Oncaspar

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пегаспаргаза

Предлага се от:

Les Laboratoires Servier

АТС код:

L01XX24

INN (Международно Name):

pegaspargase

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Прекурсорна клетъчна лимфобластна левкемия-лимфом

Терапевтични показания:

Oncaspar е посочено като компонент на antineoplastic комбинирана терапия в острата лимфобластна левкемия (всички) при педиатрични пациенти от раждането до 18 години и възрастни пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-01-14

Листовка

                28
Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ONCASPAR 750 U/ML ПРАХ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН/ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
пегаспаргаза (pegaspargase)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ ПРИЛОЖАТ ТОВА ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО
ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Oncaspar и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
приложат Oncaspar
3.
Как се прилага Oncaspar
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Oncaspar
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ONCASPAR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Oncaspar съдържа пегаспаргаза, която
представлява ензим (аспарагиназа),
разграждащ
аспарагина – важен градивен елемент
на протеините, без който клетките не
могат да останат
живи. Нормалните клетки могат да
произвеждат аспарагин сами, докато
раковите не могат.
Oncaspar понижава нив
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Oncaspar 750 U/ml прах за
инжекционен/инфузионен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 3 750 единици (U)**
пегаспаргаза (pegaspargase)*.
След реконституиране 1 ml разтвор
съдържа 750 U пегаспаргаза (750 U/ml).
* Активното вещество представлява
ковалентен конюгат на получена от
_Escherichia coli_
L-аспарагиназа с
монометоксиполиетиленгликол.
** Една единица се определя като
количеството ензим, необходимо за
освобождаване на 1 µmol
амоняк в минута при pH 7,3 и 37°C.
Активността на този лекарствен
продукт не трябва да се сравнява с
тази на друг пегилиран или
непегилиран протеин от същия
терапевтичен клас. За повече
информация вижте точка 5.1.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен/инфузионен
разтвор
Бял до почти бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Oncaspar е показан като компонент на
комбинирана антинеопластична терапия
на остра
лимфобластна левкемия (ОЛЛ) при
педиатрични пациенти от раждането до
18-годишна възраст
и възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Oncaspar трябва да се 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-01-2023
Листовка Листовка чешки 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-01-2023
Листовка Листовка датски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-01-2023
Листовка Листовка немски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-01-2023
Листовка Листовка естонски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-01-2023
Листовка Листовка гръцки 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-01-2023
Листовка Листовка английски 28-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-12-2017
Листовка Листовка френски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-01-2023
Листовка Листовка италиански 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-01-2019
Листовка Листовка латвийски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-01-2019
Листовка Листовка литовски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-01-2023
Листовка Листовка унгарски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-01-2023
Листовка Листовка малтийски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-01-2019
Листовка Листовка нидерландски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-01-2019
Листовка Листовка полски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-01-2023
Листовка Листовка португалски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-01-2019
Листовка Листовка румънски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-01-2023
Листовка Листовка словашки 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-01-2023
Листовка Листовка словенски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-01-2019
Листовка Листовка фински 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-01-2023
Листовка Листовка шведски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-01-2023
Листовка Листовка норвежки 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-01-2023
Листовка Листовка исландски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-01-2023
Листовка Листовка хърватски 25-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-01-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите