Nulojix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

belatacept

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

L04AA28

INN (Международно Name):

belatacept

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Graft Rejection; Kidney Transplantation

Терапевтични показания:

Nulojix, in combination with corticosteroids and a mycophenolic acid (MPA), is indicated for prophylaxis of graft rejection in adult recipients of a renal transplant.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-06-17

Листовка

                32
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА КУТИЯ
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT
NULOJIX 250 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
белатацепт
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО
ВЕЩЕСТВО/АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Всеки флакон съдържа 250 mg белатацепт.
След разтваряне всеки ml от
концентрата съдържа 25 mg белатацепт.
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Помощни вещества: захароза, натриев
дихидрогенфосфат монохидрат, натриев
хлорид и, за
корекция на pH, натриев хидроксид и
хлороводородна киселина. Преди
употреба прочетете
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
1 флакон
1 спринцовка
2 флакона
2 спринцовки
5.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ/ПЪТИЩА НА
ВЪВЕЖДАНЕ
Само за еднократна употреба.
Преди употреба прочетете листовката.
Интравенозно приложение.
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е
НЕОБХОДИМО
За приготвяне и разреждане на
разтвора използвайте само спринцовка,
приложена в
опаковката.
33
ВАЖНА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT
NULOJIX 250 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 250 mg белатацепт
(belatacept).
След разтваряне, един ml концентрат
съдържа 25 mg белатацепт.
Белатацепт е фузионен протеин, който
се получава чрез рекомбинатна ДНК
технология в
клетки от яйчник на китайски хамстер.
Помощно вещество с известно действие:
Всеки флакон съдържа 0,55 mmol натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор (прах за концентрат).
Прахът е бял до почти бял, под формата
на цяла или фрагментирана компактна
маса.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NULOJIX в комбинация с кортикостероиди и
микофенолова киселина (МФК) е показан
за
профилактика на отхвърляне на
присадката при възрастни с бъбречна
трансплантация (вж.
точка 5.1 за данни относно бъбречната
функция).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да се предпише и
провежда под контрола на специалист,
който има опит в
провеждането на имуносупресивна
терапия и пациенти с бъбречна
тра
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-02-2023
Листовка Листовка чешки 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-02-2023
Листовка Листовка датски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-02-2023
Листовка Листовка немски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-02-2023
Листовка Листовка естонски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-02-2023
Листовка Листовка гръцки 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-02-2023
Листовка Листовка английски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-06-2021
Листовка Листовка френски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-02-2023
Листовка Листовка италиански 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-06-2021
Листовка Листовка латвийски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-06-2021
Листовка Листовка литовски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-02-2023
Листовка Листовка унгарски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-02-2023
Листовка Листовка малтийски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-06-2021
Листовка Листовка нидерландски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-06-2021
Листовка Листовка полски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-02-2023
Листовка Листовка португалски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-06-2021
Листовка Листовка румънски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-02-2023
Листовка Листовка словашки 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-02-2023
Листовка Листовка словенски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-06-2021
Листовка Листовка фински 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-02-2023
Листовка Листовка шведски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-02-2023
Листовка Листовка норвежки 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-02-2023
Листовка Листовка исландски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-02-2023
Листовка Листовка хърватски 13-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-06-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите