Nuedexta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

декстрометорфан, хинидин

Предлага се от:

Jenson Pharmaceutical Services Limited

АТС код:

N07XX59

INN (Международно Name):

dextromethorphan hydrobromide, quinidine sulfate

Терапевтична група:

Други лекарства в нервната система

Терапевтична област:

Невро-поведенчески прояви

Терапевтични показания:

Nuedexta е показан за симптоматично лечение на псевдобаларно засягане (PBA) при възрастни. Ефикасността само е изследван при пациенти с подлежащо амиотрофична латерална склероза или множествена склероза.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2013-06-24

Листовка

                51
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NUEDEXTA 15 MG/9 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
NUEDEXTA 23 MG/9 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
декстрометорфан/хинидин (dextromethorphan
/quinidine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява NUEDEXTA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете NUEDEXTA
3.
Как да приемате NUEDEXTA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NUEDEXTA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NUEDEXTA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
NUEDEXT
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NUEDEXTA 15 mg/9 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа
декстрометорфанов хидробромид
монохидрат (_dextromethorphan _
_hydrobromide monohydrate_), еквивалентно на 15,41 mg
декстрометорфан и хинидинов сулфат
дихидрат (_quinidine sulfate dihydrate_),
еквивалентно на 8,69 mg хинидин.
Помощни вещества с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа 119,1 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Керемиденочервена желатинова
капсула, размер 1, с надпис „DMQ/20-10“,
отпечатан с бяло
мастило върху капсулата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
NUEDEXTA е показан за симптоматично
лечение на псевдобулбарен афект (ПБА)
при
възрастни (вж. точка 4.4). Ефикасността е
проучена единствено при пациенти с
основни
заболявания – амиотрофична латерална
склероза или множествена склероза (вж.
точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е NUEDEXTA
15 mg/9 mg веднъж на ден. Препоръчителният
схема на титр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-11-2014
Листовка Листовка чешки 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-11-2014
Листовка Листовка датски 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-11-2014
Листовка Листовка немски 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-11-2014
Листовка Листовка естонски 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-11-2014
Листовка Листовка гръцки 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-11-2014
Листовка Листовка английски 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-07-2013
Листовка Листовка френски 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-11-2014
Листовка Листовка италиански 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-07-2013
Листовка Листовка латвийски 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-07-2013
Листовка Листовка литовски 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-11-2014
Листовка Листовка унгарски 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-11-2014
Листовка Листовка малтийски 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-07-2013
Листовка Листовка полски 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-11-2014
Листовка Листовка португалски 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-07-2013
Листовка Листовка румънски 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-11-2014
Листовка Листовка словашки 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-11-2014
Листовка Листовка словенски 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-07-2013
Листовка Листовка фински 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-11-2014
Листовка Листовка шведски 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-11-2014
Листовка Листовка норвежки 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-11-2014
Листовка Листовка исландски 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-11-2014
Листовка Листовка хърватски 26-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-07-2013

Преглед на историята на документите