Nobivac Piro

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
13-05-2018
Активна съставка:
babesia canis, inactivated, babesia rossi, inactivated
Предлага се от:
Intervet International BV
АТС код:
QI07AO
INN (Международно Name):
vaccine against babesiosis in dogs
Терапевтична група:
Кучета
Терапевтична област:
Имунологични средства за канидите
Терапевтични показания:
За активна имунизация на кучета на възраст шест месеца и повече срещу Babesia canis за намаляване на тежестта на клиничните признаци, свързани с остра бабезиоза (В. canis) и анемия, измерена чрез обем на пакетираните клетки. Началото на имунитета: Три седмици след основния ваксинационен курс. Продължителност на имунитета: Шест месеца след последната (повторно) ваксинация.
Каталог на резюме:
Revision: 4
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/000084
Дата Оторизация:
2004-09-02
EMEA код:
EMEA/V/C/000084

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
испански 13-05-2018
Листовка Листовка
чешки 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 13-05-2018
Листовка Листовка
датски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
датски 13-05-2018
Листовка Листовка
немски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
немски 13-05-2018
Листовка Листовка
естонски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 13-05-2018
Листовка Листовка
гръцки 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 13-05-2018
Листовка Листовка
английски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
английски 13-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 05-11-2007
Листовка Листовка
френски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
френски 13-05-2018
Листовка Листовка
италиански 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 13-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 05-11-2007
Листовка Листовка
латвийски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 13-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 05-11-2007
Листовка Листовка
литовски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 13-05-2018
Листовка Листовка
унгарски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 13-05-2018
Листовка Листовка
малтийски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 13-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 05-11-2007
Листовка Листовка
нидерландски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 13-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 05-11-2007
Листовка Листовка
полски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
полски 13-05-2018
Листовка Листовка
португалски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 13-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 05-11-2007
Листовка Листовка
румънски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 13-05-2018
Листовка Листовка
словашки 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 13-05-2018
Листовка Листовка
словенски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 13-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 05-11-2007
Листовка Листовка
фински 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
фински 13-05-2018
Листовка Листовка
шведски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 13-05-2018

Прочетете целия документ

Medicinal product no longer authorised

B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Medicinal product no longer authorised

ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ ЛИЦА

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Nobivac Piro лиофилизат и разтворител за суспензия за инжектиране за кучета

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА/ИТЕ/ СУБСТАНЦИЯ/И/ И ПОМОЩНИТЕ

ВЕЩЕСТВА

В доза от 1 ml разтворен продукт:

606 (301-911) Общ антигенен обем единици от разтворим паразитен антиген (SPA) на

Babesia

canis

Babesia rossi

култури

.

Аджувант 250 (225-275) μg saponin (от разтворителя)

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За активна имунизация на кучета на възраст 6 месеца или по-големи срещу

Babesia canis

за

намаляване тежестта на клиничните признаци, асоциирани с остра Бабезиоза (

B. Canis)

анемия, измерена чрез хематокрит ( PCV).

Начало на имунитета: 3 седмици след началния ваксинационен курс.

Продължителност на имунитета: 6 месеца след последната (ре)ваксинация.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при бременни или лактиращи кучета.

6.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ

Най-често докладваните реакции след ваксинация са дифузно възпаление и / или образуване на

твърдо възелче, придружено с болка в мястото на инжектирането, което обикновено изчезва до

4 дни. В редки случаи, страничната реакция след втората доза от ваксината може да се задържи

до 14 дни. В допълнение, симптоми засягащи целия организам, като апатия и намаляване на

апетита също могат да се наблюдават, понякога придружени с пирексия и скована походка,

които изчезнат до 2-3 дни.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата

на този ВМП, които не са описани в тази листовка за употреба моля незабвано да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета.

Medicinal product no longer authorised

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ.

1 ml разтворена ваксина чрез подкожна инжекция.

Ваксинална схема:

Начален ваксинационен курс: Първа инжекция на 6 месечна възраст, втора инжекция 3 до 6

седмици след това.

Реваксинация: Еднократна доза на всеки 6 месеца след последната (ре)ваксинация.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Оставете разтворителя да достигне стайна температура (15-25°С). Асептично, прибавете

разтворителя към лиофилизата.

НЕ РАЗКЛАЩАЙТЕ

, но леко въртете.

Уверете се, че лиофилизата е напълно разтворен преди употреба

Изтеглете цялото количество разтворена ваксина в стерилна спринцовка и приложете цялото

количество, подкожно.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не се изисква.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C – 8

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

Да не се използва след изтичане срока на годност, посочен върху етикета.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)

Да се ваксинират само здрави кучета. По-специално, хроничните асимптоматични

бацилоносители трябва да бъдат идентифицирани и третирани преди ваксинацията с вещества,

които не излагат на риск имунологичния отговор.

Препоръчва се ваксинациите да се правят поне 1 месец преди сезона на кърлежите.

Тъй като, активна бабезиозозна инфекция може да попречи на изграждането на протективен

имунитет се препоръчва през периода на ваксинация да се намали опасността от излагането на

кърлежи.

Понастоящем, има доказателство за ефикасността на ваксината само срещу провокация с

B.

Canis.

Възможно е ваксинирани кучета, които са провокирани с други бабезии да се разболеят и

да се нуждаят от лечение.

Ваксинирането с Nobivac Piro не предотвратява инфекцията. Като резултат

може да се появи умерена форма на болестта, причинена от

B. Canis.

Ако умерени симптоми

наподобяващи бабезиоза се появят и задържат за повече от 2 дни , незабавно да се потърси

съвет от ветеринарен лекар.

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина, с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина прилагането на

ваксината преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се

прецени спроред индивидуалния случай.

Medicinal product no longer authorised

При отсъствие на проучвания за съвместимост, не смесвайте с други

продукти,

освен

разтворителят, предоставен за употреба с ваксината.

В случай на инцидентно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет като на

лекаря се покаже листовката за употреба или етикета на продукта.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат

Унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

{дата}

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Размер на опаковката:

Картонена кутия с 1 флакон лиофилизат и 1 флакон разтворител.

Картонена кутия с 5 флакона лиофилизат и 5 флакона разтворител.

Картонена кутия с 10 флакона лиофилизат и 10 флакона разтворител.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с

териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Само за ветеринарномедицинска употреба.

Прочетете целия документ

Medicinal product no longer authorised

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Medicinal product no longer authorised

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Nobivac Piro лиофилизат и разтворител за суспензия за инжектиране за кучета

2.

КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН И СЪСТАВ

В доза от 1 ml:

Активна субстанция(и):

606 (301-911) Общ антигенен обем единици от разтворим паразитен антиген (SPA) от

Babesia

canis

Babesia rossi

култури

.

Аджувант(и): (в разтворителя):

250 (225-275) μg saponin

За пълен списък на помощните вещества, виж т. 6.1.

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Лиофилизат и разтворител за суспенсия за инжектиране

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Видовете животни, за които е предназначен ВМП

Кучета.

4.2

Терапевтични показания за отделните видове животни

За активна имунизация на кучета на възраст 6 месеца или по-големи срещу

Babesia canis,

за

намаляване тежестта на клиничните признаци, асоциирани с остра Бабезиоза (

B. Canis)

анемия, измерена чрез хематокрит (PCV)

Начало на имунитета:

3 седмици след началния ваксинационен курс.

Продължителност на имунитета:

6 месеца след последната (ре)ваксинация.

4.3

Противопоказания

Виж т. 4.7.

4.4

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Да се ваксинират само здрави кучета. По-специално, хроничните асимптоматични

бацилоносители трябва да бъдат идентифицирани и третирани преди ваксинацията с вещества,

които не излагат на риск имунологичния отговор.

Препоръчва се ваксинациите да се правят най-малко 1 месец преди сезона на кърлежите.

Тъй като активната бабезиозна инфекция може да попречи на изграждането на протективен

имунитет, се препоръчва да се намали риска от излагането на кърлежи.през периода на

ваксинация

Medicinal product no longer authorised

Понастоящем, има налични данни за ефикасността на ваксината само срещу провокация с

B.

Canis.

Възможно е ваксинирани кучета, които са провокирани с други бабезии да се разболеят и

да се нуждаят от лечение.

Ваксинирането с Nobivac Piro не предотвратява инфекцията и вследствие на това

може да се развие умерена форма на инфекция, причинена от

B. Canis.

Ако умерените

симптоми наподобяващи бабезиоза се появят и продължат повече от 2 дни,

трябва да се потърси съвет от ветеринарен лекар.

4.5

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Уверете се, че лиофилизатът е напълно разтворен преди употреба.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните

В случай на инцидентно самоинжектиране незабавно да се потърси медицински съвет, като на

лекаря се покаже листовката за употреба или етикета на продукта.

4.6

Странични реакции (честота и важност)

Най-често докладваните реакции след ваксиниране са дифузно възпаление и / или образуване

на твърдо възелче, придружено с болка в мястото на инжектирането, което изчезва до 4 дни.

В редки случаи, страничната реакция след втората доза от ваксината може да се задържи до 14

дни. В допълнение, симптоми засягащи целия организам, като апатия и намаляване на апетита

също могат да се наблюдават, понякога придружени с пирексия и скована походка, които

изчезват до 2-3 дни.

4.7

Употреба по време на бременност, лактация

Да не се прилага при кучета по време на бременност и лактация

4.8

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина, с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина прилагането на

ваксината преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се

прецени според индивидуалния случай.

4.9

Даза и начин на приложение

Ваксинална схема:

Начален ваксинационен курс: Първа инжекция на 6 месечна възраст, втора инжекция 3 до 6

седмици след това.

Реваксинация: Еднократна доза на всеки 6 месеца след последната (ре)ваксинация.

Оставете разтворителя да достигне стайна температура (15-25°С). Прибавете разтворителя към

лиофилизата при асептични условия. Оставете лиофилизата да се разтвори напълно.

НЕ

РАЗКЛАЩАЙТЕ

, но въртете леко Изтеглете цялото количество разтворена ваксина в

стерилна спринцовка и приложете цялото количество подкожно.

4.10

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Не са наблюдавани странични реакции различни от тези описани в т. 4.6. след предозиране с

ваксината .

Medicinal product no longer authorised

4.11

Карентен срок (карентни срокове)

Не се изисква

5.

ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

За стимулране на активен имунитет срещу бабезиоза, причинена от

Babesia canis.

Ветеринарномедицински анатомо-терапевтичен код: QI07AO

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1

Списък на ексципиентите

Ваксина:

culture medium

Разтворител

: sodium dihydrogen phosphate dehydrate, disodium phosphate dihydrate, вода за

инжектиране.

6.2

Несъвместимости

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт с изключение на разтворителя

предоставен за употреба с продукта.

6.3

Срок на годност

Лиофилизат:

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт- 57 месеца (4 години и 9 месеца)

Разтворител:

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт - 2 години

Разтворената ваксина да се приложи веднага.

6.4.

Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C – 8

Да се пази от светлина.

6.5

Вид и състав на първичната опаковка

Лиофилизатът и разтворител: 3 ml стъклен флакон , тип I

, затворен с халогенбутил гумена

тапа и запечатан с кодирана алуминиева капачка.

Размер на опаковката:

Картонена кутия с 1 флакон лиофилизат и 1 флакон разтворител.

Картонена кутия с 5 флакона лиофилизат и 5 флакона разтворител.

Картонена кутия с 10 флакона лиофилизат и 10 флакона разтворител.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6

Специални мерки за унищожаване на неизползвани ветеринарномедицински

продукти или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат

Унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

Medicinal product no longer authorised

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

8.

НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/04/046/001-003

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА

УПОТРЕБА

Първо издаване : 2 септември 2004

10.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И/ИЛИ УПОТРЕБА

Няма.

Прочетете целия документ

Medicinal product no longer authorised

European Medicines Agency

Veterinary Medicines

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 47

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/V/C/084

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR)

NOBIVAC PIRO

Резюме на EPAR за обществено ползване

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена

оценка (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за

ветеринарна употреба (CVMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите

препоръки как да се използва лекарството.

Настоящият документ не може да замени обсъждането лично с Вашия ветеринарен

лекар. Ако се нуждаете от повече информация за състоянието или лечението на Вашето

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за

основанията за препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от

EPAR).

Какво представлява Nobivac Piro?

Nobivac Piro е ваксина, съдържаща антигени (протеини) от паразита

Babesia canis

Babesia rossi

. Nobivac Piro е лиофилизат (сухо-замразена гранула) и разтворител, от

които се приготвя инжекционна суспенсия.

За какво се използва Nobivac Piro?

Nobivac Piro се използва за ваксинация на кучета на възраст шест месеца или по-големи

срещу

B. Canis

– протозоан (едноклетъчен организъм), предаван от кърлежи, които

живеят

червените

кръвни

телца.

Ваксината

намалява

тежестта

на

симптомите,

асоциирани с остра (краткотрайна) бабезиоза (заболяване, причинено от инфекция с

B. Canis

и характеризиращо се със слабост, повишена температура и жълтеница) и

анемия (малък брой червени кръвни телца).

При начална ваксинация Nobivac Piro се прилага с две подкожни инжекции от 1 ml с

пауза от три до шест седмици между двете. Повторна ваксинация се постига с една

инжекция на всеки шест месеца. Имунитетът започва три седмици след ваксинационния

курс и продължава най-малко шест месеца.

Трябва да се ваксинират само здрави кучета. Кучетата, инфектирани с

B. canis,

но без

проявени

симптоми,

трябва

да

бъдат

лекувани

по

съответния

начин

преди

ваксинацията. Препоръчва се ваксинациите да се правят поне един месец преди сезона

на кърлежите, а излагането на достъп до кърлежи да се намали през периода на

ваксинация.

Medicinal product no longer authorised

Страница 2/3

EMEA 2007

Как действа Nobivac Piro?

Nobivac Piro е ваксина. Ваксините „учат” имунната система (естествените защитни сили

на

организма)

как

да

се

защитава

от

заболявания.

Nobivac

Piro

съдържа

малко

количество антигени (разтворими паразитни антигени) от

B. canis

и сродни видове

B. Rossi,

които се извличат от развъждането на паразити в червените кръвни телца.

Ваксината съдържа също „аджувант” (съединение, наречено сапонин) за стимулиране

на по-добра ответна реакция. След като кучето е ваксинирано, имунната му система

разпознава антигените като „чужди” и създава антитела срещу тях. Впоследствие,

когато е изложена на

B. canis

, имунната система е способна да произвежда по-бързо

антитела. Това помага за намаляване на симптомите на бабезиоза. Тъй като антигените

на

B. canis

са много променливи, ваксините срещу

B. canis

работят ефективно само ако

съдържат антигени и от

B. rossi

Как е проучен Nobivac Piro?

Ефективността на Nobivac Piro е изследвана в рамките на три лабораторни проучвания,

при които кучетата са ваксинирани, а след това провокирани (изложени на див вид

Babesia). Проведено е още едно основно проучване, обхващащо кучета от различни

породи на поне 6-месечна възраст, на които са поставени две инжекции Nobivac Piro с

пауза от три седмици между тях. Ефектите от ваксинацията са сравнени с тези от

ваксинация с плацебо (сляпо лечение). Основната мярка за ефективност е броят на

кучетата,

развили

антитела

срещу

B. canis

B. rossi

две

седмици

след

втората

инжекция.

Какви ползи от Nobivac Piro са установени в проучванията?

Nobivac Piro е по-ефективен от плацебо за стимулиране на произвеждането на антитела:

антитела са развили по-голям брой от кучетата, получили ваксина, в сравнение с

получилите плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Nobivac Piro?

Често след ваксиниране се появяват подуване или твърди възелчета, придружени с

болка, на мястото на ваксиниране. Обикновено изчезват до четири дни, но в редки

случаи могат да останат до 14 дни след втората инжекция. Странични реакции като

летаргия и намаляване на апетита също могат да се наблюдават, понякога придружени с

повишена температура и скована походка. Тези реакции изчезват до 2–3 дни.

Ваксинирането с Novibac Piro не предотвратява инфекцията. Като резултат може да се

появи умерена форма на болестта, причинена от

B. canis

. Ако умерените симптоми се

появят и задължат повече от 2 дни, трябва да се потърси съвет от ветеринарен лекар.

Nobivac Piro не трябва да се използва при бременни или лактиращи кучета.

Какви са предпазните мерки за лицето, което дава лекарството или влиза в контакт с

животното?

В случай на инцидентно самоинжектиране незабавно потърсете медицински съвет и

покажете на лекаря упътването за употреба или етикета на продукта.

Основания за одобряване на Nobivac Piro?

Medicinal product no longer authorised

Страница 3/3

EMEA 2007

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) решава, че

ползите от Nobivac Piro са по-големи от рисковете за активна имунизация на кучета на

възраст

шест

месеца

или

по-големи

срещу

B. Canis

за

намаляване

тежестта

на

клиничните признаци, асоциирани с остра бабезиоза (

B. canis

) и анемия, измерена

посредством хематокрит, и препоръчва на Nobivac Piro да бъде издадено разрешение за

употреба. Съотношението полза/риск може да се намери в модул 6 на този EPAR.

Допълнителна информация за Nobivac Piro:

Европейската

комисия

издава

разрешение

за

употреба,

валидно

рамките

на

Европейския съюз, за Nobivac Piro на Intervet International B.V. на 2 септември 2004.

Информация

за

начина

на

предписване

на

продукта

може

да

се

намери

на

етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: 30 август 2007 г.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация