Nobilis IB Primo QX

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

жив птичи вирус на инфекциозен бронхит, щам D388

Предлага се от:

Intervet International B.V.

АТС код:

QI01AD07

INN (Международно Name):

avian infectious bronchitis virus strain D388

Терапевтична група:

Пиле

Терапевтична област:

Live viral vaccines, Domestic fowl

Терапевтични показания:

За активна имунизация на пилета с цел намаляване на респираторните признаци на инфекциозен бронхит при птиците, причинени от QX-подобни варианти на вируса на инфекциозния бронхит.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-09-04

Листовка

                19
B. ЛИСТОВКА
20
ЛИСТОВКА:
NOBILIS IB PRIMO QX ЛИОФИЛИЗАТ И РАЗТВОРИТЕЛ
ЗА ОЧНО-НАЗАЛНА СУСПЕНЗИЯ ЗА ПИЛЕТА
NOBILIS IB PRIMO QX ЛИОФИЛИЗАТ ЗА ОЧНО-НАЗАЛНА
СУСПЕНЗИЯ ЗА ПИЛЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Nobilis IB Primo QX, лиофилизат и разтворител
за очно-назална суспензия за пилета
Nobilis IB Primo QX, лиофилизат за очно-назална
суспензия за пилета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една доза от разтворената ваксина
съдържа:
Жив, атенуиран вирус на инфекциозен
бронхит при птиците, щам D388: 10
4.0
- 10
5.5
EID
50
1
1
50% eмбриоинфекциозна доза
Лиофилизат: сивобелезникав, предимно
със сферична форма.
Разтворител: (Разтворител Oculo/Nasal):
разтвор със син цвят.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на пилета, за
ограничаване на респираторните
признаци на птичи
инфекциозен бронхит, причинен от
QX-подобен вариантен щам на
инфекциозния бронхитен
вирус (IBV).
Начало на имунитета: 3 се
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Nobilis IB Primo QX, лиофилизат и разтворител
за очно-назална суспензия за пилета
Nobilis IB Primo QX, лиофилизат за очно-назална
суспензия за пилета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза от разтворената ваксина
съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Жив, атенуиран вирус на инфекциозен
бронхит при птиците, щам D388: 10
4.0
– 10
5.5
EID
50
1
1
50% eмбриоинфекциозна доза
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и разтворител за
очно-назална суспензия.
Лиофилизат за очно-назална суспензия.
Лиофилизат: сивобелезникав, предимно
със сферична форма.
Разтворител: (Разтворител Oculo/Nasal):
разтвор със син цвят.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Пилета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на пилета, за
ограничаване на респираторните
признаци на птичи
инфекциозен бронхит, причинен от
QX-подобен вариантен щам на
инфекциозния бронхитен
вирус (IBV).
Начало на имунитета: 3 седмици.
Продължителност на имунитета: 8
седмици.
4.3
ПРОТИВОП
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-04-2021
Листовка Листовка чешки 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-04-2021
Листовка Листовка датски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-04-2021
Листовка Листовка немски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-04-2021
Листовка Листовка естонски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-04-2021
Листовка Листовка гръцки 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-04-2021
Листовка Листовка английски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-01-2021
Листовка Листовка френски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-04-2021
Листовка Листовка италиански 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-01-2021
Листовка Листовка латвийски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-01-2021
Листовка Листовка литовски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-04-2021
Листовка Листовка унгарски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-04-2021
Листовка Листовка малтийски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-01-2021
Листовка Листовка нидерландски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-01-2021
Листовка Листовка полски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-04-2021
Листовка Листовка португалски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-01-2021
Листовка Листовка румънски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-04-2021
Листовка Листовка словашки 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-04-2021
Листовка Листовка словенски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-01-2021
Листовка Листовка фински 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-04-2021
Листовка Листовка шведски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-04-2021
Листовка Листовка норвежки 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-04-2021
Листовка Листовка исландски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-04-2021
Листовка Листовка хърватски 26-04-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-04-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-01-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите