Oxyglobin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

хемоглобин глутамер-200 (говежди)

Предлага се от:

OPK Biotech Netherlands BV

АТС код:

QB05AA10

INN (Международно Name):

Haemoglobin glutamer-200 (bovine)

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ПЕРФУЗИЯ РАЗТВОРИ

Терапевтични показания:

Oxyglobin осигурява поддръжка на кислород за кучета, подобрявайки клиничните признаци на анемия в продължение на най-малко 24 часа, независимо от основното състояние.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1999-11-29

Листовка

                13
B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
14
ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА:
OXYGLOBIN (ОКСИГЛОБИН) 130 МГ/МЛ ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба :
OPK Biotech Netherlands BV
Herikerbergweg 88
1101CM Amsterdam
NL (Холандия)
Упълномощен производител, отговорен
за освобождаване на партидата:
Dales Pharmaceutical Ltd. (Дейлс Фармасютикъл
Лимитид)
Snaygill Industrial Estate
Keighley Road
Skipton
North Yorkshire BD23 2RW Обединено кралство (UK)
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Oxyglobin (Оксиглобин) 130 мг/мл инфузионен
разтвор за кучета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Хемоглобин глутамер 200 (говежди) – 130
мг/мл
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Oxyglobin подпомага преноса на кислород
при кучетата, с което подобрява
клиничните признаци
на анемия в продължение на най-малко 24
часа, независимо от съпътстващото
заболяване.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при животни,
лекувани в миналото с Oxyglobin.
Плазмозаместители като Oxyglobin са
противопоказни при кучета,
предразположени към
хиперволемия поради състояния като
олигурия или анурия или напреднало
сърдечно з
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Oxyglobin (Оксиглобин) 130 мг/мл инфузионен
разтвор за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Хемоглобин глутамер 200 (говежди) – 130
мг/мл
ПОМОЩНО(НИ) ВЕЩЕСТВА:
За пълен списък на помощните вещества,
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Oxyglobin подпомага преноса на кислород
при кучетата, с което подобрява
клиничните признаци
на анемия в продължение на най-малко 24
часа, независимо от съпътстващото
заболяване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при животни,
лекувани в миналото с Oxyglobin.
Плазмозаместители като Oxyglobin са
противопоказни при кучета,
предразположени към
хиперволемия, поради състояния като
олигурия или анурия или напреднало
сърдечно заболяване
(т.е. конгестивна сърдечна
недостатъчност) или с тежко нарушена
по друг начин сърдечна
функция.
Oxyglobin е предназначен за еднократно
въвеждане.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Няма.
4.5
С
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-10-2020
Листовка Листовка чешки 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-10-2020
Листовка Листовка датски 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-10-2020
Листовка Листовка немски 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-10-2020
Листовка Листовка естонски 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-10-2020
Листовка Листовка гръцки 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-10-2020
Листовка Листовка английски 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-03-2012
Листовка Листовка френски 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-10-2020
Листовка Листовка италиански 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-03-2012
Листовка Листовка латвийски 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-03-2012
Листовка Листовка литовски 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-10-2020
Листовка Листовка унгарски 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-10-2020
Листовка Листовка малтийски 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-03-2012
Листовка Листовка нидерландски 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-03-2012
Листовка Листовка полски 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-10-2020
Листовка Листовка португалски 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-03-2012
Листовка Листовка румънски 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-10-2020
Листовка Листовка словашки 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-10-2020
Листовка Листовка словенски 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-03-2012
Листовка Листовка фински 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-10-2020
Листовка Листовка шведски 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-10-2020
Листовка Листовка норвежки 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-10-2020
Листовка Листовка исландски 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-10-2020
Листовка Листовка хърватски 20-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-10-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите