Mezavant 1200 mg gastro - resistant prolonged release tablets

Страна: България

Език: български

Източник: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Купи го сега

Предлага се от:

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd.

АТС код:

A07EC2

дозиране:

1200 mg gastro - resistant prolonged release tablets

Каталог на резюме:

Mezavant, 1200 mg gastro-resistant prolonged release tablets x 60,x 120;

Дата Оторизация:

2015-01-29

Сигнали за търсене, свързани с този продукт