MONTEK 10 - 40 GBq Radionuclide generator

Страна: България

Език: български

Източник: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Предлага се от:

Monrol Europe S.R.L.

дозиране:

10 - 40 GBq Radionuclide generator

Каталог на резюме:

MONTEK 10-40 GBq Radionuclide generator, Sodium (99Mo) molybdate /

Дата Оторизация:

2015-05-11

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите