Optison

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

перфлутрен

Предлага се от:

GE Healthcare AS

АТС код:

V08DA01

INN (Международно Name):

perflutren

Терапевтична група:

Контрастна медия

Терапевтична област:

ехокардиография

Терапевтични показания:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. Optison е транспульмональная эхокардиографическое разлика вещество за приложение при пациенти с предполагаема или инсталирана сърдечно-съдови заболявания, за да се гарантира контрастирование камери на сърцето, повишаване на лявата камера-эндокарда-делимитация на границата с води до подобряване на стена-движение на визуализация. Optison трябва да се използва само при пациенти, при които изследването без контрастен печалба е неокончательным.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-05-17

Листовка

                14 ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА ВЪНШНА КАРТОНЕНА КУТИЯ
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
OPTISON 0,19 mg/ml инжекционна дисперсия
Съдържащи перфлутрен микросфери
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А
1 ml съдържа: 5 - 8 x 10
8
съдържащи перфлутрен микросфери със
среден диаметър 2,5 - 4,5
микрометра, еквивалентно на 0,19 mg газ
перфлутрен на ml.
_ _
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Помощни вещества: човешки албумин,
натриев хлорид, N-ацетилтриптофан,
каприлова
киселина, натриев хидроксид и вода за
инжекции. За допълнителна информация
вижте
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
1 x 3 ml
5 x 3 ml
5.
НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА
ВЪВЕЖДАНЕ
Контрастна среда за ултразвуково
изследване.
Интравенозно приложение.
Ресуспендирайте преди употреба.
Не инжектирайте въздух във флакона.
Преди употреба прочетете листовката.
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е
НЕОБХОДИМО
Само за еднократна употреба.
Изхвърлете неизползваното
количество.
8.
ДАТ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
OPTISON 0,19 mg/ml инжекционна дисперсия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
OPTISON е съставен от съдържащи
перфлутрен (
_perflutren_
) микросфери топлинно обработен
човешки албумин, суспендирани в 1%
разтвор на човешки албумин.
Концентрация: съдържащи перфлутрен
микросфери, 5-8 x 10
8
/ml със среден диаметър от 2,5 до
4,5 микрометра.
Приблизителното количество газ
перфлутрен във всеки ml OPTISON е 0,19 mg.
_ _
Помощно вещество с известно действие:
Всеки ml съдържа 0,15 mmol (3,45 mg) натрий.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна дисперсия.
Бистър разтвор с бял слой микросфери
отгоре.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
OPTISON е контрастен агент за
транспулмонална ехокардиография за
употреба при пациенти с
подозирана или установена
сърдечно-съдова болест с цел
осигуряване засенчване на
сърдечните камери, засилване
очертанията на левокамерната граница
на ендокарда и по този
начин
подобряване на визуализацията на
сърдечната стена. OPTISON трябва да се
изп
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-06-2022
Листовка Листовка чешки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-06-2022
Листовка Листовка датски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-06-2022
Листовка Листовка немски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-06-2022
Листовка Листовка естонски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-06-2022
Листовка Листовка гръцки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-06-2022
Листовка Листовка английски 25-07-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-07-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-06-2022
Листовка Листовка италиански 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-06-2022
Листовка Листовка латвийски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-06-2022
Листовка Листовка литовски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-06-2022
Листовка Листовка унгарски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-06-2022
Листовка Листовка малтийски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-06-2022
Листовка Листовка нидерландски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-06-2022
Листовка Листовка полски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-06-2022
Листовка Листовка португалски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-06-2022
Листовка Листовка румънски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-06-2022
Листовка Листовка словашки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-06-2022
Листовка Листовка словенски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-06-2022
Листовка Листовка фински 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-06-2022
Листовка Листовка шведски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-06-2022
Листовка Листовка норвежки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-06-2022
Листовка Листовка исландски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-06-2022
Листовка Листовка хърватски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-06-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите