Olumiant

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Baricitinib

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

L04AA37

INN (Международно Name):

baricitinib

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Артрит, ревматоиден

Терапевтични показания:

Rheumatoid arthritisBaricitinib is indicated for the treatment of moderate to severe active rheumatoid arthritis in adult patients who have responded inadequately to, or who are intolerant to one or more disease modifying anti rheumatic drugs (DMARDs). Olumiant може да се използва като монотерапия или в комбинация с метотрексат. Atopic DermatitisOlumiant is indicated for the treatment of moderate to severe atopic dermatitis in adult and paediatric patients 2 years of age and older who are candidates for systemic therapy. Alopecia areataBaricitinib is indicated for the treatment of severe alopecia areata in adult patients (see section 5. Juvenile idiopathic arthritisBaricitinib is indicated for the treatment of active juvenile idiopathic arthritis in patients 2 years of age and older who have had an inadequate response or intolerance to one or more prior conventional synthetic or biologic DMARDs:- Polyarticular juvenile idiopathic arthritis (polyarticular rheumatoid factor positive [RF+] or negative [RF-], ext

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-02-13

Листовка

                57
Б. ЛИСТОВКА
58
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
OLUMIANT 1 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
OLUMIANT 2 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
OLUMIANT 4 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
барицитиниб (baricitinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар, или
фармацевт, или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар, или
фармацевт, или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Olumiant и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Olumiant
3.
Как да приемате Olumiant
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Olumiant
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OLUMIANT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Olumiant с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Olumiant 1 mg филмирани таблетки
Olumiant 2 mg филмирани таблетки
Olumiant 4 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Olumiant 1 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 mg
барицитиниб (baricitinib).
Olumiant 2 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 2 mg
барицитиниб (baricitinib).
Olumiant 4 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 4 mg
барицитиниб (baricitinib).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Olumiant 1 mg филмирани таблетки
Много светлорозови, 6,75 mm кръгли
таблетки с вдлъбнато релефно
означение “Lilly” върху едната
страна и “1” – върху другата.
Olumiant 2 mg филмирани таблетки
Светлорозови, 9 x 7,5 mm продълговати
таблетки с вдлъбнато релефно
означение “Lilly” върху
едната страна и “2” – върху другата.
Olumiant 4 mg филмирани таблетки
Розови, 8,5 mm кръгли таблетки с
вдлъбнато релефно означение “Lilly”
върху едната страна и “4” –
върху другата.
Таблетките имат вдлъбнат участък
върху всяка страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ревматоиден артрит
Барицитиниб е 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-10-2023
Листовка Листовка чешки 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-10-2023
Листовка Листовка датски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-10-2023
Листовка Листовка немски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-10-2023
Листовка Листовка естонски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-10-2023
Листовка Листовка гръцки 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-10-2023
Листовка Листовка английски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-11-2023
Листовка Листовка френски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-10-2023
Листовка Листовка италиански 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-11-2023
Листовка Листовка латвийски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-11-2023
Листовка Листовка литовски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-10-2023
Листовка Листовка унгарски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-10-2023
Листовка Листовка малтийски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-11-2023
Листовка Листовка нидерландски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-11-2023
Листовка Листовка полски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-10-2023
Листовка Листовка португалски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-11-2023
Листовка Листовка румънски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-10-2023
Листовка Листовка словашки 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-10-2023
Листовка Листовка словенски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-11-2023
Листовка Листовка фински 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-10-2023
Листовка Листовка шведски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-10-2023
Листовка Листовка норвежки 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-10-2023
Листовка Листовка исландски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-10-2023
Листовка Листовка хърватски 30-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-11-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите