Mircera

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Метокси полиетилен гликол-эпоэтин бета

Предлага се от:

Roche Registration GmbH

АТС код:

B03XA03

INN (Международно Name):

methoxy polyethylene glycol-epoetin beta

Терапевтична група:

Антианемични препарати

Терапевтична област:

Anemia; Kidney Failure, Chronic

Терапевтични показания:

Treatment of symptomatic anaemia associated with chronic kidney disease (CKD) in adult patients (see section 5. Treatment of symptomatic anaemia associated with chronic kidney disease (CKD) in paediatric patients from 3 months to less than 18 years of age who are converting from another erythropoiesis stimulating agent (ESA) after their haemoglobin level was stabilised with the previous ESA (see section 5.

Каталог на резюме:

Revision: 29

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-07-20

Листовка

                58
Б. ЛИСТОВКА
59
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MIRCERA
30 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
40 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
50 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
60 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
75 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
100 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
120 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
150 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
200 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
250 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
360 МИКРОГРАМА/0,6 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
метоксиполиетилен гликол – епоетин
бета (methoxy polyethylene glycol-epoetin beta)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. М
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
MIRCERA 30 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 40 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 50 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 60 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 75 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 100 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 120 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 150 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 200 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 250 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
MIRCERA 360 МИКРОГРАМА/0,6 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
MIRCERA 30 МИКРОГРАМА/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
Една предварително напълнена
спринцов
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-12-2023
Листовка Листовка чешки 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-12-2023
Листовка Листовка датски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-12-2023
Листовка Листовка немски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-12-2023
Листовка Листовка естонски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-12-2023
Листовка Листовка гръцки 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-12-2023
Листовка Листовка английски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-08-2023
Листовка Листовка френски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-12-2023
Листовка Листовка италиански 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-08-2023
Листовка Листовка латвийски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-08-2023
Листовка Листовка литовски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-12-2023
Листовка Листовка унгарски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-12-2023
Листовка Листовка малтийски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-08-2023
Листовка Листовка нидерландски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-08-2023
Листовка Листовка полски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-12-2023
Листовка Листовка португалски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-08-2023
Листовка Листовка румънски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-12-2023
Листовка Листовка словашки 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-12-2023
Листовка Листовка словенски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-08-2023
Листовка Листовка фински 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-12-2023
Листовка Листовка шведски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-12-2023
Листовка Листовка норвежки 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-12-2023
Листовка Листовка исландски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-12-2023
Листовка Листовка хърватски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 11-08-2023

Преглед на историята на документите