Pantoprazole Aurobindo 40 mg gastro - resistant tablets

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
02-02-2017
Предлага се от:
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
АТС код:
A02BC2
дозиране:
40 mg gastro - resistant tablets
Каталог на резюме:
Pantoprazol Aurobindo, 40 mg gastro-resistant tablets x 7; x 14; x 15; x 28; x 30; x 56; x 60; x 98; x 100; x 500
Номер на разрешението:
20140335
Дата Оторизация:
2015-08-12

Прочетете целия документ

Прочетете целия документ

Карта на сайта

Абонамент

Търсене

Етикети

Идентификация

Запомни ме

Вход

Забравена парола?

За ИАЛ

Комисии към ИД на ИАЛ

Други комисии

Административна информация

Приемно време

Сертификати

Харта за клиента

Етичен кодекс

Защита на личните данни

История

Меморандуми

Регистър на подадените декларации

Нормативни актове

Административни услуги

Регистри

Регистри на лекарствени продукти

Регистри на търговци и производители

Регистри клинични изпитвания

Продуктова информация

Кратки характеристики на продуктите

Листовки за пациента

Полезни връзки

Работни места

Контакти

ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Моля, изберете Информация за гражданите - Предупреждения - Съобщения

Лекарства Лекарствена безопасност Формуляр за нежелани лекарствени реакции от

немедицински лица Административно обслужване Общо лого на интернет аптеки

ЗА ФИРМИТЕ

Моля, изберете Информация за фирмите - Съобщения за фирмите - Разрешаване за

употреба на лекарствени продукти - Медицински изделия - Съобщения във връзка с

лекарствената безопасност - - Архив на съобщенията за лекарствена безопасност -

Клинични изпитвания - Комисии по етика - - ЕККИ - Етична комисия за клинични

изпитвания - - Архив - Лекарствена информация - Лингвистична проверка - Тест за

ниво на разбираемост - Контрол на лекарствените продукти - Фармакопея - CESP -

Състрадателна употреба

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Моля, изберете Съобщения Лекарства Лекарствена безопасност - Формуляр за

нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти - Методично ръководство

за реда и начина на съобщаване на подозирани НЛР от медицинските специалисти -

Съобщения за лекарствена безопасност - Преки съобщения до медицинските

специалисти - Бюлетини за Нежелани лекарствени реакции - Архив на съобщенията

за лекарствена безопасност Новорегистрирани лекарствени продукти Кръвни

продукти Регистри Програми за състрадателна употреба

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

15 Октомври 2020

ДО „ФАРМА ЛОГИСТИК“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0334/04.06.2018 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с

лекарствени продукти № IV-P-T-EU-S-145 от 13.01.2015 г., издадено на „ФАРМА

ЛОГИСТИК“ ЕООД, ЕИК203333898 с адрес на складовото помещение гр. София, общ.

Искър, ул. "Неделчо Бончев" № 18, седалище и адрес на управление: гр. Благоевград,

ул. "Иван Гарванов" № 1.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет

страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от

съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет

страницата на ИАЛ - www.bda.bg.

Предишна

Следваща

Важна информация!

СЕСПА

Административна информация

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински

специалисти

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински

лица

Списък на лекарствата, обект на допълнително наблюдение

Указания на ЕМА

Лекарства без рецепта

Портал за електронни административни услуги

Електронен списък на медицинските изделия, заплащани с обществени

средства

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

Профил на купувача - портал

Архив процедури преди 01.10.2014 г.

Достъп до информация

Проекти и програми/ЕС

Защита на личните данни

Антикорупция

Вие сте тук:

1. Начало

2. Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

3. ДО „ФАРМА ЛОГИСТИК“ ЕООД

+359 2 8903555

Fax: +359 2 8903434

bda@bda.bg

09:00 - 17:30

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.

All Rights Reserved.

За ИАЛ

Комисии към ИД на ИАЛ

Други комисии

Административна информация

Приемно време

Сертификати

Харта за клиента

Етичен кодекс

Защита на личните данни

История

Меморандуми

Регистър на подадените декларации

Нормативни актове

Административни услуги

Регистри

Регистри на лекарствени продукти

Регистри на търговци и производители

Регистри клинични изпитвания

Продуктова информация

Кратки характеристики на продуктите

Листовки за пациента

Полезни връзки

Работни места

Контакти

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация