Onduarp

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Телмисартан

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

C09DB04

INN (Международно Name):

telmisartan, amlodipine

Терапевтична група:

Сърдечносъдова система

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение эссенциальной хипертония при възрастни:добавяне на therapyOnduarp, се посочва в възрастни, чието кръвно налягане не се контролира адекватно амлодипином. Подмяна на therapyAdult на пациентите за получаване на телмисартан и Амлодипин от индивидуалните таблетки могат да се появят хапчета Onduarp съдържащи еднакви дози компонент .

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-11-24

Листовка

                108
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
109
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ONDUARP 40 MG /5 MG ТАБЛЕТКИ
Телмисартан/Амлодипин
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на дру
ги
хора. То може да им навреди, независимо
от това, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, моля уведомете
Вашия лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка.
КАКВО СЪДЪРЖА ТА
ЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Onduarp и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Onduarp
3.
Как да приемате Onduarp
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Onduarp
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ONDUARP И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПО
ЛЗВА
_ _
Onduarp таблетки съдържа две
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Onduarp 40 mg/5 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Всяка таблетка съдържа 40 mg
телмисартан (_telmisartan_) и 5 mg амплодипин
(_amlodipine_) (под
формата на амлодипин безилат (_amplodipine
besilate_).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 168.64 mg сорбитол
(E420).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
_ _
Двуслойни таблетки в бяло и синьо, с
елипсовидна форма, гравирани с
продуктов код A1 от
едната страна и логото на компанията
от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на есенциална хипертония при
възрастни:
Допълваща терапия
Onduarp е показан при възрастни, чието
кръвно налягане не се повлиява
адекватно при
самостоятелно лечение с амлодипин.
_ _
Заместителна терапия:
Пациентите, които приемат телмисартан
и амлодипин под формата на отделни
таблетки, могат
вместо това да приемат таблетки Onduarp,
които съдържат същите компоненти в
същите дози.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчваната доза на Onduarp 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-04-2014
Листовка Листовка чешки 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-04-2014
Листовка Листовка датски 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-04-2014
Листовка Листовка немски 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-04-2014
Листовка Листовка естонски 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-04-2014
Листовка Листовка гръцки 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-04-2014
Листовка Листовка английски 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-04-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-04-2014
Листовка Листовка френски 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-04-2014
Листовка Листовка италиански 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-04-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-04-2014
Листовка Листовка латвийски 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-04-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-04-2014
Листовка Листовка литовски 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-04-2014
Листовка Листовка унгарски 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-04-2014
Листовка Листовка малтийски 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-04-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-04-2014
Листовка Листовка нидерландски 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-04-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-04-2014
Листовка Листовка полски 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-04-2014
Листовка Листовка португалски 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-04-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-04-2014
Листовка Листовка румънски 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-04-2014
Листовка Листовка словашки 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-04-2014
Листовка Листовка словенски 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-04-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-04-2014
Листовка Листовка фински 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-04-2014
Листовка Листовка шведски 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-04-2014
Листовка Листовка норвежки 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-04-2014
Листовка Листовка исландски 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-04-2014
Листовка Листовка хърватски 02-04-2014
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-04-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите