Natpar

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

паратироиден хормон

Предлага се от:

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

АТС код:

H05AA03

INN (Международно Name):

parathyroid hormone

Терапевтична група:

Калциева хомеостаза

Терапевтична област:

хипопаратиреоидизъм

Терапевтични показания:

Natpar е показан като допълнителна терапия при възрастни пациенти с хроничен хипопаратироидизъм, които не могат да бъдат адекватно контролирани само със стандартна терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-04-24

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
NATPAR 25 МИКРОГРАМА/ДОЗА ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
NATPAR 50 МИКРОГРАМА/ДОЗА ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
NATPAR 75 МИКРОГРАМА/ДОЗА ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
NATPAR 100 МИКРОГРАМА/ДОЗА ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Паратиреоиден хормон
(Parathyroid hormone)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакци
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT
Natpar 25 микрограма/доза прах и
разтворител за инжекционен разтвор
Natpar 50 микрограма/доза прах и
разтворител за инжекционен разтвор
Natpar 75 микрограма/доза прах и
разтворител за инжекционен разтвор
Natpar 100 микрограма/доза прах и
разтворител за инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Natpar 25 микрограма
Всяка доза съдържа 25 микрограма
паратиреоиден хормон (рДНК)* (parathyroid
hormone
(rDNA)) в 71,4 микролитра разтвор след
разтваряне.
Всеки патрон съдържа 350 микрограма
паратиреоиден хормон (рДНК).
Natpar 50 микрограма
Всяка доза съдържа 50 микрограма
паратиреоиден хормон (рДНК) (parathyroid
hormone
(rDNA)) в 71,4 микролитра разтвор след
разтваряне.
Всеки патрон съдържа 700 микрограма
паратиреоиден хормон (рДНК).
Natpar 75 микрограма
Всяка доза съдържа 75 микрограма
паратиреоиден 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-06-2023
Листовка Листовка чешки 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-06-2023
Листовка Листовка датски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-06-2023
Листовка Листовка немски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-06-2023
Листовка Листовка естонски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-06-2023
Листовка Листовка гръцки 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-06-2023
Листовка Листовка английски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-04-2017
Листовка Листовка френски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-06-2023
Листовка Листовка италиански 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-04-2017
Листовка Листовка латвийски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-04-2017
Листовка Листовка литовски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-06-2023
Листовка Листовка унгарски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-06-2023
Листовка Листовка малтийски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-04-2017
Листовка Листовка нидерландски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-04-2017
Листовка Листовка полски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-06-2023
Листовка Листовка португалски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-04-2017
Листовка Листовка румънски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-06-2023
Листовка Листовка словашки 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-06-2023
Листовка Листовка словенски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-04-2017
Листовка Листовка фински 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-06-2023
Листовка Листовка шведски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-06-2023
Листовка Листовка норвежки 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-06-2023
Листовка Листовка исландски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-06-2023
Листовка Листовка хърватски 16-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-04-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите