Otezla

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

апремиласт

Предлага се от:

Amgen Europe BV

АТС код:

L04AA32

INN (Международно Name):

apremilast

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Arthritis, Psoriatic; Psoriasis

Терапевтични показания:

Псориатичен arthritisOtezla, самостоятелно или в комбинация с болест на дорабатывая antirheumatic лекарства (dmards), се предписва за лечение на активен псориатичен артрит (psa) при възрастни пациенти, които са имали недостатъчен отговор или непоносимост към предходната терапия DMARDS. PsoriasisOtezla е показан за лечение на умерена до тежка хронична плака псориазис при възрастни пациенти, които не реагират или които имат противопоказания или непоносимост към друга системна терапия, включително циклоспорин, метотрексат или psoralen и uv-светлина (ПУВА).

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-01-15

Листовка

                35
Б. ЛИСТОВКА
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
OTEZLA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
OTEZLA 20 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
OTEZLA 30 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
апремиласт (apremilast)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Otezla и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Otezla
3.
Как да приемате Otezla
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Otezla
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OTEZLA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OTEZLA

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Otezla 10 mg филмирани таблетки
Otezla 20 mg филмирани таблетки
Otezla 30 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Otezla 10 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
апремиласт (apremilast).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие _
Всяка филмирана таблетка съдържа 57 mg
лактоза (под формата на лактоза
монохидрат).
Otezla 20 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
апремиласт (apremilast).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие _
Всяка филмирана таблетка съдържа 114 mg
лактоза (под формата на лактоза
монохидрат).
Otezla 30 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 30 mg
апремиласт (apremilast).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие _
Всяка филмирана таблетка съдържа 171 mg
лактоза (под формата на лактоза
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Otezla 10 mg филмирани таблетки
Розови филмирани таблетки по 10 mg,
осмоъгълни, със скосени ръбове и
дължина 8 mm,
гравирани с „APR” от едната страна и
„10” от обратната страна.
Otezla 20 mg филмирани таблетки
Ка
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-07-2022
Листовка Листовка чешки 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-07-2022
Листовка Листовка датски 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-07-2022
Листовка Листовка немски 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-07-2022
Листовка Листовка естонски 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-07-2022
Листовка Листовка гръцки 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-07-2022
Листовка Листовка английски 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-02-2015
Листовка Листовка френски 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-07-2022
Листовка Листовка италиански 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-02-2015
Листовка Листовка латвийски 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-02-2015
Листовка Листовка литовски 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-07-2022
Листовка Листовка унгарски 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-07-2022
Листовка Листовка малтийски 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-02-2015
Листовка Листовка нидерландски 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-02-2015
Листовка Листовка полски 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-07-2022
Листовка Листовка португалски 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-02-2015
Листовка Листовка румънски 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-07-2022
Листовка Листовка словашки 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-07-2022
Листовка Листовка словенски 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-02-2015
Листовка Листовка фински 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-07-2022
Листовка Листовка шведски 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-07-2022
Листовка Листовка норвежки 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-07-2022
Листовка Листовка исландски 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-07-2022
Листовка Листовка хърватски 21-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-02-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите