Nobivac Myxo-RHD

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

да живее миксома-векторен заек-хеморагична болест щам на вируса 009

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI08AD

INN (Международно Name):

live myxoma-vectored rabbit-haemorrhagic-disease virus strain 009

Терапевтична група:

Зайци

Терапевтична област:

Имунологични

Терапевтични показания:

За активна имунизация на зайци с пет седмична възраст и по-нататък, за да се намали смъртността и клинични признаци на миксоматоза и предотвратяване на смъртността вследствие на зайци-хеморагична болест на. Началото на имунитета е 3 седмици. Продължителност на имунитета: 1 година.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-09-07

Листовка

                21
B. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА ЗА
Nobivac Myxo-RHD, лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия за зайци
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Nobivac Myxo-RHD, лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия за зайци
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Eдна доза от разтворената ваксина
съдържа:
Жив миксома векторен RHD вирусен щам
009:≥10
3. 0
и ≤10
6.1
FFU*
* Фокус Формиращи Единици
Лиофилизат: тъмно-бяла или кремава
пелета
Разтворител: бистър безцветен разтвор
Разтворения продукт: тъмно-розова или
розова суспензия
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация на зайци от 5
месечна възраст и по-големи за
намаляване на смъртността
и клиничните признаци на миксоматоза
и предотвратяване на смъртността от
хеморагична
болест при зайците, причинена от
класическия RHD вирусен щам.
Начало на имунитета: 3 седмици
Продължителност на имунитета: 1 година
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Краткотрайно повишаване на
температурата с 1-2
0
С често м
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Nobivac Myxo-RHD, лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия за зайци
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза от разтворената ваксина
съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
Жив миксома векторен RHD вирусен щам 009 :
≥10
3. 0
и ≤10
6.1
FFU*
* Фокус Формиращи Единици
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Лиофилизат: тъмно-бяла или кремава
пелета
Разтворител: бистър безцветен разтвор
Разтворения продукт: тъмно-розова или
розова суспензия
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Зайци.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Активна имунизация на зайци от 5
месечна възраст и по-големи за
намаляване на смъртността
и клиничните признаци на миксоматоза
и предотвратяване на смъртността от
хеморагична
болест (RHD) при зайците, причинена от
класическия RHD вирусен щам.
Начало на имунитета: 3 седмици
Продължителност на имунитета: 1 година
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-03-2021
Листовка Листовка чешки 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-03-2021
Листовка Листовка датски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-03-2021
Листовка Листовка немски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-03-2021
Листовка Листовка естонски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-03-2021
Листовка Листовка гръцки 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-03-2021
Листовка Листовка английски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-09-2011
Листовка Листовка френски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-03-2021
Листовка Листовка италиански 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-09-2011
Листовка Листовка латвийски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-09-2011
Листовка Листовка литовски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-03-2021
Листовка Листовка унгарски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-03-2021
Листовка Листовка малтийски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-09-2011
Листовка Листовка нидерландски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-09-2011
Листовка Листовка полски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-03-2021
Листовка Листовка португалски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-09-2011
Листовка Листовка румънски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-03-2021
Листовка Листовка словашки 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-03-2021
Листовка Листовка словенски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-09-2011
Листовка Листовка фински 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-03-2021
Листовка Листовка шведски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-03-2021
Листовка Листовка норвежки 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-03-2021
Листовка Листовка исландски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-03-2021
Листовка Листовка хърватски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-03-2021

Преглед на историята на документите