Nobivac Bb

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

живи Bordetella bronchiseptica бактерии щам В-С2

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI06AE02

INN (Международно Name):

live vaccine against Bordetella bronchiseptica in cats

Терапевтична група:

Котки

Терапевтична област:

Имуномодулатори за котки,на

Терапевтични показания:

За активна имунизация на котки от 1 месец и по-възрастните намаляване на клиничните признаци Бордетелл bronchiseptica, свързани с горните дихателни пътища заболявания. Начало на имунитета: Началото на имунитета е установено при 8-седмични котки още 72 часа след ваксинацията. Продължителност на имунитета: Продължителността на имунитета е до 1 година. Няма налични данни за влиянието на майчините антитела върху ефекта от ваксинирането с Nobivac Bb за котки. От литературата се счита, че този тип интраназална ваксина е в състояние да индуцира имунен отговор без намеса от майчини антитела.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-09-10

Листовка

                B. ЛИСТОВКА
ЛИСТОВКА ЗА
Nobivac Bb лиофилизат и разтворител за
суспензия за котки.
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL - 5831 AN Boxmeer
The Netherlands
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Nobivac Bb лиофилизат и разтворител за
суспензия за котки.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза (0.2 ml) от разтворената
ваксина съдържа:
Лиофилизат:
10
6,3
-10
8,3
колонообразуващи eдиници (CFU) от жив
бактериален щам B-C2 на
_Bordetella _
_bronchiseptica_
,
Разтворител:
Вода за инжекции
Лиофилизат: светлокремава или кремава
таблета
Разтворител: бистър, безцветен
разтвор
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на котки, на
възраст 1 месец или по-големи, за
ограничаване на
клиничните признаци на асоциирани с
_Bordetella bronchiseptica _
заболявания на горните
дихателни пътища.
Началото на имунитета е установено
при котки на 8 седмична възраст
на 72-ия час след
ваксинацията.
Продължителността на имунитета е до 1
година.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не се препоръчва прилагането му по
време на бременност и лак
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                _ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Nobivac Bb лиофилизат и разтворител за
суспензия за котки.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза (0.2 ml) от разтворената
ваксина съдържа:
Лиофилизат:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
10
6,3
-10
8,3
колонообразуващи eдиници (CFU) от жив
бактериален щам B-C2 на
_Bordetella _
_bronchiseptica_
Разтворител:
Вода за инжекции.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и разтворител за
суспензия.
Лиофилизат: светлокремава или кремава
таблета
Разтворител: бистър, безцветен
разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За
активна имунизация на котки, на
възраст 1 месец или по-големи, за
намаляване на
клиничните признаци на асоциирани с
_Bordetella bronchiseptica _
заболявания на горните
дихателни пътища.
Начало на имунитета: Началото на
имунитета е установено при котки на 8
седмична възраст, на
72-ия час след ваксинацията.
Продължителност на имунитета:
Продължителността на имунитета е до 1
година.
Няма налични данни за влиян
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-11-2014
Листовка Листовка чешки 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-11-2014
Листовка Листовка датски 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-11-2014
Листовка Листовка немски 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-11-2014
Листовка Листовка естонски 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-11-2014
Листовка Листовка гръцки 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-11-2014
Листовка Листовка английски 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-11-2007
Листовка Листовка френски 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-11-2014
Листовка Листовка италиански 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-11-2007
Листовка Листовка латвийски 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-11-2007
Листовка Листовка литовски 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-11-2014
Листовка Листовка унгарски 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-11-2014
Листовка Листовка малтийски 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-11-2007
Листовка Листовка нидерландски 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-11-2007
Листовка Листовка полски 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-11-2014
Листовка Листовка португалски 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-11-2007
Листовка Листовка румънски 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-11-2014
Листовка Листовка словашки 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-11-2014
Листовка Листовка словенски 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-11-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-11-2007
Листовка Листовка фински 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-11-2014
Листовка Листовка шведски 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-11-2014
Листовка Листовка норвежки 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-11-2014
Листовка Листовка исландски 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-11-2014
Листовка Листовка хърватски 04-11-2014
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-11-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите