Nobilis OR Inac

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

инактивирана цяла клетъчна суспензия от Ornithobacterium rhinotracheale серотип А, щам В3263 / 91

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI01AB07

INN (Международно Name):

adjuvanted inactivated vaccine against Ornithobacterium rhinotracheale serotype A

Терапевтична група:

Пиле

Терапевтична област:

Имунологични за аве

Терапевтични показания:

За пасивна имунизация на бройлери, индуцирана от активна имунизация на женски бройлери за намаляване на инфекцията с Ornithobacterium rhinotracheale серотип А, когато този агент е включен. В полеви условия пасивният имунитет се предава по време на лежеше на 43 седмици след последната ваксинация на бройлери животновъди, в резултат на което Продължителността на пасивен имунитет при пилета-бройлери не по-малко от 14 дни след излюпването,.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2003-01-24

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече
не е разрешен за употреба
16
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече
не е разрешен за употреба
17
ЛИСТОВКА
Nobilis OR inac eмулсия за инжектиране за
пилета
1.
ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,ОТГОВОРНИ ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА В ЕЕС
Притежател на лиценза за употреба и
производител
:
Intervet International
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
The Netherlands
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Nobilis OR inac eмулсия за инжектиране при
пилета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
За доза от 0,25 ml:
Инактивирана суспенсия от цели клетки
на _Ornithobacterium rhinotracheale_ серотип А, щам
B3263/91 1 х 10
7
клетки*
*създава. среден титър при пилета при
теста за eфикасност , минимум 11,2 (log
2
)
Light liquid paraffin: 107,21 mg
Следи от формалдехид.
4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За пасивна имунизация на бройлери,
стимулирана чрез активна имунизация
на женските
родители за бройлери, за намаляване
инфекцията с _Ornithobacterium rhinotracheale_
серотип А,
когато този агент е намесен.
При теренни условия пасивния имунитет
се предава на бройлерите за 43 седмици
след
последната ваксинация на роди
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече
не е разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече
не е разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Nobilis OR inac eмулсия за инжектиране при
пилета.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
За доза от 0,25 ml
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
Инактивирана суспензия от цели клетки
на _Ornithobacterium rhinotracheale_ серотип А, щам
B3263/91 1 х 10
7
клетки*
*създава. среден титър при пилета при
теста за eфикасност , най-малко 11,2 (log
2
)
АДЖУВАНТ(И):
Light liquid paraffin: 107,21 mg
ПОМОЩНО ВЕЩЕСТВО(А):
Следи от формалдехид.
За пълен списък на помощните вещества,
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Емулсия за инжектиране.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДЪТ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
Пилета
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За пасивна имунизация на бройлери,
стимулирана чрез акти
вна имунизация на женските
родители за бройлери, за намаляване
инфекцията с _Ornithobacterium rhinotracheale_
серотип А,
когато този агент е
намесен.
При теренни условия пасивния имунитет
се предава на бройлерите за 43 седмици
след
последната ваксинация на родителите
за бройлери, което създава п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-10-2022
Листовка Листовка чешки 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-10-2022
Листовка Листовка датски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-10-2022
Листовка Листовка немски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-10-2022
Листовка Листовка естонски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-10-2022
Листовка Листовка гръцки 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-10-2022
Листовка Листовка английски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-10-2022
Листовка Листовка френски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-10-2022
Листовка Листовка италиански 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-10-2022
Листовка Листовка латвийски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-10-2022
Листовка Листовка литовски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-10-2022
Листовка Листовка унгарски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-10-2022
Листовка Листовка малтийски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-10-2022
Листовка Листовка нидерландски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-10-2022
Листовка Листовка полски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-10-2022
Листовка Листовка португалски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-10-2022
Листовка Листовка румънски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-10-2022
Листовка Листовка словашки 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-10-2022
Листовка Листовка словенски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-10-2022
Листовка Листовка фински 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-10-2022
Листовка Листовка шведски 03-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-10-2022

Преглед на историята на документите