Olanzapine Cipla (previously Olanzapine Neopharma)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

оланзапин

Предлага се от:

Cipla (EU) Limited

АТС код:

N05AH03

INN (Международно Name):

olanzapine

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Терапевтични показания:

AdultsOlanzapine е показан за лечение на шизофрения. Оланзапин е ефективен за поддържане на клиничното подобрение в рамките на продължаване на терапията при пациенти, които са показали отговор към лечението . Оланзапин е показан за лечение на умерени и тежки епизоди на мания. При пациенти епизод, чиято мания е отговорил на лечение с Оланзапин, Оланзапин е показан за предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярно разстройство.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2007-11-14

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
106
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
107
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
OLANZAPINE CIPLA 2,5 MG ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ
OLANZAPINE CIPLA 5 MG ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ
OLANZAPINE CIPLA 7,5 MG ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ
OLANZAPINE CIPLA 10 MG ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ
OLANZAPINE CIPLA 15 MG ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ
oланзапин (olanzapine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да
се наложи
да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява OLANZAPINE CIPLA и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете OLANZAPINE CIPLA
3.
Как да приемате OLANZAPINE CIPLA
4.
Възможни нежела
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Olanzapine Cipla 2,5 mg обвити таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
всяка обвита таблетка съдържа 2.5 mg
оланзапин _(olanzapine_).
Помощни вещества с известно действие:
всяка обвита таблетка съдържа 80.7 mg
лактоза
монохидрат
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
ФИЛМИРАНА ТАБЛЕТКА
Бели, кръгли, двойно изпъкнали обвити
таблетки с вдлъбнато релефно
означение ‘2,5’ от
едната страна и ‘OLZ’ от другата
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Възрастни _
Оланзапин е показан за лечение на
шизофрения.
Оланзапин е ефективен за поддържане
на клиничното подобрение по време на
продължително
лечение при пациенти, показали
начален терапевтичен отговор.
Оланзапин е показан за лечение на
умерени до тежки манийни епизоди.
Оланзапин е показан за профилактика
на рецидиви на маниен епизод при
пациенти с
биполарни разстройства, при които по
време на маниен епизод е бил постигнат
клиничен
отговор с о
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-07-2014
Листовка Листовка чешки 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-07-2014
Листовка Листовка датски 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-07-2014
Листовка Листовка немски 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-07-2014
Листовка Листовка естонски 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-07-2014
Листовка Листовка гръцки 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-07-2014
Листовка Листовка английски 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-07-2014
Листовка Листовка френски 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-07-2014
Листовка Листовка италиански 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-07-2014
Листовка Листовка латвийски 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-07-2014
Листовка Листовка литовски 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-07-2014
Листовка Листовка унгарски 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-07-2014
Листовка Листовка малтийски 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-07-2014
Листовка Листовка нидерландски 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-07-2014
Листовка Листовка полски 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-07-2014
Листовка Листовка португалски 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-07-2014
Листовка Листовка румънски 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-07-2014
Листовка Листовка словашки 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-07-2014
Листовка Листовка словенски 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-07-2014
Листовка Листовка фински 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-07-2014
Листовка Листовка шведски 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-07-2014
Листовка Листовка норвежки 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-07-2014
Листовка Листовка исландски 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-07-2014
Листовка Листовка хърватски 24-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-07-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите