Orkambi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Lumacaftor, ivacaftor

Предлага се от:

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited

АТС код:

R07AX30

INN (Международно Name):

lumacaftor, ivacaftor

Терапевтична група:

Други продукти на дихателната система

Терапевтична област:

Кистозна фиброза

Терапевтични показания:

Хапчета Orkambi са показани за лечение на муковисцидоза (MV) при пациенти на възраст 6 и повече години, които са гомозиготами по мутации F508del в гена CFTR . Orkambi granules are indicated for the treatment of cystic fibrosis (CF) in children aged 1 year and older who are homozygous for the F508del mutation in the CFTR gene.

Каталог на резюме:

Revision: 32

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-11-19

Листовка

                100
Б. ЛИСТОВКА
101
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ORKAMBI 100
MG/125
MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ORKAMBI 200
MG/125
MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
лумакафтор/ивакафтор (lumacaftor/ivacaftor)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Orkambi и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Orkambi
3.
Как да приемате Orkambi
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Orkambi
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ORKAMBI И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Orkambi съдържа две активни вещества –
лумакафтор и ивака
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Orkambi 100 mg/125 mg филмирани таблетки
Orkambi 200 mg/125 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Orkambi 100 mg/125 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg
лумакафтор (lumacaftor) и 125 mg ивакафтор
(ivacaftor).
Orkambi 200 mg/125 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
лумакафтор (lumacaftor) и 125 mg ивакафтор
(ivacaftor).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Orkambi
100 mg/125 mg филмирани таблетки
Розови таблетки с овална форма
(размери 14 × 7,6 × 4,9 mm), с отпечатан
надпис „1V125“ с
черно мастило от едната страна.
Orkambi
200 mg/125 mg филмирани таблетки
Розови таблетки с овална форма
(размери 14 × 8,4 × 6,8 mm), с отпечатан
надпис „2V125“ с
черно мастило от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Таблетките Orkambi са показани за лечение
на кистозна фиброза (КФ) при пациенти
на възраст
6 и повече години, които са хомозиготи
за
_F508del_
мутацията на гена за трансмембранен
регулатор на проводимостта при
кистозна фиброза (cystic fibrosis transmembrane
conductance
regulator,
_CFTR_
) (вж. точки 4.2, 4.4 и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И Н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-07-2023
Листовка Листовка чешки 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-07-2023
Листовка Листовка датски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-07-2023
Листовка Листовка немски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-07-2023
Листовка Листовка естонски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-07-2023
Листовка Листовка гръцки 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-07-2023
Листовка Листовка английски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-07-2023
Листовка Листовка френски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-07-2023
Листовка Листовка италиански 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-07-2023
Листовка Листовка латвийски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-07-2023
Листовка Листовка литовски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-07-2023
Листовка Листовка унгарски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-07-2023
Листовка Листовка малтийски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-07-2023
Листовка Листовка нидерландски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-07-2023
Листовка Листовка полски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-07-2023
Листовка Листовка португалски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-07-2023
Листовка Листовка румънски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-07-2023
Листовка Листовка словашки 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-07-2023
Листовка Листовка словенски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-07-2023
Листовка Листовка фински 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-07-2023
Листовка Листовка шведски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-07-2023
Листовка Листовка норвежки 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-07-2023
Листовка Листовка исландски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-07-2023
Листовка Листовка хърватски 27-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-07-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите