Odomzo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

sonidegib дифосфат

Предлага се от:

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

АТС код:

L01XJ02

INN (Международно Name):

sonidegib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Карцином, основна клетка

Терапевтични показания:

Odomzo е показан за лечение на възрастни пациенти с локално напреднал базално-клетъчен карцином (BCC), които не подлежат на лечебна хирургична операция или лъчетерапия.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-08-14

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ODOMZO 200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
сонидегиб (sonidegib)
Odomzo може да предизвика тежки вродени
дефекти. Може да предизвика смърт на
бебето
преди да бъде родено или скоро след
раждането. Не бива да забременявате
докато приемате
това лекарство. Трябва да следвате
указанията за контрацепция, съдържащи
се в тази листовка.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Odomzo и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Odomzo
3.
Как да приемате Odomzo
4.
Възможн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Odomzo 200 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 200 mg
сонидегиб (sonidegib) (като фосфат).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа 38,6 mg
лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула (капсула)
Непрозрачна, розова твърда капсула,
съдържаща бял до почти бял прах с
гранули, с отпечатано
с черно мастило“NVR” върху капачето и
“SONIDEGIB 200MG” върху тялото.
Капсулите са размер „00“ (размери 23,3 x
8,53 mm).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Odomzo е показан за лечение на възрастни
пациенти с локално авансирал
базалноклетъчен
карцином (БКК), които са неподходящи за
оперативно лечение или лъчетерапия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Odomzo трябва да се предписва само от или
под наблюдението на лекар специалист,
с опит в
лечението на одобреното показание.
Дозировка
Препоръчителната доза сонидегиб е 200
mg, приети перорално.
Лечението трябва да продължи докато
се наблюдава клинична полза или до
поява на
неприемлива токсичност.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-04-2021
Листовка Листовка чешки 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-04-2021
Листовка Листовка датски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-04-2021
Листовка Листовка немски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-04-2021
Листовка Листовка естонски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-04-2021
Листовка Листовка гръцки 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-04-2021
Листовка Листовка английски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-09-2015
Листовка Листовка френски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-04-2021
Листовка Листовка италиански 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-09-2015
Листовка Листовка латвийски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-09-2015
Листовка Листовка литовски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-04-2021
Листовка Листовка унгарски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-04-2021
Листовка Листовка малтийски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-09-2015
Листовка Листовка нидерландски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-09-2015
Листовка Листовка полски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-04-2021
Листовка Листовка португалски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-09-2015
Листовка Листовка румънски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-04-2021
Листовка Листовка словашки 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-04-2021
Листовка Листовка словенски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-09-2015
Листовка Листовка фински 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-04-2021
Листовка Листовка шведски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-04-2021
Листовка Листовка норвежки 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-04-2021
Листовка Листовка исландски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-04-2021
Листовка Листовка хърватски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-09-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите