Nemdatine

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мемантин

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf.

АТС код:

N06DX01

INN (Международно Name):

memantine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics и други анти-деменция лекарства

Терапевтична област:

Болест на Алцхаймер

Терапевтични показания:

Лечение на пациенти с умерена до тежка болест на Алцхаймер.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-04-22

Листовка

                73
Б. ЛИСТОВКА
74
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
NEMDATINE 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
мемантинов хидрохлорид (memantine hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Nemdatine и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Nemdatine
3.
Как да приемате Nemdatine
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Nemdatine
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEMDATINE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАК ДЕЙСТВА NEMDATINE
Nemdatine съдържа активното вещество
мемантинов хидрохлорид. Nemdatine
прина
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Nemdatine 5 mg филмирани таблетки
Nemdatine 10 mg филмирани таблетки
Nemdatine 15 mg филмирани таблетки
Nemdatine 20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Nemdatine 5 mg
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
мемантинов хидрохлорид (memantine hydrochloride),
еквивалентен на 4,15 mg мемантин.
Nemdatine 10 mg
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
мемантинов хидрохлорид (memantine hydrochloride),
еквивалентен на 8,31 mg мемантин.
Nemdatine 15 mg
Всяка филмирана таблетка съдържа 15 mg
мемантинов хидрохлорид (memantine hydrochloride),
еквивалентен на 12,46 mg мемантин.
Nemdatine 20 mg
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
мемантинов хидрохлорид (memantine hydrochloride),
еквивалентен на 16,62 mg мемантин.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Nemdatine 5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 0,47 mg
лактоза монохидрат.
Nemdatine 10 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 0,95 mg
лактоза монохидрат.
Nemdatine 15 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 1,42 mg
лактоза монохидрат.
Nemdatine 20 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 1,89 mg
лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества ви
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-08-2023
Листовка Листовка чешки 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-08-2023
Листовка Листовка датски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-08-2023
Листовка Листовка немски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-08-2023
Листовка Листовка естонски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-08-2023
Листовка Листовка гръцки 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-08-2023
Листовка Листовка английски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-04-2013
Листовка Листовка френски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-08-2023
Листовка Листовка италиански 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-04-2013
Листовка Листовка латвийски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-04-2013
Листовка Листовка литовски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-08-2023
Листовка Листовка унгарски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-08-2023
Листовка Листовка малтийски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-04-2013
Листовка Листовка нидерландски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-04-2013
Листовка Листовка полски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-08-2023
Листовка Листовка португалски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-04-2013
Листовка Листовка румънски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-08-2023
Листовка Листовка словашки 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-08-2023
Листовка Листовка словенски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-04-2013
Листовка Листовка фински 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-08-2023
Листовка Листовка шведски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-08-2023
Листовка Листовка норвежки 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-08-2023
Листовка Листовка исландски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-08-2023
Листовка Листовка хърватски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-08-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите