Mircera

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Метокси полиетилен гликол-эпоэтин бета

Предлага се от:

Roche Registration GmbH

АТС код:

B03XA03

INN (Международно Name):

methoxy polyethylene glycol-epoetin beta

Терапевтична група:

Антианемични препарати

Терапевтична област:

Anemia; Kidney Failure, Chronic

Терапевтични показания:

Лечение на симптоматична анемия, свързана с хронично бъбречно заболяване (CKD). Безопасността и ефективността на Mircera терапия при други показания не е установена.

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-07-20

Листовка

                55
Б. ЛИСТОВКА
56
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MIRCERA
30 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
40 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
50 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
60 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
75 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
100 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
120 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
150 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
200 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
250 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
360 МИКРОГРАМА/0,6 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
метоксиполиетилен гликол – епоетин
бета (methoxy polyethylene glycol-epoetin beta)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. М
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
MIRCERA 30 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 40 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 50 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 60 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 75 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 100 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 120 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 150 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 200 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 250 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 360 МИКРОГРАМА/0,6 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
MIRCERA 30 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
Една предварително напълнена
спринцов
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-03-2023
Листовка Листовка чешки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-03-2023
Листовка Листовка датски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-03-2023
Листовка Листовка немски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-03-2023
Листовка Листовка естонски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-03-2023
Листовка Листовка гръцки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-03-2023
Листовка Листовка английски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-06-2012
Листовка Листовка френски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-03-2023
Листовка Листовка италиански 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-06-2012
Листовка Листовка латвийски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-06-2012
Листовка Листовка литовски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-03-2023
Листовка Листовка унгарски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-03-2023
Листовка Листовка малтийски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-06-2012
Листовка Листовка нидерландски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-06-2012
Листовка Листовка полски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-03-2023
Листовка Листовка португалски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-06-2012
Листовка Листовка румънски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-03-2023
Листовка Листовка словашки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-03-2023
Листовка Листовка словенски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-06-2012
Листовка Листовка фински 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-03-2023
Листовка Листовка шведски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-03-2023
Листовка Листовка норвежки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-03-2023
Листовка Листовка исландски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-03-2023
Листовка Листовка хърватски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-03-2023

Преглед на историята на документите