Orphacol

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
11-08-2020
Активна съставка:
холинова киселина
Предлага се от:
Laboratoires CTRS
АТС код:
A05AA03
INN (Международно Name):
cholic acid
Терапевтична група:
Жлъчните киселини и производни
Терапевтична област:
Digestive System Diseases; Metabolism, Inborn Errors
Терапевтични показания:
Orphacol е показан за лечение на вродени грешки в първични синтеза на жлъчни киселини 3β-хидрокси Δ5-C27-стероид Оксидоредуктаза дефицит или Δ4-3-oxosteroid-5β-редуктазата дефицит при кърмачета, деца и юноши на възраст един месец до 18 години and възрастни.
Каталог на резюме:
Revision: 10
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/001250
Дата Оторизация:
2013-09-12
EMEA код:
EMEA/H/C/001250

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
испански 11-08-2020
Листовка Листовка
чешки 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 11-08-2020
Листовка Листовка
датски 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
датски 11-08-2020
Листовка Листовка
немски 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
немски 11-08-2020
Листовка Листовка
естонски 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 11-08-2020
Листовка Листовка
гръцки 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 11-08-2020
Листовка Листовка
английски 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
английски 11-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 02-10-2013
Листовка Листовка
френски 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
френски 11-08-2020
Листовка Листовка
италиански 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 11-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 02-10-2013
Листовка Листовка
латвийски 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 11-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 02-10-2013
Листовка Листовка
литовски 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 11-08-2020
Листовка Листовка
унгарски 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 11-08-2020
Листовка Листовка
малтийски 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 11-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 02-10-2013
Листовка Листовка
нидерландски 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 11-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 02-10-2013
Листовка Листовка
полски 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
полски 11-08-2020
Листовка Листовка
португалски 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 11-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 02-10-2013
Листовка Листовка
румънски 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 11-08-2020
Листовка Листовка
словашки 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 11-08-2020
Листовка Листовка
словенски 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 11-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 02-10-2013
Листовка Листовка
фински 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
фински 11-08-2020
Листовка Листовка
шведски 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 11-08-2020
Листовка Листовка
норвежки 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 11-08-2020
Листовка Листовка
исландски 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 11-08-2020
Листовка Листовка
хърватски 11-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 11-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 02-10-2013

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Orphacol 50 mg твърди капсули

Orphacol 250 mg твърди капсули

Холева киселина

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да

им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

В тази листовка:

Какво представлява Orphacol и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Orphacol

Как да приемате Orphacol

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Orphacol

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Orphacol и за какво се използва

Orphacol съдържа холева киселина, жлъчна киселина, която нормално се синтезира от черния дроб.

Определени заболявания се причиняват от дефекти в производството на жлъчни киселини и

Orphacol се използва за лечение на кърмачета на възраст от един месец до 2 години, деца, юноши и

възрастни с такива заболявания. Холевата киселина, която се съдържа в Orphacol, замества

жлъчните киселини, които липсват поради дефекта в синтеза на жлъчни киселини.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Orphacol

Не приемайте Orphacol

ако сте алергични към холева киселина или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

ако приемате фенобарбитал, лекарство за лечение на епилепсия.

Предупреждения и предпазни мерки

По време на лечението Ви Вашият лекар ще направи различни изследвания на кръв и урина по

различно време, за да види как организмът се повлиява от това лекарство и за да определи дозата,

която Ви е необходима. По-чести изследвания ще бъдат необходими, ако растете много бързо, ако

сте болен(на) (ако имате напр. чернодробни проблеми) или ако сте бременна.

Други лекарства и Orphacol

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

Някои лекарства, използвани за понижаване на нивата на холестерола, така наречените

секвестранти на жлъчните киселини (холестирамин, колестипол, колесевелам) и лекарства за

лечение на стомашни киселини, които съдържат алуминий, могат да понижат ефекта на Orphacol.

Ако приемате тези лекарства, вземете Orphacol поне 5 часа преди или поне 5 часа след техния

прием. Циклоспорин (лекарство за потискане на имунната система) също може да промени ефекта

на Orphacol. Уведомете Вашия лекар, ако приемате циклоспорин.

Други лекарства и Orphacol

Консултирайте се с Вашия лекар, ако планирате бременност. Направете си тест за бременност

възможно най-бързо, ако се съмнявате, че сте бременна. Изключително важно е да продължите

приема на Orphacol по време на бременността.

Ако забременеете по време на лечението с Orphacol, Вашият лекар ще реши кое лечение и доза са

най-благоприятни за Вашето състояние. Като предпазна мярка, Вие и плода трябва да бъдете под

строго наблюдение по време на бременността.

Orphacol може да се приема по време на кърмене. Преди да приемете Orphacol, уведомете Вашия

лекар, ако имате намерение да кърмите или кърмите.

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Не се очаква Orphacol да оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Orphacol съдържа лактоза

Orphacol съдържа определен вид захар (лактоза монохидрат). Ако Вашият лекар Ви е уведомил, че

имате непоносимост към някои захари, се свържете с него, преди да приемете Orphacol.

3.

Как да приемате Orphacol

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар.

Обикновено началната доза е между 5 и 15 mg на килограм телесно тегло, приемани ежедневно

при кърмачета, деца, юноши и възрастни.

Преди лечението Вашият лекар ще определи точната доза за Вас след оценка на лабораторните Ви

тестове. След това дозата ще бъде допълнително коригирана от Вашия лекар в зависимост от това,

как се повлиява Вашия организъм.

Orphacol капсули трябва да се приемат с храна, приблизително по едно и също време всеки ден,

сутрин и/или вечер. Приемът на Orphacol по едно и също време при хранене ще Ви помогне да не

забравите да приемате лекарството и може да помогне на организма Ви го приеме по-добре.

Капсулите трябва да се гълтат цели, с вода. Не ги дъвчете.

Ако Вашият лекар Ви е предписал доза, която изисква прием на повече от една капсула на ден, Вие

и Вашият лекар можете да решите как да приемате дозата в рамките на деня. Може например да

приемате една капсула сутрин и една вечер. Така ще се налага да приемате по-малко капсули

наведнъж.

Употреба при деца

При кърмачета и деца, които не могат да гълтат капсули, те могат да бъдат отворени и

съдържанието им – добавено към адаптирано мляко или сок от ябълки/портокали или

ябълки/кайсии.

Ако сте приели повече от необходимата доза Orphacol

Ако сте приели повече Orphacol, отколкото е необходимо, се свържете с Вашия лекар възможно

най-бързо. Той ще оцени лабораторните Ви резултати и ще Ви посъветва кога да продължите

лечението си с обичайната за Вас доза.

Ако сте пропуснали да приемете Orphacol

Приемете следващата доза, когато би трябвало обичайно да я приемете. Никога не вземайте двойна

доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Orphacol

Има риск да увредите трайно черния си дроб, ако спрете да приемате Orphacol. Не трябва никога да

спирате приема на Orphacol, освен ако Вашият лекар не ви посъветва да го направите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Няколко пациенти са получили сърбеж и/или диария обаче не е известно каква е вероятността това

да се случи (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата). Ако сърбежът

и/или диарията продължат повече от три дни, уведомете Вашия лекар.

При няколко пациенти се съобщава за повишаване на чернодробните ензими (серумни

трансаминази) по време на лечението с Orphacol (от наличните данни не може да бъде направена

оценка на честотата). Вашият лекар ще вземе решение какво да се прави, ако това се случи с Вас.

Има съобщения за камъни в жлъчката след продължителна употреба на Orphacol.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в

тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва

всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите

нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече

информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Orphacol

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Orphacol след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера

след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 30

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за

опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Orphacol

Активното вещество е холева киселина.

Orphacol 50 mg

: Всяка твърда капсула съдържа 50 mg холева киселина.

Orphacol 250 mg

: Всяка твърда капсула съдържа 250 mg холева киселина.

Другите съставки са:

Капсулно съдържимо: Лактоза монохидрат (вижте т. 2 „Orphacol

съдържа лактоза“ за повече

информация), колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат

Състав на капсулата:

Orphacol 50 mg: желатин, титанов диоксид (E171), индигокармин (E132);

Orphacol 250 mg: желатин, титанов диоксид (E171), индигокармин (E132), жълт железен

оксид (E172).

Как изглежда Orphacol и какво съдържа опаковката

Orphacol се предлага под формата на твърди капсули (капсули) с продълговата форма. Капсулите

от 50 mg холева киселина са синьо-бели, а тези от 250 mg холева киселина са зелено-бели. Те са

поставени в блистери по 10 капсули.

Съществуват опаковки по 30, 60 и 120 капсули.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Laboratoires CTRS

63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt

Франция

Производител

Laboratoires CTRS

63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt

Франция

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител

на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Laboratoires CTRS

Tél/Tel: +32 (0)2 40 11 442

ctrs@ctrs.fr

Lietuva

Immedica Pharma AB

Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

България

Laboratoires CTRS

Teл.: + 33 (0)1 707 60 637

ctrs@ctrs.fr

Luxembourg/Luxemburg

Laboratoires CTRS

Tél/Tel: +352 278 62 329

ctrs@ctrs.fr

Česká republika

Laboratoires CTRS

Tel.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Magyarország

Medis Hungary Kft

Tel: +36 (2) 380 1028

info@medis.hu

Danmark

Immedica Pharma AB

Tlf: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Malta

Laboratoires CTRS

Tel: +356 2776 1358

ctrs@ctrs.fr

Deutschland

Laboratoires CTRS

Tel: +49 (0)3022153008

ctrs@ctrs.fr

Nederland

Laboratoires CTRS

Tel: +31 (0)2 070 38 155

ctrs@ctrs.fr

Eesti

Immedica Pharma AB

Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Norge

Immedica Pharma AB

Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Ελλάδα

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Österreich

Laboratoires CTRS

Tel: +43 (0)7 208 16 847

ctrs@ctrs.fr

España

Laboratoires CTRS

Tel: + (34) 914 146 613

ctrs@ctrs.fr

Polska

Laboratoires CTRS

Tel.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

France

Laboratoires CTRS

Tél: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Portugal

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: +385 (1) 230 3446

info@medisadria.hr

România

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Ireland

Laboratoires CTRS

Tel: +353 (0)1 695 00 63

ctrs@ctrs.fr

Slovenija

Medis d.o.o.

Tel: +386 (1) 589 6900

info@medis.si

Ísland

Immedica Pharma AB

Sími: + 46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Slovenská republika

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Italia

Laboratoires CTRS

Tel: +39 (0)687 501302

ctrs@ctrs.fr

Suomi/Finland

Immedica Pharma AB

Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Κύπρος

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Sverige

Immedica Pharma AB

Tel: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Latvija

Immedica Pharma AB

Tel: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

United Kingdom

Laboratoires CTRS

Tel: +44 (0)3 301 002 375

ctrs@ctrs.fr

Дата на последно преразглеждане на листовката

Това лекарство е разрешено за употреба при „извънредни обстоятелства“

Това означава, че поради рядкото разпространение на болестта и по етични причини до момента не

е било възможно да се получи пълната информация за този продукт.

Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация за

лекарството и тази листовка съответно ще се актуализира.

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата http://www.ema.europa.eu

Посочени са също линкове към други уебсайтове, където

може да се намери информация за редки заболявания и лечения.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Orphacol 50 mg твърди капсули

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка твърда капсула съдържа 50 mg холева киселина (cholic acid).

Помощно(и) вещество(а) с известно действие: лактоза монохидрат (145,79 mg на капсула).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърда капсула (капсула)

Продълговати, непрозрачни синьо-бели капсули

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Orphacol е показан за лечение на вродени грешки в синтеза на първичните жлъчни киселини,

дължащи се на дефицит на 3β

хидрокси

стероид оксидоредуктаза или на

оксостероид

редуктаза, при кърмачета, деца и юноши на възраст от 1 месец до 18

години, и възрастни.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да бъде започнато и наблюдавано от опитен гастроентеролог/хепатолог или

детски гастроентеролог/хепатолог в случай на педиатрични пациенти.

В случай на трайна липса на терапевтичен отговор към лечение само с холева киселина, трябва да

се обсъдят други възможности за терапия (вж. точка 4.4). Пациентите трябва да бъдат

проследявани, както следва: на 3 месеца през първата година, на 6 месеца по време на следващите

три години и след това всяка година (вж. по-долу).

Дозировка

Дозата трябва да се коригира за всеки отделен пациент в специализирано отделение в зависимост

от хроматографските профили на жлъчните киселини в кръвта и/или урината.

Дефицит на 3β

хидрокси

Δ

5

C

27

стероид оксидоредуктаза

Дневната доза е в граници от 5 до 15 mg/kg при кърмачета, деца, юноши и възрастни. При всички

възрастови групи минималната доза е 50 mg, като дозата се коригира със стъпки от 50 mg. При

възрастни дневната доза не трябва да превишава 500 mg.

Дефицит на Δ

4

3

оксостероид

редуктаза

Дневната доза е в граница от 5 до 15 mg/kg при кърмачета, деца, юноши и възрастни. При всички

възрастови групи минималната доза е 50 mg, като дозата се коригира със стъпки от 50 mg. При

възрастни дневната доза не трябва да превишава 500 mg.

Дневната доза може да бъде разделена, ако се състои от повече от една капсула, за да се наподоби

непрекъснатото образуване на холева киселина в организма и да се намали броят на капсулите,

необходими за един прием.

По време на започването на лечението и коригирането на дозата нивата на жлъчните киселини в

серума и/или урината трябва да бъдат активно проследявани (най-малко на всеки три месеца през

първата година от лечението и на всеки шест месеца през втората година) с използването на

подходящи аналитични методи. Трябва да се определи концентрацията на абнормните метаболити

на жлъчните киселини, синтезирани при дефицит на 3β

хидрокси

стероид

оксидоредуктаза (3β, 7α

дихидрокси

и 3β, 7α, 12α

трихидрокси

холеноеви киселини) или на

оксостероид

редуктаза (3-оксо

хидрокси

и 3

оксо

7α,

12α

дихидрокси

холеноеви киселини). При всяко изследване трябва да се обмисля

необходимостта от коригиране на дозата. Трябва да се избира най-ниската доза холева киселина,

която ефективно намалява количеството на метаболитите на жлъчните киселини възможно най-

близо до нула.

Пациенти, които преди това са лекувани с други жлъчни киселини или други препарати с холева

киселина, трябва внимателно да бъдат наблюдавани по време на започване на лечението с

Orphacol. Дозата трябва да се коригира съответно, както е описано по-горе.

Чернодробните параметри също трябва да се наблюдават, за предпочитане по-често от нивата на

жлъчните киселини в серума и/или урината. Едновременното повишаване над нормата на гама

глутамилтрансферазата (GGT), аланин аминотрансферазата (ALT) и/или жлъчните киселини в

серума може да показва предозиране. Наблюдавани са преходни повишения на трансаминазите при

започване на лечение с холева киселина, като това не показва необходимост от намаляване на

дозата, ако гама глутамилтрансферазата не е повишена и ако нивата на жлъчните киселини в

серума спадат или са в нормални граници.

След периода на започване на лечението нивата на жлъчните киселини в серума и/или урината (с

използване на подходящи аналитични методи) и чернодробните параметри трябва да се определят

поне веднъж годишно и дозата да се коригира съответно. Допълнителни или по-чести изследвания

трябва да се предприемат за проследяване на лечението по време на периоди на бърз растеж,

съпътстващо заболяване и бременност (вж. точка 4.6).

Специални популации

Популация в старческа възраст (≥ 65 години)

Няма опит при пациенти в старческа възраст. Дозата на холевата киселина трябва да се коригира

индивидуално.

Бъбречно увреждане

Липсват данни при пациенти с бъбречно увреждане. Дозата на холевата киселина трябва да се

коригира индивидуално.

Чернодробно увреждане

Има ограничени данни за приложение при пациенти с леко до тежко чернодробно увреждане,

свързано с дефицит на 3β

хидрокси

стероид оксидоредуктаза или

оксостероид

редуктаза. Очаква се пациентите да имат някаква степен на чернодробно

увреждане при поставяне на диагнозата, което се подобрява по време на лечение с холева

киселина. Дозата на холевата киселина трябва да се коригира индивидуално.

Няма опит при пациенти с чернодробно увреждане по причини, различни от дефицит на

хидрокси

стероид оксидоредуктаза или Δ

оксостероид

редуктаза, и не може да

се даде препоръка за дозата. Пациентите с чернодробно увреждане трябва да бъдат строго

проследявани (вж. точка 4.4).

Фамилна хипертриглицеридемия

Очаква се пациентите с новодиагностицирана или с фамилна анамнеза за фамилна

хипертриглицеридемия да имат слаба абсорбция на холева киселина в червата. Дозата холева

киселина при пациенти с фамилна хипертриглицеридемия ще трябва да бъде установена и

коригирана, както е описано, но повишена доза, значително по-висока от дневния лимит от 500 mg

при възрастни пациенти, може да бъде необходима и безопасна.

Педиатрична популация

Лечение с холева киселина е било използвано при кърмачета след навършване на един месец, както

и при деца и юноши. Препоръките за дозиране отразяват приложението при тази популация.

Дневната доза при кърмачета на възраст от 1 месец до 2 години, деца и юноши е в граници от 5 до

15 mg/kg и трябва да бъде коригирана индивидуално за всеки пациент.

Начин на приложение

Orphacol капсули трябва да се приемат с храна, приблизително по едно и също време всеки ден,

сутрин и/или вечер. Приемът с храна може да повиши бионаличността на холева киселина и да

подобри поносимостта. Редовният прием в точно определено време спомага за спазване схемата на

лечение от пациента или човека, който се грижи за него. Капсулите трябва да се гълтат цели с вода,

без да се дъвчат.

При кърмачета и деца, които не могат да гълтат капсули, те могат да бъдат отворени и

съдържанието им – добавено към адаптирано мляко или сок. За повече информация вижте точка

6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1.

Едновременен прием на фенобарбитал с холева киселина (вж. точка 4.5).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

В литературата се съобщават случаи на тежка хепатотоксичност, включително случаи с летален

изход, при употреба на холева киселина. Лечението с холева киселина при пациенти с вече

съществуващо чернодробно увреждане, трябва да се прилага под внимателно наблюдение, като

при всички пациенти, трябва да се спре, ако абнормната хепатоцелуларна функция, оценена чрез

протромбиновото време, не се подобрява в рамките на 3 месеца от започване на лечението с холева

киселина. Трябва да се наблюдава съпътстващо понижаване на нивото на общите жлъчни киселини

в урината. Лечението трябва да се спре по-рано, ако има ясни индикации за тежка чернодробна

недостатъчност.

Фамилна хипертриглицеридемия

Пациентите с новодиагностицирана или с фамилна анамнеза за фамилна хипертриглицеридемия

може да имат слаба абсорбция на холева киселина в червата. Дозата на холева киселина при такива

пациенти трябва да бъде установена и коригирана, както е описано, но повишена доза, значително

по-висока от дневния лимит от 500 mg за възрастни пациенти, може да бъде необходима.

Помощни вещества

Orphacol капсули съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна

непоносимост, пълен лактазен дефицит или глюкозно-галактозна малабсорбция, не трябва да

приемат този лекарствен продукт.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Фенобарбитал антагонизира ефекта на холевата киселина. Противопоказана е употребата на

фенобарбитал при пациенти с дефицит на 3β

хидрокси

стероид оксидоредуктаза или

оксостероид

редуктаза, лекувани с холева киселина (вж. точка 4.3). Трябва да се

използва алтернативно лечение.

Циклоспорин променя фармакокинетиката на холевата киселина, като инхибира захващането на

жлъчни киселини от черния дроб и секретирането им в хепатобилиарната система, както и

фармакодинамиката чрез инхибиране на 7α-хидроксилазата. Едновременното приложение трябва

да се избягва. Ако приложението на циклоспорин се смята за необходимо, нивата на жлъчните

киселини в серума и урината трябва да бъдат строго проследявани и дозата на холевата киселина

да се коригира съответно.

Секвестрантите на жлъчните киселини (холестирамин, колестипол, колесевелам) и определени

антиациди (напр. алуминиев хидроксид) свързват жлъчните киселини и водят до тяхното

елиминиране. Приложението на тези лекарствени продукти се очаква да доведе до понижаване на

ефекта на холевата киселина. Приемът на секвестранти на жлъчните киселини или антиациди

трябва да бъде отделен от този на холева киселина с интервал от 5 часа, без значение кой

лекарствен продукт се приема първо.

Влиянието на храната върху бионаличността на холевата киселина не е проучено. Съществува

теоретична възможност

приложението едновременно с храна да повишава бионаличността на

холевата киселина и да подобрява поносимостта.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Не са необходими контрацептивни мерки при жени с детероден потенциал, които се лекуват с

холева киселина или при техните партньори. Жените с детероден потенциал трябва да проведат

тест за бременност веднага щом възникне съмнение за бременност.

Бременност

Има ограничени данни (за изхода на по-малко от 20 случая на бременност) от употребата на холева

киселина при бременни жени. Случаите на бременност с експозиция не показват нежелани реакции

на холева киселина и завършват с раждането на нормални, здрави деца. Проучванията при животни

не показват преки или непреки вредни ефекти с оглед на репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3).

Изключително важно е бременните жени да продължат лечението си по време на бременност. Като

предпазна мярка бременната и фетусът трябва да бъдат строго проследявани.

Кърмене

Холевата киселина и нейните метаболити се екскретират в кърмата, но при използване на

терапевтични дози Orphacol не се очакват ефекти върху новородените/кърмачетата. Orphacol може

да се приема по време на кърмене.

Фертилитет

Няма данни за влияние на холевата киселина върху фертилитета. При използване на терапевтични

дози не се очаква влияние върху фертилитета.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Холевата киселина не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с

машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Поради рядкото разпространение на заболяванията, информацията за най-сериозните и/или най-

често срещаните нежелани реакции е ограничена. Диария, повишени трансаминази и сърбеж са

свързани с предозиране и изчезват след намаляване на дозата. При много ограничен брой пациенти

се съобщава за развитие на жлъчни камъни, свързани с продължително лечение.

Табличен списък на нежеланите реакции

В следната таблица са изброени нежеланите реакции, съобщени в литературата, наблюдавани при

лечение с холева киселина. Честотата на тези реакции е неизвестна (не може да бъде определена от

наличните данни).

Системо-органeн класо по MedDRA

Нежелана реакция

Стомашно-чревни нарушения

Диария

Хепатобилиарни нарушения

Повишени трансаминази

Жлъчни камъни

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Сърбеж

Описание на избрани нежелани реакции

По време на лечение с Orphacol се наблюдава развитие на сърбеж и/или диария. Тези реакции

отзвучават след намаляване на дозата и предполагат предозиране. Пациенти със сърбеж и/или

продължителна диария трябва да бъдат изследвани за потенциално предозиране чрез тест за нивото

на жлъчните киселини в серума и/или урината (вж. точка 4.9).

Има съобщения за камъни в жлъчката след продължителна употреба.

Педиатрична популация

Представената информация за безопасност е получена основно от педиатрични пациенти.

Наличната литература не е достатъчна за откриване на разлики в безопасността на холевата

киселина в рамките на различните педиатрични възрастови групи или между педиатрични

пациенти и възрастни.

Други специални популации

Моля, вижте точка 4.2 за употреба на Orphacol при специални популации.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана

нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9

Предозиране

Съобщавани са епизоди на симптоматично предозиране, включително случайно предозиране.

Клиничната картина е ограничена до сърбеж и диария. Лабораторните тестове показват повишение

на серумните нива на гама глутамилтрансферазата (GGT), трансаминазите и жлъчната киселина.

Понижението на дозата е довело до подобряване на клиничните признаци и корекция на

абнормните лабораторни параметри.

В случай на случайно предозиране лечението трябва да бъде продължено с препоръчителната доза

след нормализиране на клиничните признаци и/или биологичните отклонения.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лечение на жлъчка и черен дроб, препарати на жлъчната киселина,

АТС код: A05AA03

Холевата киселина е предоминиращата първична жлъчна киселина при човека. При пациенти с

вроден дефицит на 3β

хидрокси

стероид оксидоредуктаза и

оксостероид

редуктаза, биосинтезът на първични жлъчни киселини е намален или

липсва. И двете вродени заболявания са изключително редки с разпространение в Европа от около

3 до 5 пациенти с дефицит на 3β

хидрокси

стероид оксидоредуктаза на 10 милиона

население и изчислено десет пъти по-малко разпространение за дефицит на

оксостероид

редуктаза. При липса на лечение в черния дроб, серума и урината

преобладават нефизиологични холестатични и хепатотоксични метаболити на жлъчните киселини.

Основата за лечението се състои във възстановяване на зависимия от жлъчни киселини компонент

на жлъчния поток, което прави възможно възстановяването на секрецията на жлъчка и

елиминирането чрез нея на токсични метаболити; потискане на продукцията на токсични

метаболити на жлъчните киселини чрез отрицателно обратно влияние върху холестерол

хидроксилаза, която е скоростоопределящ ензим в синтеза на жлъчни киселини; и подобряване

на хранителния статус на пациента чрез коригиране на чревната малабсорбция на масти и

мастноразтворими витамини.

В литературата е съобщен клиничен опит от малки кохорти от пациенти и съобщения за единични

случаи; абсолютният брой пациенти е малък поради рядкото разпространение на заболяванията.

Това рядкото разпространение също така прави невъзможно провеждането на контролирани

клинични проучвания. Като цяло в литературата са съобщени резултати от лечение с холева

киселина при около 60 пациенти с дефицит на 3β

хидрокси

стероид оксидоредуктаза.

Подробни дългосрочни данни от монотерапия с холева киселина са налични за 14 пациенти,

наблюдавани в продължение на 12,9 години. В литературата са съобщени резултати от лечение с

холева киселина на седем пациенти с дефицит на Δ

оксостероид

редуктаза в продължение

на 14 години. Налични са подробни средносрочни до дългосрочни данни за 5-ма от тези пациенти,

от които 1 е лекуван с холева киселина като монотерапия. Доказано е, че пероралната терапия с

холева киселина: забавя или премахва необходимостта от чернодробна трансплантация;

възстановява нормалните лабораторни параметри; подобрява състоянието на хистологичните лезии

на черния дроб и значимо подобрява всички симптоми на пациента. Масспектрометричен анализ

на урината по време на лечение с холева киселина показва наличие на холева киселина и

значително намаляване или дори пълно елиминиране на токсични метаболити на жлъчни

киселини. Това отразява възстановяването на ефективен обратен контрол на синтеза на жлъчни

киселини и метаболитно равновесие. В допълнение концентрацията на холева киселина в кръвта е

нормална и мастноразтворимите витамини са възстановени в нормални граници.

Педиатрична популация

Съобщеният в литературата клиничен опит е от пациентска популация с вроден дефицит на

хидрокси

стероид оксидоредуктаза или Δ

оксостероид

редуктаза, която

включва основно кърмачета на възраст над един месец, деца и юноши. Абсолютният брой случаи

обаче е малък.

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба при „извънредни обстоятелства“

Това означава, че поради рядкото разпространение на болестта и по етични причини до момента не

е било възможно да се получи пълна информация за този продукт.

Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация за

продукта и тази КХП съответно ще се актуализира.

5.2

Фармакокинетични свойства

Холевата киселина, първична жлъчна киселина, се абсорбира частично в илеума. Останалата част

се трансформира чрез редукция на 7α

хидроксилната група до дезоксихолева киселина

(3α, 12α

дихидрокси) от чревни бактерии. Дезоксихолевата киселина е вторична жлъчна киселина.

Повече от 90 % от първичните и вторични жлъчни киселини се реабсорбират в илеума с помощта

на специфичен активен транспортер и стигат до черния дроб чрез порталната вена; останалата част

се екскретира с фекалиите. Малка част от жлъчните киселини се екскретират в урината.

Липсват данни за Orphacol от фармакокинетични проучвания.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Наличните в литературата неклинични данни не показват особен риск за хора на базата на

фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане,

генотоксичност, канцерогенен потенциал и репродуктивна токсичност. Въпреки това проучванията

не са били проведени толкова детайлно, както за лекарствено средство, тъй като холевата киселина

е физиологична субстанция при животни и хора.

при интравенозно приложение на холева киселина на мишки е 350 mg/kg телесно тегло.

Парентералното приложение може да причини хемолиза и сърдечен арест. При перорално

приложение жлъчните киселини и соли като цяло имат много малък токсичен потенциал. LD

при

перорално приложение на мишки е 1520 mg/kg. В проучвания с многократно прилагане често

съобщаваните ефекти на холевата киселина включват намалено телесно тегло, диария и увреждане

на черния дроб с повишени трансаминази. Повишаване на теглото на черния дроб и жлъчни

камъни са съобщени в проучвания с многократно прилагане, при които холевата киселина е

прилагана едновременно с холестерол.

Холевата киселина показва незначителна мутагенна активност в батерия от тестове за

генотоксичност, проведени

in vitro

. Проучвания при животни показват, че холевата киселина не

причинява тератогенен ефект или фетална токсичност.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Капсулно съдържимо:

Лактоза монохидрат

Силициев диоксид, колоиден безводен

Магнезиев стеарат

Състав на капсулата:

Желатин (говежди произход)

Титанов диоксид (E171)

Индигокармин (E132)

6.2

Несъвместимости

Неприложимо

6.3

Срок на годност

3 години

6.4

Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 30

6.5

Данни за опаковката

PVC/PVDC-алуминиев блистер от 10 капсули.

Видове опаковки: 30, 60, 120.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Употреба при педиатричната популация

Вижте също точка 4.2. При кърмачета и деца, които не могат да гълтат капсули, те могат да бъдат

отворени и съдържанието им – добавено към адаптирано мляко или сок от ябълки/портокали или

ябълки/кайсии. Възможно е други храни, например плодов компот или кисело мляко, да са

подходящи за приложение, но няма данни за съвместимостта или вкусовите качества.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие

с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Laboratoires CTRS

63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt

Франция

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/13/870/001

EU/1/13/870/002

EU/1/13/870/003

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване за употреба: 12 септември 2013 г.

Дата на последно подновяване: 24 април 2019 г.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Прочетете целия документ

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/572393/2013

EMEA/H/C/001250

Резюме на EPAR за обществено ползване

Orphacol

cholic acid

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Orphacol. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Orphacol.

За практическа информация относно употребата на Orphacol пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Orphacol и за какво се използва?

Orphacol е лекарство, съдържащо холева киселина (cholic acid), вещество, откриващо се в

жлъчката, което се използва при храносмилане на мазнини.

Лекарството се прилага при лечение на възрастни и деца над един месец, страдащи от генетична

аномалия, която ги прави неспособни да произвеждат жлъчка. Orphacol се използва при пациенти,

които страдат от недостиг на два специфични чернодробни ензима (3-β-хидрокси-Δ

-стероид

оксиредуктаза или Δ

-3-оксостероид-5β-редуктаза). Това води до неспособност на черния дроб да

произвежда достатъчно количество от главните компоненти на жлъчката, наричани първични

жлъчни киселини, като холева киселина. Когато тези първични жлъчни киселини липсват, вместо

тях тялото произвежда анормални жлъчни киселини, които могат да увредят черния дроб и

потенциално да доведат до животозастрашаваща чернодробна недостатъчност.

Тъй като броят на пациентите с вродени грешки в синтеза на първичните жлъчни киселини е

малък, болестта се счита за „рядка“ и Orphacol е определен като „лекарство сирак“ (лекарство,

използвано при редки болести) на 18 декември 2002 г.

Orphacol

EMA/572393/2013

Страница 2/3

Как се използва Orphacol?

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание и лечението с Orphacol следва да се

започне и да се наблюдава от лекар с опит в областта на чернодробните болести.

Orphacol се предлага под формата на капсули и трябва да се приема с храна всеки ден в

приблизително едно и също време. Дневната доза е между 5 и 15 mg на килограм телесно тегло и

се коригира за всеки пациент съгласно състоянието на жлъчната киселина, като минималната

дневна доза е 50 mg, а максималната – 500 mg. При малки деца, които не могат да гълтат

капсули, съдържанието може да се добави към адаптирано мляко или сок. Лечението трябва да се

прекрати, ако чернодробната функция не се подобри в рамките на три месеца.

Как действа Orphacol?

Холевата киселина е основната първична жлъчна киселина, произвеждана от черния дроб.

Холевата киселина, съдържаща се в Orphacol, заменя липсващата в организма на пациента холева

киселина. Това помага да се намали производството на анормални жлъчни киселини и допринася

за нормалната дейност на жлъчката в храносмилателната система, като по този начин облекчава

симптомите на заболяването.

Какви ползи от Orphacol са установени в проучванията?

Тъй като холевата киселина е добре познато вещество и неговата употреба при тези дефицити на

ензими е добре установена, заявителят представя данни от научната литература. Заявителят

представя данни за 49 пациенти с вродени грешки в синтеза на първичните жлъчни киселини,

взети от научната литература (38 пациенти с дефицит на 3β-хидрокси-Δ5-C27-стероид

оксиредуктаза и 11 пациенти с дефицит на Δ4-3-оксостероид-5β-редуктаза). Той сравнява

резултатите при 28 пациенти, приемали холева киселина, с тези при други пациенти, които са

приемали различни жлъчни киселини или не са приемали лечение с жлъчни киселини.

В научната литература е доказано, че лечението с холева киселина намалява количеството

анормални жлъчни киселини при пациентите, възстановява нормалните функции на черния дроб и

помага да се забави или предотврати необходимостта от трансплантация на черен дроб.

Какви са рисковете, свързани с Orphacol?

Нежеланите лекарствени реакции, наблюдавани при Orphacol, са диария, пруритус (сърбеж),

повишени стойности на трансаминазите (чернодробни ензими) и вероятно жлъчни камъни, макар

че тяхната честота не може да бъде надеждно оценена от наличните ограничени данни.

Orphacol не трябва да се използва от лица, които са свръхчувствителни (алергични) към холева

киселина или някоя от другите съставки. Той не трябва да се приема от пациенти, които вече

приемат фенобарбитал, лекарство, използвано за лечение на епилепсия.

Защо Orphacol е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) отбелязва, че употребата на

холева киселина за лечение на вродени грешки в синтеза на първичните жлъчни киселини е добре

наложена в медицинската практика и документирана в научната литература, въпреки че броят на

документираните случаи е малък, поради рядкото разпространение на болестта. Комитетът реши,

че въз основа на доказателствата от научната литература ползите от Orphacol са повече от

рисковете, и препоръча да се издаде разрешение за употреба.

Orphacol

EMA/572393/2013

Страница 3/3

Orphacol е разрешен за употреба при „извънредни обстоятелства“. Това означава, че поради

рядкото разпространение на болестта, не е било възможно да се получи пълна информация за

Orphacol. Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата

информация и това резюме съответно ще се актуализира.

Каква информация се очаква за Orphacol?

Тъй като Orphacol е разрешен за употреба при извънредни обстоятелства, фирмата, която

предлага Orphacol, ще създаде база данни относно пациентите, лекувани с Orphacol, за да следи

безопасността и ефективността на лечението и ще предоставя резултатите на CHMP на

периодични, определени интервали.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Orphacol?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Orphacol се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и листовката за Orphacol, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

Фирмата, която произвежда Orphacol, ще осигури на лекарите във всички държави членки, които

ще използват Orphacol, пакет, съдържащ литература за продукта и информация относно

правилното диагностициране на тези заболявания, рисковете от нежелани лекарствени реакции и

как да се използва правилно лекарството.

Допълнителна информация за Orphacol

На 12 септември 2013 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Orphacol,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Orphacol може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. За повече

информация относно лечението с Orphacol прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте вашия лекар или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Orphacol може да се намери на

уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Дата на последно актуализиране на текста 09-2013.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация