NexGard

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

afoxolaner

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QP53BE01

INN (Международно Name):

afoxolaner

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Изоксазолинов, Ectoparasiticides за подаване на заявления,

Терапевтични показания:

Лечение на инвазия на бълхи при кучета (Ctenocephalides Фелиз и C. канис) в продължение на най-малко 5 седмици. Продуктът може да се използва като част от терапевтична стратегия за контрол на алергичен дерматит от бълхи (FAD). Лечение на нападения от кърлежи при кучета (Dermacentor reticulatus, иксодовых рициново, кърлежи Ixodes hexagonus, Rhipicephalus sanguineus). Една обработка убива кърлежи в продължение на един месец. Бълхи и кърлежи трябва да се прикрепят към гостоприемника и да започнат хранене, за да бъдат изложени на активното вещество. Лечение demodectic краста (причинена от демодекс канис). Лечение саркоптозом (болест, причинена от Sarcoptes VAR. Голямо Куче).

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-02-11

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА:
NEXGARD 11 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА КУЧЕТА
2–4
KG
NEXGARD 28 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА КУЧЕТА
>4–10
KG
NEXGARD ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА КУЧЕТА
>10–25
KG
NEXGARD 136 MG ТАБЛЕТКИ ЗА ДЪВЧЕНЕ ЗА КУЧЕТА
>25–50
KG
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба :
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
4 Chemin du Calquet
31000 Toulouse
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
NexGard 11 mg таблетки за дъвчене за кучета
(2–4 kg)
NexGard 28 mg таблетки за дъвчене за кучета
(>4–10 kg)
NexGard 68 mg таблетки за дъвчене за кучета
(>10–25 kg)
NexGard 136 mg таблетки за дъвчене за кучета
(>25–50 kg)
аfoxolaner
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка таблетка за дъвчене съдържа:
NEXGARD
AFOXOLANER (MG)
таблетки за дъвчене за кучета 2–4 kg
11.3
таблетки за дъвчене за кучета >4–10 kg
28.3
таблетки за дъвчене за кучета >10–25 kg
68
таблетки за дъвчене за кучета >25–50 kg
136
Многоцветни, с червени до червено
кафяви петна, кръгло оформени
(таблетки за кучета 2–4 kg)
или правоъгълни (таблетки за кучета >
4–10 kg, таблетки за к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
NexGard 11 mg таблетки за дъвчене за кучета
2–4 kg
NexGard 28 mg таблетки за дъвчене за кучета>
4–10 kg
NexGard 68 mg таблетки за дъвчене за кучета>
10–25 kg
NexGard 136 mg таблетки за дъвчене за кучета>
25–50 kg
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка за дъвчене съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
NEXGARD
AFOXOLANER (MG)
таблетки за дъвчене за кучета 2–4 kg
11.3
таблетки за дъвчене за кучета> 4–10 kg
28.3
таблетки за дъвчене за кучета >10–25 kg
68
таблетки за дъвчене за кучета> 25–50 kg
136
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Таблетки за дъвчене.
Многоцветни, с червени до червено
кафяви петна, кръгло оформени
(таблетки за кучета 2–4 kg)
или правоъгълни (таблетки за кучета >
4–10 kg, таблетки за кучета > 10–25 kg и
таблетки за
кучета > 25–50 kg).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Третиране при опаразитяване на кучета
с бълхи (_Ctenocephalides felis_ и _C. canis_) в
продължение
на 5 седмици. Продуктът може да се
използва като част от стратегията за
лечение и контрол на
ал
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-04-2020
Листовка Листовка чешки 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-04-2020
Листовка Листовка датски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-04-2020
Листовка Листовка немски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-04-2020
Листовка Листовка естонски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-04-2020
Листовка Листовка гръцки 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-04-2020
Листовка Листовка английски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-12-2018
Листовка Листовка френски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-04-2020
Листовка Листовка италиански 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-12-2018
Листовка Листовка латвийски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-12-2018
Листовка Листовка литовски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-04-2020
Листовка Листовка унгарски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-04-2020
Листовка Листовка малтийски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-12-2018
Листовка Листовка нидерландски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-12-2018
Листовка Листовка полски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-04-2020
Листовка Листовка португалски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-12-2018
Листовка Листовка румънски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-04-2020
Листовка Листовка словашки 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-04-2020
Листовка Листовка словенски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-12-2018
Листовка Листовка фински 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-04-2020
Листовка Листовка шведски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-04-2020
Листовка Листовка норвежки 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-04-2020
Листовка Листовка исландски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-04-2020
Листовка Листовка хърватски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-12-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите