Nobilis Influenza H5N2

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инактивиран цял антиген на вируса на инфлуенца по птиците от подтип H5N2 (щам А / патица / Potsdam / 1402/86)

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QI01AA23

INN (Международно Name):

adjuvanted inactivated vaccine against avian influenza virus type A, subtype H5

Терапевтична група:

Пиле

Терапевтична област:

Имунологични за аве

Терапевтични показания:

За активна имунизация на пилета срещу инфлуенца по птиците тип А, подтип H5. Ефикасността е оценена въз основа на предварителните резултати при пилетата. Редуцирането на клиничните признаци, смъртността и екскрецията на вируса след провокиране се доказват до три седмици след ваксинацията. Серумни антитела може да се очаква да продължат поне 12 месеца след прилагане на две дози ваксина.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-09-01

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА:
NOBILIS INFLUENZA H5N2 ЕМУЛСИЯ ЗА ИНЖЕКТИРАНЕ ЗА
ПИЛЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата :
Intervet International B.V
Wim de Korverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Nobilis Influenza H5N2 емулсия за инжектиране за
пилета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Активна субстанция:
Една доза ( 0,5 ml) съдържа:
Инактивиран цял антиген на вируса на
птичия грип, серотип H5N2, щам
(A/duck/Potsdam/1402/86), индуцираща титър HI ≥6.0
log
2
в теста за ефикасност.
Аджувант:
Liquid light paraffin
4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на пилета срещу
птичи грип, тип А, подтип Н5.
Ефикасността е оценена на базата на
предварителните резултати при опити с
пилета.
Намаляване на клиничните симптоми,
смъртността и излъчването на вируса
след провокация са
постигнати до три седмици след
ваксинацията.
Може да се очаква серумните антитела
да са достатъчно високи най-малко за 12
месеца след
приложението на две дози от ваксината.
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се из
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Nobilis Influenza H5N2, емулсия за инжектиране
за пилета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза ( 0,5 ml) съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран, цял вирусен антиген на
птичия грип, H5N2 серотип (щам
A/duck/Potsdam/1402/86), индуциращ HI титър ≥6.0 log
2
в теста за ефикасност.
АДЖУВАНТ:
Liquid light paraffin 234.8 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Емулсия за инжектиране.
Бяла хомогенна емулсия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДЪТ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Пилета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на пилета срещу
птичи грип, тип А, подтип Н5.
Може да се очаква серумните антитела
да се запазят за най-малко 12 месеца
след приложението
на две дози от ваксината.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва интрамускулно при
пилета на възраст по-малки от
2-седмици.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Тази ваксина е изследвана за
безопасност при пилета. Ако се
употребява при други видове
птици, за които се счита, че има риск 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-03-2021
Листовка Листовка чешки 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-03-2021
Листовка Листовка датски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-03-2021
Листовка Листовка немски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-03-2021
Листовка Листовка естонски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-03-2021
Листовка Листовка гръцки 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-03-2021
Листовка Листовка английски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-09-2006
Листовка Листовка френски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-03-2021
Листовка Листовка италиански 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-09-2006
Листовка Листовка латвийски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-09-2006
Листовка Листовка литовски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-03-2021
Листовка Листовка унгарски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-03-2021
Листовка Листовка малтийски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-09-2006
Листовка Листовка нидерландски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-09-2006
Листовка Листовка полски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-03-2021
Листовка Листовка португалски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-09-2006
Листовка Листовка румънски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-03-2021
Листовка Листовка словашки 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-03-2021
Листовка Листовка словенски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-09-2006
Листовка Листовка фински 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-03-2021
Листовка Листовка шведски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-03-2021
Листовка Листовка норвежки 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-03-2021
Листовка Листовка исландски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-03-2021
Листовка Листовка хърватски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-03-2021

Преглед на историята на документите