Зентел 400 mg таблеткиx 1 x 60 x 100

Зентел 400 mg таблеткиx 1 x 60 x 100

Производител: ГлаксоСмитКлайн ЕООД
Активна съставка: Албендазол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

OliClinomel N4 - 550E, emul.inf. - 1000ml x 1; x 6; - 1500ml x 1; x 4;- 2000ml x 1; x 4; - 2500ml x 1; x 2

OliClinomel N4 - 550E, emul.inf. - 1000ml x 1; x 6; - 1500ml x 1; x 4;- 2000ml x 1; x 4; - 2500ml x 1; x 2

Производител: Бакстер България ЕООД
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Флукорик 150 mg капсули, твърди х 1

Флукорик 150 mg капсули, твърди х 1

Производител: Екофарм Груп АД
Активна съставка: Fluconazole

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

х 20 Милорофен 200 mg филмирани таблетки x 10 х 20

х 20 Милорофен 200 mg филмирани таблетки x 10 х 20

Производител: ,,Фармацевтични заводи Милве АД"
Активна съставка: Ибупрофен

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Тенсар 40 mg филмирани таблетки

Тенсар 40 mg филмирани таблетки

Производител: Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Активна съставка: Олмесартана medoxomil

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Тенсар 20mg филмирани таблетки

Тенсар 20mg филмирани таблетки

Производител: Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Активна съставка: Олмесартана medoxomil

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Тенсар 10 mg филмирани таблетки

Тенсар 10 mg филмирани таблетки

Производител: Menarini International Operations Luxembourg S.A.
Активна съставка: Олмесартана medoxomil

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Фелоран 25 mg/ml инжекционен разтвор - 3 ml х 10 х 100

Фелоран 25 mg/ml инжекционен разтвор - 3 ml х 10 х 100

Производител: Софарма АД
Активна съставка: Диклофенак

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

ВИТАМИН А СОФАРМА 40 000 IU/ml перорални капки, разтвор

ВИТАМИН А СОФАРМА 40 000 IU/ml перорални капки, разтвор

Производител: СОФАРМА АД
Активна съставка: Ретинол

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Дилтиазем - Чайкафарма 90 mgтаблетки с удължено освобождаване х 50

Дилтиазем - Чайкафарма 90 mgтаблетки с удължено освобождаване х 50

Производител: Чайкафарма Висококачествените лекарства АД
Активна съставка: Дилтиазем

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

ФРАГМИН 7500 IU anti-Xa/0,3 ml инжекционен разтвор

ФРАГМИН 7500 IU anti-Xa/0,3 ml инжекционен разтвор

Производител: Pfizer Enterprises SARL
Активна съставка: Далтепарин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

ФРАГМИН 25 000 IU anti-Xa/ml инжекционен разтвор, x 1

ФРАГМИН 25 000 IU anti-Xa/ml инжекционен разтвор, x 1

Производител: Pfizer Enterprises SARL
Активна съставка: Далтепарин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

ФРАГМИН 18 000 IU anti-Xa/0,72 ml инжекционен разтвор, x 2

ФРАГМИН 18 000 IU anti-Xa/0,72 ml инжекционен разтвор, x 2

Производител: Pfizer Enterprises SARL
Активна съставка: Далтепарин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

ФРАГМИН 15 000 IU anti-Xa/0,6 ml инжекционен разтвор, x 2

ФРАГМИН 15 000 IU anti-Xa/0,6 ml инжекционен разтвор, x 2

Производител: Pfizer Enterprises SARL
Активна съставка: Далтепарин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

ФРАГМИН 12 500 IU anti-Xa/0,5 ml инжекционен разтвор

ФРАГМИН 12 500 IU anti-Xa/0,5 ml инжекционен разтвор

Производител: Pfizer Enterprises SARL
Активна съставка: Далтепарин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

ФРАГМИН 10 000 IU anti-Xa/0,4 ml инжекционен разтвор

ФРАГМИН 10 000 IU anti-Xa/0,4 ml инжекционен разтвор

Производител: Pfizer Enterprises SARL
Активна съставка: Далтепарин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Фрагмин 5000 IU anti-Xa/0,2 ml инжекционен разтвор - 0.2 ml x 10

Фрагмин 5000 IU anti-Xa/0,2 ml инжекционен разтвор - 0.2 ml x 10

Производител: Pfizer Enterprises SARL
Активна съставка: Далтепарин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Фрагмин 10000 IU anti-Xa/ml инжекционен разтвор - 1 ml x 10

Фрагмин 10000 IU anti-Xa/ml инжекционен разтвор - 1 ml x 10

Производител: Pfizer Enterprises SARL
Активна съставка: Далтепарин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Фрагмин 2500 IU anti-Xa/0,2 ml инжекционен разтвор - 0.2 ml x 10

Фрагмин 2500 IU anti-Xa/0,2 ml инжекционен разтвор - 0.2 ml x 10

Производител: Pfizer Enterprises SARL
Активна съставка: Далтепарин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

КЕТОСПРЕЙ 10% спрей за кожа, разтвор - 12,5 g; 25 g

КЕТОСПРЕЙ 10% спрей за кожа, разтвор - 12,5 g; 25 g

Производител: Cyathus Exquirere Pharmaforschungs GmbH
Активна съставка: Кетопрофен

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Симгал 20 mg филмирани таблетки x 28 x 84

Симгал 20 mg филмирани таблетки x 28 x 84

Производител: TEVA Czech industries s.r.o
Активна съставка: Симвастатин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Еписиндан 2mg/ml инфузионен разтвор - 5ml; 10ml; 25ml; 50ml; 100ml

Еписиндан 2mg/ml инфузионен разтвор - 5ml; 10ml; 25ml; 50ml; 100ml

Производител: Actavis Group PTC ehf.
Активна съставка: Эпирубицин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Лиотон 1000 гел 1000 IU/g

Лиотон 1000 гел 1000 IU/g

Производител: A.MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., (Menarini Group)
Активна съставка: Хепарин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Софамет 1000mg филмирани таблетки x 30 x 60

Софамет 1000mg филмирани таблетки x 30 x 60

Производител: Унифарм - АД
Активна съставка: Метформин

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Ритмонорм 300 mg филмирани таблетки х 20 х 50

Ритмонорм 300 mg филмирани таблетки х 20 х 50

Производител: Mylan Healthcare GmbH
Активна съставка: пропафенон хидрохлорид

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Бисептол 200mg/40mg/5ml перорална суспензия - 80ml

Бисептол 200mg/40mg/5ml перорална суспензия - 80ml

Производител: Medana Pharma SA
Активна съставка: Сулфаметоксазол и Триметоприм

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Кафетин Менструал 200 mg филмирани таблетки х 10

Кафетин Менструал 200 mg филмирани таблетки х 10

Производител: Алкалоид" ЕООД"
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Ацетилин Протект 100 mg стомашно-устойчиви таблетки х 30

Ацетилин Протект 100 mg стомашно-устойчиви таблетки х 30

Производител: Софарма АД
Активна съставка: Ацетилсалициловата киселина

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Еротон 100 mg филмирани таблетки х 1 х 4

Еротон 100 mg филмирани таблетки х 1 х 4

Производител: Actavis Group PTC ehf.
Активна съставка: Силденафил

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Еротон 50 mg филмирани таблетки х 1 х 4

Еротон 50 mg филмирани таблетки х 1 х 4

Производител: Actavis Group PTC ehf.
Активна съставка: Силденафил

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Еротон 25 mg филмирани таблетки х 1 х 4

Еротон 25 mg филмирани таблетки х 1 х 4

Производител: Actavis Group PTC ehf.
Активна съставка: Силденафил

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria

Иберогаст перорални капки, разтвор

Иберогаст перорални капки, разтвор

Производител: Байер България ЕООД
Активна съставка:

Предлага се в: България
Език: български
Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата - Bulgarian Drug Agency - Bulgaria