Nivestim

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

филграстим

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG 

АТС код:

L03AA02

INN (Международно Name):

filgrastim

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Neutropenia; Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Cancer

Терапевтични показания:

Филграстим е показан за намаляване продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с установените цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на Хроничната миелоидна левкемия и остра миелоидна синдроми) и за намаляване на продължителността на неутропения при пациенти, подложени на myeloablative терапия последвана от костно-мозъчна трансплантация се с повишен риск от продължителен тежка неутропения. Безопасността и ефективността на прилагане на филграстима са подобни при възрастни и деца, подложени на химиотерапия цитотоксическую. Филграстимом е показан за мобилизиране на клетките-предшественици на периферна кръв (PBPCs). При пациенти, деца и възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична нейтропении на абсолютния брой на неутрофилите (ANC) ≤0. 5 х 109/л и анамнеза за тежки или рецидивиращи инфекции, при продължителна употреба филграстима се посочва в увеличение на неутрофилите и намаляване честотата и продължителността на инфекциозните с

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-06-07

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
41
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NIVESTIM 12 MU/0,2 ML ИНЖЕКЦИОНЕН/ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
NIVESTIM 30 MU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН/ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
NIVESTIM 48 MU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН/ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
филграстим (filgrastim)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
–
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт.
–
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
–
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Nivestim и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Nivestim
3.
Как да използвате Nivestim
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Nivestim
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Nivestim 12 MU/0,2 ml инжекционен/инфузионен
разтвор
Nivestim 30 MU/0,5 ml инжекционен/инфузионен
разтвор
Nivestim 48 MU/0,5 ml инжекционен/инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Nivestim 12 MU/0,2 ml инжекционен/инфузионен
разтвор
Всеки ml от инжекционния или
инфузионния разтвор съдържа 60 милиона
единици [MU]
(600 микрограма [µg]) филграстим (filgrastim)*.
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 12 милиона единици
(MU)
(120 микрограма [µg]) филграстим в 0,2 ml (0,6
mg/ml).
Nivestim 30 MU/0,5 ml инжекционен/инфузионен
разтвор
Всеки ml от инжекционния или
инфузионния разтвор съдържа 60 милиона
единици [MU]
(600 микрограма [µg]) филграстим (filgrastim)*.
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 30 милиона единици
(MU)
(300 микрограма [µg]) филграстим в 0,5 ml (0,6
mg/ml).
Nivestim 48 MU/0,5 ml инжекционен/инфузионен
разтвор
Всеки ml от инжекционния или
инфузионния разтвор съдържа 96 милиона
единици [MU]
(960 микрограма [µg]) филграстим (filgrastim)*.
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 48 милиона единици
(MU)
(480 микрограма [µg]) филграстим в 0,5 ml (0,96
mg/ml).
* рекомбинантен
метионил-гранулоцит-колониостимулир
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-01-2023
Листовка Листовка чешки 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-01-2023
Листовка Листовка датски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-01-2023
Листовка Листовка немски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-01-2023
Листовка Листовка естонски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-01-2023
Листовка Листовка гръцки 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-01-2023
Листовка Листовка английски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-10-2019
Листовка Листовка френски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-01-2023
Листовка Листовка италиански 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-10-2019
Листовка Листовка латвийски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-10-2019
Листовка Листовка литовски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-01-2023
Листовка Листовка унгарски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-01-2023
Листовка Листовка малтийски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-10-2019
Листовка Листовка нидерландски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-10-2019
Листовка Листовка полски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-01-2023
Листовка Листовка португалски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-10-2019
Листовка Листовка румънски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-01-2023
Листовка Листовка словашки 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-01-2023
Листовка Листовка словенски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-10-2019
Листовка Листовка фински 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-01-2023
Листовка Листовка шведски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-01-2023
Листовка Листовка норвежки 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-01-2023
Листовка Листовка исландски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-01-2023
Листовка Листовка хърватски 12-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-10-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите