam palengvėjimui sukelti. Kad simptomai palengvėtų,

tablečių gali reikėti vartoti 2-3 dienas iš eilės.

Jeigu per 2 savaites Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

2.

Kas žinotina prieš vartojant PANTOZOL Control

PANTOZOL Control vartoti negalima:

jeigu yra alergija pantoprazolui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos

6 skyriuje);

jei vartojama ŽIV proteazės inhibitorių, pvz., atazanaviro, nelfinaviro (jų vartojama, jei yra ŽIV

infekcija). Žr. poskyrį „Kiti vaistai ir PANTOZOL Control“.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju, prieš pradėdami vartoti PANTOZOL Control:

jei vaistų nuo rėmens ar nevirškinimo nuolat vartojote 4 savaites ar ilgiau;

jei esate vyresnis kaip 55 metų ir kasdien vartojate nereceptinių vaistų nuo nevirškinimo;

jei esate vyresnis kaip 55 metų pacientas, kuriam bet kokie refliukso simptomai neseniai pakito

arba atsirado naujų;

jei anksčiau sirgote skrandžio opalige arba operuotas Jūsų skrandis;

jei yra kepenų sutrikimų ar gelta (odos ir akių pageltimas);

jei reguliariai lankotės pas gydytoją dėl rimtų negalavimų ar sutrikimų;

jei Jums bus atliekama endoskopija arba kvėpavimo tyrimas, vadinamas C-šlapalo testu;

jeigu Jums kada nors pasireiškė odos reakcija po gydymo vaistu, panašiu į PANTOZOL Control,

kuriuo mažinamas skrandžio rūgštingumas;

jeigu Jums bus atliekamas specialus kraujo tyrimas (dėl chromogranino A);

jeigu tuo pačiu metu kaip pantoprazolo vartojate ŽIV proteazės inhibitorių, pvz., atazanaviro,

nelfinaviro (gydyti nuo ŽIV infekcijos), pasiklauskite gydytojo dėl specialiųjų nurodymų.

Nevartokite šio preparato ilgiau kaip 4 savaites nepasitarę su gydytoju. Jeigu refliukso požymiai (rėmuo

arba rūgšties atpylimas) išlieka ilgiau kaip 2 savaites, pasitarkite su gydytoju, kuris nuspręs, ar reikia

vartoti šio vaisto ilgiau.

Vartojant PANTOZOL Control ilgesnį laiką gali kilti papildoma rizika, pvz.:

sumažėti vitamino B

pasisavinimas ir pasireikšti jo stoka, jeigu organizme vitamino B

atsargos ir taip sumažėjusios;

lūžti šlaunikaulis, riešo kaulai arba stuburas, ypač jeigu jau sergate osteoporoze arba vartojate

kortikosteroidų (kurie taip pat gali didinti osteoporozės riziką);

sumažėti magnio kiekis kraujyje (galimi simptomai: nuovargis, nevalingi raumenų susitraukimai

(mėšlungis), nesiorientavimas, traukuliai, svaigulys, padažnėjęs širdies plakimas). Dėl mažo

magnio kiekio gali sumažėti ir kalio arba kalcio kiekis kraujyje. Jeigu vartojate šio vaisto ilgiau

kaip 4 savaites, pasitarkite su gydytoju. Gydytojas gali nuspręsti reguliariai tirti Jūsų kraują

magnio kiekiui stebėti.

Nedelsdami pasakykite gydytojui, jei prieš šio vaisto vartojimą ar po jo pastebėsite toliau išvardytų

simptomų (tai gali būti kitos dar sunkesnės ligos požymiai).

netikėtas (nesusijęs su dieta ar mankšta) kūno svorio mažėjimas.

vėmimas (ypač besikartojantis).

vėmimas krauju (jis atrodyti, kad vėmaluose yra tamsių kavos tirščių).

kraujas išmatose (jos gali būti juodos ar deguto pavidalo).

rijimo pasunkėjimas ar skausmas ryjant.

pablyškimas ir silpnumas (mažakraujystė).

krūtinės skausmas.

pilvo skausmas.

sunkus ir (arba) nuolatinis viduriavimas (šio vaisto vartojimas susijęs su nedideliu infekcinio

viduriavimo padažnėjimu).

jeigu Jums išbertų odą, ypač saulės apšviestose vietose, kuo skubiau pasakykite apie tai savo

gydytojui, kadangi Jums gali tekti nutraukti gydymą PANTOZOL Control. Taip pat nepamirškite

pasakyti, jeigu Jums pasireiškia bet koks kitas neigiamas poveikis,kaip antai sąnarių skausmas.

Gydytojas gali nuspręsti atlikti kai kuriuos tyrimus.

Jei Jums bus atliekamas kraujo tyrimas, pasakykite gydytojui, kad vartojate šio vaisto.

Rūgšties refliukso bei rėmens simptomai gali palengvėti jau po vienos gydymo PANTOZOL Control

dienos, tačiau šis vaistas nėra skirtas staigiam palengvėjimui sukelti.

Šio vaisto negalima vartoti profilaktikai.

Jei Jums kurį laiką nuolat kartojasi rėmuo ar nevirškinimo simptomai, nepamirškite reguliariai lankytis

pas gydytoją.

Vaikams ir paaugliams

PANTOZOL Control negalima vartoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams, kadangi nėra

informacijos apie tokių jaunesnių pacientų gydymo saugumą.

Kiti vaistai ir PANTOZOL Control

Jei vartojate ar neseniai vartojote bet kokių vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui

arba vaistininkui. PANTOZOL Control gali sutrikdyti reikiamą kitų vaistų poveikį. Ypač svarbu, jei

vartojate vaistų, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos:

ŽIV proteazės inhibitoriai, pvz., atazanaviras, nelfinaviras (gydyti nuo ŽIV infekcijos). Jei esate

gydomas ŽIV proteazės inhibitoriais, PANTOZOL Control vartoti draudžiama. Žr. poskyrį

„PANTOZOL Control vartoti negalima“.

ketokonazolas (jo vartojama, jei yra grybelių infekcija).

varfarinas ir fenprokumonas (jais skystinamas kraujas ir slopinamas krešulių susidarymas). Gali

reikėti atlikti papildomų kraujo tyrimų.

metotreksatas (juo gydoma nuo reumatoidinio artrito, žvynelinės ir vėžio). Jei vartojate

metotrekstą, Jūsų gydytojas gali laikinai nutraukti gydymą PANTOZOL Control, kadangi

pantoprazolas gali didinti metotreksato kiekį kraujyje.

PANTOZOL Control negalima vartoti su kitais vaistais, kurie mažina rūgšties susidarymą skrandyje,

pvz., kitais protonų siurblio inhibitoriais (omeprazolu, lansoprazolu ar rabeprazolu) ar H2 antagonistais

(pvz., ranitidinu, famotidinu).

Vis dėlto, jei reikia, PANTOZOL Control vartoti su antacidiniais preparatais (pvz., magaldratu, algino

rūgštimi, natrio bikarbonatu, aliuminio hidroksidu, magnio karbonatu ar minėtų medžiagų deriniais)

galima.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia arba maitinate krūtimi, šio vaisto vartoti negalite.

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš

vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Jei pasireiškia toks šalutinis poveikis kaip galvos svaigimas ar regos sutrikimas, vairuoti ir valdyti

mechanizmų negalima.

3.

Kaip vartoti PANTOZOL Control

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į

gydytoją arba vaistininką.

Rekomenduojama dozė yra viena tabletė per parą. Neviršykite rekomenduojamos 20 mg pantoprazolo

paros dozės.

Šio vaisto reikia vartoti mažiausiai 2-3 dienas iš eilės. PANTOZOL Control vartojimą nutraukite tada,

kai simptomai visiškai išnyks. Rūgšties refliukso bei rėmens simptomai gali palengvėti jau po vienos

gydymo PANTOZOL Control dienos, tačiau šis vaistas nėra skirtas staigiam palengvėjimui sukelti.

Jei po 2 nepertraukiamo vaisto vartojimo savaičių simptomai neišnyko, pasitarkite su gydytoju.

Nepasitarus su gydytoju, PANTOZOL Control tablečių negalima vartoti ilgiau kaip 4 savaites.

Tabletę gerkite prieš valgį, kasdien tokiu pačiu metu. Tabletę reikia nuryti sveiką užgeriant vandeniu.

Tabletės negalima kramtyti arba laužyti.

Ką daryti pavartojus per didelę PANTOZOL Control dozę?

Jei pavartojote didesnę dozę nei rekomenduojama, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Jei įmanoma,

su savimi pasiimkite vaisto ir šį lapelį.

Pamiršus pavartoti PANTOZOL Control

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę. Kitą dieną įprastu laiku gerkite

įprastą dozę.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4.

Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Nedelsdami pasakykite gydytojui arba kreipkitės į artimiausios ligoninės skubios pagalbos skyrių, jei

pasireiškia bet kuris toliau išvardytas sunkus šalutinis poveikis. Nedelsdami nutraukite vaisto

vartojimą, tačiau pasiimkite šį lapelį ir (arba) tabletes.

-

Sunkios alerginės reakcijos (retos: gali atsirasti ne daugiau kaip 1 iš 1 000 žmonių):

padidėjusio jautrumo reakcijos, vadinamos anafilaksinėmis reakcijomis, anafilaksinis šokas ir

angioneurozinė edema. Tipiniai simptomai yra veido, lūpų, burnos, liežuvio ir (arba) gerklės

patinimas, galintis pasunkinti rijimą arba kvėpavimą, dilgėlinė (ruplės), stiprus galvos svaigimas

kartu su labai dažnu širdies plakimu ir smarkiu prakaitavimu.

-

Sunkios odos reakcijos (dažnis nežinomas: negali būti apskaičiuotas pagal turimus

duomenis): išbėrimas su patinimu, pūslių atsiradimu ar odos lupimusi, odos sunykimas ir kraujavimas

aplink akis, nosį, burną ar lyties organus, greitas bendrosios sveikatos būklės blogėjimas arba

išbėrimas po buvimo saulėje.

-

Kitokios sunkios reakcijos (dažnis nežinomas): odos ir akių pageltimas (tokį poveikį sukelia

sunkus kepenų pažeidimas) ar inkstų sutrikimai, pvz., skausmingas šlapinimasis ar nugaros

skausmas kartu su karščiavimu.

Kitoks galimas šalutinis poveikis

Dažnas (gali atsirasti ne daugiau kaip 1 iš 10 žmonių): gėrybiniai skrandžio polipai.

-

Nedažnas šalutinis poveikis (gali atsirasti ne daugiau kaip 1 iš 100 žmonių)

Galvos skausmas, galvos svaigimas, viduriavimas, pykinimas, vėmimas, pilvo pūtimas ir dujų

kaupimasis, vidurių užkietėjimas, burnos džiūvimas, pilvo skausmas ir diskomfortas, odos

išbėrimas ar dilgėlinė, niežulys, silpnumas, išsekimas ar bloga bendroji savijauta; miego

sutrikimas, kraujo tyrimo metu nustatomas kepenų fermentų aktyvumo padidėjimas; šlaunikaulio,

riešo arba stuburo lūžis.

-

Retas šalutinis poveikis

Skonio iškrypimas arba visiškas praradimas, regos sutrikimas, pvz., neryškus matomas vaizdas,

sąnarių skausmas, raumenų skausmas, kūno svorio pokytis, kūno temperatūros padidėjimas,

galūnių patinimas, depresija, bilirubino ir riebalų kiekio padidėjimas kraujyje (nustatomas kraujo

tyrimo metu), krūtų padidėjimas vyrams, karščiavimas kartu su žymiu cirkuliuojančių grūdėtųjų

baltųjų kraujo ląstelių kiekio sumažėjimu (aptinkama atliekant kraujo tyrimus).

-

Labai retas šalutinis poveikis (gali atsirasti ne daugiau kaip 1 iš 10 000 žmonių)

Dezorientacija, trombocitų kiekio sumažėjimas (dėl to gali lengviau nei įprasta prasidėti

kraujavimas ar atsirasti mėlynių), baltųjų kraujo ląstelių kiekio sumažėjimas (dėl to gali dažniau

pasireikšti infekcija); kartu pasireiškiantis nenormalus raudonųjų bei baltųjų kraujo ląstelių ir

kraujo plokštelių skaičiaus sumažėjimas (aptinkama atliekant kraujo tyrimus).

-

Šalutinis poveikis, kurio dažnis nežinomas

Haliucinacijos, sumišimas (ypač jei šių simptomų jau buvo), natrio kiekio kraujyje sumažėjimas,

magnio kiekio kraujyje sumažėjimas, išbėrimas, galintis pasireikšti kartu su sąnarių skausmu,

dilgčiojimo, diegimo, smeigtukų ir adatų durstymo pojūtis, deginimo pojūtis ar tirpimas, storosios

žarnos uždegimas, sukeliantis nuolatinį vandeningą viduriavimą.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba

vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta

nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau

informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.

Kaip laikyti PANTOZOL Control

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant kartono dėžutės ir lizdinės plokštelės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio

vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus,

klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.

Pakuotės turinys ir kita informacija

PANTOZOL Control sudėtis

Veiklioji medžiaga yra pantoprazolas. Kiekvienoje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (natrio

seskvihidrato pavidalu).

Pagalbinės medžiagos

Tabletės branduolys: natrio karbonatas (bevandenis), manitolis, krospovidonas, povidonas

K90, kalcio stearatas.

Plėvelė: hipromeliozė, povidonas K25, titano dioksidas (E171), geltonasis geležies oksidas

(E172), propilenglikolis, metakrilo rūgšties ir etilakrilato 1:1 kopolimeras, natrio

laurilsulfatas, polisorbatas 80, trietilo citratas.

Spausdinimo rašalas: šelakas, raudonasis geležies oksidas (E172), juodasis geležies oksidas

(E172), geltonasis geležies oksidas (E172), amoniako koncentruotas tirpalas.

PANTOZOL Control išvaizda ir kiekis pakuotėje

Skrandyje neiri tabletė yra geltona, ovali, abipus išgaubta, plėvele dengta, vienoje pusėje įspausta

„P20”.

PANTOZOL Control tiekiamas aliuminio ir aliuminio lizdinėmis plokštelėmis be kartoninio

sutvirtinimo arba su juo.

Pakuotėje yra 7 arba 14 skrandyje neirių tablečių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Straße 2, 78467 Konstanz

Vokietija

Gamintojas

Takeda GmbH

Lehnitzstraße 70-98, 16515 Oranienburg

Vokietija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.

België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Lietuva

Takeda, UAB

Tel: +370 521 09070

lt-info@takeda.com

България

Такеда България

Teл.: + 359 (2) 958 27 36

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: + 420 234 722 722

Magyarország

Takeda Pharma Kft.

Tel: +361 2707030

Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf: + 45 46 77 11 11

Malta

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Deutschland

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistrasse 2

12277 Berlin

Tel: +49 (0)30 720820

info@kade.de

Nederland

Vemedia BV

Verrijn Stuartweg 60

1112 AX Diemen

Tel: +31 (0)205 198 300

product@vemedia.nl

Eesti

Takeda Pharma AS

Tel: +372 617 7669

info@takeda.ee

Norge

Takeda Nycomed AS

Tlf: + 47 6676 3030

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Τηλ: +30 210 6729570

gr.info@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)800-20 80 50

España

Takeda Farmacéutica España S.A.

Tel: + 349 1 714 9900

spain@takeda.com

Polska

Takeda Pharma sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 608 13 00

France

Takeda France S.A.S.

Tél: + 33 1 46 25 16 16

Portugal

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel: + 351 21 120 1457

Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals

Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 377 88 96

România

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: + 40 21 335 03 91

Ireland

Takeda Products Ireland Limited

Tel: + 353 16 42 00 21

Slovenija

Takeda GmbH, Podružnica

Slovenija

Tel: + 386 (0) 59082480

Ísland

Vistor hf.

tel: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 (2) 20602600

Italia

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh/Tel: + 358 20 746 5000

Κύπρος

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Τηλ: +30 210 6729570

gr.info@takeda.com

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel: + 46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com

Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel: + 371 67840082

United Kingdom

Takeda UK Limited

Tel: +44 (0)1628 537 900

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas {MMMM-mm}.

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklapyje

http://www.ema.europa.eu/.

_________________________________________________________________________________

Toliau išvardytos gyvenimo būdo ir mitybos rekomendacijos gali padėti sumažinti rėmenį ir su rūgštimi

susijusius simptomus.

Venkite valgyti daug.

Valgykite lėtai.

Nerūkykite.

Mažinkite alkoholio ir kofeino vartojimą.

Mažinkite kūno svorį (jei yra antsvoris).

Nenešiokite ankštų drabužių ir diržų.

Venkite valgyti iki miegojimo likus mažiau kaip trims valandoms.

Pakelkite galvūgalį (jei simptomai vargina naktį).

Mažinkite maisto, galinčio sukelti rėmenį, suvartojimą. Toks maistas gali būti šokoladas,

pipirmėtės, šaltmėtės, riebus ir keptas maistas, rūgštus maistas, aštrus maistas, citrusiniai vaisiai,

vaisių sultys, pomidorai.