Ozurdex

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дексаметазон

Предлага се от:

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

АТС код:

S01BA01

INN (Международно Name):

dexamethasone

Терапевтична група:

Ophthalmologicals, Other ophthalmologicals

Терапевтична област:

Macular Edema; Uveitis

Терапевтични показания:

Озурдекс е показан за лечение на възрастни пациенти с макулярным подуване след отделяне на ретината на виена окклюзия (BRVO) или на централната вена на ретината окклюзия (CRVO). Озурдекс е показан за лечение на възрастни пациенти с възпаление на задния сегмент на окото, представяйки си, как неинфекционный увеит. Озурдекс е показан за лечение на възрастни пациенти с нарушение на зрението в следствие диабетического оток на макулата (ДМО), които артифакии или някой смятат, че не е достатъчно гъвкава или неподходящи за съхранение на багаж кортикостероидной терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-07-26

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
OZURDEX 700 МИКРОГРАМА ИНТРАВИТРЕАЛЕН
ИМПЛАНТАТ В АПЛИКАТОР
дексаметазон (dexamethasone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или забележите
други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля, уведомете Вашия лекар.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява OZURDEX и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен OZURDEX
3.
Как да използвате OZURDEX
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате OZURDEX
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OZURDEX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Активното вещество в OZURDEX е
дексаметазон. Дексаметазон
принадлежи към група
лекарства, наречени кортикостероиди.
OZURDEX се използва за лечение на
възрастни пациенти със:

Загуба на зрение поради диабетен оток
на макулата (ДОМ) – ако вече сте
оперирани за
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
OZURDEX 700 микрограма интравитреален
имплантат в апликатор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един имплантат съдържа 700 микрограма
дексаметазон (dexamethasone).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Интравитреален имплантат в апликатор.
Инжекционно изделие за еднократна
употреба, съдържащо пръчковиден
имплантат, който не се
вижда. Имплантатът е с диаметър
приблизително 0,46 mm и дължина 6 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
OZURDEX е показан за лечение на възрастни
пациенти с:

нарушение на зрението поради диабетен
оток на макулата (DME), които са с
псевдофакия
или се счита, че не се повлияват
достатъчно или са неподходящи за
некортикостероидна
терапия

оток на макулата след оклузия на
разклонение на ретиналната вена (BRVO)
или оклузия
на централната ретинална вена (CRVO) (вж.
точка 5.1)

възпаление на задния очен сегмент,
проявяващо се като неинфекциозен
увеит
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
OZURDEX трябва да се прилага от
квалифициран офталмолог с опит в
интравитреалните
инжекции.
Дозировка
Препоръчи
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-07-2022
Листовка Листовка чешки 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-07-2022
Листовка Листовка датски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-07-2022
Листовка Листовка немски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-07-2022
Листовка Листовка естонски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-07-2022
Листовка Листовка гръцки 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-07-2022
Листовка Листовка английски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-11-2019
Листовка Листовка френски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-07-2022
Листовка Листовка италиански 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-11-2019
Листовка Листовка латвийски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-11-2019
Листовка Листовка литовски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-07-2022
Листовка Листовка унгарски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-07-2022
Листовка Листовка малтийски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-11-2019
Листовка Листовка нидерландски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-11-2019
Листовка Листовка полски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-07-2022
Листовка Листовка португалски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-11-2019
Листовка Листовка румънски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-07-2022
Листовка Листовка словашки 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-07-2022
Листовка Листовка словенски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-11-2019
Листовка Листовка фински 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-07-2022
Листовка Листовка шведски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-07-2022
Листовка Листовка норвежки 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-07-2022
Листовка Листовка исландски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-07-2022
Листовка Листовка хърватски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-11-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите