Mysimba

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

бупропион хидрохлорид, налтрексона хидрохлорид

Предлага се от:

Orexigen Therapeutics Ireland Limited

АТС код:

A08AA

INN (Международно Name):

naltrexone, bupropion

Терапевтична група:

Препарати против затлъстяване, с изключение на тези, диетични продукти

Терапевтична област:

Obesity; Overweight

Терапевтични показания:

Mysimba е посочено, като добавка към гипокалорийной диета и повишена физическа активност, за контрол на теглото при възрастни пациенти (≥18 години) с отворен индекс на телесна маса (ИТМ)≥ 30 кг/м2 (затлъстяване), или≥ 27 кг/м2 и < 30 кг/м2 (с наднормено тегло) при наличието на един или повече на тегло, съпътстващи заболявания (e. захарен диабет тип 2, дислипидемии, или контролирана артериална хипертония)лечение с Mysimba трябва да бъде прекратено след 16 седмици, ако пациентът не се губи, по-малко от 5% от първоначалната им на телесна маса .

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-03-26

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
MYSIMBA 8 MG/90 MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
налтрексонов хидрохлорид/бупропионов
хидрохлорид
(naltrexone hydrochloride/bupropion hydrochloride)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва всички
възможни неописани в тази листовка
нежелани
реакции. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Mysimba 8 mg/90 mg таблетки с удължено
освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 8 mg
налтрексонов хидрохлорид,
еквивалентни на 7,2 mg налтрексон
(naltrexone), и 90 mg бупропионов хидрохлорид,
еквивалентни на 78 mg бупропион (bupropion).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка с удължено
освобождаване съдържа 73,2 mg лактоза
(вж. точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка с удължено освобождаване
Синя, двойноизпъкнала, кръгла
таблетка с диаметър 12-12,2 mm и вдлъбнато
релефно
означение „NB-890“ от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Mysimba е показан като допълнение към
нискокалорийна диета и повишена
физическа
активност за контрол на теглото при
възрастни пациенти (
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-07-2023
Листовка Листовка чешки 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-07-2023
Листовка Листовка датски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-07-2023
Листовка Листовка немски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-07-2023
Листовка Листовка естонски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-07-2023
Листовка Листовка гръцки 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-07-2023
Листовка Листовка английски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-04-2015
Листовка Листовка френски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-07-2023
Листовка Листовка италиански 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-04-2015
Листовка Листовка латвийски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-04-2015
Листовка Листовка литовски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-07-2023
Листовка Листовка унгарски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-07-2023
Листовка Листовка малтийски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-04-2015
Листовка Листовка нидерландски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-04-2015
Листовка Листовка полски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-07-2023
Листовка Листовка португалски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-04-2015
Листовка Листовка румънски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-07-2023
Листовка Листовка словашки 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-07-2023
Листовка Листовка словенски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-04-2015
Листовка Листовка фински 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-07-2023
Листовка Листовка шведски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-07-2023
Листовка Листовка норвежки 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-07-2023
Листовка Листовка исландски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-07-2023
Листовка Листовка хърватски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-04-2015

Преглед на историята на документите