Neocolipor

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), E. coli adhesin F5, E. coli adhesin F6, E. coli adhesin F41

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QI09AB02

INN (Международно Name):

Neonatal piglet colibacillosis vaccine (inactivated)

Терапевтична група:

Sows; Sows (nullipar)

Терапевтична област:

Immunologicals for suidae, Inactivated bacterial vaccines (including mycoplasma, toxoid and chlamydia)

Терапевтични показания:

Намаляване на неонаталната ентеротоксикоза на прасенца, причинено от Е. coli щамове, експресиращи адхезините F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 и F41, през първите дни от живота.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-04-14

Листовка

                16
B. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА:
NEOCOLIPOR
1.
ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
ЛИЦА
ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
ЛИЦЕ ОТГОВОРНО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА
ПАРТИДАТА
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l’Aviation
F-69800 SAINT PRIEST
ФРАНЦИЯ.
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Neocolipor суспензия за инжектиране
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
за доза от 2 ml:
E. coli адхезин F4 (F4ab, F4ac, F4ad), най-много
.................................................................. 2.1
SA.U*
E. coli адхезин F5, най-много
.................................................................................................
1.7 SA.U*
E. coli адхезин F6, най-много
.................................................................................................
1.4 SA.U*
E. coli адхезин F41, най-много
...............................................................................................
1.7 SA.U*
*:
1
SA.U: количество, достатъчно за
постигане на аглутиниращи титри на
антителата от 1 log
10
при морски свинчета.
Аджувант:
Алуминии (като хидриксид)
.........................................................................................................
1.4 mg
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Редуциране на неонаталната
ентеротоксикоза при прасета, през

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Neocolipor суспензия за инжектиране
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
за доза от 2 ml:
E. coli адхезин F4 (F4ab, F4ac, F4ad), най-малко
....................................................................
2.1 SA.U*
E. coli адхезин F5, най-малко
...................................................................................................
1.7 SA.U*
E. coli адхезин F6, най-малко
...................................................................................................
1.4 SA.U*
E. coli адхезин F41, най-малко
.................................................................................................
1.7 SA.U*
*:
1
SA.U: количество, достатъчно за
постигане на аглутиниращи титри на
антителата от 1 log
10
при морски свинчета.
АДЖУВАНТ:
Алуминий (като хидроксид)
......................................................................................................
1.4 mg
ЕКСЦИПИЕНТ
Тиомерсал
....................................................................................................................................
0.2 mg
За пълен списък на помощните вещества,
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Суспензия за инжектиране.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДЪТ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
Прасета (свине и ремонтни прасета).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
_ _
Редуциране на неонаталната
ентероток
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-06-2020
Листовка Листовка чешки 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-06-2020
Листовка Листовка датски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-06-2020
Листовка Листовка немски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-06-2020
Листовка Листовка естонски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-06-2020
Листовка Листовка гръцки 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-06-2020
Листовка Листовка английски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-02-2021
Листовка Листовка френски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-06-2020
Листовка Листовка италиански 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-02-2021
Листовка Листовка латвийски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-02-2021
Листовка Листовка литовски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-06-2020
Листовка Листовка унгарски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-06-2020
Листовка Листовка малтийски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-02-2021
Листовка Листовка нидерландски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-02-2021
Листовка Листовка полски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-06-2020
Листовка Листовка португалски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-02-2021
Листовка Листовка румънски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-06-2020
Листовка Листовка словашки 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-06-2020
Листовка Листовка словенски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-02-2021
Листовка Листовка фински 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-06-2020
Листовка Листовка шведски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-06-2020
Листовка Листовка норвежки 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-06-2020
Листовка Листовка исландски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-06-2020
Листовка Листовка хърватски 16-06-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-06-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-02-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите