Obizur

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

суоктоког алфа

Предлага се от:

Baxalta Innovations GmbH

АТС код:

B02

INN (Международно Name):

susoctocog alfa

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемофилия А

Терапевтични показания:

Лечение на епизоди на кървене при пациенти с придобита хемофилия, причинена от антитела срещу фактор VIII. Obizur е показан при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-11-11

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА. OBIZUR
Е САМО ЗА БОЛНИЧНА УПОТРЕБА И ТРЯБВА
ДА СЕ
ПРИЛАГА САМО ОТ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ.
OBIZUR
500 U ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
сузоктоког алфа (susoctocog alfa)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява OBIZUR и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен OBIZUR
3.
Как се прилага OBIZUR
4.
Възможни нежелани
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
OBIZUR 500 U прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон с прах съдържа номинално
500 единици антихемофилен фактор VIII (
рДНК) с
отстранен домен B, свинска секвенция,
сузоктоког алфа (susoctocog alfa).
След реконституиране OBIZUR съдържа
приблизително 500 U/ml сузоктоког алфа.
Активността (U) е определена
посредством едноетапен тест за
кръвосъсирване (OSCA).
Специфичната активност на OBIZUR е
приблизително 10 000 U/mg белтък.
OBIZUR (антихемофилен фактор VIII ( рДНК),
свинска секвенция представлява
пречистен
протеин, който съдържа 1448
аминокиселини с приблизителна
молекулна маса от 175 kDa.
Произвежда се по рекомбинантна ДНК
технология в бъбречни клетки от
новородени хамстери
(BHK). Клетките BHK се култивират в среда,
която съдържа фетален гов
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-10-2022
Листовка Листовка чешки 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-10-2022
Листовка Листовка датски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-10-2022
Листовка Листовка немски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-10-2022
Листовка Листовка естонски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-10-2022
Листовка Листовка гръцки 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-10-2022
Листовка Листовка английски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-11-2015
Листовка Листовка френски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-10-2022
Листовка Листовка италиански 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-11-2015
Листовка Листовка латвийски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-11-2015
Листовка Листовка литовски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-10-2022
Листовка Листовка унгарски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-10-2022
Листовка Листовка малтийски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-11-2015
Листовка Листовка нидерландски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-11-2015
Листовка Листовка полски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-10-2022
Листовка Листовка португалски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-11-2015
Листовка Листовка румънски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-10-2022
Листовка Листовка словашки 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-10-2022
Листовка Листовка словенски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-11-2015
Листовка Листовка фински 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-10-2022
Листовка Листовка шведски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-10-2022
Листовка Листовка норвежки 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-10-2022
Листовка Листовка исландски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-10-2022
Листовка Листовка хърватски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 23-11-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите