Myclausen

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

04-04-2018

Активна съставка:
микофенолат мофетил
Предлага се от:
Passauer Pharma GmbH
АТС код:
L04AA06
INN (Международно Name):
mycophenolate mofetil
Терапевтична група:
Имуносупресори
Терапевтична област:
Отхвърляне на присадката
Терапевтични показания:
Myclausen е показан в комбинация с циклоспорин и кортикостероиди за профилактика на остро отхвърляне след трансплантация при пациенти, получаващи алогенни бъбречни, сърдечни или чернодробни трансплантации.
Каталог на резюме:
Revision: 13
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/001218
Дата Оторизация:
2010-10-07
EMEA код:
EMEA/H/C/001218

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - испански

04-04-2018

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

25-11-2011

Листовка Листовка - чешки

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

04-04-2018

Листовка Листовка - датски

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - датски

04-04-2018

Листовка Листовка - немски

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - немски

04-04-2018

Листовка Листовка - естонски

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

04-04-2018

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

25-11-2011

Листовка Листовка - гръцки

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

04-04-2018

Листовка Листовка - английски

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - английски

04-04-2018

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

25-11-2011

Листовка Листовка - френски

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - френски

04-04-2018

Листовка Листовка - италиански

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

04-04-2018

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

25-11-2011

Листовка Листовка - латвийски

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

04-04-2018

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

25-11-2011

Листовка Листовка - литовски

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

04-04-2018

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

25-11-2011

Листовка Листовка - унгарски

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

04-04-2018

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

25-11-2011

Листовка Листовка - малтийски

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

04-04-2018

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

25-11-2011

Листовка Листовка - нидерландски

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

04-04-2018

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

25-11-2011

Листовка Листовка - полски

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - полски

04-04-2018

Листовка Листовка - португалски

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

04-04-2018

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

25-11-2011

Листовка Листовка - румънски

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

04-04-2018

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

25-11-2011

Листовка Листовка - словашки

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

04-04-2018

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

25-11-2011

Листовка Листовка - словенски

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

04-04-2018

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

25-11-2011

Листовка Листовка - фински

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - фински

04-04-2018

Листовка Листовка - шведски

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

04-04-2018

Листовка Листовка - норвежки

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

04-04-2018

Листовка Листовка - исландски

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

04-04-2018

Листовка Листовка - хърватски

04-04-2018

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

04-04-2018

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Myclausen 500 mg филмирани таблетки

Микофенолат мофетил (Mycophenolate mofetil)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично само на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То

може да им навреди, независимо от това, че техните болестни признаци са същите като

Вашите.

Ако получите някоя от нежеланите лекарствени реакции, разговаряйте с Вашия лекар или

фармацевт. Това включва всички нежелани лекарствени реакции, които не са изброени в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Myclausen и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Myclausen

Как да приемате Myclausen

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Myclausen

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Myclausen и за какво се използва

Пълното име на Вашето лекарство е Myclausen 500 mg филмирани таблетки.

В тази листовка се използва по-краткото име Myclausen.

Myclausen съдържа микофенолат мофетил.

Той принадлежи към група лекарства, наречени „имуносупресори”.

Myclausen се използва за предотвратяване на отхвърляне на трансплантиран орган от

Вашия

организъм.

Бъбрек, сърце или черен дроб.

Myclausen трябва да се използва заедно с други лекарства:

циклоспорин и кортикостероиди.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Myclausen

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Микофенолат предизвиква вродени дефекти и смърт на плода. Ако сте жена, която би могла да

забременее, трябва да представите отрицателен тест за бременност преди започване на

лечението и трябва да спазвате съветите за контрацепция на Вашия лекар.

Вашият лекар ще говори с Вас и ще Ви даде писмена информация, особено за ефектите на

микофенолат върху плода. Прочетете внимателно тази информация и спазвайте указанията.

Ако не разбирате напълно тези указания, моля, помолете лекаря да Ви ги обясни, преди да

приемете микофенолат. Вижте също и допълнителната информация в тази точка в

„Предупреждения и предпазни мерки” и „Бременност и кърмене”.

Не приемайте Myclausen

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към микофенолат мофетил, микофенолова

киселина

или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако сте жена, която може да забременее и не сте представили отрицателен тест за

бременност преди първото предписване, тъй като микофенолат причинява вродени

малформации и смърт на плода.

Ако сте бременна, планирате да забременеете или смятате че може да сте бременна

Ако не използвате ефективна контрацепция (вижте „Бременност, контрацепция и

кърмене”).

Ако кърмите.

Не приемайте това лекарство, ако нещо от горните се отнася до Вас. Ако не сте сигурни,

говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Myclausen.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар непосредствено преди да приемете Myclausen

ако имате симптоми на инфекция, напр. висока температура или болки в гърлото

ако имате неочаквано кръвонасядане или кървене

ако някога сте имали проблем с храносмилателната система, напр. стомашна язва

ако планирате да забременеете или ако забременеете, докато приемате Myclausen.

Ако нещо от горните се отнася до Вас (или не сте сигурни), говорете веднага с Вашия лекар

преди да вземете Myclausen.

Ефект на слънчевата светлина

Myclausen намалява защитните сили на организма Ви. Поради това, съществува повишен риск

от

рак на кожата. Ограничете излагането си на слънце и UV светлина. Направете това като:

носите защитно облекло, което покрива също главата, шията, ръцете и краката

използвате слънцезащитен продукт с висок защитен фактор.

Други лекарства и Myclausen

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали

други лекарства.

Това включва лекарства, които сте си купили без рецепта, включително и растителни

лекарства.

Това е така, защото Myclausen може да повлияе начина, по който някои лекарства

действат.

Също така други лекарства може да повлияят действието на Myclausen.

По-специално, преди да започнете лечение със Myclausen, кажете на Вашия лекар или

фармацевт,

ако приемате някои от следните лекарства:

азатиоприн или други лекарства, които потискат имунната система (давани след

операцията за трансплантация)

холестирамин (използван за лечение на повишен холестерол)

рифампицин (антибиотик, използван за профилактика и лечение на инфекции, напр.

туберкулоза)

антиацидни средства или инхибитори на протонната помпа (използвани при проблеми с

киселинността в стомаха, напр. нарушено храносмилане)

средства, свързващи фосфатите (използвани от хора с хронична бъбречна

недостатъчност

за намаляване на количеството фосфати, които се абсорбират в кръвта).

Ваксини

Ако трябва да се ваксинирате (жива ваксина), докато приемате Myclausen, говорете първо с

Вашия лекар или фармацевт. Вашият лекар ще Ви посъветва какви ваксини може да

използвате.

Не трябва да дарявате кръв по време на лечението със Myclausen или в рамките на поне 6

седмици след прекратяване на лечението. Мъжете не трябва да бъдат донори на сперма по

време на лечението със Myclausenили в рамките на поне 90 дни след прекратяване на

лечението.

Прием на Myclausen с храна и напитки

Приемът на храна и напитки няма ефект върху лечението със Myclausen.

Бременност, контрацепция и кърмене

Контрацепция при жени, приемащи Myclausen

Ако сте жена, която може да забременее, Вие трябва да използвате ефективен метод за

контрацепция със Myclausen. Това включва периода:

преди започване на приема на Myclausen

по време на цялото лечение със Myclausen

в продължение на 6 седмици след спиране на приема на Myclausen.

Говорете с Вашия лекар относно най-подходящата контрацепция за Вас. Това ще зависи от

Вашия конкретен случай. За предпочитане е да се приложат две форми на контрацепция, тъй

като това ще намали риска от нежелана бременност. Свържете се с Вашия лекар възможно

най-скоро, ако смятате, че контрацепцията Ви може да не е ефективна или ако сте

забравили да вземете противозачатъчната си таблетка.

Вие сте жена, която не може да забременее, ако едно от следните се отнася за Вас:

Вие сте в постменопауза, т.е. на възраст най-малко 50 години и последната Ви

менструация е била преди повече от година (ако менструацията Ви е спряла поради

лечение за рак, тогава все пак има вероятност да забременеете)

Фалопиевите тръби и двата Ви яйчника са били отстранени с операция (билатерална

салпинго-оофоректомия)

Матката Ви е отстранена с операция (хистеректомия)

Яйчниците Ви вече не функционират (преждевременна яйчникова недостатъчност,

потвърдена от специалист-гинеколог)

Вие сте родена с едно от следните редки състояния, които правят бременността

невъзможна: генотип XY, синдром на Turner или агенезия на матката

Вие сте дете или девойка, която още няма менструация.

Контрацепция при мъже, които приемат Myclausen

Наличните данни не показват повишен риск от малформации или аборт, ако бащата приема

микофенолат. Не може обаче да се изключи напълно наличието на риск. Като предпазна мярка

се препоръчва Вие и Вашата партньорка да използвате надеждна контрацепция по време на

лечението и в продължение на 90 дни след като сте спрели приема на Myclausen.

Ако планирате да ставате баща, обсъдете с Вашия лекар потенциалните рискове.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете това лекарство. Вашият лекар

ще обсъди с Вас рисковете в случай на бременност и алтернативните лечения, които може да

предприемете, за да се предотврати отхвърлянето на трансплантирания Ви орган, ако:

Планирате бременност.

Пропуснали сте или смятате, че сте пропуснали менструален цикъл, или ако имате

необичайно менструално кървене, или подозирате, че сте бременна.

Правите секс без да използвате ефективен метод за контрацепция.

Ако забременеете по време на лечението с микофенолат, трябва незабавно да уведомите Вашия

лекар. Въпреки това, продължавайте да приемате Myclausen, докато не говорите с него.

Бременност

Микофенолат причинява много висока честота на спонтанен аборт (50%) и на тежки вродени

малформации (23-27%) на плода. Вродените малформации, които се съобщават, включват

аномалии на ушите, очите и лицето (заешка устна/небце), на развитието на пръстите, на

сърцето, хранопровода (орган, който свързва гърлото със стомаха), бъбреците и нервната

система (например спина бифида, където костите на гръбначния стълб не са добре развити).

Вашето бебе може да бъде засегнато от един или повече от тези дефекти.

Ако сте жена, която може да забременее, трябва да представите отрицателен тест за бременност

преди започване на лечението и да спазвате съветите за контрацепция на Вашия лекар. Той

може да поиска повече от един тест, за да е сигурен, че не сте бременна преди започване на

лечението.

Кърмене

Не приемайте Myclausen, ако кърмите. Това е, защото малки количества от лекарството може

да

преминат в кърмата.

Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е Myclausen да повлияе способността Ви да шофирате и да работите с

инструменти или машини.

Myclausen съдържа натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически

не съдържа натрий.

3.

Как да приемате Myclausen

Винаги приемайте Myclausen точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо,

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко да приемете

Количеството, което приемате зависи от вида на Вашата трансплантация. Обичайните дози са

показани по-долу. Лечението ще продължи толкова дълго, колкото се налага, за да се

предотврати отхвърлянето на трансплантирания Ви орган.

Трансплантация на бъбрек

Възрастни

Първата доза се дава до 3 дни след операцията за трансплантация.

Дневната доза е 4 таблетки (2 g от лекарството), приети като 2 отделни дози.

Вземете 2 таблетки сутрин и след това 2 таблетки вечер.

Деца на възраст от 2 до 18 години

Прилаганата доза ще варира в зависимост от физическите показатели на детето.

Вашият лекар ще определи най-подходящата доза въз основа на ръста и теглото на

Вашето дете (телесната повърхност, измерена в квадратни метри или „m

”).

Препоръчваната доза е 600 mg/m

два пъти дневно.

Трансплантация на сърце

Възрастни

Първата доза се дава до 5 дни след операцията за трансплантация.

Дневната доза е 6 таблетки (3 g от лекарството), приети като 2 отделни дози.

Вземете 3 таблетки сутрин и след това 3 таблетки вечер.

Деца

Няма информация относно употребата на Myclausen при деца със сърдечна

трансплантация.

Трансплантация на черен дроб

Възрастни

Първата доза Myclausen, която се приема през устата, ще Ви се даде най-малко 4 дни

след

операцията за трансплантация, когато Вие ще можете да преглъщате лекарства

през

устата.

Дневната доза е 6 таблетки (3 g от лекарството), приети като 2 отделни дози.

Вземете 3 таблетки сутрин и след това 3 таблетки вечер.

Деца

Няма информация относно употребата на Myclausen при деца с чернодробна

трансплантация.

Как да приемате Myclausen

Погълнете таблетките цели, с чаша вода.

Не ги чупете и не ги разтрошавайте.

Ако сте приели повече от необходимата доза Myclausen

Ако сте приели повече Myclausen, отколкото трябва, говорете с лекар или отидете веднага в

болница. Направете същото, ако някой друг случайно приеме Вашето лекарство. Вземете

опаковката на лекарството с Вас.

Ако сте пропуснали да приемете Myclausen

Ако някога забравите да приемете лекарството, вземете го веднага след като си спомните. След

това продължете да го приемате в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да

компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Myclausen

Не спирайте приема на Myclausen, освен ако лекуващият лекар не Ви каже. Ако спрете

лечението

си, може да увеличите вероятността за отхвърляне на трансплантирания Ви орган.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Говорете с лекар веднага, ако забележите някои от следните сериозни нежелани реакции –

може да се нуждаете от спешно лечение:

имате признаци на инфекция, напр. висока температура или болки в гърлото

имате неочаквано насиняване или кървене

имате обрив, подуване на лицето, устните, езика или гърлото, със затруднено дишане -

може да имате сериозна алергична реакция към лекарството (напр. анафилаксия,

ангиоедем).

Обичайни проблеми

Някои от по-обичайните проблеми са диария, намаляване на белите кръвни клетки или на

червените кръвни клетки в кръвта Ви, инфекция и повръщане. Вашият лекар ще извършва

редовни кръвни тестове, за да проследява промени в:

броя на кръвните клетки

количеството захари, масти или холестерол в кръвта.

Вероятността за получаване на някои нежелани реакции може да бъде по-голяма при децата

отколкото при възрастните. Те включват диария, инфекции, по-малко бели или червени клетки

в кръвта.

Борба с инфекциите

Myclausen намалява защитните сили на организма Ви. Това се прави, за да се спре

отхвърлянето

на трансплантирания орган. В резултат на това, организмът Ви няма да може да

се бори с

инфекциите така добре, както обикновено. Това означава, че може да се заразите с

повече

инфекции от обикновено. Те включват инфекции на мозъка, кожата, устата, стомаха и

червата,

белите дробове и пикочната система.

Рак на кожата и лимфата

Както при пациентите, които приемат този вид лекарства (имуносуперсори),

много малък брой

от пациентите, получавали Myclausen, могат да развият рак на лимфната тъкан

и кожата.

Общи нежелани реакции

Може да получите общи нежелани реакции, засягащи организма Ви като цяло. Те включват

сериозни алергични реакции (като анафилаксия, ангионевротичен оток), повишена

температура, чувство на силна умора, безсъние, болки (в стомаха, гръдния кош, ставите или

мускулите, болка при уриниране), главоболие, грипоподобни симптоми и подуване.

Другите нежелани реакции може да включват:

Кожни проблеми като:

акне, херпес, херпес зостер, кожни образувания, косопад, обрив, сърбеж.

Проблеми с уринирането като:

проблеми с бъбреците или спешни позиви за уриниране.

Проблеми с храносмилателната система и устата като:

подуване на венците и язви в устата

възпаление на панкреаса, дебелото черво или стомаха

проблеми с червата, включително кървене, чернодробни проблеми

запек, позиви за повръщане (гадене), нарушено храносмилане, загуба на апетит, отделяне

на газове.

Проблеми с нервната система като:

чувство на замаяност, сънливост или изтръпване

треперене, мускулни спазми, гърчове

чувство на тревожност или депресия, промени в настроението или мислите.

Проблеми със сърцето и кръвоносните съдове като:

промяна в кръвното налягане, необичаен сърдечен ритъм, разширяване на кръвоносните

съдове.

Проблеми с белите дробове като:

пневмония, бронхит

задух, кашлица, която може да се дължи на бронхиектазия (състояние, при което

белодробните дихателни пътища са необичайно разширени) или белодробна фиброза

(разрастване на съединителна тъкан в белия дроб). Консултирайте се с Вашия лекар, ако

развиете упорита кашлица или задух.

течност в белите дробове или в гръдния кош

проблеми със синусите.

Други проблеми като:

загуба на тегло, подагра, висока кръвна захар, кървене, насиняване.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Myclausen

Съхранявайте това лекарство на място, далеч от погледа и недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, който е отбелязан върху блистера и

картонената опаковка (EXP/Годен до:). Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия за съхранение.

Не изхвърляйте никакви лекарствав канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарства, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Myclausen

Активното вещество е микофенолат мофетил.

Всяка таблетка съдържа 500 mg микофенолат мофетил.

Другите съставки са:

Ядро на таблетката:

Микрокристална целулоза, повидон (K-30), кроскармелоза натрий, магнезиев стеарат

Обвивка на таблетката:

Поливинилов алкохол (частично хидролизиран), титанов диоксид (E 171), макрогол 3000, талк

Как изглежда Myclausen и какво съдържа опаковката

Бели кръгли филмирани таблетки.

Myclausen 500 mg филмирани таблетки се предлага в PVC-алуминиеви блистери, съдържащи

10 таблетки. Всяка картонена опаковка съдържа или 50 или 150 таблетки .

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Passauer Pharma GmbH

Eiderstedter Weg 3

14129 Berlin

Германия

Производител

Passauer Pharma GmbH

Eiderstedter Weg 3

14129 Berlin

Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Passauer Pharma GmbH,

Duitsland/Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49(0)3074460-12

Lietuva

Passauer Pharma GmbH,

Vokietija

Tel: +49(0)3074460-12

България

Passauer Pharma GmbH,

Германия

Тел: +49(0)3074460-12

Luxembourg/Luxemburg

Passauer Pharma GmbH,

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49(0)3074460-12

Česká republika

Pharmagen CZ, s.r.o.,

Česká republika

Tel: +420 721 137 749

Magyarország

Passauer Pharma GmbH,

Németország

Tel: +49(0)3074460-12

Danmark

Passauer Pharma GmbH,

Tyskland

Tlf: +49(0)3074460-12

Malta

Passauer Pharma GmbH,

Il-Ġermanja

Tel: +49(0)3074460-12

Deutschland

Passauer Pharma GmbH,

Deutschland

Tel: +49(0)3074460-12

Nederland

Passauer Pharma GmbH,

Duitsland

Tel: +49(0)3074460-12

Eesti

Passauer Pharma GmbH,

Saksamaa

Tel: +49(0)3074460-12

Norge

Passauer Pharma GmbH,

Tyskland

Tlf: +49(0)3074460-12

Ελλάδα

YAS Pharma L.P.

Λεωφ. Κηφισίας 120 & Φλοίας 10

151 25 Μαρούσι,

Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ: + 30 210-6194190

Österreich

Passauer Pharma GmbH,

Deutschland

Tel: +49(0)3074460-12

España

Passauer Pharma GmbH,

Alemania

Tel: +49(0)3074460-12

Polska

Passauer Pharma GmbH,

Niemcy

Tel: +49(0)3074460-12

France

Passauer Pharma GmbH,

Allemagne

Tél: +49(0)3074460-12

Portugal

Passauer Pharma GmbH,

Alemanha

Tel: +49(0)3074460-12

Hrvatska

Passauer Pharma GmbH,

Njemačka

Tel: +49(0)3074460-12

România

Passauer Pharma GmbH,

Germania

Tel: +49(0)3074460-12

Ireland

Passauer Pharma GmbH,

Germany

Tel: +49(0)3074460-12

Slovenija

Passauer Pharma GmbH,

Nemčija

Tel: +49(0)3074460-12

Ísland

Passauer Pharma GmbH,

Þýskaland

Sími: +49(0)3074460-12

Slovenská republika

Passauer Pharma GmbH,

Nemecko

Tel: +49(0)3074460-12

Italia

Passauer Pharma GmbH,

Germania

Tel: +49(0)3074460-12

Suomi/Finland

Passauer Pharma GmbH,

Saksa

Puh/Tel: +49(0)3074460-12

Κύπρος

ISANGEN PHARMA CYPRUS LTD

Guricon House, Ηνωμένων Εθνών 48, 2ος &

3ος όροφος

6042, Λάρνακα, Κύπρος

Τηλ.: +357-24-638833

Sverige

Passauer Pharma GmbH,

Tyskland

Tel: +49(0)3074460-12

Latvija

Passauer Pharma GmbH,

Vācija

Tel: +49(0)3074460-12

United Kingdom

Passauer Pharma GmbH,

Germany

Tel: +49(0)3074460-12

Дата на последна редакция на листовката {ММ/ГГГГ}

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Листовка: информация за потребителя

Myclausen 250 твърди капсули

Микофенолат мофетил (Mycophenolate mofetil)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично само на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То

може да им навреди, независимо от това, че техните болестни признаци са същите като

Вашите.

Ако получите някоя от нежеланите лекарствени реакции, разговаряйте с Вашия лекар или

фармацевт. Това включва всички нежелани лекарствени реакции, които не са изброени в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Myclausen и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Myclausen

Как да приемате Myclausen

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Myclausen

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Myclausen и за какво се използва

Пълното име на Вашето лекарство е Myclausen 250 mg твърди капсули.

В тази листовка се използва по-краткото име Myclausen.

Myclausen съдържа микофенолат мофетил.

Той принадлежи към група лекарства, наречени „имуносупресори”.

Myclausen се използва за предотвратяване на отхвърляне на трансплантиран орган от

Вашия

организъм.

Бъбрек, сърце или черен дроб.

Myclausen трябва да се използва заедно с други лекарства:

циклоспорин и кортикостероиди.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Myclausen

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Микофенолат предизвиква вродени дефекти и смърт на плода. Ако сте жена, която би могла да

забременее, трябва да представите отрицателен тест за бременност преди започване на

лечението и трябва да спазвате съветите за контрацепция на Вашия лекар.

Вашият лекар ще говори с Вас и ще Ви даде писмена информация, особено за ефектите на

микофенолат върху плода. Прочетете внимателно тази информация и спазвайте указанията.

Ако не разбирате напълно тези указания, моля, помолете лекаря да Ви ги обясни, преди да

приемете микофенолат. Вижте също и допълнителната информация в тази точка в

„Предупреждения и предпазни мерки” и „Бременност и кърмене”.

Не приемайте Myclausen

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към микофенолат мофетил, микофенолова

киселина

или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако сте жена, която може да забременее и не сте представили отрицателен тест за

бременност преди първото предписване, тъй като микофенолат причинява вродени

малформации и смърт на плода.

Ако сте бременна, планирате да забременеете или смятате че може да сте бременна

Ако не използвате ефективна контрацепция (вижте „Бременност, контрацепция и

кърмене”).

Ако кърмите.

Не приемайте това лекарство, ако нещо от горните се отнася до Вас. Ако не сте сигурни,

говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Myclausen.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар непосредствено преди да приемете Myclausen

ако имате симптоми на инфекция, напр. висока температура или болки в гърлото

ако имате неочаквано кръвонасядане или кървене

ако някога сте имали проблем с храносмилателната система, напр. стомашна язва

ако планирате да забременеете или ако забременеете, докато приемате Myclausen.

Ако нещо от горните се отнася до Вас (или не сте сигурни), говорете веднага с Вашия лекар

преди да вземете Myclausen.

Ефект на слънчевата светлина

Myclausen намалява защитните сили на организма Ви. Поради това, съществува повишен риск

от

рак на кожата. Ограничете излагането си на слънце и UV светлина. Направете това като:

носите защитно облекло, което покрива също главата, шията, ръцете и краката

използвате слънцезащитен продукт с висок защитен фактор.

Други лекарства и Myclausen

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали

други лекарства.

Това включва лекарства, които сте си купили без рецепта, включително и растителни

лекарства.

Това е така, защото Myclausen може да повлияе начина, по който някои лекарства

действат.

Също така други лекарства може да повлияят действието на Myclausen.

По-специално, преди да започнете лечение със Myclausen, кажете на Вашия лекар или

фармацевт,

ако приемате някои от следните лекарства:

азатиоприн или други лекарства, които потискат имунната система (давани след

операцията за трансплантация)

холестирамин (използван за лечение на повишен холестерол)

рифампицин (антибиотик, използван за профилактика и лечение на инфекции, напр.

туберкулоза)

антиацидни средства или инхибитори на протонната помпа (използвани при проблеми с

киселинността в стомаха, напр. нарушено храносмилане)

средства, свързващи фосфатите (използвани от хора с хронична бъбречна

недостатъчност

за намаляване на количеството фосфати, които се абсорбират в кръвта).

Ваксини

Ако трябва да се ваксинирате (жива ваксина), докато приемате Myclausen, говорете първо с

Вашия лекар или фармацевт. Вашият лекар ще Ви посъветва какви ваксини може да

използвате.

Не трябва да дарявате кръв по време на лечението със Myclausen или в рамките на поне 6

седмици след прекратяване на лечението. Мъжете не трябва да бъдат донори на сперма по

време на лечението със Myclausenили в рамките на поне 90 дни след прекратяване на

лечението.

Прием на Myclausen с храна и напитки

Приемът на храна и напитки няма ефект върху лечението със Myclausen.

Бременност, контрацепция и кърмене

Контрацепция при жени, приемащи Myclausen

Ако сте жена, която може да забременее, Вие трябва да използвате ефективен метод за

контрацепция със Myclausen. Това включва периода:

преди започване на приема на Myclausen

по време на цялото лечение със Myclausen

в продължение на 6 седмици след спиране на приема на Myclausen.

Говорете с Вашия лекар относно най-подходящата контрацепция за Вас. Това ще зависи от

Вашия конкретен случай. За предпочитане е да се приложат две форми на контрацепция, тъй

като това ще намали риска от нежелана бременност. Свържете се с Вашия лекар възможно

най-скоро, ако смятате, че контрацепцията Ви може да не е ефективна или ако сте

забравили да вземете противозачатъчната си таблетка.

Вие сте жена, която не може да забременее, ако едно от следните се отнася за Вас:

Вие сте в постменопауза, т.е. на възраст най-малко 50 години и последната Ви

менструация е била преди повече от година (ако менструацията Ви е спряла поради

лечение за рак, тогава все пак има вероятност да забременеете)

Фалопиевите тръби и двата Ви яйчника са били отстранени с операция (билатерална

салпинго-оофоректомия)

Матката Ви е отстранена с операция (хистеректомия)

Яйчниците Ви вече не функционират (преждевременна яйчникова недостатъчност,

потвърдена от специалист-гинеколог)

Вие сте родена с едно от следните редки състояния, които правят бременността

невъзможна: генотип XY, синдром на Turner или агенезия на матката

Вие сте дете или девойка, която още няма менструация.

Контрацепция при мъже, които приемат Myclausen

Наличните данни не показват повишен риск от малформации или аборт, ако бащата приема

микофенолат. Не може обаче да се изключи напълно наличието на риск. Като предпазна мярка

се препоръчва Вие и Вашата партньорка да използвате надеждна контрацепция по време на

лечението и в продължение на 90 дни след като сте спрели приема на Myclausen.

Ако планирате да ставате баща, обсъдете с Вашия лекар потенциалните рискове.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете това лекарство. Вашият лекар

ще обсъди с Вас рисковете в случай на бременност и алтернативните лечения, които може да

предприемете, за да се предотврати отхвърлянето на трансплантирания Ви орган, ако:

Планирате бременност.

Пропуснали сте или смятате, че сте пропуснали менструален цикъл, или ако имате

необичайно менструално кървене, или подозирате, че сте бременна.

Правите секс без да използвате ефективен метод за контрацепция.

Ако забременеете по време на лечението с микофенолат, трябва незабавно да уведомите Вашия

лекар. Въпреки това, продължавайте да приемате Myclausen, докато не говорите с него.

Бременност

Микофенолат причинява много висока честота на спонтанен аборт (50%) и на тежки вродени

малформации (23-27%) на плода. Вродените малформации, които се съобщават, включват

аномалии на ушите, очите и лицето (заешка устна/небце), на развитието на пръстите, на

сърцето, хранопровода (орган, който свързва гърлото със стомаха), бъбреците и нервната

система (например спина бифида, където костите на гръбначния стълб не са добре развити).

Вашето бебе може да бъде засегнато от един или повече от тези дефекти.

Ако сте жена, която може да забременее, трябва да представите отрицателен тест за бременност

преди започване на лечението и да спазвате съветите за контрацепция на Вашия лекар. Той

може да поиска повече от един тест, за да е сигурен, че не сте бременна преди започване на

лечението.

Кърмене

Не приемайте Myclausen, ако кърмите. Това е, защото малки количества от лекарството може

да

преминат в кърмата.

Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е Myclausen да повлияе способността Ви да шофирате и да работите с

инструменти или машини.

Myclausen съдържа натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически

не съдържа натрий.

3.

Как да приемате Myclausen

Винаги приемайте Myclausen точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо,

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко да приемете

Количеството, което приемате зависи от вида на Вашата трансплантация. Обичайните дози са

показани по-долу. Лечението ще продължи толкова дълго, колкото се налага, за да се

предотврати отхвърлянето на трансплантирания Ви орган.

Трансплантация на бъбрек

Възрастни

Първата доза се дава до 3 дни след операцията за трансплантация.

Дневната доза е 8 капсули (2 g от лекарството), приети като 2 отделни дози.

Вземете 4 капсули сутрин и след това 4 капсули вечер.

Деца на възраст от 2 до 18 години

Прилаганата доза ще варира в зависимост от физическите показатели на детето.

Вашият лекар ще определи най-подходящата доза въз основа на ръста и теглото на

Вашето дете (телесната повърхност, измерена в квадратни метри или „m

”).

Препоръчваната доза е 600 mg/m

два пъти дневно.

Трансплантация на сърце

Възрастни

Първата доза се дава до 5 дни след операцията за трансплантация.

Дневната доза е 12 капсули (3 g от лекарството), приети като 2 отделни дози.

Вземете 6 капсули сутрин и след това 6 капсули вечер.

Деца

Няма информация относно употребата на Myclausen при деца със сърдечна

трансплантация.

Трансплантация на черен дроб

Възрастни

Първата доза Myclausen, която се приема през устата, ще Ви се даде най-малко 4 дни

след

операцията за трансплантация, когато Вие ще можете да преглъщате лекарства

през

устата.

Дневната доза е 12 капсули (3 g от лекарството), приети като 2 отделни дози.

Вземете 6 капсули сутрин и след това 6 капсули вечер.

Деца

Няма информация относно употребата на Myclausen при деца с чернодробна

трансплантация.

Как да приемате Myclausen

Поглъщайте капсулите цели, с чаша вода.

Не ги отваряйте и не ги разтрошавайте.

Не приемайте капсули, които са отворени или разделени.

Внимавайте да не попадне

прах от вътрешността на счупена капсула в очите или устата

Ви.

Ако това се случи, ги изплакнете обилно с чиста вода.

Внимавайте да не попадне

прах от вътрешността на счупена капсула върху кожата Ви.

Ако това се случи, изплакнете участъка старателно със сапун и вода.

Ако сте приели повече от необходимата доза Myclausen

Ако сте приели повече Myclausen, отколкото трябва, говорете с лекар или отидете веднага в

болница. Направете същото, ако някой друг случайно приеме Вашето лекарство. Вземете

опаковката на лекарството с Вас.

Ако сте пропуснали да приемете Myclausen

Ако някога забравите да приемете лекарството, вземете го веднага след като си спомните. След

това продължете да го приемате в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да

компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Myclausen

Не спирайте приема на Myclausen, освен ако лекуващият лекар не Ви каже. Ако спрете

лечението

си, може да увеличите вероятността за отхвърляне на трансплантирания Ви орган.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Говорете с лекар веднага, ако забележите някои от следните сериозни нежелани реакции –

може да се нуждаете от спешно лечение:

имате признаци на инфекция, напр. висока температура или болки в гърлото

имате неочаквано насиняване или кървене

имате обрив, подуване на лицето, устните, езика или гърлото, със затруднено дишане -

може да имате сериозна алергична реакция към лекарството (напр. анафилаксия,

ангиоедем).

Обичайни проблеми

Някои от по-обичайните проблеми са диария, намаляване на белите кръвни клетки или на

червените кръвни клетки в кръвта Ви, инфекция и повръщане. Вашият лекар ще извършва

редовни кръвни тестове, за да проследява промени в:

броя на кръвните клетки

количеството захари, масти или холестерол в кръвта.

Вероятността за получаване на някои нежелани реакции може да бъде по-голяма при децата

отколкото при възрастните. Те включват диария, инфекции, по-малко бели или червени клетки

в кръвта.

Борба с инфекциите

Myclausen намалява защитните сили на организма Ви. Това се прави, за да се спре

отхвърлянето

на трансплантирания орган. В резултат на това, организмът Ви няма да може да

се бори с

инфекциите така добре, както обикновено. Това означава, че може да се заразите с

повече

инфекции от обикновено. Те включват инфекции на мозъка, кожата, устата, стомаха и

червата,

белите дробове и пикочната система.

Рак на кожата и лимфата

Както при пациентите, които приемат този вид лекарства (имуносуперсори),

много малък брой

от пациентите, получавали Myclausen, могат да развият рак на лимфната тъкан

и кожата.

Общи нежелани реакции

Може да получите общи нежелани реакции, засягащи организма Ви като цяло. Те включват

сериозни алергични реакции (като анафилаксия, ангионевротичен оток), повишена

температура, чувство на силна умора, безсъние, болки (в стомаха, гръдния кош, ставите или

мускулите, болка при уриниране), главоболие, грипоподобни симптоми и подуване.

Другите нежелани реакции може да включват:

Кожни проблеми като:

акне, херпес, херпес зостер, кожни образувания, косопад, обрив, сърбеж.

Проблеми с уринирането като:

проблеми с бъбреците или спешни позиви за уриниране.

Проблеми с храносмилателната система и устата като:

подуване на венците и язви в устата

възпаление на панкреаса, дебелото черво или стомаха

проблеми с червата, включително кървене, чернодробни проблеми

запек, позиви за повръщане (гадене), нарушено храносмилане, загуба на апетит, отделяне

на газове.

Проблеми с нервната система като:

чувство на замаяност, сънливост или изтръпване

треперене, мускулни спазми, гърчове

чувство на тревожност или депресия, промени в настроението или мислите.

Проблеми със сърцето и кръвоносните съдове като:

промяна в кръвното налягане, необичаен сърдечен ритъм, разширяване на кръвоносните

съдове.

Проблеми с белите дробове като:

пневмония, бронхит

задух, кашлица, която може да се дължи на бронхиектазия (състояние, при което

белодробните дихателни пътища са необичайно разширени) или белодробна фиброза

(разрастване на съединителна тъкан в белия дроб). Консултирайте се с Вашия лекар, ако

развиете упорита кашлица или задух.

течност в белите дробове или в гръдния кош

проблеми със синусите.

Други проблеми като:

загуба на тегло, подагра, висока кръвна захар, кървене, насиняване.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Myclausen

Съхранявайте това лекарство на място далеч от погледа и недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, който е отбелязан върху картонената

опаковка и блистера след (EXP/Годен до:). Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява под 30 °C.

Не изхвърляйте никакви лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарства, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Myclausen

Активното вещество е микофенолат мофетил. Всяка капсула съдържа 250 mg микофенолат

мофетил.

Другите съставки са:

Съдържание на капсулата:

Прежелатинирана скорбяла (царевична), кроскармелоза натрий, повидон (K-30), магнезиев

стеарат

Състав на капсулата:

Желатин, титанов диоксид (E 171)

Как изглежда Myclausen и какво съдържа опаковката

Бели продълговати капсули.

Myclausen 250 mg капсули се предлага в РVС-алуминиев блистер, съдържащ 10 капсули. Всяка

картонена опаковка съдържа или 100 или 300 капсули.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Passauer Pharma GmbH

Eiderstedter Weg 3

14129 Berlin

Германия

Производител

Passauer Pharma GmbH

Eiderstedter Weg 3

14129 Berlin

Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Passauer Pharma GmbH,

Duitsland/Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49(0)3074460-12

Lietuva

Passauer Pharma GmbH,

Vokietija

Tel: +49(0)3074460-12

България

Passauer Pharma GmbH,

Германия

Тел: +49(0)3074460-12

Luxembourg/Luxemburg

Passauer Pharma GmbH,

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49(0)3074460-12

Česká republika

Pharmagen CZ, s.r.o.

Česká republika

Tel: +420 721 137 749

Magyarország

Passauer Pharma GmbH,

Németország

Tel: +49(0)3074460-12

Danmark

Passauer Pharma GmbH,

Tyskland

Tlf: +49(0)3074460-12

Malta

Passauer Pharma GmbH,

Il-Ġermanja

Tel: +49(0)3074460-12

Deutschland

Passauer Pharma GmbH,

Deutschland

Tel: +49(0)3074460-12

Nederland

Passauer Pharma GmbH,

Duitsland

Tel: +49(0)3074460-12

Eesti

Passauer Pharma GmbH,

Saksamaa

Tel: +49(0)3074460-12

Norge

Passauer Pharma GmbH,

Tyskland

Tlf: +49(0)3074460-12

Ελλάδα

YAS Pharma L.P.

Λεωφ. Κηφισίας 120 & Φλοίας 10

151 25 Μαρούσι,

Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ: + 30 210-6194190

Österreich

Passauer Pharma GmbH,

Deutschland

Tel: +49(0)3074460-12

España

Passauer Pharma GmbH,

Alemania

Tel: +49(0)3074460-12

Polska

Passauer Pharma GmbH,

Niemcy

Tel: +49(0)3074460-12

France

Passauer Pharma GmbH,

Allemagne

Tél: +49(0)3074460-12

Portugal

Passauer Pharma GmbH,

Alemanha

Tel: +49(0)3074460-12

Hrvatska

Passauer Pharma GmbH,

Njemačka

Tel: +49(0)3074460-12

România

Passauer Pharma GmbH,

Germania

Tel: +49(0)3074460-12

Ireland

Passauer Pharma GmbH,

Germany

Tel: +49(0)3074460-12

Slovenija

Passauer Pharma GmbH,

Nemčija

Tel: +49(0)3074460-12

Ísland

Passauer Pharma GmbH,

Þýskaland

Sími: +49(0)3074460-12

Slovenská republika

Passauer Pharma GmbH,

Nemecko

Tel: +49(0)3074460-12

Italia

Passauer Pharma GmbH,

Germania

Tel: +49(0)3074460-12

Suomi/Finland

Passauer Pharma GmbH,

Saksa

Puh/Tel: +49(0)3074460-12

Κύπρος

ISANGEN PHARMA CYPRUS LTD

Guricon House, Ηνωμένων Εθνών 48, 2ος & 3ος

όροφος

6042, Λάρνακα, Κύπρος

Τηλ.: +357-24-638833

Sverige

Passauer Pharma GmbH,

Tyskland

Tel: +49(0)3074460-12

Latvija

Passauer Pharma GmbH,

Vācija

Tel: +49(0)3074460-12

United Kingdom

Passauer Pharma GmbH,

Germany

Tel: +49(0)3074460-12

Дата на последната редакция на листовката {ММ/ГГГГ}

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА

РАЗРЕШЕНИЕТО(ЯТА) ЗА УПОТРЕБА

Научни заключения

Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за микофенолат мофетил, микофенолова

киселина, научните заключения на CHMP са, както следва:

След преглед на цялата налична информация относно бременностите след експозиция на

бащата на микофенолат мофетил или микофенолова киселина, включително преглед на всички

неклинични данни и информацията за пренасяне на микофенолова киселина чрез спермата,

PRAC заключи, че данните не очертават някаква тенденция или повишение на вродените

малформации или спонтанните аборти. Поради това PRAC препоръчва да се измени

продуктовата информация, да се актуализира информацията относно тератогенните ефекти и

бременността, както и препоръките за контрацепция за пациенти мъже. Направени са

допълнителни изменения относно употребата на контрацепция при жени и тестването за

бременност, за да се пояснят изискванията.

CHMP се съгласява с научните заключения на PRAC.

Основания за промяната на условията на разрешението(ята) за употреба

Въз основа на научните заключения за микофенолат мофетил, микофенолова киселина CHMP

счита, че съотношението полза/риск за лекарствения(ите) продукт(и), съдържащ(и)

микофенолат мофетил, микофенолова киселина, е непроменено с предложените промени в

продуктовата информация.

CHMP препоръчва промяна на условията на разрешението(ята) за употреба.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Myclausen 500 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg микофенолат мофетил.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка

Бели кръгли филмирани таблетки.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Myclausen е показан при възрастни и деца и юноши на възраст от 2 до 18 години в комбинация

с циклоспорин и кортикостероиди за профилактика на остро отхвърляне на трансплантата при

пациенти с алогенна трансплантация на бъбреци, сърце или черен дроб.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Myclausen трябва да се започне и да се провежда от специалисти с подходяща

квалификация в областта на трансплантацията.

Дозировка

Употреба при бъбречна трансплантация

Възрастни

Пероралното лечение с Myclausen трябва да се започне до 72 часа след трансплантацията.

Препоръчваната доза при пациенти с бъбречна трансплантация е 1 g, приложен два пъти дневно

(2 g дневна доза).

Педиатрична популация на възраст от 2 до 18 години

Препоръчваната доза микофенолат мофетил е 600 mg/m

, прилагани перорално два пъти дневно

(до максимална доза 2 g дневно). Myclausen филмирани таблетки трябва да се предписват само

на пациенти с телесна повърхност над 1,5 m

при доза 1 g два пъти дневно (2 g дневна доза).

Тъй като някои нежелани реакции възникват по-често в тази възрастова група (вж. точка 4.8) в

сравнение с възрастните, може да се наложи временно намаляване на дозата или прекъсване на

лечението; при това ще трябва да се вземат предвид съответните клинични фактори,

включително тежестта на реакцията.

Педиатрична популация < 2 години

Данните относно безопасността и ефикасността при деца под 2-годишна възраст са ограничени.

Те са недостатъчни, за да се направят препоръки за дозиране, и поради това употребата в тази

възрастова група не се препоръчва.

Употреба при сърдечна трансплантация

Възрастни

Пероралното лечение с Myclausen трябва да се започне до 5 дни след трансплантацията.

Препоръчваната доза при пациенти със сърдечна трансплантация е 1,5 g, приложени два пъти

дневно (3 g дневна доза).

Педиатрична популация

Липсват данни при педиатрични пациенти със сърдечна транплантация..

Употреба при чернодробна трансплантация

Възрастни

Интравенозното лечение с микофенолат мофетил трябва да се започне през първите 4 дни след

трансплантацията на черен дроб, като пероралното лечение с Myclausen трябва да започне

колкото се може по-скоро след като пациентът може да го понесе. Препоръчваната перорална

доза при пациенти с чернодробна трансплантация е 1,5 g, приложени два пъти дневно (3 g

дневна доза).

Педиатрична популация

Липсват данни при педиатрични пациенти с чернодробна транплантация.

Употреба при специални популации

Старческа възраст

Препоръчваните дози от 1 g, приложен

два пъти дневно при пациенти с бъбречна

трансплантация, и 1,5 g два пъти дневно при пациенти с трансплантация на сърце или черен

дроб е подходяща при пациенти в старческа възраст.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречна трансплантация с тежко хронично бъбречно увреждане (скорост на

гломерулната филтрация < 25 ml/min/1,73 m

) извън периода непосредствено след

трансплантацията трябва да се избягват дози, по-високи от 1 g, прилаган два пъти дневно. Тези

пациенти трябва също така да се наблюдават внимателно. Не е необходимо коригиране на

дозата при пациенти със забавено постоперативно функциониране на бъбречната присадка (вж.

точка 5.2). Няма данни при пациенти със сърдечна или чернодробна трансплантация и тежко

хронично бъбречно увреждане.

Тежко чернодробно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с бъбречна трансплантация и тежко

паренхимно заболяване на черния дроб. Няма данни при пациенти със сърдечна

трансплантация и тежко паренхимно заболяване на черния дроб.

Лечение по време на епизоди на отхвърляне

микофенолова киселина (МФК) е активният метаболит на микофенолат мофетил. Отхвърлянето

на бъбречния трансплантат не води до промени във фармакокинетиката на МФК; не се налага

намаляване на дозата или преустановяване на Myclausen. Няма основание за коригиране на

дозата на Myclausen след отхвърляне на сърдечен трансплантат. Няма фармакокинетични данни

при отхвърляне на чернодробен трансплантат.

Начин на приложение

Перорално приложение

Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети преди работа със или приложение на

лекарствения продукт

Тъй като микофенолат мофетил е показал тератогенни ефекти при плъхове и зайци, Myclausen

таблетки не трябва да се чупят.

4.3

Противопоказания

Myclausen не трябва да се прилага при пациенти със свръхчувствителност към

микофенолат мофетил, микофенолова киселина, или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1. Наблюдавани са реакции на свръхчувствителност към Myclausen (вж.

точка 4.8).

Myclausen не трябва да се прилага при жени с детероден потенциал, които не използват

високо ефективни контрацептивни методи (вж. точка 4.6)

Не трябва да се започва терапия със Myclausen при жени с детероден потенциал, без

представяне на резултати от тест за бременност, за да се изключи нежелана употреба по

време на бременност (вж. точка 4.6)

Myclausen не трябва да се използва по време на бременност, освен ако няма друго

подходящо алтернативно лечение за профилактика на отхвърлянето на трансплантата (вж.

точка 4.6)

Myclausen не трябва да се прилага при жени, които кърмят (вж. точка 4.6).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Неоплазми

Пациентите, получаващи имуносупресивна терапия в комбинация с други лекарствени

продукти, включително Myclausen, са подложени на повишен риск от развитие на лимфоми и

други злокачествени заболявания, особено на кожата (вж. точка 4.8). Рискът изглежда е свързан

по-скоро с интензивността и продължителността на имуносупресията, отколкото с употребата

на някой специфичен продукт. Като общ съвет за намаляване до минимум на риска от рак на

кожата трябва да се ограничи излагането на слънчева светлина и UV облъчване, като се носи

защитно облекло и се използва слънцезащитен продукт с висок защитен фактор.

Инфекции

Пациенти, лекувани с имуносупресори, включително Myclausen, са изложени на повишен риск

от опортюнистични инфекции (бактериални, гъбични, вирусни и протозойни), инфекции с

летален изход и сепсис (вж. точка 4.8). Такива инфекции включват реактивиращи се латентни

вирусни инфекции, като хепатит В или хепатит С и инфекции, причинени от полиомавируси

(нефропатия, свързана с ВК вирус, прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ),

свързана с JC вирус). Докладвани са случаи на хепатит вследствие на реактивация на хепатит В

и хепатит С при пациенти-носители, които са лекувани с имуносупресори. Тези инфекции

често са свързани с висока обща имуносупресивна обремененост и може да доведат до

сериозни или летални състояния, които лекарите трябва да имат предвид в диференциалната

диагноза при имуносупресирани пациенти с влошаваща се бъбречна функция или

неврологични симптоми.

Има съобщения за хипогамаглобулинемия във връзка с рецидивиращи инфекции при пациенти,

получаващи Микофенолат мофетил в комбинация с други имуносупресори. В някои от тези

случаи, преминаването от Микофенолат мофетил към алтернативен имуносупресор води до

нормализиране на серумните нива на IgG. При пациентите на Микофенолат мофетил , които

развиват рецидивиращи инфекции, трябва да се измерват серумните имуноглобулини. В случай

на продължителна, клинично значима хипогамаглобулинемия, трябва да се обмисли подходящо

клинично действие като се има предвид мощния цитостатичен ефект на микофеноловата

киселина върху Т- и В-лимфоцитите.

Има публикувани съобщения за бронхиектазии при възрастни и деца, които получават

Микофенолат мофетил в комбинация с други имуносупресори. В някои от тези случаи

преминаването от Микофенолат мофетил към друг имуносупресор води до подобрение на

респираторните симптоми. Рискът от бронхиектазии може да е свързан с

хипогамаглобулинемия или с непосредствен ефект върху белия дроб. Има също изолирани

съобщения за интерстициална белодробна болест и белодробна фиброза, някои от които са

били фатални (вж. точка 4.8). Препоръчва се да се изследват пациентите, които развиват

персистиращи белодробни симптоми като кашлица и диспнея.

Кръв и имунна система

Пациентите, получаващи Myclausen, трябва да се проследяват за проява на неутропения, която

може да бъде свързана със самия Myclausen, със съпътстващо медикаментозно лечение,

вирусни инфекции или комбинация от тези причини. Пълна кръвна картина на пациентите,

лекувани с Myclausen, трябва да се прави всяка седмица през първия месец, два пъти месечно

през втория и третия месец на лечението, след това ежемесечно през първата година. Ако се

развие неутропения (абсолютен брой на неутрофилите < 1,3 x 10

/μl), може да се наложи да се

прекъсне или преустанови лечението с Myclausen.

Съобщават се случаи на чиста аплазия на червените кръвни клетки (ЧАЧКК) при пациенти,

лекувани с микофенолат мофетил в комбинация с други имуносупресори. Механизмът на

ЧАЧКК, индуцирана от микофенолат мофетил, не е известен. ЧАЧКК може да отзвучи при

намаляване на дозата или преустановяване на лечението с Myclausen. Промени в терапията с

Myclausen трябва да се предприемат само при съответно наблюдение на реципиентите на

трансплантати, за да се сведе до минимум рискът от отхвърляне на присадката (вж. точка 4.8).

Пациентите, получаващи Myclausen трябва да бъдат инструктирани да съобщават незабавно за

всеки признак на инфекция, неочаквано посиняване, кървене, или други прояви на потискане на

костния мозък.

Пациентите трябва да се информират, че по време на лечение с Myclausen ваксинациите може

да бъдат по-малко ефективни и употребата на живи атенюирани ваксини трябва да се избягва

(вж. точка 4.5). Противогрипната ваксина може да бъде от полза. Предписващите лекари трябва

да направят справка с националните указания за противогрипна ваксинация.

Стомашно-чревни

Приложението микофенолат мофетил е свързано с повишена честота на нежелани събития от

страна на храносмилателната система, включително нечести случаи на улцерация на стомашно-

чревния тракт, кръвоизлив и перфорация, Myclausen трябва да се прилага внимателно при

пациенти с активно сериозно заболяване на храносмилателната система.

Микофенолат мофетил е инхибитор на IMPDH (инозин монофосфат дехидрогеназа). Поради

това, приложението му трябва да се избягва при пациенти с рядка наследствена

недостатъчност на хипоксантин-гуанин фосфорибозил-трансферазата (HGPRT), като синдром

на Lesch-Nyhan и Kelley-Seegmiller.

Взаимодействия

С оглед на значителното намаление на AUC на МФК от колестирамин, необходимо е повишено

внимание при преминаване на комбинирана терапия от схеми, съдържащи имуносупресори,

които повлияват ентерохепаталния кръговрат на МФК, напр. циклоспорин, към други, които са

лишени от този ефект, напр. сиролимус, белатацепт, или обратно, тъй като това може да доведе

до промени в експозицията на МФК. Лекарства от други класове, които повлияват

ентерохепаталния цикъл на МФК, напр. колестирамин, трябва да се използват с повишено

внимание поради потенциала им за намаляване на плазмените нива и ефикасността на

Myclausen (вж. също точка 4.5).

Препоръчва се Myclausen да не се прилага съпътстващо с азатиоприн, защото такова

съпътстващо приложение не е изследвано.

Съотношението риск/полза на микофенолат мофетил в комбинация с такролимус или

сиролимус не е установено (вж. също точка 4.5).

Специални популации

Пациентите в старческа възраст, в сравнение с по-младите индивиди, могат да бъдат изложени

на повишен риск от нежелани реакции, като някои инфекции (включително заболяване с

тъканна инвазия на цитомегаловирус) и евентуално стомашно-чревен кръвоизлив и белодробен

оток (вж. точка 4.8).

Тератогенни ефекти

Микофенолат е силен тератоген при хора. Има съобщения за спонтанни аборти (честота

45-49%) и вродени малформации (изчислена честота 23-27%) след експозиция на ММФ по

време на бременност. Следователно, Myclausen e противопоказан по време на бременност освен

ако няма друго подходящо алтернативно лечение за предотвратяване на отхвърлянето на

трансплантата. Пациентите жени с детероден потенциал трябва да бъдат информирани за

рисковете и да спазват препоръките, дадени в точка 4.6 (напр. котрацептивни методи, тестове

за бременност) преди, по време на и след лечението със Myclausen. Лекарите трябва да

гарантират, че жените, приемащи микофенолат, са наясно с рисковете за увреждане на бебето,

необходимостта от ефективна контрацепция, и необходимостта незабавно да се консултират

със своя лекар, ако съществува възможност за забременяване.

Контрацепция (вж. точка 4.6)

Поради силните клинични доказателства, показващи висок риск от аборт и вродени

малформации при използване на микофенолат мофетил при бременност, трябва да се положат

всички усилия, за да се избегне бременност по време на лечението. Поради това, жените с

детероден потенциал трябва да използват най-малко една форма на надеждна контрацепция

(вж. точка 4.3), преди започване на лечението с Myclausen, по време на лечението и в

продължение на шест седмици след преустановяване на лечението освен ако избраният метод

на контрацепция е въздържание. За предпочитане е да се приложат две допълващи се форми на

контрацепция едновременно, за да се сведе до минимум възможността за неуспех на

контрацепцията и нежелана бременност.

За съвет за контрацепция при мъже вижте точка 4.6.

Обучителни материали

За да се подпомогнат пациентите да избегнат фетална експозиция на микофенолат и за да се

осигури допълнителна важна информация за безопасност, Притежателят на разрешението за

употреба ще предостави обучителни материали на медицинските специалисти. В обучителните

материали ще се подсилят предупрежденията относно тератогенността на микофенолат, ще се

даде съвет за контрацепция преди започването на терапията и указания относно

необходимостта от изследване за бременност. Лекарят трябва да дава пълна информация за

пациента относно тератогенния риск и мерките за предпазване от забременяване на жените с

детероден потенциал и на пациентите мъже, ако е подходящо.

Допълнителни предпазни мерки

Пациентите не трябва да даряват кръв по време на лечението или в рамките на поне 6 седмици

след прекратяване приема на микофенолат. Мъжете не трябва да бъдат донори на сперма по

време на лечението или в рамките на поне 90 дни след прекратяване приема на микофенолат.

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически

не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Ацикловир

Наблюдавани са по-високи нива на плазмени концентрации на ацикловир, когато микофенолат

мофетил е прилаган с ацикловир, отколкото при самостоятелно приложение на ацикловир.

Промените във фармакокинетиката на МФКГ (фенолов глюкуронид на МФК) (МФКГ се

повишава с 8 %) са били минимални и не се считат за клинично значими. Тъй като плазмените

концентрации на МФКГ, както и концентрациите на ацикловир, се повишават при бъбречно

увреждане, има възможност микофенолат мофетил и ацикловир или неговите прекурсори, напр.

валацикловир, да се конкурират за тубулната секреция и по този начин допълнително да се

увеличат концентрациите на двете лекарства.

Антиациди и инхибитори на протонната помпа (ИПП)

Наблюдавана е намалена експозиция на МФК, когато антиациди като магнезиев и алуминиев

хидроксид, и ИПП, включително ланзопразол и пантопразол, се прилагат със микофенолат

мофетил. Не са наблюдавани значими разлики при сравняване на честотата на отхвърляне на

трансплантата или честотата на загуба на присадката между пациентите на микофенолат

мофетил, приемащи ИПП и пациентите на микофенолат мофетил, които не приемат ИПП. Тези

данни подкрепят екстраполирането на тези резултати върху всички антиациди, тъй като

намаляването на експозицията при едновременно приложение на микофенолат мофетил с

магнезиев и алуминиев хидроксид е значително по-малко, отколкото при едновременно

приложение на микофенолат мофетил с ИПП.

Колестирамин

След еднократно прилагане на 1,5 g микофенолат мофетил на здрави лица, на които

предварително са давани 4 g колестирамин три пъти дневно в продължение на 4 дни, е

наблюдавано намаление на AUC на МФК с 40 % (вж. точка 4.4 и точка 5.2). При едновременно

приложение трябва да се внимава поради възможността за намаление на ефикасността на

Myclausen.

Лекарствени продукти, които повлияват ентерохепаталния кръговрат

Трябва да се внимава при употребата на лекарствени продукти, които повлияват

ентерохепаталния кръговрат, поради възможността за намаление на ефикасността на Myclausen.

Циклоспорин A

Фармакокинетиката на циклоспорин А (CsA) не се повлиява от микофенолат мофетил.

Напротив, ако се прекрати едновременното лечение с циклоспорин, трябва да се очаква

повишаване на AUC на МФК с около 30 %. CsA повлиява ентерохепаталния кръговрат на

МФК, което води до намалена експозиция на МФК с 30-50% при пациенти с бъбречна

трансплантация, лекувани със микофенолат мофетил и CsA, в сравнение с пациенти, приемащи

сиролимус или белатацепт и подобни дози микофенолат мофетил (вж. също точка 4.4). От

друга страна, трябва да се очакват промени в експозицията на МФК при преминаване на

пациентите от CsA към един от имуносупресорите, които не повлияват ентерохепаталния

цикъл на МФК.

Телмисартан

Едновременното приложение на телмисартан и микофенолат мофетил води до намаляване на

концентрациите на МФК с около 30%. Телмисартан променя елиминирането на МФК като

засилва експресията на PPAR гама (пероксизом пролифератор-активиран рецептор гама), което

от своя страна води до повишена експресия и активност на UGT1A9. При сравняване на

честотите на отхвърляне на трансплантата, честотите на загуба на присадката или профилът на

нежелани събития при пациентите на микофенолат мофетил със и без едновременно лечение с

телмисартан, не са наблюдавани клинични последствия от фармакокинетичното

взаимодействие от типа лекарство-лекарство.

Ганцикловир

Въз основа на резултатите от едно изследване с еднократно приложение на препоръчваните

дози микофенолат перорално и ганцикловир интравенозно и известните ефекти на бъбречното

увреждане върху фармакокинетиката на микофенолат мофетил (вж. точка 4.2) и ганцикловир,

се очаква, че едновременното приложение на тези продукти (които се конкурират за механизма

на тубулна секреция в бъбреците) ще доведе до увеличение на концентрациите на МФКГ и

ганцикловир. Не се очаква значителна промяна на фармакокинетиката на МФК и не се налага

коригиране на дозата на Myclausen. При пациенти с бъбречно увреждане, при които Myclausen

и ганцикловир или неговите прекурсори, напр. валганцикловир, се прилагат едновременно,

трябва да се спазват препоръките за дозиране на ганцикловир и пациентите трябва да се

наблюдават внимателно.

Перорални контрацептиви

Фармакокинетиката и фармакодинамиката на пероралните контрацептиви не са се повлияли от

едновременното приложение с микофенолат мофетил (вж. също точка 5.2).

Рифампицин

Едновременното приложение на микофенолат мофетил и рифампицин е довело до намалена

експозиция на МФК (AUC0-12ч) с 18 % до 70 % и при пациенти, които не приемат

циклоспорин. Препоръчва се да се мониторират нивата на експозиция на МФК и съответно да

се коригират дозите на Myclausen за поддържане на клинична ефикасност при едновременно

приложение на рифампицин.

Севеламер

Наблюдавано е понижение на C

и AUC 0-12 ч

на МФК съответно с 30 % и 25 % при

едновременно приложение на микофенолат мофетил и севеламер без някакви клинични

последици (т.е. отхвърляне на присадката). Препоръчително е все пак Myclausen да се прилага

поне един час преди или три часа след прием на севеламер, за да се сведе до минимум ефектът

върху резорбцията на МФК. Няма данни за приложението на микофенолат мофетил с други

фосфат-свързващи вещества освен севеламер.

Tриметоприм/сулфаметoксaзол

Не е наблюдаван ефект върху бионаличността на МФК.

Норфлоксацин и метронидазол

При здрави доброволци не е наблюдавано значимо взаимодействие, когато микофенолат

мофетил е прилаган едновременно с норфлоксацин или с метронидазол. Комбинацията на

норфлоксацин и метронидазол обаче намалява експозицията на МФК с около 30 % след

еднократна доза микофенолат мофетил.

Ципрофлоксацин и амоксицилин плюс клавуланова киселина

Съобщава се за намаляване на най-ниските концентрации на MФК с 50 % при реципиенти на

бъбречен трансплантат в дните непосредствено след започване на перорално лечение с

ципрофлоксацин или амоксицилин плюс клавуланова киселина. Наблюдава се тенденция за

намаляване на този ефект при продължителна употреба на антибиотиците и отзвучаване до

няколко дни след прекратяването на антибиотика. Промените в най-ниските нива може да не

отразяват точно промените в общата експозиция на MФК. Поради това промяна в дозата на

Myclausen обикновено няма да е необходима при липса на клинични данни за нарушена

функция на присадката. Трябва да се извършва обаче стриктно клинично наблюдение по време

на лечението с комбинацията и малко след антибиотичната терапия.

Taкролимус

При пациенти с чернодробна трасплантация, при които е започнато лечение с микофенолат

мофетил и такролимус, AUC и C

на МФК, активният метаболит на микофенолат мофетил, не

са били значимо повлияни при едновременно приложение с такролимус. Напротив,

наблюдавано е повишение с приблизително 20 % на AUC на такролимус при многократно

приложение на микофенолат мофетил (1,5 g два пъти дневно) при пациенти с чернодробна

трансплантация, приемащи такролимус. При пациенти с бъбречна трансплантация обаче

концентрацията на такролимус изглежда не се променя от микофенолат мофетил (вж. също

точка 4.4).

Други взаимодействия

Едновременното приложение на пробенецид с микофенолат мофетил при маймуни е довело до

трикратно повишение на плазмената AUC на МФКГ. По този начин други лекарства, за които

се знае, че са подложени на тубулна секреция в бъбреците, може да се конкурират с МФКГ и

така да се повишат плазмените концентрации на МФКГ или на други лекарства, елиминирани

чрез тубулна секреция.

Живи ваксини

Живи ваксини не трябва да се прилагат при пациенти с нарушен имунен отговор. Антитяло-

отговорът към други ваксини може да бъде намален (вж. също точка 4.4).

Педиатрична популация

Проучвания за взаимодействията са провеждани само при възрастни.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Трябва да се избягва бременност, докато се приема микофенолат. Поради това, жените с

детероден потенциал трябва да използват най-малко една форма на надеждна контрацепция

(вж. точка 4.3), преди да започнат терапия с Myclausen, по време на лечението и в продължение

на шест седмици след преустановяване на лечението освен ако избраният метод на

контрацепция е въздържание. За предпочитане е да се приложат едновременно две допълващи

се форми на контрацепция.

Бременност

Myclausen е противопоказан по време на бременност, освен ако няма друго подходящо

алтернативно лечение за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантата. Лечението не

трябва да се започва без да е налице отрицателен тест за бременност, за да се изключи

нежелана употреба по време на бременност (вж. точка 4.3).

Пациентите жени с репродуктивен потенциал трябва да бъдат информирани за повишения риск

от загуба на плода и вродени малформации в началото на лечението и трябва да бъдат

консултирани по отношение на предпазването от забременяване и семейно планиране.

Преди да започнат терапия с Myclausen, жените с детероден потенциал трябва да имат два

отрицателни резултата от серумен или уринен тест за бременност с чувствителност най-малко

25 mIU/ml, за да се изключи неволна експозиция на плода на микофенолат. Препоръчва се

8-10 дни след първия тест да се извърши втори тест. При трансплантация на органи от

починали донори, ако не е възможно да се извършат два теста през 8-10 дни преди да се

започне лечението (поради времето, свързано с наличността на органите за трансплантация),

тест за бременност трябва да се извърши непосредствено преди започване на лечението, а още

един тест да се направи след 8-10 дни. Тестовете за бременност трябва да се повторят, ако е

клинично необходимо (напр. след съобщаване за някакъв пропуск в контрацепцията).

Резултатите от всички тестове за бременност трябва да се обсъждат с пациента. Пациентите

трябва да се инструктират да се консултират незабавно с лекуващия си лекар при настъпване на

бременност.

Микофенолат е мощен тератоген за човека, като съществува повишен риск от спонтанни

аборти и вродени малформации в случай на експозиция по време на бременност;

съобщават се спонтанни аборти при 45-49% от бременните жени с експозиция на

микофенолат мофетил, в сравнение с честота между 12 и 33% при болни с трансплантация

на солидни органи, лекувани с имуносупресори, различни от микофенолат мофетил.

Въз основа на съобщения от литературата, малформации са се появили при 23 до 27% от

живите раждания при жени с експозиция на микофенолат мофетил по време на бременност

(в сравнение с 2 до 3% от живите раждания в общата популация и приблизително 4 до 5%

от живите раждания при реципиенти с трансплантация на солидни органи, лекувани с

имуносупресори, различни от микофенолат мофетил).

При постмаркетинговата употреба са наблюдавани вродени малформации, включително

съобщения за множествени малформации при деца на пациентки с експозиция на Myclausen в

комбинация с други имуносупресори по време на бременността. Най-често се съобщават

следните малформации:

Аномалии на ухото (напр. патологично оформено или липсващо външно ухо), атрезия на

външния слухов канал (средно ухо);

Лицеви малформации, като цепка на устната и небцето (заешка устна, вълча уста),

микрогнатия и хипертелоризъм на орбитите;

Аномалии на очите (напр. колобома);

Вродено сърдечно заболяване, като дефекти на предсърдния и камерния септум;

Малформации на пръстите (напр. полидактилия, синдактилия);

Трахео-езофагеални малформации (напр. атрезия на хранопровода);

Малформации на нервната система като spina bifida;

Аномалии на бъбреците.

В допълнение има отделни съобщения за следните малформации:

Микрофталмия;

Вродена киста на хороидния плексус;

Агенезия на septum pellucidum;

Агенезия на обонятелния нерв.

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3).

Кърмене

Доказано е, че микофенолат мофетил се екскретира в млякото на плъхове с лактация. Не е

известно дали лекарството се екскретира в кърмата. Поради вероятността от сериозни нежелани

реакции към микофенолат мофетил при кърмачетата, приложението на Myclausen е

противопоказано при кърмачки (вж. точка 4.3).

Мъже

Ограничените клинични данни не показват повишен риск от малформации или аборт след

експозиция на бащата на микофенолат мофетил.

MPA е мощен тератоген. Не е известно дали MPA присъства в спермата. Изчисления,

основаващи се на данни при животни, показват, че максималното количество MPA, което

потенциално може да се пренесе в жена, е толкова ниско, че би било много малко вероятно да

окаже ефект. При проучвания при животни е доказано, че микофенолат е генотоксичен в

концентрации само малко надхвърлящи терапевтичните експозиции при хора, така че рискът от

генотоксични ефекти върху сперматозоидите не може да се изключи напълно.

Поради това се препоръчват следните предпазни мерки: препоръчва се сексуално активните

пациенти мъже или техните партньорки да използват надеждна контрацепция по време на

лечението на пациента мъж и в продължение най-малко на 90 дни след прекратяване приема на

микофенолат мофетил. Пациентите мъже с репродуктивен потенциал трябва да бъдат

уведомени и да обсъдят с квалифициран медицински специалист потенциалните рискове,

свързани със зачеване на дете.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Фармакодинамичният профил и съобщените нежелани реакции показват, че появата на ефект е

малко вероятна.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Следните нежелани реакции обобщават нежеланите реакции по време на клиничните

изпитвания

Главните нежелани реакции, свързани с прилагането на микофенолат мофетил в комбинация с

циклоспорин и кортикостероиди, включват диария, левкопения, сепсис и повръщане, и има

данни за по-голяма честота на някои видове инфекции (вж. точка 4.4).

Злокачествени заболявания

Пациентите, получаващи имуносупресивна терапия в комбинация с други лекарствени

продукти, включително микофенолат мофетил, са изложени на повишен риск от развитие на

лимфоми и други злокачествени заболявания, особено на кожата (вж. точка 4.4). При

контролирани клинични изпитвания при пациенти с бъбречна (данни за 2 g), сърдечна и

чернодробна трансплантация, проследявани в продължение на най-малко 1 година,

лимфопролиферативно заболяване или лимфом са развили 0,6 % от пациентите, получавали

микофенолат мофетил (2 g или 3 g дневно) в комбинация с други имуносупресори.

Немеланомен рак на кожата е наблюдаван при 3,6 % от пациентите; други видове

злокачествени заболявания са наблюдавани при 1,1 % от пациентите. Данните от безопасността

при едно 3-годишно проучване при пациенти с бъбречна и сърдечна трансплантация не са

показали неочаквани промени в честотата на злокачествените заболявания в сравнение с

данните от изследването, провеждано в продължение на 1 година. Пациентите с

трансплантация на черен дроб са били проследявани най-малко 1 година, но по-малко от

3 години.

Опортюнистични инфекции

Всички трансплантирани пациенти са подложени на повишен риск от опортюнистични

инфекции; рискът нараства с общото имуносупресорно натоварване (вж. точка 4.4). Най-често

срещаните опортюнистични инфекции при пациенти, получаващи микофенолат мофетил (2 g

или 3 g дневно) заедно с други имуносупресори по време на контролирани клинични

изпитвания при пациенти с бъбречна (данни за 2 g), сърдечна и чернодробна трансплантация,

проследявани в продължение на най-малко 1 година, са били кожно-лигавична кандидоза,

синдром на СМV виремия и херпес симплекс. Делът на пациентите със синдром на СМV

виремия е бил 13,5 %.

Педиатрична популация

Видът и честотата на нежеланите реакции по време на едно клинично изпитване, в което са

участвали 92 деца на възраст от 2 до 18 години, лекувани перорално с 600 mg/m

микофенолат

мофетил два пъти дневно, по принцип са били подобни на тези, наблюдавани при възрастни

пациенти, лекувани с 1 g микофенолат мофетил два пъти дневно. Следните нежелани събития,

свързани с лечението, обаче са били по-чести при педиатричната популация, особено при деца

под 6-годишна възраст, в сравнение с възрастните: диария, сепсис, левкопения, анемия и

инфекция.

Старческа възраст

Пациенти в старческа възраст (≥ 65 години) може по принцип да са изложени на по-голям риск

от нежелани реакции, дължащи се на имуносупресия. В сравнение с по-младите индивиди

пациентите в старческа възраст, които получават микофенолат мофетил като част от

комбинирана имуносупресорна терапия, могат да бъдат изложени на повишен риск от някои

инфекции (включително заболяване с тъканна инвазия на цитомегаловирус) и вероятно от

кръвоизливи в стомашно-чревния тракт и белодробен оток.

Други нежелани реакции

Нежеланите реакции, вероятно или възможно свързани с приложението на микофенолат

мофетил, съобщени при ≥ 1/10 и при ≥ 1/100 дo < 1/10 от пациентите, лекувани с микофенолат

мофетил, по време на контролираните клинични изпитвания при пациенти с трансплантация на

бъбреци (данни за 2 g), сърце и черен дроб, са изброени в следващата таблица.

Нежелани реакции, вероятно или възможно свързани с микофенолат мофетил, съобщени

при пациенти, лекувани с микофенолат мофетил в комбинация с циклоспорин и

кортикостероиди по време на клинични изпитвания с трансплантация на бъбреци, сърце

и черен дроб

При групирането по системо-органни класове нежеланите реакции се изброяват в зависимост

от тяхната честота, като са използвани следните категории: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100

до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 дo < 1/1 000); много редки

(< 1/10 000), с неопределена честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции се изброяват в

низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органни класове

Нежелани лекарствени реакции

Инфекции и инфестации

Много чести

Сепсис, стомашно-чревна кандидоза,

инфекция на пикочните пътища, херпес

симплекс, херпес зостер

Чести

Пневмония, грип, респираторна инфекция,

респираторна монилиаза, стомашно-чревна

инфекция, кандидоза, гастроентерит,

инфекция, бронхит, фарингит, синузит,

гъбична инфекция на кожата, кожна

кандидоза, вагинална кандидоза, ринит

Неоплазми – доброкачествени,

злокачествени и неопределени

(вкл. кисти и полипи)

Много чести

Чести

Рак на кожата, доброкачествена неоплазма

на кожата

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Много чести

Левкопения, тромбоцитопения, анемия

Чести

Панцитопения, левкоцитоза

Нарушения на метаболизма и

храненето

Много чести

Чести

Ацидоза, хиперкалиемия, хипокалиемия,

хипергликемия, хипомагнезиемия,

хипокалциемия, хиперхолестеролемия,

хиперлипидемия, хипофосфатемия,

хиперурикемия, подагра, анорексия

Психични нарушения

Много чести

Чести

Възбуда, объркване, депресия, тревожност,

абнормно мислене, безсъние

Нарушения на нервната

система

Много чести

Чести

Гърчове, хипертония, тремор, сънливост,

миастеничен синдром, замайване,

главоболие, парестезия, дизгеузия

Сърдечни нарушения

Много чести

Чести

Тахикардия

Съдови нарушения

Много чести

Чести

Хипотония, хипертония, вазодилатация

Респираторни, гръдни и

медиастинални нарушения

Много чести

Чести

Плеврален излив, диспнея, кашлица

Системо-органни класове

Нежелани лекарствени реакции

Стомашно-чревни нарушения

Много чести

Повръщане, коремна болка, диария, гадене

Чести

Кръвоизлив от стомашно-чревния тракт,

перитонит, илеус, колит, стомашна язва,

дуоденална язва, гастрит, езофагит,

стоматит, запек, диспепсия, метеоризъм,

оригване

Хепатобилиарни нарушения:

Много чести

Чести

Хепатит, жълтеница, хипербилирубинемия

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Много чести

Чести

Хипертрофия на кожата, обрив, акне,

алопеция

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Много чести

Чести

Артралгия

Нарушения на бъбреците и

пикочните пътища

Много чести

Чести

бъбречно увреждане

Общи нарушения и ефекти на

мястото на приложение

Много чести

Чести

Оток, треска, тръпки, болка,

неразположение, астения

Изследвания

Много чести

Чести

Повишени нива на чернодробни ензими,

повишен креатинин в кръвта, повишена

лактат дехидрогеназа в кръвта, повишена

урея в кръвта, повишена алкална фосфатаза

в кръвта, загуба на тегло

Забележка: 501 (2 g микофенолат мофетил дневно), 289 (3 g микофенолат мофетил дневно) и

277 (2 g интравенозно/3 g перорално микофенолат мофетил дневно) пациенти са били лекувани

по време на клинични изпитвания фаза ІІІ за предотвратяване на отхвърляне на присадката при

бъбречна, сърдечна и чернодробна трансплантация, съответно.

Следните нежелани реакции обобщават нежеланите реакции от постмаркетинговия опит

Видовете нежелани реакции, които се съобщават по време на постмаркетинговия период на

микофенолат мофетил, са подобни на отбелязаните по време на контролираните клинични

изпитвания с бъбречна, сърдечна и чернодробна трансплантация. Допълнителните нежелани

реакции, съобщени по време на постмаркетинговия период, са описани по-долу, като в скоби е

посочена и тяхната честота, ако е била известна.

Стомашно-чревни

Гингивална Хиперплазия (≥ 1/100 до < 1/10), колит, включително цитомегаловирусен колит,

(≥ 1/100 дo < 1/10), панкреатит (≥ 1/100 дo < 1/10) и случаи на атрофия на чревните вили.

Инфекции

Сериозни животозастрашаващи инфекции, включващи менингит, ендокардит, туберкулоза и

атипична микобактериална инфекция.

Има съобщения за случаи на нефропатия, свързана с ВК вирус, и случаи на прогресивна

мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ), свързана с JC вирус, при пациенти, лекувани с

имуносупресори, включително микофенолат мофетил. Има съобщения за случаи на

агранулоцитоза (≥ 1/1 000 дo < 1/100) и на неутропения; поради това се препоръчва редовно

проследяване на пациентите, лекувани с Myclausen (вж. точка 4.4). Има съобщения и за случаи

на апластична анемия и потискане на костния мозък при пациенти, лекувани с микофенолат

мофетил, като някои от тези случаи са били с летален изход.

Нарушения на кръвта и лимфната система

Съобщават се случаи на чиста аплазия на червените кръвни клетки (ЧАЧКК) при пациенти,

лекувани с микофенолат мофетил (вж. точка 4.4). При пациенти, лекувани с микофенолат

мофетил, са наблюдавани отделни случаи на аномалия на морфологията на неутрофилите,

включително придобита аномалия на Pelger-Huet. Тези промени не са свързани с нарушение на

функцията на неутрофилите. Тези промени в хематологичните изследвания може да показват

„олевяване” на зрелостта на неутрофилите, което може погрешно да се интерпретира като

признак на инфекция при имуносупресирани пациенти, като такива, които се лекуват с

микофенолат мофетил.

Свръхчувствителност

Има съобщения за реакции на свръхчувствителност, включително ангионевротичен оток и

анафилактична реакция.

Състояния, свързани с бременността, родовия и послеродовия период

Съобщава се за спонтанни аборти при пациентки, изложени на микофенолат мофетил главно

през първия триместър, вижте точка 4.6.

Вродени нарушения

При постмаркетинговата употреба са наблюдавани вродени малформации при деца на

пациентки, изложени на микофенолат мофетил в комбинация с други имуносупресори, вижте

точка 4.6.

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Има отделни съобщения за интерстициална белодробна болест и белодробна фиброза при

пациенти, лекувани със Микофенолат мофетил в комбинация с други имуносупресори, някои

от които са завършили летално. Има и съобщения за бронхиектазии при деца и възрастни (с

неизвестна честота).

Нарушения на имунната система

Има съобщения за хипогамаглобулинемия при пациенти, получаващи микофенолат мофетил в

комбинация с други имуносупресори (с неизвестна честота).

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

От клиничните проучвания и по време на постмаркетинговия опит са получени съобщения за

предозиране с микофенолат мофетил. В много от тези случаи не се съобщава за нежелани

събития. В тези случаи на предозиране, когато се съобщава за нежелани събития, събитията

съответстват на познатия профил на безопасност на лекарствения продукт.

Очаква се, че вероятно предозирането на микофенолат мофетил би довело до прекомерно

потискане на имунната система и увеличаване на чувствителността към инфекции и потискане

на костния мозък (вж. точка 4.4). Ако се развие неутропения, приложението на Myclausen

трябва да се прекъсне или дозата да се намали (вж. точка 4.4).

Не може да се очаква, че хемодиализа ще може да отстрани клинично значими количества

МФК или МФКГ. Секвестранти на жлъчните киселини като колестирамин може да отстранят

МФК чрез понижаване на ентерохепаталната рециркулация на лекарството (вж. точка 5.2).

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: имуносупресори, селективни имуносупресори, АТС код:

L04AA06

Механизъм на действие

Микофенолат мофетил е 2-морфолиноетилов естер на МФК. МФК е мощен, селективен,

неконкурентен и обратим инхибитор на инозин монофосфат дехидрогеназата и поради това

инхибира пътищата на de novo синтезата на гуанозиновия нуклеотид без инкорпориране в ДНК.

МФК има по-мощен цитостатичен ефект върху лимфоцитите отколкото върху другите клетки,

тъй като пролиферацията на Т- и В-лимфоцитите зависи критично от de novo синтезата на

пурините, докато другите видове клетки могат да използват резервни пътища.

5.2

Фармакокинетични свойства

Абсорбция

След перорално приложение микофенолат мофетил се резорбира бързо и в голяма степен и се

подлага на пълен предсистемен метаболизъм до активния метаболит МФК. Както се доказва

чрез потискането на острото отхвърляне след бъбречна трансплантация, имуносупресивната

активност на микофенолат мофетил корелира с концентрацията на МФК. Средната

бионаличност на пероралния микофенолат мофетил, основаваща се на AUC на МФК, е 94 % от

интравенозно приложения микофенолат мофетил. Храната не повлиява степента на резорбция

(AUC на МФК), когато микофенолат мофетил се прилага в дози от 1,5 g два пъти дневно на

пациенти с бъбречна трансплантация. C

на МФК обаче е намалена с 40 % при наличие на

храна. След перорално приложение микофенолат мофетил не се измерва системно в плазмата.

Разпределение

В резултат от ентерохепаталния кръговрат вторично повишение на плазмената концентрация на

МФК обикновено се наблюдава приблизително 6-12 часа след приемане на дозата.

Едновременното приложение на колестирамин (4 g три пъти дневно) се свързва с намаление на

AUC на МФК с приблизително 40 %, което показва, че ентерохепаталният кръговрат е

значителен.

В концентрации от клинично значение МФК се свързва с плазмените албумини в 97 %.

Биотрансформация

МФК се метаболизира предимно чрез глюкуронил трансферазата (UGT1A9 изоформа) до

образуване на неактивен фенолов глюкуронид на МФК (МФКГ). In vivo МФКГ се преобразува

обратно до свободна МФК чрез ентерохепатален кръговрат. Образува се също второстепенен

ациглюкуронид (АцМФКГ). АцМФКГ е фармакологично активен и се предполага, че е

отговорен за някои от нежеланите реакции на микофенолат мофетил (диария, левкопения).

Елиминиране

Незначително количество от лекарството (< 1 % от дозата) се екскретира като МФК в урината.

Пероралното приложение на радиоактивно маркиран микофенолат мофетил води до пълно

елиминиране на приложената доза, като 93 % от приложената доза се открива в урината, а 6 %

– във фекалиите. По-голямото количество (около 87 %) от приложената доза се екскретира в

урината като МФКГ.

При клинични концентрации МФК и МФКГ не се отстраняват чрез хемодиализа. При високи

плазмени концентрации на МФКГ обаче (> 100 µg/ml), малки количества от МФКГ се

отстраняват.

Чрез повлияване на ентерохепаталния кръговрат на лекарството, секвестрантите на жлъчни

киселини, като колестирамин, намаляват AUC на МФК (вж. точка 4.9).

Разпределението на МФК зависи от няколко транспортера. Полипептидите, транспортиращи

органични аниони (OATP), и протеин 2, свързан с множествена лекарствена резистентност

(MRP2) участват в разпределението на МФК; изоформите на OATP, MRP2 и протеинът на

резистентност на рак на гърдата (BCRP) са транспортерите, свързани със жлъчната екскреция

на глюкуронидите. Протеин 1 за множествена лекарствена резистентност (MDR1) също може

да пренася МФК, но приносът му изглежда се ограничава само до процеса на абсорбция. В

бъбреците, МФК и нейните метаболити мощно взаимодействат с бъбречните транспортери на

органични аниони.

В ранния посттрансплантационен период (< 40 дни след трансплантацията) средната AUC на

МФК е била приблизително с 30 % по-малка, а C

приблизително с 40 % по-ниска при

пациенти с бъбречна, сърдечна и чернодробна трансплантация в сравнение с късния

посттрансплантационен период (3-6 месеца след трансплантацията).

Специални популации

бъбречно увреждане

В едно проучване с единична доза (6 лица в група) средната плазмена AUC на МФК,

наблюдавана при лица с тежко хронично бъбречно увреждане (скорост на гломерулната

филтрация < 25 ml/min/1.73 m

), e с 28-75 % по-висока в сравнение с наблюдаваните средни

стойности при нормални здрави индивиди или лица с по-малка степен на бъбречно увреждане.

Средната AUC на МФКГ при единична доза обаче е 3-6 пъти по-висока при лица с тежко

бъбречно увреждане в сравнение с лица с леко бъбречно увреждане или нормални здрави

индивиди, което съответства на известния начин на бъбречно елиминиране на МФКГ. Не е

проучено многократното приложение на микофенолат мофетил при пациенти с тежко хронично

бъбречно увреждане. Няма данни при пациенти със сърдечна или чернодробна трансплантация

и тежко хронично бъбречно увреждане.

Забавено функциониране на бъбречната присадка

При пациенти със забавено постоперативно функциониране на бъбречната присадка средната

AUC (0-12ч) на МФК е сравнима с наблюдаваната при пациенти след трансплантация без

забавена функция на присадката. Средната плазмена AUC (0-12ч) на МФКГ е 2-3 пъти по-

голяма отколкото при пациенти след трансплантация без забавяне на функционирането на

присадката. Може да се наблюдава преходно увеличение на свободната фракция и

концентрация на плазмената МФК при пациенти със забавена функция на бъбречната присадка.

Не е необходимо Коригиране на дозата на Myclausen.

Чернодробно увреждане

При доброволци с алкохолна цироза процесите на глюкурониране на МФК в черния дроб са

относително незасегнати от паренхимното заболяване на черния дроб. Ефектите на

чернодробното заболяване върху този процес вероятно зависят от конкретното заболяване.

Чернодробно заболяване с предимно билиарно увреждане обаче, като първичната билиарна

цироза, може да има различен ефект.

Педиатрична популация

Оценявани са фармакокинетичните показатели при 49 деца с бъбречна трансплантация (на

възраст от 2 до 18 години), лекувани с 600 mg/m

микофенолат мофетил перорално два пъти

дневно. При тази доза са достигнати стойности на AUC на МФК, подобни на тези при

възрастни пациенти с бъбречна трансплантация, получавали микофенолат мофетил в доза от

1 g два пъти дневно в ранния и късния посттрансплантационен период. Във всички възрастови

групи стойностите на AUC на МФК в ранния и късния посттрансплантационен период са били

подобни.

Старческа възраст

Фармакокинетичното поведение на микофенолат мофетил при пациенти в старческа възраст

(≥ 65 години) не е официално изследвано.

Пациентки, приемащи перорални контрацептиви

Фармакокинетиката на пероралните контрацептиви не се повлиява от едновременното

приложение с микофенолат мофетил (вж. също точка 4.5). Едно проучване с едновременно

прилагане на микофенолат мофетил (1 g два пъти дневно) и комбинирани перорални

контрацептиви, съдържащи етинилестрадиол (0,02 mg до 0,04 mg) и левоноргестрел (0,05 mg до

0,15 mg), дезогестрел (0,15 mg) или гестоден (0,05 mg до 0,10 mg), проведено при 18 жени без

трансплантация (без приемане на други имуносупресори) в продължение на 3 последователни

менструални цикъла, не е показало клинично значимо влияние на микофенолат мофетил върху

потискащия ефект на пероралните контрацептиви върху овулацията. Серумните нива на LH,

FSH и прогестерон не са се повлияли значително.

5.3

Предклинични данни за безопасност

При експериментални модели микофенолат мофетил не е бил туморогенен. Най-високата доза,

тествана при проучванията на карциногенността при животни, е довела до приблизително 2 до

3 пъти по-висока системна експозиция (AUC или C

), наблюдавана при пациенти с бъбречна

трансплантация в препоръчителната клинична доза от 2 g дневно и 1,3-2 пъти по-висока от

системната експозиция (AUC или C

), установена при пациенти със сърдечна трансплантация

при препоръчителната клинична доза от 3 g дневно.

Два теста за генотоксичност (in vitro тест с миши лимфомни клетки и in vivo микронуклеарен

тест на костен мозък на мишки) са показали, че микофенолат мофетил има потенциал да

предизвика хромозомни аберации. Тези ефекти може да са свързани с фармакодинамичния

начин на действие, т.е. с инхибиране на нуклеотидния синтез в чувствителните клетки. Други

тестове in vitro за откриване на генни мутации не са показали генотоксична активност.

Микофенолат мофетил няма ефект върху фертилитета на мъжки плъхове при перорални дози

до 20 mg/kg/дневно. Системната експозиция при тази доза представлява 2 до 3 пъти клиничната

експозиция при препоръчителната клинична доза от 2 g дневно при пациенти с бъбречна

трансплантация и 1,3-2 пъти клиничната експозиция при препоръчителната клинична доза от

3 g дневно при пациенти със сърдечна трансплантация.

При проучване на женския фертилитет и репродукция, проведено при плъхове, перорални дози

от 4,5 mg/kg/дневно са предизвикали малформации (включително анофталмия, агнатия и

хидроцефалия) в първо поколение при отсъствие на майчина токсичност. Системната

експозиция при тази доза е била приблизително 0,5 пъти клиничната експозиция при

препоръчителната клинична доза от 2 g дневно при пациенти с бъбречна трансплантация и

приблизително 0,3 пъти клиничната експозиция при препоръчителната клинична доза от 3 g

дневно при пациенти със сърдечна трансплантация. Не са установени ефекти върху

фертилитета или репродуктивните показатели при майките или при следващото поколение.

При тератологичните проучвания при плъхове и зайци са наблюдавани фетални резорбции и

малформации при плъхове при доза от 6 mg/kg/дневно (включително анофталмия, агнатия и

хидроцефалия) и при зайци при доза 90 mg/kg/дневно (включително сърдечно-съдови и

бъбречни аномалии, като ектопия на сърцето и ектопия на бъбреците, и диафрагмална и

умбиликална херния) при липса на майчина токсичност. Системната експозиция при тези нива

е приблизително равна на или по-малка от 0,5 пъти клиничната експозиция при

препоръчителната клинична доза от 2 g дневно при пациенти с бъбречна трансплантация и

приблизително 0,3 пъти клиничната експозиция при препоръчваната клинична доза от 3 g

дневно при пациенти със сърдечна трансплантация

(вж. точка 4.6)

Хемопоетичната и лимфната системи са основните органи, засегнати при токсикологичните

изследвания, проведени с микофенолат мофетил при плъхове, мишки, кучета и маймуни. Тези

ефекти са наблюдавани при нива на системна експозиция, равни на или по-малки от

клиничната експозиция при препоръчителната доза от 2 g дневно при реципиенти на бъбречни

трансплантати. Стомашно-чревни ефекти са били наблюдавани при кучета при нива на

системна експозиция, равни на или по-малки от клиничната експозиция при препоръчителната

доза. Стомашно-чревни и бъбречни ефекти, които свидетелстват за дехидратация, също са били

наблюдавани при маймуни при най-високата доза (нива на системна експозиция, равни на или

по-високи от клиничната експозиция). Профилът на неклинична токсичност на микофенолат

мофетил изглежда е съвместим с нежеланите събития, наблюдавани при клиничните

изпитвания при хора, които сега осигуряват данни за безопасност от по-голямо значение за

популацията пациенти (вж. точка 4.8).

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Ядро на таблетката

микрокристална целулоза

повидон (K-30)

кроскармелоза натрий

магнезиев стеарат

Обвивка на таблетката

поливинилов алкохол (частично хидролизиран)

титанов диоксид (Е 171)

макрогол 3000

талк

6.2

Несъвместимости

Неприложимо.

6.3

Срок на годност

3 години.

6.4

Специални условия на съхранение

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

6.5

Данни за опаковката

PVC-алуминиеви блистери, съдържащи 10 филмирани таблетки.

Всяка картонена опаковка съдържа или 50 или 150 филмирани таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Passauer Pharma GmbH

Eiderstedter Weg 3

14129 Berlin

Германия

Тел.: 0049 (0)30 744 60 12

Факс: 0049 (0)30 744 60 41

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/10/647/001-002

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 7 Октомври 2010

Дата на последно подновяване: 27 Май 2015

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Myclausen 250 mg твърди капсули

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка твърда капсула съдържа 250 mg микофенолат мофетил.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Капсула, твърда

Продълговати, бели капсули.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Myclausen е показан при възрастни и деца и юноши на възраст от 2 до 18 години в комбинация

с циклоспорин и кортикостероиди за профилактика на остро отхвърляне на трансплантата при

пациенти с алогенна трансплантация на бъбреци, сърце или черен дроб.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Myclausen трябва да се започне и да се провежда от специалисти с подходяща

квалификация в областта на трансплантацията.

Дозировка

Употреба при бъбречна трансплантация

Възрастни

Пероралното лечение с Myclausen трябва да се започне до 72 часа след трансплантацията.

Препоръчваната доза при пациенти с бъбречна трансплантация е 1 g, приложен два пъти дневно

(2 g дневна доза).

Педиатрична популация на възраст от 2 до 18 години

Препоръчваната доза микофенолат мофетил е 600 mg/m

, прилагани перорално два пъти дневно

(до максимална доза 2 g дневно). Myclausen капсули трябва да се предписват само на пациенти

с телесна повърхност над 1,25 m

. На пациенти с телесна повърхност от 1,25 m

до 1,5 m

могат

да им бъдат предписвани Myclausen капсули при доза 750 mg два пъти дневно (1,5 g дневна

доза). На пациенти с телесна повърхност над 1,5 m

могат да им бъдат предписвани Myclausen

капсули при доза 1 g два пъти дневно (2 g дневна доза). Тъй като някои нежелани реакции

възникват по-често в тази възрастова група (вж. точка 4.8) в сравнение с възрастните, може да

се наложи временно намаляване на дозата или прекъсване на лечението; при това ще трябва да

се вземат предвид съответните клинични фактори, включително тежестта на реакцията.

Педиатрична популация < 2 години

Данните относно безопасността и ефикасността при деца под 2-годишна възраст са ограничени.

Те са недостатъчни, за да се направят препоръки за дозиране, и поради това употребата в тази

възрастова група не се препоръчва.

Употреба при сърдечна трансплантация

Възрастни

Пероралното лечение с Myclausen трябва да се започне до 5 дни след трансплантацията.

Препоръчваната доза при пациенти със сърдечна трансплантация е 1,5 g, приложени два пъти

дневно (3 g дневна доза).

Педиатрична популация

Липсват данни при педиатрични пациенти със сърдечна трансплантация..

Употреба при чернодробна трансплантация

Възрастни

Интравенозното лечение с микофенолат мофетил трябва да се приложи през първите 4 дни след

трансплантацията на черен дроб, като пероралното лечение с Myclausen трябва да започне

колкото се може по-скоро след като пациентът може да го понесе. Препоръчваната перорална

доза при пациенти с чернодробна трансплантация е 1,5 g, приложени два пъти дневно (3 g

дневна доза).

Педиатрична популация

Липсват данни при педиатрични пациенти с чернодробна трансплантация.

Употреба при специални популации

Старческа възраст

Препоръчителната доза 1 g, приложена

два пъти дневно при пациенти с бъбречна

трансплантация, и 1,5 g два пъти дневно при пациенти с трансплантация на сърце или черен

дроб е подходяща при

пациенти в старческа възраст.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречна трансплантация с тежко хронично бъбречно увреждане (скорост на

гломерулната филтрация < 25 ml/min/1,73 m

) извън периода непосредствено след

трансплантацията трябва да се избягват дози, по-високи от 1 g, прилаган два пъти дневно. Тези

пациенти трябва също така да се наблюдават внимателно. Не е необходимо коригиране на

дозата при пациенти със забавено постоперативно функциониране на бъбречната присадка (вж.

точка 5.2). Няма данни при пациенти със сърдечна или чернодробна трансплантация и тежко

хронично бъбречно увреждане.

Тежко чернодробно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с бъбречна трансплантация и тежко

паренхимно заболяване на черния дроб. Няма данни при пациенти със сърдечна

трансплантация и тежко паренхимно заболяване на черния дроб.

Лечение по време на епизоди на отхвърляне

микофенолова киселина (МФК) е активният метаболит на микофенолат мофетил. Отхвърлянето

на бъбречния трансплантат не води до промени във фармакокинетиката на МФК; не се налага

намаляване на дозата или преустановяване на Myclausen. Няма основание за коригиране на

дозата на Myclausen след отхвърляне на сърдечен трансплантат. Няма фармакокинетични данни

при отхвърляне на чернодробен трансплантат.

Начин на приложение

Перорално приложение

Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети преди работа със или приложение на

лекарствения продукт

Тъй като микофенолат мофетил е показал тератогенни ефекти при плъхове и зайци, Myclausen

капсули не трябва да се отварят или разчупват, за да се избегне вдишване или директен контакт

с кожата или лигавиците на праха, съдържащ се в Myclausen капсули. Ако настъпи такъв

контакт, измийте обилно мястото със сапун и вода; изплакнете очите с чиста вода.

4.3

Противопоказания

Myclausen не трябва да се прилага при пациенти със свръхчувствителност към

микофенолат мофетил, микофенолова киселина, или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1. Наблюдавани са реакции на свръхчувствителност към Myclausen (вж.

точка 4.8).

Myclausen не трябва да се прилага при жени с детероден потенциал, които не използват

високо ефективни контрацептивни методи (вж. точка 4.6)

Не трябва да се започва терапия със Myclausen при жени с детероден потенциал, без

представяне на резултати от тест за бременност, за да се изключи нежелана употреба по

време на бременност (вж. точка 4.6)

Myclausen не трябва да се използва по време на бременност, освен ако няма друго

подходящо алтернативно лечение за профилактика на отхвърлянето на трансплантата (вж.

точка 4.6)

Myclausen не трябва да се прилага при жени, които кърмят (вж. точка 4.6).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Неоплазми

Пациентите, получаващи имуносупресивна терапия в комбинация с други лекарствени

продукти, включително Myclausen, са подложени на повишен риск от развитие на лимфоми и

други злокачествени заболявания, особено на кожата (вж. точка 4.8). Рискът изглежда е свързан

по-скоро с интензивността и продължителността на имуносупресията, отколкото с употребата

на някой специфичен продукт.

Като общ съвет за намаляване до минимум на риска от рак на кожата трябва да се ограничи

излагането на слънчева светлина и UV облъчване, като се носи защитно облекло и се използва

слънцезащитен продукт с висок защитен фактор.

Инфекции

Пациенти, лекувани с имуносупресори, включително Myclausen, са изложени на повишен риск

от опортюнистични инфекции (бактериални, гъбични, вирусни и протозойни), инфекции с

летален изход и сепсис (вж. точка 4.8). Такива инфекции включват реактивиращи се латентни

вирусни инфекции като хепатит В или хепатит С и инфекции причинени от полиомавируси

(нефропатия, свързана с ВК вирус, прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ),

свързана с JC вирус). Докладвани са случаи на хепатит вследствие на реактивация на хепатит В

и хепатит С при пациенти-носители, които са лекувани с имуносупресори. Тези инфекции

често са свързани с висока обща имуносупресивна обремененост и може да доведат до

сериозни или летални състояния, които лекарите трябва да имат предвид в диференциалната

диагноза при имуносупресирани пациенти с влошаваща се бъбречна функция или

неврологични симптоми.

Има съобщения за хипогамаглобулинемия във връзка с рецидивиращи инфекции при пациенти,

получаващи Микофенолат мофетил в комбинация с други имуносупресори. В някои от тези

случаи, преминаването от Микофенолат мофетил към алтернативен имуносупресор води до

нормализиране на серумните нива на IgG. При пациентите на Микофенолат мофетил , които

развиват рецидивиращи инфекции, трябва да се измерват серумните имуноглобулини. В случай

на продължителна, клинично значима хипогамаглобулинемия, трябва да се обмисли подходящо

клинично действие като се има предвид мощния цитостатичен ефект на микофеноловата

киселина върху Т- и В-лимфоцитите.

Има публикувани съобщения за бронхиектазии при възрастни и деца, които получават

Микофенолат мофетил в комбинация с други имуносупресори. В някои от тези случаи

преминаването от Микофенолат мофетил към друг имуносупресор води до подобрение на

респираторните симптоми. Рискът от бронхиектазии може да е свързан с

хипогамаглобулинемия или с непосредствен ефект върху белия дроб. Има също изолирани

съобщения за интерстициална белодробна болест и белодробна фиброза, някои от които са

били фатални (вж. точка 4.8). Препоръчва се да се изследват пациентите, които развиват

персистиращи белодробни симптоми като кашлица и диспнея.

Кръв и имунна система

Пациентите, получаващи Myclausen, трябва да се проследяват за проява на неутропения, която

може да бъде свързана със самия Myclausen, със съпътстващо медикаментозно лечение,

вирусни инфекции или комбинация от тези причини. Пълна кръвна картина на пациентите,

лекувани с Myclausen, трябва да се прави всяка седмица през първия месец, два пъти месечно

през втория и третия месец на лечението, след това ежемесечно през първата година. Ако се

развие неутропения (абсолютен брой на неутрофилите < 1,3 x 10

/μl), може да се наложи да се

прекъсне или преустанови лечението с Myclausen.

Съобщават се случаи на чиста аплазия на червените кръвни клетки (ЧАЧКК) при пациенти,

лекувани с микофенолат мофетил в комбинация с други имуносупресори. Механизмът на

ЧАЧКК, индуцирана от микофенолат мофетил, не е известен. ЧАЧКК може да отзвучи при

намаляване на дозата или преустановяване на лечението с Myclausen. Промени в терапията с

Myclausen трябва да се предприемат само при съответно наблюдение на реципиентите на

трансплантати, за да се сведе до минимум рискът от отхвърляне на присадката (вж. точка 4.8).

Пациентите, получаващи Myclausen трябва да бъдат инструктирани да съобщават незабавно за

всеки признак на инфекция, неочаквано посиняване, кървене, или други прояви на потискане на

костния мозък.

Пациентите трябва да се информират, че по време на лечение с Myclausen ваксинациите може

да бъдат по-малко ефективни и употребата на живи атенюирани ваксини трябва да се избягва

(вж. точка 4.5). Противогрипната ваксина може да бъде от полза. Предписващите лекари трябва

да направят справка с националните указания за противогрипна ваксинация.

Стомашно-чревни

Приложението микофенолат мофетил е свързано с повишена честота на нежелани събития от

страна на храносмилателната система, включително нечести случаи на улцерация на стомашно-

чревния тракт, кръвоизлив и перфорация, Myclausen трябва да се прилага внимателно при

пациенти с активно сериозно заболяване на храносмилателната система.

Микофенолат мофетил е инхибитор на IMPDH (инозин монофосфат дехидрогеназа). Поради

това, приложението му трябва да се избягва при пациенти с рядката наследствена

недостатъчност на хипоксантин-гуанин фосфорибозил-трансферазата (HGPRT), като синдром

на Lesch-Nyhan и Kelley-Seegmiller.

Взаимодействия

Необходимо е повишено внимание при преминаване на комбинирана терапия от схеми,

съдържащи имуносупресори, които повлияват ентерохепаталния кръговрат на МФК, напр.

циклоспорин, към други, които са лишени от този ефект, напр. сиролимус, белатацепт, или

обратно, тъй като това може да доведе до промени в експозицията на МФК. Лекарства от други

класове, които повлияват ентерохепаталния цикъл на МФК, напр. колестирамин, трябва да се

използват с повишено внимание поради потенциала им за намаляване на плазмените нива и

ефикасността на Myclausen (вж. също точка 4.5).

Препоръчва се Myclausen да не се прилага съпътстващо с азатиоприн, защото такова

съпътстващо приложение не е изследвано.

Съотношението риск/полза на микофенолат мофетил в комбинация с такролимус или

сиролимус не е установено (вж. също точка 4.5).

Специални популации

Пациентите в старческа възраст, в сравнение с по-младите индивиди, могат да бъдат изложени

на повишен риск от нежелани реакции, като някои инфекции (включително заболяване с

тъканна инвазия на цитомегаловирус) и евентуално стомашно-чревен кръвоизлив и белодробен

оток (вж. точка 4.8).

Тератогенни ефекти

Микофенолат е силен тератоген при хора. Има съобщения за спонтанни аборти (честота

45-49%) и вродени малформации (изчислена честота 23-27%) след експозиция на ММФ по

време на бременност. Следователно, Myclausen e противопоказан по време на бременност освен

ако няма друго подходящо алтернативно лечение за предотвратяване на отхвърлянето на

трансплантата. Пациентите жени с детероден потенциал трябва да бъдат информирани за

рисковете и да спазват препоръките, дадени в точка 4.6 (напр. котрацептивни методи, тестове

за бременност) преди, по време на и след лечението със Myclausen. Лекарите трябва да

гарантират, че жените, приемащи микофенолат, са наясно с рисковете за увреждане на бебето,

необходимостта от ефективна контрацепция, и необходимостта незабавно да се консултират

със своя лекар, ако съществува възможност за забременяване.

Контрацепция (вж. точка 4.6)

Поради силните клинични доказателства, показващи висок риск от аборт и вродени

малформации при използване на микофенолат мофетил при бременност, трябва да се положат

всички усилия, за да се избегне бременност по време на лечението. Поради това, жените с

детероден потенциал трябва да използват най-малко една форма на надеждна контрацепция

(вж. точка 4.3), преди започване на лечението с Myclausen, по време на лечението и в

продължение на шест седмици след преустановяване на лечението освен ако избраният метод

на контрацепция е въздържание. За предпочитане е да се приложат две допълващи се форми на

контрацепция едновременно, за да се сведе до минимум възможността за неуспех на

контрацепцията и нежелана бременност.

За съвет за контрацепция при мъже вижте точка 4.6.

Обучителни материали

За да се подпомогнат пациентите да избегнат фетална експозиция на микофенолат и за да се

осигури допълнителна важна информация за безопасност, Притежателят на разрешението за

употреба ще предостави обучителни материали на медицинските специалисти. В обучителните

материали ще се подсилят предупрежденията относно тератогенността на микофенолат, ще се

даде съвет за контрацепция преди започването на терапията и указания относно

необходимостта от изследване за бременност. Лекарят трябва да дава пълна информация за

пациента относно тератогенния риск и мерките за предпазване от забременяване на жените с

детероден потенциал и на пациентите мъже, ако е подходящо.

Допълнителни предпазни мерки

Пациентите не трябва да даряват кръв по време на лечението или в рамките на поне 6 седмици

след прекратяване приема на микофенолат. Мъжете не трябва да бъдат донори на сперма по

време на лечението или в рамките на поне 90 дни след прекратяване приема на микофенолат.

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически

не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Ацикловир

Наблюдавани са по-високи нива на плазмени концентрации на ацикловир, когато микофенолат

мофетил е прилаган с ацикловир, отколкото при самостоятелно приложение на ацикловир.

Промените във фармакокинетиката на МФКГ (фенолов глюкуронид на МФК) (МФКГ се

повишава с 8 %) са били минимални и не се считат за клинично значими. Тъй като плазмените

концентрации на МФКГ, както и концентрациите на ацикловир, се повишават при бъбречно

увреждане, има възможност микофенолат мофетил и ацикловир или неговите прекурсори, напр.

валацикловир, да се конкурират за тубулната секреция и по този начин допълнително да се

увеличат концентрациите на двете лекарства.

Антиациди и инхибитори на протонната помпа (ИПП)

Наблюдавана е намалена експозиция на МФК, когато антиациди като магнезиев и алуминиев

хидроксид, и ИПП, включително ланзопразол и пантопразол, се прилагат със микофенолат

мофетил. Не са наблюдавани значими разлики при сравняване на честотата на отхвърляне на

трансплантата или честотата на загуба на присадката между пациентите на микофенолат

мофетил, приемащи ИПП и пациентите на микофенолат мофетил, които не приемат ИПП. Тези

данни подкрепят екстраполирането на тези резултати върху всички антиациди, тъй като

намаляването на експозицията при едновременно приложение на микофенолат мофетил с

магнезиев и алуминиев хидроксид е значително по-малко, отколкото при едновременно

приложение на микофенолат мофетил с ИПП.

Колестирамин

След еднократно прилагане на 1,5 g микофенолат мофетил на здрави лица, на които

предварително са давани 4 g колестирамин три пъти дневно в продължение на 4 дни, е

наблюдавано намаление на AUC на МФК с 40 % (вж. точка 4.4 и точка 5.2). При едновременно

приложение трябва да се внимава поради възможността за намаление на ефикасността на

Myclausen.

Лекарствени продукти, които повлияват ентерохепаталния кръговрат

Трябва да се внимава при употребата на лекарствени продукти, които повлияват

ентерохепаталния кръговрат, поради възможността за намаление на ефикасността на Myclausen.

Циклоспорин A

Фармакокинетиката на циклоспорин А (CsA) не се повлиява от микофенолат мофетил.

Напротив, ако се прекрати едновременното лечение с циклоспорин, трябва да се очаква

повишаване на AUC на МФК с около 30 %. CsA повлиява ентерохепаталния кръговрат на

МФК, което води до намалена експозиция на МФК с 30-50% при пациенти с бъбречна

трансплантация, лекувани със микофенолат мофетил и CsA, в сравнение с пациенти, приемащи

сиролимус или белатацепт и подобни дози микофенолат мофетил (вж. също точка 4.4). От

друга страна, трябва да се очакват промени в експозицията на МФК при преминаване на

пациентите от CsA към един от имуносупресорите, които не повлияват ентерохепаталния

цикъл на МФК.

Телмисартан

Едновременното приложение на телмисартан и микофенолат мофетил води до намаляване на

концентрациите на МФК с около 30%. Телмисартан променя елиминирането на МФК като

засилва експресията на PPAR гама (пероксизом пролифератор-активиран рецептор гама), което

от своя страна води до повишена експресия и активност на UGT1A9. При сравняване на

честотите на отхвърляне на трансплантата, честотите на загуба на присадката или профилът на

нежелани събития при пациентите на микофенолат мофетил със и без едновременно лечение с

телмисартан, не са наблюдавани клинични последствия от фармакокинетичното

взаимодействие от типа лекарство-лекарство.

Ганцикловир

Въз основа на резултатите от едно изследване с еднократно приложение на препоръчителните

дози микофенолат перорално и ганцикловир интравенозно и известните ефекти на бъбречното

увреждане върху фармакокинетиката на микофенолат мофетил (вж. точка 4.2) и ганцикловир,

се очаква, че едновременното приложение на тези продукти (които се конкурират за механизма

на тубулна секреция в бъбреците) ще доведе до увеличение на концентрациите на МФКГ и

ганцикловир. Не се очаква значителна промяна на фармакокинетиката на МФК и не се налага

коригиране на дозата на Myclausen. При пациенти с бъбречно увреждане, при които Myclausen

и ганцикловир или неговите прекурсори, напр. валганцикловир, се прилагат едновременно,

трябва да се спазват препоръките за дозиране на ганцикловир и пациентите трябва да се

наблюдават внимателно.

Перорални контрацептиви

Фармакокинетиката и фармакодинамиката на пероралните контрацептиви не са се повлияли от

едновременното приложение с микофенолат мофетил (вж. също точка 5.2).

Рифампицин

Едновременното приложение на микофенолат мофетил и рифампицин е довело до намалена

експозиция на МФК (AUC0-12ч) с 18 % до 70 % и при пациенти, които не приемат

циклоспорин. Препоръчва се да се мониторират нивата на експозиция на МФК и съответно да

се коригират дозите на Myclausen за поддържане на клинична ефикасност при едновременно

приложение на рифампицин.

Севеламер

Наблюдавано е понижение на C

и AUC 0-12ч

на МФК съответно с 30 % и 25 % при

едновременно приложение на микофенолат мофетил и севеламер без някакви клинични

последици (т.е. отхвърляне на присадката). Препоръчително е все пак Myclausen да се прилага

поне един час преди или три часа след прием на севеламер, за да се сведе до минимум ефектът

върху резорбцията на МФК. Няма данни за приложението на микофенолат мофетил с други

фосфат-свързващи вещества освен севеламер.

Tриметоприм/сулфаметoксaзол

Не е наблюдаван ефект върху бионаличността на МФК.

Норфлоксацин и метронидазол

При здрави доброволци не е наблюдавано значимо взаимодействие, когато микофенолат

мофетил е прилаган едновременно с норфлоксацин или с метронидазол. Комбинацията на

норфлоксацин и метронидазол обаче намалява експозицията на МФК с около 30 % след

еднократна доза микофенолат мофетил.

Ципрофлоксацин и амоксицилин плюс клавуланова киселина

Съобщава се за намаляване на най-ниските концентрации на MФК с 50 % при реципиенти на

бъбречен трансплантат в дните непосредствено след започване на перорално лечение с

ципрофлоксацин или амоксицилин плюс клавуланова киселина. Наблюдава се тенденция за

намаляване на този ефект при продължителна употреба на антибиотиците и отзвучаване до

няколко дни след прекратяването на антибиотика. Промените в най-ниските нива може да не

отразяват точно промените в общата експозиция на MФК. Поради това промяна в дозата на

Myclausen обикновено няма да е необходима при липса на клинични данни за нарушена

функция на присадката. Трябва да се извършва обаче стриктно клинично наблюдение по време

на лечението с комбинацията и малко след антибиотичната терапия.

Taкролимус

При пациенти с чернодробна трасплантация, при които е започнато лечение с микофенолат

мофетил и такролимус, AUC и C

на МФК, активният метаболит на микофенолат мофетил, не

са били значимо повлияни при едновременно приложение с такролимус. Напротив,

наблюдавано е повишение с приблизително 20 % на AUC на такролимус при многократно

приложение на микофенолат мофетил (1,5 g два пъти дневно) при пациенти с чернодробна

трансплантация, приемащи такролимус. При пациенти с бъбречна трансплантация обаче

концентрацията на такролимус изглежда не се променя от микофенолат мофетил (вж. също

точка 4.4).

Други взаимодействия

Едновременното приложение на пробенецид с микофенолат мофетил при маймуни е довело до

трикратно повишение на плазмената AUC на МФКГ. По този начин други лекарства, за които

се знае, че са подложени на тубулна секреция в бъбреците, може да се конкурират с МФКГ и

така да се повишат плазмените концентрации на МФКГ или на други лекарства, елиминирани

чрез тубулна секреция.

Живи ваксини

Живи ваксини не трябва да се прилагат при пациенти с нарушен имунен отговор. Антитяло-

отговорът към други ваксини може да бъде намален (вж. също точка 4.4).

Педиатрична популация

Проучвания за взаимодействията са провеждани само при възрастни.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Трябва да се избягва бременност, докато се приема микофенолат. Поради това, жените с

детероден потенциал трябва да използват най-малко една форма на надеждна контрацепция

(вж. точка 4.3), преди да започнат терапия с Myclausen, по време на лечението и в продължение

на шест седмици след преустановяване на лечението освен ако избраният метод на

контрацепция е въздържание. За предпочитане е да се приложат едновременно две допълващи

се форми на контрацепция.

Бременност

Myclausen е противопоказан по време на бременност, освен ако няма друго подходящо

алтернативно лечение за предотвратяване на отхвърлянето на трансплантата. Лечението не

трябва да се започва без да е налице отрицателен тест за бременност, за да се изключи

нежелана употреба по време на бременност (вж. точка 4.3).

Пациентите жени с репродуктивен потенциал трябва да бъдат информирани за повишения риск

от загуба на плода и вродени малформации в началото на лечението и трябва да бъдат

консултирани по отношение на предпазването от забременяване и семейно планиране.

Преди да започнат терапия с Myclausen, жените с детероден потенциал трябва да имат два

отрицателни резултата от серумен или уринен тест за бременност с чувствителност най-малко

25 mIU/ml, за да се изключи неволна експозиция на плода на микофенолат. Препоръчва се

8-10 дни след първия тест да се извърши втори тест. При трансплантация на органи от

починали донори, ако не е възможно да се извършат два теста през 8-10 дни преди да се

започне лечението (поради времето, свързано с наличността на органите за трансплантация),

тест за бременност трябва да се извърши непосредствено преди започване на лечението, а още

един тест да се направи след 8-10 дни. Тестовете за бременност трябва да се повторят, ако е

клинично необходимо (напр. след съобщаване за някакъв пропуск в контрацепцията).

Резултатите от всички тестове за бременност трябва да се обсъждат с пациента. Пациентите

трябва да се инструктират да се консултират незабавно с лекуващия си лекар при настъпване на

бременност.

Микофенолат е мощен тератоген за човека, като съществува повишен риск от спонтанни

аборти и вродени малформации в случай на експозиция по време на бременност;

съобщават се спонтанни аборти при 45-49% от бременните жени с експозиция на

микофенолат мофетил, в сравнение с честота между 12 и 33% при болни с трансплантация

на солидни органи, лекувани с имуносупресори, различни от микофенолат мофетил.

Въз основа на съобщения от литературата, малформации са се появили при 23 до 27% от

живите раждания при жени с експозиция на микофенолат мофетил по време на бременност

(в сравнение с 2 до 3% от живите раждания в общата популация и приблизително 4 до 5%

от живите раждания при реципиенти с трансплантация на солидни органи, лекувани с

имуносупресори, различни от микофенолат мофетил).

При постмаркетинговата употреба са наблюдавани вродени малформации, включително

съобщения за множествени малформации при деца на пациентки с експозиция на Myclausen в

комбинация с други имуносупресори по време на бременността. Най-често се съобщават

следните малформации:

Аномалии на ухото (напр. патологично оформено или липсващо външно ухо), атрезия на

външния слухов канал (средно ухо);

Лицеви малформации, като цепка на устната и небцето (заешка устна, вълча уста),

микрогнатия и хипертелоризъм на орбитите;

Аномалии на очите (напр. колобома);

Вродено сърдечно заболяване, като дефекти на предсърдния и камерния септум;

Малформации на пръстите (напр. полидактилия, синдактилия);

Трахео-езофагеални малформации (напр. атрезия на хранопровода);

Малформации на нервната система като spina bifida;

Аномалии на бъбреците.

В допълнение има отделни съобщения за следните малформации:

Микрофталмия;

Вродена киста на хороидния плексус;

Агенезия на septum pellucidum;

Агенезия на обонятелния нерв.

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3).

Кърмене

Доказано е, че микофенолат мофетил се екскретира в млякото на плъхове с лактация. Не е

известно дали лекарството се екскретира в кърмата. Поради вероятността от сериозни нежелани

реакции към микофенолат мофетил при кърмачетата, приложението на Myclausen е

противопоказано при кърмачки (вж. точка 4.3).

Мъже

Ограничените клинични данни не показват повишен риск от малформации или аборт след

експозиция на бащата на микофенолат мофетил.

MPA е мощен тератоген. Не е известно дали MPA присъства в спермата. Изчисления,

основаващи се на данни при животни, показват, че максималното количество MPA, което

потенциално може да се пренесе в жена, е толкова ниско, че би било много малко вероятно да

окаже ефект. При проучвания при животни е доказано, че микофенолат е генотоксичен в

концентрации само малко надхвърлящи терапевтичните експозиции при хора, така че рискът от

генотоксични ефекти върху сперматозоидите не може да се изключи напълно.

Поради това се препоръчват следните предпазни мерки: препоръчва се сексуално активните

пациенти мъже или техните партньорки да използват надеждна контрацепция по време на

лечението на пациента мъж и в продължение най-малко на 90 дни след прекратяване приема на

микофенолат мофетил. Пациентите мъже с репродуктивен потенциал трябва да бъдат

уведомени и да обсъдят с квалифициран медицински специалист потенциалните рискове,

свързани със зачеване на дете.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Фармакодинамичният профил и съобщените нежелани реакции показват, че появата на ефект е

малко вероятна.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Следните нежелани реакции обобщават нежеланите реакции по време на клиничните

изпитвания

Главните нежелани реакции, свързани с прилагането на микофенолат мофетил в комбинация с

циклоспорин и кортикостероиди, включват диария, левкопения, сепсис и повръщане, и има

данни за по-голяма честота на някои видове инфекции (вж. точка 4.4).

Злокачествени заболявания

Пациентите, получаващи имуносупресивна терапия в комбинация с други лекарствени

продукти, включително микофенолат мофетил, са изложени на повишен риск от развитие на

лимфоми и други злокачествени заболявания, особено на кожата (вж. точка 4.4). При

контролирани клинични изпитвания при пациенти с бъбречна (данни за 2 g), сърдечна и

чернодробна трансплантация, проследявани в продължение на най-малко 1 година,

лимфопролиферативно заболяване или лимфом са развили 0,6 % от пациентите, получавали

микофенолат мофетил (2 g или 3 g дневно) в комбинация с други имуносупресори.

Немеланомен рак на кожата е наблюдаван при 3,6 % от пациентите; други видове

злокачествени заболявания са наблюдавани при 1,1 % от пациентите. Данните от безопасността

при едно 3-годишно проучване при пациенти с бъбречна и сърдечна трансплантация не са

показали неочаквани промени в честотата на злокачествените заболявания в сравнение с

данните от изследването, провеждано в продължение на 1 година. Пациентите с

трансплантация на черен дроб са били проследявани най-малко 1 година, но по-малко от

3 години.

Опортюнистични инфекции

Всички трансплантирани пациенти са подложени на повишен риск от опортюнистични

инфекции; рискът нараства с общото имуносупресорно натоварване (вж. точка 4.4). Най-често

срещаните опортюнистични инфекции при пациенти, получаващи микофенолат мофетил (2 g

или 3 g дневно) заедно с други имуносупресори по време на контролирани клинични

изпитвания при пациенти с бъбречна (данни за 2 g), сърдечна и чернодробна трансплантация,

проследявани в продължение на най-малко 1 година, са били кожно-лигавична кандидоза,

синдром на СМV виремия и херпес симплекс. Делът на пациентите със синдром на СМV

виремия е бил 13,5 %.

Педиатрична популация

Видът и честотата на нежеланите реакции по време на едно клинично изпитване, в което са

участвали 92 деца на възраст от 2 до 18 години, лекувани перорално с 600 mg/m

микофенолат

мофетил два пъти дневно, по принцип са били подобни на тези, наблюдавани при възрастни

пациенти, лекувани с 1 g микофенолат мофетил два пъти дневно. Следните нежелани събития,

свързани с лечението, обаче са били по-чести при педиатричната популация, особено при деца

под 6-годишна възраст, в сравнение с възрастните: диария, сепсис, левкопения, анемия и

инфекция.

Старческа възраст

Пациентите в старческа възраст (≥ 65 години) може по принцип да са изложени на по-голям

риск от нежелани реакции, дължащи се на имуносупресия. В сравнение с по-младите индивиди

пациентите в старческа възраст, които получават микофенолат мофетил като част от

комбинирана имуносупресорна терапия, могат да бъдат изложени на повишен риск от някои

инфекции (включително заболяване с тъканна инвазия на цитомегаловирус) и вероятно от

кръвоизливи в стомашно-чревния тракт и белодробен оток.

Други нежелани реакции

Нежеланите реакции, вероятно или възможно свързани с приложението на микофенолат

мофетил, съобщени при ≥ 1/10 и при ≥ 1/100 дo < 1/10 от пациентите, лекувани с микофенолат

мофетил, по време на контролираните клинични изпитвания при пациенти с трансплантация на

бъбреци (данни за 2 g), сърце и черен дроб, са изброени в следващата таблица.

Нежелани реакции, вероятно или възможно свързани с микофенолат мофетил, съобщени

при пациенти, лекувани с микофенолат мофетил в комбинация с циклоспорин и

кортикостероиди по време на клинични изпитвания с трансплантация на бъбреци, сърце

и черен дроб

При групирането по системо-органни класове нежеланите реакции се изброяват в зависимост

от тяхната честота, като са използвани следните категории: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100

до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 дo < 1/1 000); много редки

(< 1/10 000), с неопределена честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции се изброяват в

низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органни класове

Нежелани лекарствени реакции

Инфекции и инфестации

Много чести

Сепсис, стомашно-чревна кандидоза,

инфекция на пикочните пътища, херпес

симплекс, херпес зостер

Чести

Пневмония, грип, респираторна инфекция,

респираторна монилиаза, стомашно-чревна

инфекция, кандидоза, гастроентерит,

инфекция, бронхит, фарингит, синузит,

гъбична инфекция на кожата, кожна

кандидоза, вагинална кандидоза, ринит

Неоплазми – доброкачествени,

злокачествени и неопределени

(вкл. кисти и полипи)

Много чести

Чести

Рак на кожата, доброкачествена неоплазма

на кожата

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Много чести

Левкопения, тромбоцитопения, анемия

Чести

Панцитопения, левкоцитоза

Нарушения на метаболизма и

храненето

Много чести

Чести

Ацидоза, хиперкалиемия, хипокалиемия,

хипергликемия, хипомагнезиемия,

хипокалциемия, хиперхолестеролемия,

хиперлипидемия, хипофосфатемия,

хиперурикемия, подагра, анорексия

Психични нарушения

Много чести

Чести

Възбуда, объркване, депресия, тревожност,

абнормно мислене, безсъние

Нарушения на нервната

система

Много чести

Чести

Гърчове, хипертония, тремор, сънливост,

миастеничен синдром, замайване,

главоболие, парестезия, дизгеузия

Сърдечни нарушения

Много чести

Чести

Тахикардия

Съдови нарушения

Много чести

Чести

Хипотония, хипертония, вазодилатация

Системо-органни класове

Нежелани лекарствени реакции

Респираторни, гръдни и

медиастинални нарушения

Много чести

Чести

Плеврален излив, диспнея, кашлица

Стомашно-чревни нарушения

Много чести

Повръщане, коремна болка, диария, гадене

Чести

Кръвоизлив от стомашно-чревния тракт,

перитонит, илеус, колит, стомашна язва,

дуоденална язва, гастрит, езофагит,

стоматит, запек, диспепсия, метеоризъм,

оригване

Хепатобилиарни нарушения:

Много чести

Чести

Хепатит, жълтеница, хипербилирубинемия

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Много чести

Чести

Хипертрофия на кожата, обрив, акне,

алопеция

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Много чести

Чести

Артралгия

Нарушения на бъбреците и

пикочните пътища

Много чести

Чести

бъбречно увреждане

Общи нарушения и ефекти на

мястото на приложение

Много чести

Чести

Оток, треска, тръпки, болка,

неразположение, астения

Изследвания

Много чести

Чести

Повишени нива на чернодробни ензими,

повишен креатинин в кръвта, повишена

лактат дехидрогеназа в кръвта, повишена

урея в кръвта, повишена алкална фосфатаза

в кръвта, загуба на тегло

Забележка: 501 (2 g микофенолат мофетил дневно), 289 (3 g микофенолат мофетил дневно) и

277 (2 g интравенозно/3 g перорално микофенолат мофетил дневно) пациенти са били лекувани

по време на клинични изпитвания фаза ІІІ за предотвратяване на отхвърляне на присадката при

бъбречна, сърдечна и чернодробна трансплантация, съответно.

Следните нежелани реакции обобщават нежеланите реакции от постмаркетинговия опит

Видовете нежелани реакции, които се съобщават по време на постмаркетинговия период на

микофенолат мофетил, са подобни на отбелязаните по време на контролираните клинични

изпитвания с бъбречна, сърдечна и чернодробна трансплантация. Допълнителните нежелани

реакции, съобщени по време на постмаркетинговия период, са описани по-долу, като в скоби е

посочена и тяхната честота, ако е била известна.

Стомашно-чревни

Гингивална Хиперплазия (≥ 1/100 до < 1/10), колит, включително цитомегаловирусен колит,

(≥ 1/100 дo < 1/10), панкреатит (≥ 1/100 дo < 1/10) и случаи на атрофия на чревните вили.

Инфекции

Сериозни животозастрашаващи инфекции, включващи менингит, ендокардит, туберкулоза и

атипична микобактериална инфекция.

Има съобщения за случаи на нефропатия, свързана с ВК вирус, и случаи на прогресивна

мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ), свързана с JC вирус, при пациенти, лекувани с

имуносупресори, включително микофенолат мофетил. Има съобщения за случаи на

агранулоцитоза (≥ 1/1 000 дo < 1/100) и на неутропения; поради това се препоръчва редовно

проследяване на пациентите, лекувани с Myclausen (вж. точка 4.4). Има съобщения и за случаи

на апластична анемия и потискане на костния мозък при пациенти, лекувани с микофенолат

мофетил, като някои от тези случаи са били с летален изход.

Нарушения на кръвта и лимфната система

Съобщават се случаи на чиста аплазия на червените кръвни клетки (ЧАЧКК) при пациенти,

лекувани с микофенолат мофетил (вж. точка 4.4). При пациенти, лекувани с микофенолат

мофетил, са наблюдавани отделни случаи на аномалия на морфологията на неутрофилите,

включително придобита аномалия на Pelger-Huet. Тези промени не са свързани с нарушение на

функцията на неутрофилите. Тези промени в хематологичните изследвания може да показват

„олевяване” на зрелостта на неутрофилите, което може погрешно да се интерпретира като

признак на инфекция при имуносупресирани пациенти, като такива, които се лекуват с

микофенолат мофетил.

Свръхчувствителност

Има съобщения за реакции на свръхчувствителност, включително ангионевротичен оток и

анафилактична реакция.

Състояния, свързани с бременността, родовия и послеродовия период

Съобщава се за спонтанни аборти при пациентки, изложени на микофенолат мофетил главно

през първия триместър, вижте точка 4.6.

Вродени нарушения

При постмаркетинговата употреба са наблюдавани вродени малформации при деца на

пациентки, изложени на микофенолат мофетил в комбинация с други имуносупресори, вижте

точка 4.6.

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Има отделни съобщения за интерстициална белодробна болест и белодробна фиброза при

пациенти, лекувани със Микофенолат мофетил в комбинация с други имуносупресори, някои

от които са завършили летално. Има и съобщения за бронхиектазии при деца и възрастни (с

неизвестна честота).

Нарушения на имунната система

Има съобщения за хипогамаглобулинемия при пациенти, получаващи микофенолат мофетил в

комбинация с други имуносупресори (с неизвестна честота).

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

От клиничните проучвания и по време на постмаркетинговия опит са получени съобщения за

предозиране с микофенолат мофетил. В много от тези случаи не се съобщава за нежелани

събития. В тези случаи на предозиране, когато се съобщава за нежелани събития, събитията

съответстват на познатия профил на безопасност на лекарствения продукт.

Очаква се, че вероятно предозирането на микофенолат мофетил би довело до прекомерно

потискане на имунната система и увеличаване на чувствителността към инфекции и потискане

на костния мозък (вж. точка 4.4). Ако се развие неутропения, приложението на Myclausen

трябва да се прекъсне или дозата да се намали (вж. точка 4.4).

Не може да се очаква, че хемодиализа ще може да отстрани клинично значими количества

МФК или МФКГ. Секвестранти на жлъчните киселини като колестирамин може да отстранят

МФК чрез понижаване на ентерохепаталната рециркулация на лекарството (вж. точка 5.2).

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: имуносупресори, селективни имуносупресори, АТС код:

L04AA06

Механизъм на действие

Микофенолат мофетил е 2-морфолиноетилов естер на МФК. МФК е мощен, селективен,

неконкурентен и обратим инхибитор на инозин монофосфат дехидрогеназата и поради това

инхибира пътищата на de novo синтезата на гуанозиновия нуклеотид без инкорпориране в ДНК.

МФК има по-мощен цитостатичен ефект върху лимфоцитите отколкото върху другите клетки,

тъй като пролиферацията на Т- и В-лимфоцитите зависи критично от de novo синтезата на

пурините, докато другите видове клетки могат да използват резервни пътища.

5.2

Фармакокинетични свойства

Абсорбция

След перорално приложение микофенолат мофетил се резорбира бързо и в голяма степен и се

подлага на пълен предсистемен метаболизъм до активния метаболит МФК. Както се доказва

чрез потискането на острото отхвърляне след бъбречна трансплантация, имуносупресивната

активност на микофенолат мофетил корелира с концентрацията на МФК. Средната

бионаличност на пероралния микофенолат мофетил, основаваща се на AUC на МФК, е 94 % от

интравенозно приложения микофенолат мофетил. Храната не повлиява степента на резорбция

(AUC на МФК), когато микофенолат мофетил се прилага в дози от 1,5 g два пъти дневно на

пациенти с бъбречна трансплантация. C

на МФК обаче е намалена с 40 % при наличие на

храна. След перорално приложение микофенолат мофетил не се измерва системно в плазмата.

Разпределение

В резултат от ентерохепаталния кръговрат вторично повишение на плазмената концентрация на

МФК обикновено се наблюдава приблизително 6-12 часа след приемане на дозата.

Едновременното приложение на колестирамин (4 g три пъти дневно) се свързва с намаление на

AUC на МФК с приблизително 40 %, което показва, че ентерохепаталният кръговрат е

значителен.

В концентрации от клинично значение МФК се свързва с плазмените албумини в 97 %.

Биотрансформация

МФК се метаболизира предимно чрез глюкуронил трансферазата (UGT1A9 изоформа) до

образуване на неактивен фенолов глюкуронид на МФК (МФКГ). In vivo МФКГ се преобразува

обратно до свободна МФК чрез ентерохепатален кръговрат. Образува се също второстепенен

ациглюкуронид (АцМФКГ). АцМФКГ е фармакологично активен и се предполага, че е

отговорен за някои от нежеланите реакции на микофенолат мофетил (диария, левкопения).

Елиминиране

Незначително количество от лекарството (< 1 % от дозата) се екскретира като МФК в урината.

Пероралното приложение на радиоактивно маркиран микофенолат мофетил води до пълно

елиминиране на приложената доза, като 93 % от приложената доза се открива в урината, а 6 %

– във фекалиите. По-голямото количество (около 87 %) от приложената доза се екскретира в

урината като МФКГ.

При клинични концентрации МФК и МФКГ не се отстраняват чрез хемодиализа. При високи

плазмени концентрации на МФКГ обаче (> 100 µg/ml), малки количества от МФКГ се

отстраняват.

Чрез повлияване на ентерохепаталния кръговрат на лекарството, секвестрантите на жлъчни

киселини, като колестирамин, намаляват AUC на МФК (вж. точка 4.9).

Разпределението на МФК зависи от няколко транспортера. Полипептидите, транспортиращи

органични аниони (OATP), и протеин 2, свързан с множествена лекарствена резистентност

(MRP2) участват в разпределението на МФК; изоформите на OATP, MRP2 и протеинът на

резистентност на рак на гърдата (BCRP) са транспортерите, свързани със жлъчната екскреция

на глюкуронидите. Протеин 1 за множествена лекарствена резистентност (MDR1) също може

да пренася МФК, но приносът му изглежда се ограничава само до процеса на абсорбция. В

бъбреците, МФК и нейните метаболити мощно взаимодействат с бъбречните транспортери на

органични аниони.

В ранния посттрансплантационен период (< 40 дни след трансплантацията) средната AUC на

МФК е приблизително с 30 % по-малка, а C

приблизително с 40 % по-ниска при пациенти с

бъбречна, сърдечна и чернодробна трансплантация в сравнение с късния

посттрансплантационен период (3-6 месеца след трансплантацията).

Специални популации

бъбречно увреждане

В едно проучване с единична доза (6 лица в група) средната плазмена AUC на МФК,

наблюдавана при лица с тежко хронично бъбречно увреждане (скорост на гломерулната

филтрация < 25 ml/min/1.73 m

), e с 28-75 % по-висока в сравнение с наблюдаваните средни

стойности при нормални здрави индивиди или лица с по-малка степен на бъбречно увреждане.

Средната AUC на МФКГ при единична доза обаче е 3-6 пъти по-висока при лица с тежко

бъбречно увреждане в сравнение с лица с леко бъбречно увреждане или нормални здрави

индивиди, което съответства на известния начин на бъбречно елиминиране на МФКГ. Не е

проучено многократното приложение на микофенолат мофетил при пациенти с тежко хронично

бъбречно увреждане. Няма данни при пациенти със сърдечна или чернодробна трансплантация

и тежко хронично бъбречно увреждане.

Забавено функциониране на бъбречната присадка

При пациенти със забавено постоперативно функциониране на бъбречната присадка средната

AUC (0-12ч) на МФК е сравнима с наблюдаваната при пациенти след трансплантация без

забавена функция на присадката. Средната плазмена AUC (0-12ч) на МФКГ е 2-3 пъти по-

голяма отколкото при пациенти след трансплантация без забавяне на функционирането на

присадката. Може да се наблюдава преходно увеличение на свободната фракция и

концентрация на плазмената МФК при пациенти със забавена функция на бъбречната присадка.

Не е необходимо Коригиране на дозата на Myclausen.

Чернодробно увреждане

При доброволци с алкохолна цироза процесите на глюкурониране на МФК в черния дроб са

относително незасегнати от паренхимното заболяване на черния дроб. Ефектите на

чернодробното заболяване върху този процес вероятно зависят от конкретното заболяване.

Чернодробно заболяване с предимно билиарно увреждане обаче, като първичната билиарна

цироза, може да има различен ефект.

Педиатрична популация

Оценявани са фармакокинетичните показатели при 49 деца с бъбречна трансплантация, (на

възраст от 2 до 18 години) лекувани с 600 mg/m

микофенолат мофетил перорално два пъти

дневно. При тази доза са достигнати стойности на AUC на МФК, подобни на тези при

възрастни пациенти с бъбречна трансплантация, получавали микофенолат мофетил в доза от

1 g два пъти дневно в ранния и късния посттрансплантационен период. Във всички възрастови

групи стойностите на AUC на МФК в ранния и късния посттрансплантационен период са били

подобни.

Старческа възраст

Фармакокинетичното поведение на микофенолат мофетил при пациенти в старческа възраст

(≥ 65 години) не е официално изследвано.

Пациентки, приемащи перорални

Фармакокинетиката на пероралните контрацептиви не се повлиява от едновременното

приложение с микофенолат мофетил (вж. също точка 4.5). Едно проучване с едновременно

прилагане на микофенолат мофетил (1 g два пъти дневно) и комбинирани перорални

контрацептиви, съдържащи етинилестрадиол (0,02 mg до 0,04 mg) и левоноргестрел (0,05 mg до

0,15 mg), дезогестрел (0,15 mg) или гестоден (0,05 mg до 0,10 mg), проведено при 18 жени без

трансплантация (без приемане на други имуносупресори) в продължение на 3 последователни

менструални цикъла, не е показало клинично значимо влияние на микофенолат мофетил върху

потискащия ефект на пероралните контрацептиви върху овулацията. Серумните нива на LH,

FSH и прогестерон не са се повлияли значително.

5.3

Предклинични данни за безопасност

При експериментални модели микофенолат мофетил не е бил туморогенен. Най-високата доза,

тествана при проучванията на карциногенността при животни, е довела до приблизително 2 до

3 пъти по-висока системна експозиция (AUC или C

), наблюдавана при пациенти с бъбречна

трансплантация в препоръчителната клинична доза от 2 g дневно и 1,3-2 пъти по-висока от

системната експозиция (AUC или C

), установена при пациенти със сърдечна трансплантация

при препоръчителната клинична доза от 3 g дневно.

Два теста за генотоксичност (in vitro тест с миши лимфомни клетки in vivo микронуклеарен тест

на костен мозък на мишки) са показали, че микофенолат мофетил има потенциал да предизвика

хромозомни аберации. Тези ефекти може да са свързани с фармакодинамичния начин на

действие, т.е. с инхибиране на нуклеотидния синтез в чувствителните клетки. Други тестове

in vitro за откриване на генни мутации не са показали генотоксична активност.

Микофенолат мофетил няма ефект върху фертилитета

на мъжки плъхове при перорални дози

до 20 mg/kg/дневно. Системната експозиция при тази доза представлява 2 до 3 пъти клиничната

експозиция при препоръчителната клинична доза от 2 g дневно при пациенти с бъбречна

трансплантация и 1,3-2 пъти клиничната експозиция при препоръчителната клинична доза от

3 g дневно при пациенти със сърдечна трансплантация.

При проучване на женския фертилитет и репродукция, проведено при плъхове, перорални дози

от 4,5 mg/kg/дневно са предизвикали малформации (включително анофталмия, агнатия и

хидроцефалия) в първо поколение при отсъствие на майчина токсичност. Системната

експозиция при тази доза е била приблизително 0,5 пъти клиничната експозиция при

препоръчителната клинична доза от 2 g дневно при пациенти с бъбречна трансплантация и

приблизително 0,3 пъти клиничната експозиция при препоръчителната клинична доза от 3 g

дневно при пациенти със сърдечна трансплантация. Не са установени ефекти върху

фертилитета или репродуктивните показатели при майките или при следващото поколение.

При тератологичните проучвания при плъхове и зайци са наблюдавани фетални резорбции и

малформации при плъхове при доза от 6 mg/kg/дневно (включително анофталмия, агнатия и

хидроцефалия) и при зайци при доза 90 mg/kg/дневно (включително сърдечно-съдови и

бъбречни аномалии, като ектопия на сърцето и ектопия на бъбреците, и диафрагмална и

умбиликална херния) при липса на майчина токсичност. Системната експозиция при тези нива

е приблизително равна на или по-малка от 0,5 пъти клиничната експозиция при препоръчваната

клинична доза от 2 g дневно при пациенти с бъбречна трансплантация и приблизително

0,3 пъти клиничната експозиция при препоръчваната клинична доза от 3 g дневно при пациенти

със сърдечна трансплантация

вж. точка 4.6).

Хемопоетичната и лимфната системи са основните органи, засегнати при токсикологичните

изследвания, проведени с микофенолат мофетил при плъхове, мишки, кучета и маймуни. Тези

ефекти са наблюдавани при нива на системна експозиция, равни на или по-малки от

клиничната експозиция при препоръчителната доза от 2 g дневно при реципиенти на бъбречни

трансплантати. Стомашно-чревни ефекти са били наблюдавани при кучета при нива на

системна експозиция, равни на или по-малки от клиничната експозиция при препоръчителната

доза. Стомашно-чревни и бъбречни ефекти, които свидетелстват за дехидратация, също са били

наблюдавани при маймуни при най-високата доза (нива на системна експозиция, равни на или

по-високи от клиничната експозиция). Профилът на неклинична токсичност на микофенолат

мофетил изглежда е съвместим с нежеланите събития, наблюдавани при клиничните

изпитвания при хора, които сега осигуряват данни за безопасност от по-голямо значение за

популацията пациенти (вж. точка 4.8).

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Съдържание на капсулата

Прежелатинирана скорбяла (царевична)

Кроскармелоза натрий

Повидон (K-30)

Магнезиев стеарат

Състав на капсулата

Желатин

Титанов диоксид (Е 171)

6.2

Несъвместимости

Неприложимо.

6.3

Срок на годност

3 години.

6.4

Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 30 °C.

6.5

Данни за опаковката

PVC-алуминиеви блистери, съдържащи 10 твърди капсули

Всяка картонена опаковка съдържа или 100 или 300 твърди капсули.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Passauer Pharma GmbH

Eiderstedter Weg 3

14129 Berlin

Германия

Тел.: 0049 (0)30 744 60 12

Факс: 0049 (0)30 744 60 41

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/10/647/003-004

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 7 Октомври 2010

Дата на последно подновяване: 27 Май 2015

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/706342/2011

EMEA/H/C/001218

Резюме на EPAR за обществено ползване

Myclausen

mycophenolate mofetil

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Myclausen

В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна

употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на

разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба за Myclausen

Какво представлява Myclausen?

Myclausen е лекарство, съдържащо активното вещество микофенолат мофетил (mycophenolate

mofetil). Предлага се под формата на таблетки (500 mg) и капсули (250 mg).

Myclausen е „генерично лекарство“. Това означава, че Myclausen е подобно на „референтното

лекарство“ CellCept, което вече е одобрено в Европейския съюз (ЕС). За повече подробности

относно генеричните лекарства, вижте документа от типа „въпроси и отговори“ тук

За какво се използва Myclausen?

Myclausen се използва за предотвратяване на отхвърлянето от организма на трансплантиран

бъбрек, сърце или черен дроб. Използва се в комбинация с циклоспорин и кортикостероиди

(други лекарства, използвани за предотвратяване на отхвърлянето на органи).

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Myclausen?

Лечението с Myclausen трябва да се започне и да се поддържа от специалист с квалификация в

областта на трансплантациите.

Начинът на приложение и дозата на Myclausen зависят от вида на трансплантирания орган,

възрастта и теглото на пациента.

При бъбречна трансплантация препоръчваната доза при възрастни е 1 g два пъти дневно през

устата, като се започне до 72 часа след трансплантацията. При деца на възраст между две и 18

години дозата Myclausen се изчислява в зависимост от височината и теглото.

При сърдечна трансплантация препоръчваната доза при възрастни е 1,5 g два пъти дневно, като

се започне до пе

т дни след трансплантацията.

При чернодробна трансплантация при възрастни микофенолат мофетил трябва да се прилага под

формата на инфузия (интравенозна система) през първите четири дни след трансплантацията,

преди да се премине към 1,5 g Myclausen два пъти дневно, веднага след като пациентът може да

го понесе. Myclausen не се препоръчва за употреба при деца след сърд

ечна или чернодробна

трансплантация, тъй като липсва информация относно ефектите от лекарството в тази група.

При пациенти с чернодробно или бъбречно заболяване може да се наложи корекция на дозата. За

повече информация – вижте кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как действа Myclausen?

Активното вещество в Myclausen, микофенолат мофетил, е имуносупресивно лекарство. В

организма то се превръща в микофенолова киселина, която блокира ензима, наречен „инозин

монофосфат дехидрогеназа“. Този ензим е от значение за образуването на ДНК в клетките,

особено в лимфоцитите (вид бели кръвни клетки, които участват в отхвърлянето на

трансплантирани органи). Като препятства производството на нова ДНК, Mycl

ausen намалява

скоростта, с която се възпроизвеждат лимфоцитите. Това ги прави по-малко ефективни при

разпознаване и атакуване на трансплантирания орган, с което се понижава рискът от отхвърляне

на органа.

Как е проучен Myclausen?

Тъй като Myclausen е генерично лекарство, проучванията при пациентите целят да покажат

единствено, че продуктът е биоеквивалентен на референтното лекарство Cellcept. Две лекарства

си считат за биоеквивалентни, когато произвеждат едни и същи нива на активното вещество в

организма.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Myclausen?

Тъй като Myclausen е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното лекарство, се

приема, че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Защо Myclausen е разрешен за употреба?

CHMP реши, че в съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Myclausen е със сравнимо

качество и представлява биоеквивалент на Cellcept

Поради това позицията на CHMP е, че както

при Cellcept, ползите превишават установените рискове. Комитетът препоръчва на Myclausen да

се издаде разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Myclausen:

На 7 октомври 2010 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Myclausen,

валидно в Европейския съюз.

Myclausen

Страница 2/3

Myclausen

Страница 3/3

Пълният текст на EPAR относно Myclausen може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. За повече

информация относно лечението с Myclausen – прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар, или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията

Дата на последно актуализиране на текста 08-2011.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация