Onsior

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

робенакоксиб

Предлага се от:

Elanco GmbH

АТС код:

QM01AH91

INN (Международно Name):

robenacoxib

Терапевтична група:

Dogs; Cats

Терапевтична област:

Anti-inflammatory and anti-rheumatic products, non-steroids, Coxibs

Терапевтични показания:

Котки (хапчета):за treatmentRelief на болката и възпалението, свързани с остра или хронична патология на опорно-двигателния апарат. За да се намали до умерена болка и възпаление, свързани с ортопедична хирургия. Кучета (хапчета):за лечение на болка и възпаление, свързани с хронична остеоартроза. За лечение на болка и възпаление, свързани с хирургия на меките тъкани . Котки и кучета (инжектиране):за лечение на болка и възпаление, свързани с ортопедични и хирургия на меките тъкани.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-12-16

Листовка

                37
B. ЛИСТОВКА
38
ЛИСТОВКА:
ONSIOR 6 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КОТКИ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Onsior 6 mg таблетки за котки
Robenacoxib
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка таблетка съдържа 6 mg robenacoxib.
Таблетките са кръгли, бежово-кафяви,
неделими, с надписи “NA” от едната
страна и “AK” от
другата страна.
Таблетките Onsior са лесни за приложение
и се приемат добре от повечето котки.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение на болка и възпаление,
свързани с остри и хронични
мускулно-скелетни
заболявания при котките.
За намаляване на умерена болка и
възпаление, свързани с ортопедични
хирургически
интервенции при котките.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при котки, страдащи
от улцерация на храносмилателния
тракт.
Да не се използва едновременно с други
нестероидни противовъзпалителни
средства (НСПВС)
или кортикостероиди, продукти, ч
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Onsior 6 mg таблетки за котки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Robenacoxib
6 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Таблетка.
Кръгли, бежови до кафяви таблетки с
надпис “NA” от едната страна и “AK” от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За лечение на болка и възпаление,
свързани с остри или хронични
мускулно-скелетни
заболявания при котките.
За намаляване на умерена болка и
възпаление, свързани с ортопедични
хирургически
интервенции при котките.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при котки, страдащи
от гастроинтестинална улцерация.
Да не се използва едновременно с
кортикостероиди или други
нестероидни
противовъзпалителни средства (НСПВС).
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите.
Да не се използва при бременни и
лактиращи животни (вижте раздел 4.7).
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-01-2021
Листовка Листовка чешки 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-01-2021
Листовка Листовка датски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-01-2021
Листовка Листовка немски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-01-2021
Листовка Листовка естонски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-01-2021
Листовка Листовка гръцки 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-01-2021
Листовка Листовка английски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-02-2020
Листовка Листовка френски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-01-2021
Листовка Листовка италиански 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-02-2020
Листовка Листовка латвийски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-02-2020
Листовка Листовка литовски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-01-2021
Листовка Листовка унгарски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-01-2021
Листовка Листовка малтийски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-02-2020
Листовка Листовка нидерландски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-02-2020
Листовка Листовка полски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-01-2021
Листовка Листовка португалски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-02-2020
Листовка Листовка румънски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-01-2021
Листовка Листовка словашки 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-01-2021
Листовка Листовка словенски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-02-2020
Листовка Листовка фински 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-01-2021
Листовка Листовка шведски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-01-2021
Листовка Листовка норвежки 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-01-2021
Листовка Листовка исландски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-01-2021
Листовка Листовка хърватски 26-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-02-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите