Olanzapine Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

оланзапин

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

N05AH03

INN (Международно Name):

olanzapine

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Терапевтични показания:

AdultsOlanzapine е показан за лечение на шизофрения. Оланзапин е ефективен за поддържане на клиничното подобрение в рамките на продължаване на терапията при пациенти, които са показали отговор към лечението . Оланзапин е показан за лечение на умерени и тежки епизоди на мания. При пациенти епизод, чиято мания е отговорил на лечение с Оланзапин, Оланзапин е показан за предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярно разстройство.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-10-06

Листовка

                86
Б. ЛИСТОВКА
87
ЛИСТОВКА:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ОЛАНЗАПИН MYLAN 2,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ОЛАНЗАПИН MYLAN 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ОЛАНЗАПИН MYLAN 7,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ОЛАНЗАПИН MYLAN 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ОЛАНЗАПИН MYLAN 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ОЛАНЗАПИН MYLAN 20 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
оланзапин (olanzapine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
признаците на тяхното заболяване са
същите както
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани реакции
уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Оланзапин Mylan и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Оланзапин Mylan
3.
Как да приемате Оланзапин Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Оланзапин Mylan 2,5 mg филмирани таблетки
Оланзапин Mylan 5 mg филмирани таблетки
Оланзапин Mylan 7,5 mg филмирани таблетки
Оланзапин Mylan 10 mg филмирани таблетки
Оланзапин Mylan 15 mg филмирани таблетки
Оланзапин Mylan 20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Оланзапин Mylan 2,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 2,5 mg
оланзапин (olanzapine).
Помощни вещества с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 76 mg
лактоза (като монохидрат)
Всяка филмирана таблетка от 2,5 mg
съдържа 0,06 mg соев лецитин.
Оланзапин Mylan 5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
оланзапин (olanzapine).
Помощни вещества с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 152 mg
лактоза (като монохидрат)
Всяка филмирана таблетка от 2,5 mg
съдържа 0,12 mg соев лецитин.
Оланзапин Mylan 7,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 7,5 mg
оланзапин (olanzapine).
Помощни вещества с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 228 mg
лактоза (като монохидрат)
Всяка филмирана таблетка от 7,5 mg
съдържа 0,18 mg соев лецитин.
Оланзапин Mylan 10 mg филмирани таб
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-07-2023
Листовка Листовка чешки 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-07-2023
Листовка Листовка датски 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-07-2023
Листовка Листовка немски 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-07-2023
Листовка Листовка естонски 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-07-2023
Листовка Листовка гръцки 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-07-2023
Листовка Листовка английски 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-10-2008
Листовка Листовка френски 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-07-2023
Листовка Листовка италиански 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-10-2008
Листовка Листовка латвийски 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-10-2008
Листовка Листовка литовски 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-07-2023
Листовка Листовка унгарски 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-07-2023
Листовка Листовка малтийски 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-10-2008
Листовка Листовка нидерландски 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-10-2008
Листовка Листовка полски 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-07-2023
Листовка Листовка португалски 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-10-2008
Листовка Листовка румънски 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-07-2023
Листовка Листовка словашки 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-07-2023
Листовка Листовка словенски 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-10-2008
Листовка Листовка фински 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-07-2023
Листовка Листовка шведски 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-07-2023
Листовка Листовка норвежки 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-07-2023
Листовка Листовка исландски 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-07-2023
Листовка Листовка хърватски 14-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-07-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите