Nobivac Piro

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

babesia canis, inactivated, babesia rossi, inactivated

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI07AO

INN (Международно Name):

vaccine against babesiosis in dogs

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Имунологични средства за канидите

Терапевтични показания:

За активна имунизация на кучета на възраст шест месеца и повече срещу Babesia canis за намаляване на тежестта на клиничните признаци, свързани с остра бабезиоза (В. canis) и анемия, измерена чрез обем на пакетираните клетки. Началото на имунитета: Три седмици след основния ваксинационен курс. Продължителност на имунитета: Шест месеца след последната (повторно) ваксинация.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2004-09-02

Листовка

                Medicinal product no longer authorised
B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
14
Medicinal product no longer authorised
ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
ЛИЦА
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL - 5831 AN Boxmeer
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Nobivac Piro лиофилизат и разтворител за
суспензия за инжектиране за кучета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА/ИТЕ/
СУБСТАНЦИЯ/И/ И ПОМОЩНИТЕ
ВЕЩЕСТВА
В доза от 1 ml разтворен продукт:
606 (301-911) Общ антигенен обем единици от
разтворим паразитен антиген (SPA) на
_Babesia _
_canis_
и
_Babesia rossi _
култури
_._
Аджувант 250 (225-275) μg saponin (от
разтворителя)
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на кучета на
възраст 6 месеца или по-големи срещу
_Babesia canis _
за
намаляване тежестта на клиничните
признаци, асоциирани с остра
Бабезиоза (
_B. Canis) _
и
анемия, измерена чрез хематокрит ( PCV).
Начало на имунитета: 3 седмици след
началния ваксинационен курс.
Продължителност на имунитета: 6 месеца
след последната (ре)ваксинация.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи кучета.
6.
НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ
Най-често докладваните реакции след
ваксинация са диф
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Medicinal product no longer authorised
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Medicinal product no longer authorised
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Nobivac Piro лиофилизат и разтворител за
суспензия за инжектиране за кучета
2.
КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН И СЪСТАВ
В доза от 1 ml:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
606 (301-911) Общ антигенен обем единици от
разтворим паразитен антиген (SPA) от
_Babesia _
_canis_
и
_Babesia rossi _
култури
_._
АДЖУВАНТ(И): (В РАЗТВОРИТЕЛЯ):
250 (225-275) μg saponin
За пълен списък на помощните вещества,
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и разтворител за суспенсия
за инжектиране
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕТЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на кучета на
възраст 6 месеца или по-големи срещу
_Babesia canis, _
за
намаляване тежестта на клиничните
признаци, асоциирани с остра
Бабезиоза (
_B. Canis) _
и
анемия, измерена чрез хематокрит (PCV)
Начало на имунитета:
3 седмици след началния ваксинационен
курс.
Продължителност на имунитета:
6 месеца след последната
(ре)ваксинация.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Виж т. 4.7.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-05-2018
Листовка Листовка чешки 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-05-2018
Листовка Листовка датски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-05-2018
Листовка Листовка немски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-05-2018
Листовка Листовка естонски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-05-2018
Листовка Листовка гръцки 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-05-2018
Листовка Листовка английски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-11-2007
Листовка Листовка френски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-05-2018
Листовка Листовка италиански 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-11-2007
Листовка Листовка латвийски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-11-2007
Листовка Листовка литовски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-05-2018
Листовка Листовка унгарски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-05-2018
Листовка Листовка малтийски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-11-2007
Листовка Листовка нидерландски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-11-2007
Листовка Листовка полски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-05-2018
Листовка Листовка португалски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-11-2007
Листовка Листовка румънски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-05-2018
Листовка Листовка словашки 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-05-2018
Листовка Листовка словенски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-11-2007
Листовка Листовка фински 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-05-2018
Листовка Листовка шведски 13-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-05-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите