MS-H Vaccine

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Mycoplasma synoviae щам MS-H

Предлага се от:

Pharmsure Veterinary Products Europe Ltd

АТС код:

QI01AE03

INN (Международно Name):

Mycoplasma synoviae (live)

Терапевтична група:

Пиле

Терапевтична област:

Имуномодулатори за птици, живи бактериални ваксини

Терапевтични показания:

За активна имунизация на бъдещето родителски стада бройлери, кокошки, бъдещето слой на селекционера кокошки и пилета бъдеще слой за намаляване на SAC въздуха обриви и намаляване на броя на яйцата с аномалии на черупката на образованието, причинени от mycoplasma synoviae.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-06-14

Листовка

                11
B. ЛИСТОВКА
12
ЛИСТОВКА:
ВАКСИНА MS-H КАПКИ ЗА ОЧИ, СУСПЕНЗИЯ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Pharmsure Veterinary Products Europe Limited
4 Fitzwilliam Terrace
Strand Road
Bray
WICKLOW
A98 T6H6
Ireland
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Laboratoire LCV
Z.I. du Plessis Beuscher
35220 Chateaubourg
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Ваксина MS-H капки за очи, суспензия
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Капки за очи, суспензия
Червено-оранжева до сламено жълта,
бистра суспензия.
Една доза (30 µl) съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
_Mycoplasma synoviae _
щам MS-H жива, атенюиран,
термочувствителен, най-малко 10
5,7
CCU*
* Променящи цвета единици
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Модифицирана среда на Фрей, съдържаща
фенол червено и свински серум.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на бъдещи
развъдни кокошки носачки, бъдещи
развъдни бройлери и
бъдещи кокошки носачки над 5 седмична
възраст за намаляване на уврежданията
на въздушния
мехур и намаляване на броя на яйцата с
неправилно образуване на черупката,
причинено от
_Mycoplasma synoviae. _
Начало на имунитета: Четири седм
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Ваксина MS-H капки за очи, суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Една доза (30 µl) съдържа:
_Mycoplasma synoviae _
щам MS-H жив, атенюиран,
термочувствителен, най-малко 10
5,7
CCU*
* Променящи цвета единици
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Капки за очи, суспензия.
Червено-оранжева до сламено жълта,
бистра суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Пилета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на бъдещи
развъдни кокошки носачки, бъдещи
развъдни бройлери и
бъдещи кокошки носачки над 5 седмична
възраст за намаляване на уврежданията
на въздушния
мехур и намаляване на броя на яйцата с
неправилно образуване на черупката,
причинено от
_Mycoplasma synoviae. _
Начало на имунитета: Четири седмици
след ваксинацията.
Продължителност на имунитета:
Установено е, че продължителността на
имунитета за намаляване на
уврежданията на
въздушния мехур е 40 седмици след
ваксинацията.
Все още не е установена
пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-06-2021
Листовка Листовка чешки 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-06-2021
Листовка Листовка датски 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-06-2021
Листовка Листовка немски 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-06-2021
Листовка Листовка естонски 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-06-2021
Листовка Листовка гръцки 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-06-2021
Листовка Листовка английски 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-09-2016
Листовка Листовка френски 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-06-2021
Листовка Листовка италиански 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-09-2016
Листовка Листовка латвийски 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-09-2016
Листовка Листовка литовски 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-06-2021
Листовка Листовка унгарски 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-06-2021
Листовка Листовка малтийски 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-09-2016
Листовка Листовка нидерландски 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-09-2016
Листовка Листовка полски 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-06-2021
Листовка Листовка португалски 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-09-2016
Листовка Листовка румънски 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-06-2021
Листовка Листовка словашки 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-06-2021
Листовка Листовка словенски 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-09-2016
Листовка Листовка фински 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-06-2021
Листовка Листовка шведски 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-06-2021
Листовка Листовка норвежки 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-06-2021
Листовка Листовка исландски 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-06-2021
Листовка Листовка хърватски 03-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-09-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите