Pandemic Influenza Vaccine H5N1 Baxter AG

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

грип ваксина (цялата virion, неактивни) съдържащи антиген на: А/Виетнам/1203/2004 (Н5N1)

Предлага се от:

Resilience Biomanufacturing Ireland Limited

АТС код:

J07BB01

INN (Международно Name):

pandemic influenza vaccine (H5N1) (whole virion, inactivated, prepared in cell culture)

Терапевтична група:

Ваксина,

Терапевтична област:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Терапевтични показания:

Профилактика на грип в официално обявена пандемична ситуация. Пандемичната ваксина срещу грип трябва да се използва в съответствие с официалните указания.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-10-16

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
41
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
ПАНДЕМИЧНА ВАКСИНА СРЕЩУ ГРИП (H5N1) (ЦЯЛ
ВИРИОН, ИНАКТИВИРАН, ПОЛУЧЕН В
КЛЕТЪЧНИ
КУЛТУРИ)
(PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (WHOLE VIRION, VERO CELL DERIVED,
INACTIVATED)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ ВАКСИНИРАТ, ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА
ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1
BAXTER и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
ваксинират с PANDEMIC INFLUENZA VACCINE
H5N1 BAXTER
3.
Как се поставя PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1
BAXTER
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1
BAXTER И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER е ваксина, която
се поставя на индивиди
на възраст о
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER
Инжекционна суспензия
Пандемична ваксина срещу грип (H5N1) (цял
вирион, инактивиран, получен в
клетъчни
култури)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ_ _
Противогрипна ваксина (цял,
инактивиран) съдържащ антиген на щам*
A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)
7,5 микрограма**
за доза от 0,5 ml
*
култивиран във Vero клетъчни култури
**
хемаглутинин
Тази ваксина отговаря на препоръките
на СЗО и на решението на ЕС за
пандемия.
Ваксината се предлага в многодозова
опаковка (вижте точка 6.5 за броя на
дозите в един
флакон).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Ваксината е почти бяла, опалесцираща,
полупрозрачна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Профилактика на грип при официално
призната пандемична обстановка.
Пандемичната
ваксина срещу грип трябва да се
използва в съответствие с официалното
ръководство.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни и деца по-големи от 6 месеца:
_
Една доза от 0,5 ml на избрана дата.
Втора доза от ваксината трябва да се
приложи след инте
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-02-2023
Листовка Листовка чешки 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-02-2023
Листовка Листовка датски 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-02-2023
Листовка Листовка немски 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-02-2023
Листовка Листовка естонски 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-02-2023
Листовка Листовка гръцки 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-02-2023
Листовка Листовка английски 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-02-2014
Листовка Листовка френски 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-02-2023
Листовка Листовка италиански 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-02-2014
Листовка Листовка латвийски 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-02-2014
Листовка Листовка литовски 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-02-2023
Листовка Листовка унгарски 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-02-2023
Листовка Листовка малтийски 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-02-2014
Листовка Листовка нидерландски 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-02-2014
Листовка Листовка полски 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-02-2023
Листовка Листовка португалски 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-02-2014
Листовка Листовка румънски 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-02-2023
Листовка Листовка словашки 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-02-2023
Листовка Листовка словенски 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-02-2014
Листовка Листовка фински 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-02-2023
Листовка Листовка шведски 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-02-2023
Листовка Листовка норвежки 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-02-2023
Листовка Листовка исландски 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-02-2023
Листовка Листовка хърватски 06-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-02-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите