Mozobil

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Plerixafor

Предлага се от:

Sanofi B.V.

АТС код:

L03AX16

INN (Международно Name):

plerixafor

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Multiple Myeloma; Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Lymphoma

Терапевтични показания:

Mozobil е показан в комбинация с гранулоцит колония стимулиращ фактор за повишаване на мобилизацията на хематопоетични стволови клетки в периферната кръв за събирането и последващото автоложна трансплантация при пациенти с лимфом и множество миелом, чиито клетки мобилизира слабо.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-07-30

Листовка

                23
Б. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MOZOBIL 20 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
плериксафор (plerixafor)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Mozobil и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Mozobil
3.
Как да използвате Mozobil
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Mozobil
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MOZOBIL И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Mozobil съдържа активното вещество
плериксафор, което блокира определен
белтък на
повърхността на кръвните стволови
клетки. Този белтък „свързва”
кръвните стволови клетки с
костния мозък. Плериксафор подобрява
освобождаването на стволовите клетки
в кръвотока

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Mozobil 20 mg/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml от разтвора съдържа 20 mg
плериксафор (plerixafor).
Всеки флакон съдържа 24 mg плериксафор в
1,2 ml разтвор.
Помощни вещества с известно действие:
Всеки ml съдържа приблизително 5 mg (0,2
mmol) натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен до бледожълт
разтвор с рН 6,0-7,5 и осмолалитет 260-320
mOsm/kg.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Възрастни пациенти
Mozobil е показан в комбинация с
гранулоцит-колониостимулиращ фактор
(G-CSF) за
подобряване на мобилизацията на
хемопоетичните стволови клетки към
периферната кръв с
цел събиране и последваща автоложна
трансплантация при възрастни
пациенти с лимфом или
мултиплен миелом, чиито клетки се
мобилизират слабо (вж. точка 4.2).
Педиатрични пациенти (на възраст от 1
до 18 години)
Mozobil е показан в комбинация с G-CSF за
подобряване на мобилизацията на
хемопоетичните стволови клетки към
периферната кръв с цел събиране и
последваща
автоложна трансплантация при деца с
лимфом
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-04-2023
Листовка Листовка чешки 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-04-2023
Листовка Листовка датски 05-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-01-2022
Листовка Листовка немски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-04-2023
Листовка Листовка естонски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-04-2023
Листовка Листовка гръцки 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-04-2023
Листовка Листовка английски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-09-2019
Листовка Листовка френски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-04-2023
Листовка Листовка италиански 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-09-2019
Листовка Листовка латвийски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-09-2019
Листовка Листовка литовски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-04-2023
Листовка Листовка унгарски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-04-2023
Листовка Листовка малтийски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-09-2019
Листовка Листовка нидерландски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-09-2019
Листовка Листовка полски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-04-2023
Листовка Листовка португалски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-09-2019
Листовка Листовка румънски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-04-2023
Листовка Листовка словашки 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-04-2023
Листовка Листовка словенски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-09-2019
Листовка Листовка фински 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-04-2023
Листовка Листовка шведски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-04-2023
Листовка Листовка норвежки 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-04-2023
Листовка Листовка исландски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-04-2023
Листовка Листовка хърватски 14-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-09-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите