Nodetrip (previously Xeristar)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дулоксетин

Предлага се от:

Esteve Pharmaceuticals, S.A.

АТС код:

N06AX21

INN (Международно Name):

duloxetine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Anxiety Disorders; Depressive Disorder, Major; Diabetic Neuropathies

Терапевтични показания:

Лечение на голям депресивен;лечение на диабетна периферна нейропатической на болката, Лечение на генерализирано тревожно разстройство;Xeristar, се посочва в възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 32

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2004-12-17

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NODETRIP 30 MG ТВЪРДИ СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ
КАПСУЛИ
NODETRIP 60 MG ТВЪРДИ СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ
КАПСУЛИ
Дулоксетин (като хидрохлорид) (Duloxetine
(като hydrochloride))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Nodetrip и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Nodetrip
3.
Как да приемате Nodetrip
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Nodetrip
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Nodetrip 30 mg твърди стомашно-устойчиви
капсули
Nodetrip 60 mg твърди стомашно-устойчиви
капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Nodetrip 30 mg
Всяка капсула съдържа 30 mg дулоксетин
(duloxetine) (като хидрохлорид).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие _
Всяка капсула може да съдържа до 56 mg
захароза.
Nodetrip 60 mg
Всяка капсула съдържа 60 mg дулоксетин
(duloxetine) (като хидрохлорид).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие _
Всяка капсула може да съдържа до 111 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда стомашно-устойчива капсула
Nodetrip 30 mg
Непрозрачно бяло тяло, с надпис ‘30 mg’
и непрозрачна синя капачка с надпис
‘9543’.
Nodetrip 60 mg
Непрозрачно зелено тяло, с надпис ‘60
mg’ и непрозрачна синя капачка с
надпис ‘9542’.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на голямо депресивно
разстройство
Лечение на диабетна периферна
невропатна болка
Лечение на генерализирано тревожно
разстройство
Nodetrip е показан при възрастни.
За допълнителна информация вижте
точк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-06-2021
Листовка Листовка чешки 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-06-2021
Листовка Листовка датски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-06-2021
Листовка Листовка немски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-06-2021
Листовка Листовка естонски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-06-2021
Листовка Листовка гръцки 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-06-2021
Листовка Листовка английски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-06-2021
Листовка Листовка френски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-06-2021
Листовка Листовка италиански 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-06-2021
Листовка Листовка латвийски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-06-2021
Листовка Листовка литовски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-06-2021
Листовка Листовка унгарски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-06-2021
Листовка Листовка малтийски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-06-2021
Листовка Листовка нидерландски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-06-2021
Листовка Листовка полски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-06-2021
Листовка Листовка португалски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-06-2021
Листовка Листовка румънски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-06-2021
Листовка Листовка словашки 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-06-2021
Листовка Листовка словенски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-06-2021
Листовка Листовка фински 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-06-2021
Листовка Листовка шведски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-06-2021
Листовка Листовка норвежки 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-06-2021
Листовка Листовка исландски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-06-2021
Листовка Листовка хърватски 22-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-06-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите