Pandemic Influenza Vaccine H5N1 Baxter AG

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

грип ваксина (цялата virion, неактивни) съдържащи антиген на: А/Виетнам/1203/2004 (Н5N1)

Предлага се от:

Resilience Biomanufacturing Ireland Limited

АТС код:

J07BB01

INN (Международно Name):

pandemic influenza vaccine (H5N1) (whole virion, inactivated, prepared in cell culture)

Терапевтична група:

Ваксини

Терапевтична област:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Терапевтични показания:

Профилактика на грип в официално обявена пандемична ситуация. Пандемичната ваксина срещу грип трябва да се използва в съответствие с официалните указания.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-10-16

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
41
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
ПАНДЕМИЧНА ВАКСИНА СРЕЩУ ГРИП (H5N1) (ЦЯЛ
ВИРИОН, ИНАКТИВИРАН, ПОЛУЧЕН В
КЛЕТЪЧНИ
КУЛТУРИ)
(PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (WHOLE VIRION, VERO CELL DERIVED,
INACTIVATED)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ ВАКСИНИРАТ, ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА
ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1
BAXTER и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
ваксинират с PANDEMIC INFLUENZA VACCINE
H5N1 BAXTER
3.
Как се поставя PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1
BAXTER
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1
BAXTER И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER
Инжекционна суспензия
Пандемична ваксина срещу грип (H5N1) (цял
вирион, инактивиран, получен в
клетъчни
култури)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ_ _
Противогрипна ваксина (цял,
инактивиран) съдържащ антиген на щам*
A/Vietnam/1203/2004 (H5N1)
7,5 микрограма**
за доза от 0,5 ml
*
култивиран във Vero клетъчни култури
**
хемаглутинин
Тази ваксина отговаря на препоръките
на СЗО и на решението на ЕС за
пандемия.
Ваксината се предлага в многодозова
опаковка (вижте точка 6.5 за броя на
дозите в един
флакон).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Ваксината е почти бяла, опалесцираща,
полупрозрачна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Профилактика на грип при официално
призната пандемична обстановка.
Пандемичната
ваксина срещу грип трябва да се
използва в съответствие с официалното
ръководство.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни и деца по-големи от 6 месеца:
_
Една доза от 0,5 ml на избрана да
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-09-2023
Листовка Листовка чешки 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-09-2023
Листовка Листовка датски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-09-2023
Листовка Листовка немски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-09-2023
Листовка Листовка естонски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-09-2023
Листовка Листовка гръцки 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-09-2023
Листовка Листовка английски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-09-2023
Листовка Листовка френски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-09-2023
Листовка Листовка италиански 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-09-2023
Листовка Листовка латвийски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-09-2023
Листовка Листовка литовски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-09-2023
Листовка Листовка унгарски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-09-2023
Листовка Листовка малтийски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-09-2023
Листовка Листовка нидерландски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-09-2023
Листовка Листовка полски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-09-2023
Листовка Листовка португалски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-09-2023
Листовка Листовка румънски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-09-2023
Листовка Листовка словашки 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-09-2023
Листовка Листовка словенски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-09-2023
Листовка Листовка фински 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-09-2023
Листовка Листовка шведски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-09-2023
Листовка Листовка норвежки 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-09-2023
Листовка Листовка исландски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-09-2023
Листовка Листовка хърватски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-09-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите