Mixtard

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

човешки инсулин

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

A10AD01

INN (Международно Name):

insulin human (rDNA)

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

Лечение на захарен диабет.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-10-07

Листовка

                70
Б. ЛИСТОВКА
71
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MIXTARD 30 40 IU/ML (МЕЖДУНАРОДНИ ЕДИНИЦИ/ML)
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ВЪВ ФЛАКОН
човешки инсулин (human insulin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
–
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
–
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
от това, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
–
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MIXTARD И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Mixtard е човешки инсулин с бързодействащ
и дългодействащ ефект.
Mixtard се използва за намаляване на
високото ниво на кръвната захар при
пациенти със
захарен диабет (диабет). Диабетът е
заболяване, при което организмът Ви не
произвежда
достатъчно инсулин
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Mixtard 30 40 международни единици/ml
инжекционна суспензия във флакон
Mixtard 30 100 международни единици/ml
инжекционна суспензия във флакон
Mixtard 30 Penfill 100 международни единици/ml
инжекционна суспензия в патрон
Mixtard 30 InnoLet 100 международни единици/ml
инжекционна суспензия в
предварително
напълнена писалка
Mixtard 30 FlexPen 100 международни единици/ml
инжекционна суспензия в
предварително
напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Mixtard 30 флакон (40 международни единици/ml
)
1 флакон съдържа 10 ml, еквивалентни на 400
международни единици. 1 ml суспензия
съдържа
40 международни единици разтворим
човешки инсулин*/изофан (NPH) човешки
инсулин*
(insulin human) в съотношение 30/70
(еквивалентни на 1,4 mg).
Mixtard 30 флакон (100 международни
единици/ml
)
1 флакон съдържа 10 ml, еквивалентни на 1
000 международни единици. 1 ml суспензия
съдържа 100 международни единици
разтворим човешки инсулин*/изофан (NPH)
човешки
инсулин* (insulin human) в съотношение 30/70
(еквивалентни на 3,5 mg).
Mixtard 30 Penfill
1 патрон съдържа 3 ml, еквивалентни на 300
международни единици. 1 ml суспензия
съдържа
100 международни единици р
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-10-2020
Листовка Листовка чешки 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-10-2020
Листовка Листовка датски 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-10-2020
Листовка Листовка немски 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-10-2020
Листовка Листовка естонски 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-10-2020
Листовка Листовка гръцки 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-10-2020
Листовка Листовка английски 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-09-2014
Листовка Листовка френски 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-10-2020
Листовка Листовка италиански 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-09-2014
Листовка Листовка латвийски 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-09-2014
Листовка Листовка литовски 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-10-2020
Листовка Листовка унгарски 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-10-2020
Листовка Листовка малтийски 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-09-2014
Листовка Листовка нидерландски 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-09-2014
Листовка Листовка полски 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-10-2020
Листовка Листовка португалски 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-09-2014
Листовка Листовка румънски 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-10-2020
Листовка Листовка словашки 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-10-2020
Листовка Листовка словенски 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-09-2014
Листовка Листовка фински 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-10-2020
Листовка Листовка шведски 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-10-2020
Листовка Листовка норвежки 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-10-2020
Листовка Листовка исландски 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-10-2020
Листовка Листовка хърватски 12-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-10-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите