Oncept IL-2

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

vCP1338 вирус

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QL03AX

INN (Международно Name):

feline interleukin-2 recombinant canarypox virus (vCP1338 virus)

Терапевтична група:

Котки

Терапевтична област:

Иммуностимуляторы, противоракови и имунномодулиращи агенти, иммуностимуляторы,

Терапевтични показания:

Имунотерапия се използва в комбинация с операция и лъчетерапия при котки с фибросаркомой (2-5 см в диаметър) без метастази и лимфни възли намеса, намаляване на риска от рецидив и увеличаване на времето до рецидив (местен рецидив или метастази).

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-05-03

Листовка

                14
B. ЛИСТОВКА
15
ЛИСТОВКА:
ONCEPT IL-2 ЛИОФИЛИЗАТ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА КОТКИ.
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l'Aviation
69800 Saint Priest
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Oncept IL-2 лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия за котки.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
След разтваряне, всяка доза от 1 ml
съдържа:
Котешки интерлевкин-2 рекомбинантен
_canarypox virus_
(vCP1338) ....................... ≥ 10
6.0
EAID*
50
*ELISA инфекциозни дози 50 %
Лиофилизат: белезникава хомогенна
пелета.
Разтворител: бистра безцветна
течност.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Имунотерапия за прилагане в
допълнение на хирургична интервенция
и лъчетерапия при котки
с фибросарком (2-5 cm в диаметър) без
метастази или засягане на лимфен
възел, за редуциране
на риска от рецидив и за увеличаване
на времето до рецидив (локален рецидив
или метастази).
Това е демонстрирано по време на
теренни 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Oncept IL-2 лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия за котки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
След разтваряне, всяка доза от 1 ml
съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Котешки интерлевкин-2 рекомбинантен
_canarypox virus_
(vCP1338) ........................≥ 10
6.0
EAID*
50
*ELISA инфекциозни дози 50 %
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Лиофилизат: белезникава хомогенна
пелета.
Разтворител: бистра безцветна
течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Имунотерапия за прилагане в
допълнение на хирургична интервенция
и лъчетерапия при котки
с фибросарком (2- 5 cm в диаметър) без
метастази или засягане на лимфен
възел, за редуциране
на риска от рецидив и за увеличаване
на времето до рецидив (локален рецидив
или метастази).
Това е демонстрирано по време на
теренни изследвания в продължение на 2
години.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРК
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-08-2020
Листовка Листовка чешки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-08-2020
Листовка Листовка датски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-08-2020
Листовка Листовка немски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-08-2020
Листовка Листовка естонски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-08-2020
Листовка Листовка гръцки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-08-2020
Листовка Листовка английски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-07-2013
Листовка Листовка френски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-08-2020
Листовка Листовка италиански 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-07-2013
Листовка Листовка латвийски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-07-2013
Листовка Листовка литовски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-08-2020
Листовка Листовка унгарски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-08-2020
Листовка Листовка малтийски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-07-2013
Листовка Листовка полски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-08-2020
Листовка Листовка португалски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-07-2013
Листовка Листовка румънски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-08-2020
Листовка Листовка словашки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-08-2020
Листовка Листовка словенски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-07-2013
Листовка Листовка фински 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-08-2020
Листовка Листовка шведски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-08-2020
Листовка Листовка норвежки 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-08-2020
Листовка Листовка исландски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-08-2020
Листовка Листовка хърватски 20-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-08-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите